Byla 2-172-265/2009

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas V.Vainius,

2sekretoriaujant J. B. ,

3dalyvaujant ieškovei A. L. , jos atstovei advokatei M. S. ,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. L. ieškinį atsakovui R. L. dėl išlaikymo nepilnamečiui vaiko priteisimo, ir

Nustatė

5ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai G. L. , gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 500,00 Lt kiekvieną mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki jos pilnametystės. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą už tris metus iki ieškinio teismui padavimo dienos, tai yra 18000,00 Lt. Nurodė, kad atsakovas yra jos buvęs sutuoktinis ir jos nepilnametės dukters G. L. , gim. ( - ), tėvas, tačiau nuo ( - ), tai yra po santuokos nutraukimo jis nevykdo savo pareigos teikti išlaikymą nepilnametei dukrai, todėl ji viena išlaiko dukrą.

6Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (b.l. 26). Į teismo posėdį atsakovas neatvyko, apie posėdžio datą ir laiką informuotas tinkamai, tai yra viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos CPK 130 str.).

7Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad atsakovas yra jos buvęs sutuoktinis, su kuriuo santuoka nutraukta ( - ). Taip pat nurodė, kad atsakovas yra nepilnametės dukters G. L. , gim. ( - ) tėvas, tačiau po santuokos nutraukimo jis neteikia jokio išlaikymo nepilnametei dukrai, todėl ji viena išlaiko dukrą. Nurodė, kad jai nėra žinoma atsakovo gyvenamoji vieta, nes po santuokos nutraukimo ji su juo nebendrauja ir nepalaiko jokių ryšių. Prašo iš atsakovo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už tris metus iki ieškinio teismui pateikimo dienos, mokamą po 500,00 Lt kas mėnesį, tai yra 18000,00 Lt bei išlaikymą, mokamą periodinėmis išmokomis po 500,00 Lt kas mėnesį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki dukters pilnametystės.

8Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad atsakovas yra nepilnametės dukters G. L. , gim. ( - ) tėvas, todėl turi pareigą išlaikyti nepilnametę dukrą. Kadangi atsakovas nuo pat santuokos nutraukimo su ieškove, tai yra nuo ( - ), neteikia jokio išlaikymo nepilnametei dukrai, prašo priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą už tris metus iki ieškinio teismui pateikimo dienos, mokamą po 500,00 Lt kas mėnesį, tai yra 18000,00 Lt bei išlaikymą nepilnametei G. L. , gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 500,00 Lt kas mėnesį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki dukters pilnametystės. Taip pat prašė iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Tėvų pareiga vaikus išlaikyti iki jų pilnametystės yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje. Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. taip pat numato abiejų tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Nustatant išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo dydį, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos CK 3.3 str. numatytu prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu bei Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2d. įtvirtintu proporcingumo tarp vaikų poreikių bei jų tėvų turtinės padėties principu. Tai yra, kiekvienu konkrečiu atveju vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo tėvų turtinės padėties ir turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Gabrielė Lotužaitė, gim. ( - ), yra ieškovės A. L. ir atsakovo R. L. dukra (b.l. 6). Ieškovės ir atsakovo santuoka nutraukta ( - ) (b.l. 7). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2008-03-06 duomenimis ieškovei nuosavybės teise pagal ( - ) pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). (b.l. 19-20). Ieškovė dirba pagal verslo liudijimą (b.l. 17). Teismo turimais Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis atsakovas šiuo metu niekur Lietuvoje nedirba (b.l 35).

12Tėvų pareiga išlaikyti vaiką turi būti vykdoma nuolat ir reguliai. Tėvų teikiamas išlaikymas savo nepilnamečiams vaikams privalo apimti visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jų sveikatos priežiūrai, auklėjimo, laisvalaikio reikmėms ir kitiems individualiems vaiko poreikiams (Vaiko teisių konvencijos 3 str., 27 str., Lietuvos Respublikos CK 3.155 str., 3.165 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7-8 str., 11-14 str., 18 str.). Vaiko interesai reikalauja sudaryti tokias sąlygas, kad jis užaugtų sveika, intelektuali ir tvirta asmenybė. Nepriklausomai nuo to, su kuriuo iš tėvų gyvena nepilnametis vaikas, jo išlaikymu turi rūpintis abu tėvai, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystyti sąlygas.

13Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovas dukrai išlaikymo neteikia nuo ( - ), tai yra nuo santuokos nutraukimo, todėl prašo iš atsakovo priteisti išlaikymą mokamą periodinėmis išmokomis po 500,00 Lt kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo ieškinio teismui padavimo dienos bei 18000,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už tris metus, mokamo po 500,00 Lt kas mėnesį. Atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį, į augančius G. L. poreikius, į tai, kad atsakovas yra jaunas, sveikas, darbingas ir byloje nėra nustatyta, kad atsakovas turi kitų išlaikytinių, bei į Lietuvos teismų formuojamą teismų praktiką, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė vaikui negali būti mažesnė už minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 800,00 Lt (Lietuvos Respublikos CK 6.461 str. 2d.), iš atsakovo yra pagrindas priteisti išlaikymą G. L. , gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo ieškinio teismui padavimo dienos, tai yra nuo 2008-10-15 iki jos pilnametystės (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str.). be to atsižvelgiant ir į tai, jog ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad dukrai per mėnesį skiria maždaug 800,00 Lt. Tai, kad atsakovas šiuo metu niekur nedirba ir tai, kad šalys kartu negyvena neatleidžia atsakovo nuo pareigos išlaikyti savo nepilnametę dukrą.

14Tėvų pareiga išlaikyti vaiką atsiranda nuo vaiko gimimo ir turi būti vykdoma nuolat ir reguliai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nurodė, kad atsakovas dukrai jokio materialinio išlaikymo neteikia nuo santuokos nutraukimo, tai yra nuo ( - ). Lietuvos Respublikos CK 3.200 str. išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos, todėl iš atsakovo priteistinas išlaikymo įsiskolinimas už trejus metus iki ieškinio teismui padavimo dienos, tai yra už laikotarpį nuo 2005-10-15 iki 2008-10-15paskaičiuotą mokant į mėnesį po 400,00 Lt, tai yra (36 mėn. X 400,00 Lt) = 14400,00 Lt (Lietuvos Respublikos CK 3.200 str.). Likusioje dalyje ieškovės ieškinys atmestinas.

15Ieškovė paskirtina nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja (Lietuvos Respublikos 3.185 str.-3.186 str.).

16Išaiškinti ieškovei, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (Lietuvos Respublikos CK 3.203 str. 1d.).

17Sprendimas dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 282 str. 2d. 1p.).

18Ieškovei prašant, 2008-10-14 teismo nutartimi buvo

Nutarė

19taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra iš atsakovo priteisti laikiną išlaikymą. Teismo posėdžio metu ieškovė atidavė vykdomąjį raštą ir nurodė, kad dėl laikino išlaikymo išieškojimo ji nesikreipė į antstolį, todėl yra pagrindas panaikinti teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – laikiną išlaikymą (Lietuos Respublikos CPK 150 str. 4d.).

20Iš atsakovo valstybei priteistina 689,04 Lt bylinėjimosi išlaidų (144,00 Lt žyminis mokestis ir 10,50 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir 534,54 Lt už ieškovei suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą) (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1d. 3p., 85 str. 1d. 7p. ir 92 str., 93 str. ir 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 282 str. 2d. 1p. teismas, n u s p r e n d ž i a:

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Iš atsakovo R. L. , a.k( - ) priteisti išlaikymą G. L. , a.k( - ) gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2008-10-15 iki jos pilnametystės.

24Iš atsakovo R. L. , a.k( - ) priteisti 14400,00 Lt (keturiolikos tūkstančių keturių šimtų litų) išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2005-10-15 iki 2008-10-15.

25Nepilnametei G. L. , a.k( - ) gim. ( - ), išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę A. L. , a.k( - )

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Priteisti iš R. L. 144,00 Lt žyminio mokesčio, 10,50 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir 534,54 Lt už ieškovei suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, iš viso 689,04 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus ir 04 ct) bylinėjimosi išlaidų, valstybei.

28Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

29Panaikinti 2008-10-14 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi iš atsakovo priteistą laikiną išlaikymą.

30Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas V.Vainius,... 2. sekretoriaujant J. B. ,... 3. dalyvaujant ieškovei A. L. , jos atstovei advokatei M. S. ,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. L.... 5. ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti išlaikymą... 6. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui... 7. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo jį... 8. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad palaiko... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Tėvų pareiga vaikus išlaikyti iki jų pilnametystės yra įtvirtinta... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Gabrielė... 12. Tėvų pareiga išlaikyti vaiką turi būti vykdoma nuolat ir reguliai. Tėvų... 13. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovas dukrai išlaikymo... 14. Tėvų pareiga išlaikyti vaiką atsiranda nuo vaiko gimimo ir turi būti... 15. Ieškovė paskirtina nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų... 16. Išaiškinti ieškovei, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas... 17. Sprendimas dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 282... 18. Ieškovei prašant, 2008-10-14 teismo nutartimi buvo... 19. taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra iš atsakovo priteisti... 20. Iš atsakovo valstybei priteistina 689,04 Lt bylinėjimosi išlaidų (144,00 Lt... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 282 str. 2d. 1p. teismas, n... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Iš atsakovo R. L. , a.k( - ) priteisti išlaikymą G. L. , a.k( - ) gim. ( -... 24. Iš atsakovo R. L. , a.k( - ) priteisti 14400,00 Lt (keturiolikos tūkstančių... 25. Nepilnametei G. L. , a.k( - ) gim. ( - ), išlaikymui skirtų piniginių... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš R. L. 144,00 Lt žyminio mokesčio, 10,50 Lt išlaidų susijusių... 28. Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 29. Panaikinti 2008-10-14 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi iš... 30. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...