Byla 2-1445-482/2011
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, nedalyvaujant šalims, išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2-1445-482/2011 pagal ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovui E. S. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2008-07-12 ieškovas ir atsakovas sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VS6807122UPA, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis Nokia N73, su sutartyje numatyta sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal išperkamosios nuomos sutartį, prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Pagal sutarties sąlygas atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo, įsipareigojo mokėti delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir 2011-09-15 buvo skolingas ieškovui 1192,08 Lt, iš kurių 662,08 Lt sudaro likę mokėjimai ir 530 Lt delspinigiai. Sutinkamai su CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. atsakovas privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat ieškovas turėjo 70 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėjo žyminį mokestį).

3Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (b.l. 3-4), 2008-07-12 išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. VS6807122UPA (b.l. 5-8), pretenzija (9), paraginimu (b.l. 10-11) Gyventojų Registro Tarnybos prie LR VRM duomenimis (b.l. 12), delspinigių skaičiavimo lentele (b.l. 13), mokėjimo nurodymu (b.l. 14), įgaliojimu (b.l 15). 2011-10-10 atsakovui buvo tinkamai įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovui atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad, pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, kadangi atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartis, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovui iš atsakovo priteistina 662,08 Lt mokėtinų įmokų, 530 Lt delspinigių, iš viso 1192,08 Lt, 5 proc. įstatyminės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 70 Lt bylinėjimosi išlaidų (ieškovo sumokėto žyminio mokesčio) (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 2 d., 286 str., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., CK 6.2 str., 6.38 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.261 str., 6.37 str., 6.210 str. 1 d., 6.886 str., 6.889 str.).

4Iš atsakovo priteistina 3,63 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

5Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 285 str.1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

6Ieškinį patenkinti visiškai.

7Priteisti iš atsakovo E. S. (a.k. ( - )) 662,08 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt du litus ir 8 ct) likusių mokėjimų, 530 Lt (penkis šimtus trisdešimt litų) delspinigių, iš viso 1192,08 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt du litus ir 8 ct), 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą – 1192,08 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt du litus ir 8 ct) – nuo bylos iškėlimo teisme 2011-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „SNORO lizingas“ (įmonės kodas124926897, esančios Vilnius, Lvovo g. 25, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT040075800005467226, AB bankas SNORAS, banko kodas 00758).

8Priteisti iš atsakovo E. S. (a.k. ( - ) gyv.) 3,63 Lt (tris litus ir 63 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT247300010112394300, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

9Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

10Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai