Byla N1-96-298/2012

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Mečkovskajai, dalyvaujant prokurorei V. Dėdinienei, V. B., gynėjams adv. L. Leikauskienei, R. Ž., A. Š., nukentėjusiesiems E. J. (E. J.), J. D.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

3D. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), 4 kartus baustas administracine tvarka, teistas 2011-04-27 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 m. 5 mėn. ir įpareigotas per minėtą laiką nuo bausmės atlikimo pradžios atlyginti nusikaltimu padarytos turtinės žalos dalį 527 Lt, mokant kiekvieną mėnesį po 31 Lt, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas;

4E. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), nesimokantis, 1 kartą baustas administracine tvarka, neteistas;

5A. V. (A. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), 7 kartus baustas administracine tvarka, teistas: 1) 2010-04-23 pagal BK 259 str. 2 d. laisvės apribojimu 6 mėn. ir įpareigotas šiuo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje arba mokytis, neatlygintai išdirbti 30 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis; 2) 2011-09-21 pagal BK 178 str. 2 d. laisvės apribojimu 10 mėnesių, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu, uždraudžiant bausmės vykdymo laikotarpiu įgyti ir naudoti alkoholį; 3) 2011-04-27 pagal BK 178 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 m. 5 mėn. ir įpareigojant per minėtą laiką nuo bausmės atlikimo pradžios atlyginti nusikaltimu padarytos turtinės žalos dalį 527 Lt, mokant kiekvieną mėnesį po 31 Lt; teistumas neišnykęs ir nepanaikintas;

6V. K., a. k. ( - ) ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ), 1 kartą baustas administracine tvarka, neteistas;

7kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str.1 d., 286 str., 290 str.,

Nustatė

8D. B., E. B., A. V., V. K. panaudodami fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojams, įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus, o būtent jie:

92011 m. vasario 19 d. 21 val. ( - ) D. B. ir E. B. eidami važiuojamąja kelio dalimi su J. G., D. B. viešoje vietoje demonstratyviai iš chuliganiškų paskatų demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, mosikuojant rankomis savo draugų ir ( - ) E. J. ir ( - ) J. D. akivaizdoje garsiai šaukiant, rėkiant, vartojant necenzūrinius žodžius ir tuo pažeidžiant viešąją tvarką, E. J., vykdančiam tarnybines pareigas pagal 2011-02-19 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK l. e. viršininko pareigas J. Š. patvirtintą grafiką nuo 19 iki 1.45 val., vadovaujantis 2000-10-17 Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo Nr. VIII-2048 5 str. 1 p. 2 p.p. ir 4 p.p. bei Lietuvos policijos Generalinio komisaro 2002-12-24 įsakymo Nr. 660 „Dėl policijos patrulių veiklos instrukcijos patvirtinimo“ 62, 62.1 p., norint nutraukti neteisėtus D. B. veiksmus ir jį sulaikyti, D. B. puolė bėgti, o sulaikytas už viešosios tvarkos pažeidimą nevykdė teisėto E. J. reikalavimo liautis pažeidinėti viešąją tvarką ir panaudodamas fizinį smurtą ir grasindamas tuojau pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui, t. y. spyrė E. J., tuo jam sukeldamas fizinį skausmą. Bandydamas ištrūkti muistėsi, ragino smurtauti kitus ten buvusius asmenis, grasino, kad jeigu E. J. jo tuojau nepaleis, tai prieš jį panaudos fizinę prievartą, nužudys. D. B. necenzūriniais žodžiais ragino ir savo draugus smurtauti sakydamas „Davai, pacany, muškite mentus, supakavo už nieką“.

10E. J. ir J. D. bandant D. B. pristatyti į ( - ) policijos nuovadą, privažiavo A. U. vairuojamas automobilis „Audi A4“, valstybinis Nr. ( - ) iš kurio iššokę A. V. ir V. K. tyčiodamiesi ir grasindami tuojau pat panaudoti fizinį smurtą bei panaudodami fizinį smurtą reikalavo paleisti D. B., draskė E. J. ir J. D. tarnybines uniformas, valstybės tarnautojus tampė už rankų, spardėsi.

11J. D. pabandžius nutraukti neteisėtus A. V. ir V. K. veiksmus ir A. V. sulaikyti, A. V. panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino savo pareigas einančiam valstybės tarnautojui - J. D., t. y. jį pastūmęs bandė pabėgti.

12E. J. viena ranka laikant sulaikytą D. B., o kita ranka pavykus pagriebti A. V. už striukės, A. V. grasindamas tuojau pat panaudoti fizinį smurtą bei panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui, t. y. spardė E. J. kojas, grasino jį nužudyti bei A. V. su D. B. muistydamiesi valstybės tarnautoją pargriovė.

13J. D. atitraukus nuo E. J. D. B., E. J. reikalaujant nutraukti neteisėtus veiksmus ir bandant A. V. uždėti antrankius, A. V. grasindamas tuojau pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui, t. y. muistėsi, grasino, vartojo necenzūrinius žodžius.

14D. B. ir A. V. sulaikymo metu V. K. bandydamas padėti sutrukdyti D. B. bei A. V. sulaikyti nuolat tampė E. J. bei J. D. už tarnybinių uniformų ir bandė D. B. ir A. V. nuo pareigūnų atitraukti, tuo trukdydamas juos sulaikyti bei tuo savo veiksmais panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojams.

15V. K. pastangų sutrukdyti D. B. bei A. V. sulaikyti dėka, A. V. ištrūkus iš E. J. ir ėmus bėgti, o E. J. ėmus jį vytis, prie E. J. prišoko E. B., kuris grasindamas tuojau panaudoti fizinį smurtą bei panaudodamas fizinį smurtą sudavė smūgį koja į E. J. dešinę koją, tuo jam sukeldamas fizinį skausmą bei grasindamas tuojau pat panaudoti fizinį smurtą, vartodamas necenzūrinius žodžius bei valstybės tarnautoją įžeidžiančius žodžius „aš tiems gaidžiams, tiems mentams padarysiu“ pasipriešino valstybės tarnautojui ir įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus E. J. bei J. D..

16E. J. sulaikius A. V. ir bandant jam uždėti antrankius iš paskos pribėgęs V. K. panaudojęs fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui, t. y. užsuko E. J. kairįjį riešą, kuriuo jis laikė A. V. ir tuo E. J. sukėlė stiprų fizinį skausmą.

17E. J. pareikalavus nutraukti neteisėtus veiksmus ir įspėjus, kad jeigu D. B., A. V., V. K. ir E. B. nenutrauks savo neteisėtų veiksmų bus panaudota fizinė prievarta bei ašarinės dujos, pastarieji į tai nereagavo ir toliau grasindami panaudoti fizinį smurtą ir panaudodami fizinį smurtą aktyviai priešinosi D. B. bei A. V. sulaikymui bei pristatymui į ( - ) policijos nuovadą.

18E. J. panaudojus ašarines dujas bei A. V. sulaikius, o J. D. sulaikius D. B. ir juos abu atvedus iki ( - ) policijos nuovados, esančios ( - ), tarpduryje A. V. panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui, t. y. koja spyrė J. D. į alkūnę, tuo jam sukeldamas fizinį skausmą ir pargriuvo. E. J. bandant A. V. pakelti, pastarasis panaudodamas fizinį smurtą vėl pasipriešino valstybės tarnautojui, t. y. spyrė E. J. į tarpkojį, į pilvo sritį, į dešinę ranką, į sprando kairės pusės sritį, tuo E. J. sukeldamas stiprius fizinius skausmus ir padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį sumušimais kairiajame dilbyje, sprande, abiejuose keliuose dėl ko nukentėjusiajam buvo sukeltas stiprus fizinis skausmas, o J. D. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį alkūnės sumušimu.

19Atvedus A. V. ir D. B. į ( - ) policijos nuovados viršininko kabinetą jie ėmė spardyti kabineto baldus, sulaužė 17,96 litų vertės kėdę, kurios inventorinis Nr. ( - ), bandė pabėgti, grasino pareigūnus nužudyti, su jais susidoroti, vartojo necenzūrinius žodžius, o D. B. dar grasino trenktis galva į sieną bei po to tuo apkaltinti policijos pareigūnus.

20Tuo metu ( - ) policijos nuovados kieme E. B. metė į ( - ) policijos nuovadą metalines grotas, o E. J. išbėgus į lauką nubėgdamas rodė jam nepadorius gestus ir vartojo necenzūrinius žodžius, įžeisdamas savo pareigas einantį valstybės tarnautoją.

21Kaltinamasis D. B. kaltu padaręs nusikaltimus neprisipažino, nurodė, kad 2011-02-19 buvo su V. K., A. V., E. B., gėrė alų. Eidamas su E. B. ir J. G. ( - ) jis nerėkavo, nemosikavo rankomis. Kalbantis tarpusavyje jis vartojo necenzūrinius žodžius, bet garsiai nekalbėjo, aplinkiniams netrukdė. Iš policijos nuovados išėjo pareigūnai ir jis pamatė, kad link jų eina E. J.. Jis nusprendė pajuokauti, apsisuko ir 5 metrus pradėjo bėgti. Jis negirdėjo, kad pareigūnai kreiptųsi į juos. Jis nenorėjo pabėgti nuo pareigūnų. E. J. jam trenkė per kojas, dėl ko jis nukrito ant asfalto ir paklausė už ką. Pareigūnas jam gulinčiam pradėjo laužti ranką, sakė „einam į nuovadą“ ir pradėjo traukti antrankius. Jis iš karto davė rankas, kad uždėtų antrankius, tačiau jam užlaužė rankas ir uždėjo antrankius iš nugaros. Jis buvo nepatenkintas, garsiai sakė, kad atlaisvintų antrankius, nes jam skaudėjo. Tuo metu atvažiavo A. U. automobilis, iš kurio išlipo A. V.. A. V. klausė, kodėl jį sulaikė, paprašė paleisti. Tada J. D. staigiai pradėjo bandyti uždėti atrankius A. V.. Pastarasis sudėjo rankas ant krūtinės, klausė už ką. Tuo metu priėjo V. K.. Staiga jis pastebėjo, kad V. K. guli ir rėkia, kad graužia akis. Jį patį pradėjo vesti link nuovados. V. K. liko gulėti ant žemės. Pareigūnai nebuvo tokie mandagūs kaip sakė. Jie patys gal irgi nebuvo mandagūs. Mano, kad iš jų pusės jokių pažeidimų nebuvo. Abejoja, kad A. V. spyrė į alkūnę pareigūnui. Jis matė, kad jisai paslydo, tačiau greitai atsikėlė. A. V. E. J. metė į kabinetą, tuo metu lūžo kėdė. A. V. nuvedė į laikino sulaikymo kamerą. Jo motina buvo atėjusi į nuovadą, maždaug po 20 min. Per tą laiką nieko neįvyko. Jis skundėsi, prašė į tualetą, nukritęs ant žemės persikišo rankas į priekį. Tualete J. D. paėmė jį už kaklo. Gal norėjo pagąsdinti, kol niekas nemato. Motina gali būti, kad jam trenkė, nes nesuprato, kas darosi. Pristačius į komisariatą, patikrino jų blaivumą. Tokių veiksmų, kurie nurodyti kaltinime, jis nepadarė. Pareigūnų civilinių ieškinių nepripažįsta, nesutinka su jais. Narkotinių medžiagų nei jis, nei draugai nevartojo. Kai atvažiavo A. U. jis jau buvo su atrankiais. Nematė, kad A. V. bandytų pabėgti. Jam buvo nustatyti kūno sužalojimai iš karto po įvykio. Nei V. K., nei A. V. nebėgo. Negirdėjo, kad pareigūnai perspėtų, kad jei nenusiramins, papurkš dujomis. Jo neperspėjo, kad daromas garso įrašas. 17,96 litų ir 161,71 litų civilinių ieškinių irgi nepripažįsta. Jis atlygino žalą, paskirtą pirmuoju nuosprendžiu. Jei teismas paskirtų viešuosius darbus, sutiktų juos atlikti. Baudą sumokėtų.

22Savo parodymus jis patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (2 t., b. l. 122-130).

23Kaltinamasis E. B. kaltu padaręs nusikaltimus neprisipažino, nurodė, kad 2011-02-19 buvo visi kaltinamieji ir J. G. pas V. K., vartojo nedaug alkoholio. Jam einant su D. B. ir J. G. pro ( - ) policijos nuovadą pastebėjo du pareigūnus. Kalbėjo normaliu balsu. Gal porą garsių frazių ir buvo. Buvo necenzūriniai žodžiai, tik nespecialiai. Po to pastebėjo, kad vienas pareigūnas eina prie jų, tačiau nieko nesakė. Tarp jų buvo gal 20 metrų atstumas. D. B. porą greitu žingsniu nuėjo į priekį, todėl pareigūnas jam liepė sustoti. D. B. sustojo. Pareigūnas trenkė pastarajam per kojas ir jis vos nenukrito. Pareigūnas užlaužė D. B. rankas ir uždėjo antrankius. Jis nematė, kaip pareigūnas uždėjo D. B. antrankius. D. B. klausė už ką. Antras pareigūnas liko prie nuovados stovėti. Mašina atvažiavo A. V., kuris priėjo prie jų greitu žingsniu ir pradėjo klausinėti kas darosi, kodėl D. B. sulaikytas. Pareigūnai norėjo ir A. V. į nuovadą nusivesti. Tarp jo ir pareigūnų buvo apie 20 metrų atstumas. J. G. neleido jam eiti pasikalbėti su pareigūnais. Jis matė kaip pareigūnai pradėjo tampyti A. V.. Tada iš mašinos išlipo V. K.. D. B. laikė vienas pareigūnas. Necenzūrinių žodžių jis negirdėjo. V. K. bandė ginti ir atitraukti A. V., o pareigūnai norėjo nuvesti juos į nuovadą. Jis pamatė, kad V. K. nugriuvo ant sniego. A. V. ir D. B. nuvedė prie nuovados. Jis priėjo prie V. K., kuriam buvo papurkšta į akis dujomis. Jis jį pakėlė ir nuėjo link bendrabučio. Jis buvo piktas, kad draugus taip šiurkščiai suėmė, todėl grįžo prie nuovados, paėmė metalines grotas ir metė toliau į šoną ir nubėgo. Pataikė į nuovados sieną. Sienos atrodo neapgadino. Nematė, kad būtų išėjęs pareigūnas. Jokio nepadoraus gesto nerodė. Pabėgo į bendrabutį, kur laiptinėje buvo V. K., R. B. ir J. G.. Po 15 minučių V. K. su R. B. nuėjo į nuovadą. V. K. buvo išgėręs, nebuvo agresyvus. Tą vakarą narkotinių medžiagų nevartojo ir neturėjo. Prie jo niekas nebuvo priėjęs. Jis nepakišo pareigūnui kojos. Jis nebuvo pribėgęs prie E. J. ir nespyrė jam. Žodžių „gaidžiai, mentai“ nevartojo ir negirdėjo, kad kas juos sakytų.

24Savo parodymus iš dalies patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu, patikslino, kad jie ėjo keturiese jis, V. K., J. G. ir D. B. (2 t., b. l. 30-40).

25Kaltinamasis A. V. kaltu padaręs nusikaltimus prisipažino iš dalies, paaiškino, kad 2011-02-19 buvo visi kaltinamieji ir J. G.. Gėrė alų. Jis išgėrė gal kokius 7 bokalus. D. B., E. B. su J. G. išėjo. Po 10-15 min. su A. U. ir V. K. važiuodami pro nuovadą pamatė du pareigūnus, tempiančius ir laikančius D. B.. Nepamena, ar matė E. B. su J. G.. D. B. rėkė, kad skauda rankas. Jis pats išlipo iš automobilio. V. K. gal iš paskos išlipo. Priėjęs jis paklausė kodėl D. B. sulaikytas, tačiau jam nieko neatsakė. Pareigūnas pargriovė jį. Jam ant lūpos atsirado kraujosruva, guzas ant galvos. Priėjo V. K.. Tada jiems abiems papurškė dujomis. Toliau jis silpnai pamena, kas buvo, nes susitrenkė galvą, buvo išgėręs. Atrodo įraše girdisi, kaip jis knarkia. Girdėjo pareigūnų ir D. B. balsus. Neįmanoma, kad jis būtų sudavęs pareigūnams, nes buvo papurkšta dujų į akis. Jis yra neagresyvus. Pareigūnai buvo labai agresyvūs. Visų pareikštų ieškinių nepripažįsta. Jis netrukdė pareigūnams, sulaikiusiems D. B.. Nematė, kad šis buvo su atrankiais, jo rankos buvo už nugaros. Jis nebėgo nuo pareigūnų. Jam priėjus ir tik paklausius kas vyksta, pareigūnas iš karto jį stvėrė. Jis neatsimena dėl kėdės, ar keikėsi ir rodė nepadorius gestus pareigūnams. Mano, kad jokių kūno sužalojimų pareigūnams nepadarė. Pareikštų civilinių ieškinių nepripažįsta.

26Savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (3 t., b. l. 24-29).

27Kaltinamasis V. K. kaltu padaręs nusikaltimus neprisipažino, nurodė, kad 2011-02-19 su A. V., D. B., E. B. ir J. G. gėrė alų, bet nebuvo stipriai išgėręs. Apie 21 val. išėjo D. B., E. B. su J. G.. Vėliau iš paskos išvažiavo jis, A. V. ir A. U.. Važiuojant ( - ), netoli nuovados pamatė policijos pareigūnus su D. B.. Sustojus A. V. priėjęs prie pareigūnų paklausė kas vyksta, tačiau jam nieko neatsakė. Jam pačiam priėjus pareigūnai bandė suimti A. V.. Matyt jiems nepatiko D. B. su A. V.. D. B. laikė vienas pareigūnas. Kitas suiminėjo A. V.. Jis pribėgo ir griebė už A. V. striukės ir atitraukė jį nuo pareigūno, tačiau šis jį vėl sugriebė. Pareigūnas perspėjo ir papurškė dujų. Iš jo pusės nebuvo tokių veiksmų, apie kuriuos pasakojo pareigūnai. Jis parkrito ir buvo paliktas. D. B. ir A. V. nuvedė į nuovadą. Kai jis privažiavo, matė E. B. su panele. A. V. nebuvo niekur pabėgęs ir jo nesivijo. E. B. padėjo jam atsikelti ir jie nuėjo link bendrabučio. Po to jis nuėjo į nuovadą su R. B.. E. J. atidarė duris. R. B. paleido, o jo paklausė kokia E. pavardė. Jis jos nežinojo, todėl buvo nuvežtas į komisariatą. Civilinių ieškinių nepripažįsta. E. B. nebuvo pribėgęs ir nespyrė koją E. J.. Jis jautėsi blogai, jam turėjo iškviesti greitąją pagalbą. Pavartojo keletą necenzūrinių žodžių, bet ne pareigūnų atžvilgiu.

28Savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (3 t., b. l. 108-114).

29Nors kaltinamieji neprisipažino padarę nusikaltimus, jų kaltė įrodyta tokiais įrodymais ir duomenimis:

30- nukentėjusiojo E. J. parodymais, kad patvirtina parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 136-140). Parodė, kad dirba ( - ) 2011-02-19 dirbo su J. D. pagal grafiką, sudarytą palaikyti viešą tvarką. Apie 21 val. išėjo iš nuovados ir pamatė iš ( - )išsukančius J. G., A. B. ir D. B.. Pastarasis mosikavo rankomis, šaukė, keikėsi. Nusprendė D. B. pristatyti į nuovadą protokolo surašymui ir pradėjo eiti link jų. D. B. veiksmus kvalifikavo kaip nedidelį chuliganizmą, nes buvo keiksmai, necenzūriniai gestai, keiksmažodžiai. Pirmas šauksmas buvo iš jų pusės. Vaikinas pasakė „bėk, mentai“ ir D. B. pradėjo bėgti. E. B. su mergina liko. Jis pradėjo vytis D. B. ir jį pasivijo, kai D. B. suklupo. Bandant jį pakelti, šis pradėjo elgtis agresyviai. Gąsdino jį ir sakė, kad nužudys ir nusidoros. Matėsi, kad D. B. yra neblaivus. Pastarasis buvo emocingas, paveiktas svaiginamų priemonių. D. B. vadino jį „gaidžiu, mentu“. Keiksmažodžiais šaukėsi draugus į pagalbą. Pakėlus D. B., šis jį stumdė, mušėsi rankomis, kojomis. Jis pats sakė, kad jei nenusiramins, bus panaudotos specialios priemonės, antrankiai. Tačiau D. B. vis tiek nesiliovė. Tai truko gal 5 minutes. Tuo metu J. D. pribėgo padėti. D. B. buvo aršus, spardėsi, grasino ir jam sudavė į rankas, krūtinės sritį, J. D. spardė per kojas. Smūgių seka buvo labai dažna. Sukėlė jam fizinį skausmą. Tuo metu privažiavo automobilis „Audi A4“, iš kurio išbėgo A. V. ir V. K.. D. B. labai apsidžiaugė, sakė, „gelbėkit, muškite mentus“. Pirmas J. D. užpuolė A. V., griebė jį už rankos, spardėsi kojomis, bandė jį atplėšti nuo D. B.. A. V. pavyko nuo J. D. pasprukti. Jis pats sugriebė A. V. ir grūmėsi su juo, pargriuvo. Pribėgo V. K. ir liepė paleisti A. V., ėmė jam už rankos. Vienu momentu pavyko A. V. pabėgti. Jis jį vijosi. Netoli stovėjo J. G. ir E. B., kuris jam bėgant užstojo kelią, pakišo jam koją ir trenkė per koją, tačiau jis nepargriuvo. E. B. visą laiką ragino smurtauti, liepė paleisti jo draugus, sakė „muškit mentus, gaidžius“. Už 15-20 metrų jis pasivijo A. V.. Prasidėjo grumtinės. A. V. spardėsi, vengė sulaikymo aršiais veiksmais. Tuo metu pribėgo V. K., kai jis bandė uždėti A. V. antrankius. V. K. pradėjo sukti jam kairę ranką. Jis sakė, kad panaudos specialias priemones, jei nenusiramins. Jie nenusiramino, tada dujų balionėliu papurškė jiems į akis. Ranką jam labai skaudėjo. J. D. buvo D. B. uždėjęs atrankius. Jie nuvedė A. V. ir D. B. į nuovadą. Tarpduryje A. V. koja spyrė J. D. į alkūnę, prarado pusiausvirą ir nugriuvo. Kai jis bandė jį kelti, šis spyrė jam koja į tarpkojį, rankas, kojas, galvą. Jam skaudėjo. D. B. ragino A. V. elgtis agresyviai, keikėsi. Kabinete A. V. nenusiramino, spardė baldus. Kadangi nepavyko D. B. uždėti antrankius, uždarė jį į laikino sulaikymo kamerą. Pastarasis grasino, kad jie nebedirbs, primuš, kad trenksis galva į sieną, o apkaltins juos, šaukė, keikėsi. Į nuovadą atėjus D. B. motinai, pastarasis vis tiek jiems grasino, keikėsi. Fojė jis pamatė E. B., kuris rodė necenzūrinį gestą, šaukė, metė grotas į sieną, nes nepataikė į langą. Po kiek laiko atėjo į nuovadą V. K. su R. B. ir pradėjo reikalauti paleisti draugus. Kadangi V. K. irgi pažeidė viešą tvarką, tai jį irgi sulaikė. Vėliau visus pristatė į komisariatą. Jis patyrė didelį fizinį skausmą dėl kaltinamųjų veiksmų, jam kaip pareigūnui buvo pareikšta nepagarba. Po to jis buvo nedarbingas, juto pastoviai skausmą, skaudėjo kojas ir rankas, patyrė emocinius išgyvenimus. Todėl pareiškė 5000 litų civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos, nes patyrė sužalojimus, pažemino jo orumą, jį kamavo nemiga, dvasiniai išgyvenimai, baimė. D. B. ir A. B. buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal ATPK 174 str., priimti nutarimai. Įvykio metu jis vilkėjo policijos uniforma. Kaltinamieji, išskyrus V. K., jį pažinojo. Kaltinamųjų žodžiai įžeidė pareigūnų garbę ir orumą. Nedidelis chuliganizmas yra ir gestai, necenzūriniai žodžiai. Gestai buvo iš A. B. pusės. Jam buvo padaryti sužalojimai, kuriuos padarė visi, nes visi jam sudavė. A. V. jam stipriai sudavė į ranką ir kojas. Prieš A. V. fizinės prievartos jis nevartojo. Pas kaltinamuosius sužalojimai galėjo atsirasti iki susidūrimo, nuo nugriuvimo, tikrai ne nuo pareigūnų. J. D. padarė garso įrašą, kuriame užfiksuotas D. B. elgesys, sarkazmas, keiksmai.

31Savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu E. J. patvirtino įvykio vietoje (1 t., b. l. 109-120).

32- nukentėjusiojo J. D. parodymais, kad 2011-02-19 dirbo pagal grafiką su E. J.. 21 val. išeidami iš ( - ) policijos nuovados pamatė trijų asmenų kompaniją. D. B. rėkavo. Kartu su juo ėjo E. B. su J. G.. D. B. darė nedidelį chuliganizmą, nes vartojo necenzūrinius žodžius, rėkavo, mosikavo rankomis. E. J. nuėjo jų nuraminti, kai E. B. sušuko „mentai, bėk“. D. B. pradėjo bėgti, o E. J. nubėgo jam iš paskos. D. B. prabėgo maždaug 50 metrų, kol E. J. jį sulaikė. D. B. muistėsi, bandė ištraukti rankas, keikėsi, priešinosi, pasakė „paleisk, užmušiu. Ką tu mentas prisikabinai“. Tada ir jis pats prie jų priėjo. D. B. nenorėjo eiti į nuovadą, nevykdė teisėtų reikalavimų. Jis paėmė D. B. už kitos rankos ir vedė jį į nuovadą. Tuo metu netoli jų sustojo automobilis, iš kurio išbėgo A. V. ir V. K.. Jie pribėgo iš karto prie jo, pradėjo jį tampyti už rankų ir liemenės. Jie norėjo atitraukti D. B. nuo jų, liepė jį paleisti, keikėsi. V. K. bandė jam suduoti į veidą. E. J. viena ranka laikė D. B., kita – A. V.. Jie bandė suduoti E. J.. Paskui A. V. ištrūko ir pradėjo bėgti. Tada E. J. paleido D. B. ir sušuko laikyti A. V.. E. J. kelią užstojo E. B., sušukdamas „aš tau mentas padarysiu“ ir suduodamas per kojas E. J.. Mergina bandė sulaikyti E. B.. D. B. apsiramino truputį, tik žodžiais skatino vaikinus. V. K. bėgo iš paskos. E. J. norėjo A. V. sulaikyti, tačiau pastarasis užsuko jam ranką. Prieš tai E. J. įspėjo juos dėl specialiųjų priemonių panaudojimo. V. K. tampė E. J. už uniformos. E. J. paėmė dujų balionėlį ir papurškė V. K. ir A. V. į veidas, tada paėmė A. V. ir vedė prie jo paties. Jie norėjo D. B. ir A. V. pristatyti į nuovadą. Koridoriuje A. V. bandė trenkti jam su koja, tačiau pataikė į alkūnę ir nukrito. Gulėdamas dar spardėsi kojomis. E. J. jį pakėlė. Įėjus į kabinetą, A. V. spyrė į kėdę ir ją sulaužė. D. B. pradėjo šūkauti, kad sužalos save ir apkaltins juos. D. B. liko kabinete, o A. V. nuvedė į laikino sulaikymo kamerą. Jis daužė duris, rėkavo, reikalavo jį paleisti. D. B. ragino A. V. kažką padaryti, todėl jis įjungė diktofoną ir įrašė triukšmą. Po kiek laiko išgirdo triukšmą prie nuovados durų. E. J. išėjo pažiūrėti kas vyksta. Vėliau papasakojo, kad E. B. metė metalines grotas į nuovados sieną ir parodė jam nepadorų gestą. Atėjusi D. B. motina pasakė sūnui „vėl tu policijoje“ ir trenkė per veidą. Mano, kad vaikinai buvo girti. Galėjo būti vartoję narkotikų, nes turėjo jėgos, stipriai priešinosi, nekontroliavo savęs. D. B. fiziškai jam mažiausiai sukėlė fizinio skausmo, nes jo smūgiai buvo chaotiški. D. B. spyrė E. J. per kojas. E. B. sudavė E. J. per kojas. A. V. trenkė jam į alkūnę. Jam skaudėjo savaitę. E. J. trenkė į tarpkojį, pilvą, kaklą. V. K. bandė smūgiuoti į veidą, bet nepataikė. Jis prisidėjo prie D. B. atlaisvinimo. Jis pareiškė 5000 litų civilinį ieškinį, dėl to, kad viso tyrimo, nagrinėjimo metu D. B. šaiposi. Sakė, kad sutvarkė juos, keikėsi. Kaltinamieji jo neatsiprašė. Necenzūriniai žodžiai buvo vartojami kiekvieno nuolat. Žodžiai „gaidžiai, mentai“ jį įžeidė. E. J. E. B. parodė lauke nepadorų gestą. Eidamas D. B. rėkavo, vartojo necenzūrinius žodžius, savo elgesiu pažeidė viešąją tvarką ir žmonių rimtį, todėl norėjo jį sulaikyti. Žodžiai „pacany, muškite mentus“ buvo tuo metu, kai D. B. buvo sustabdytas. V. K. atėjo vėliau į nuovadą su R. B. ir klausė kas vyksta. V. K. buvo sulaikytas, o E. B. lauke kažką darė ir pabėgo. Buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai už nedidelį chuliganizmą D. B. ir E. B.. Frazes, nurodytas kaltinime, jis vertina kaip raginimą smurtauti, kad pareigūnai neįvykdytų savo funkcijų, bei kaip įžeidimą, grasinimą nužudyti.

33Savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu J. D. patvirtino įvykio vietoje (1 t., b. l. 148-158).

34- liudytojos J. G. parodymais, kad patvirtina savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 168-169). 2011 m. vasario mėnesį, apie 22 val. ėjo prie ( - ) policijos nuovados su E. B. ir D. B.. Ji alkoholio nevartojo. Buvo su jais ne visą laiką. Vaikinai atrodė normaliai, negali pasakyti ar buvo išgėrę. Vaikinai tą vakarą gėrė alų. Ėjo ramiai, netriukšmavo, su savimi jokio alkoholio neturėjo. Einant pro policijos nuovadą nebuvo jokių keiksmažodžių, garsių pasisakymų. Tada išėjo policininkai iš nuovados ir paprašė, kad D. B. sustotų, tačiau jis nesustojo, o ėmė bėgti. Tada policininkas pradėjo jį vytis. Ji su E. B. ėjo toliau. Policininkas pagavo D. B. sučiupdamas už rankos, ir atrodo pargriovė jį ant žemės. Paties sulaikymo ji nematė. Vyko grumtinės, o jie paėjo toliau. D. B. visą laiką šaukė, kad jį paleistų. Suprato, kad policininkai nusivedė D. B. prie nuovados, kur privažiavo kažkoks automobilis. E. B. pribėgo prie to automobilio. Prie jos E. B. niekam neskambino. Ji nuėjo namo ir nežino kas toliau vyko. Vaikinas, kuriam papurškė dujų į akis buvo V. K.. Ji mano, kad D. B. nepažeidė viešosios tvarkos, jokių riksmų iš jo pusės ji negirdėjo, nes buvo pakeliui namo. Ji neprisimena, ar D. B. įžeidinėjo pareigūnus. Ji nematė, ar E. B. bandė suduoti priėjusiam pareigūnui. E. B. vartojo keiksmažodžius, bet jos atžvilgiu. Smurto veiksmų iš A. V. nepastebėjo. Negirdėjo, ar pareigūnai šaukė, kad vaikinai nutrauktų savo veiksmus, o priešingu atveju panaudos dujas. Vėliau V. K. ją pasivijęs atėjo į laiptinę, kur pabuvo gal 20 minučių.

35- liudytojo A. U. parodymais, kad įvykis galėjo būti 2011 m. vasario mėnesį. Buvo pas V. K. su D. B., A. V. ir E. B. su mergina. Jis alkoholio nevartojo. Kiti gėrė alų. Išėjo D. B. ir E. B. su mergina. Jis, A. V. ir V. K.. važiavo iki ( - ) centro. Pravažiavę nuovadą pamatė, kad vienas pareigūnas veda D. B. link nuovados, o kitas eina šalia. D. B. buvo surakintas, sakė pareigūnams, kad jam skauda ranką. A. V. liepė sustoti, išlipo iš mašinos ir paklausė pareigūnų už ką sulaikė D. B. ir liepė jį paleisti, tačiau nesikeikė. Vienas pareigūnas paėmė už rankos A. V. ir norėjo jį surakinti. Tada V. K. išlipo ir stovėjo prie mašinos. O jis pats nuvažiavo. D. B. negalėjo stumdyti pareigūnų, nes buvo surakintas. Pareigūnai iš karto sulaikė A. V., tačiau jis nematė, kad jį muštų, ar ką panašaus. Jis nematė ar D. B. spardė pareigūnus, ar kažkas tampė pareigūnus už uniformos. Kai A. V. bandė sulaikyti, pastarasis rankas sukėlė ir pasakė, kad jį paleistų, gynėsi, kad jį paleistų, bet tai nebuvo panašu į smurtą.

36- specialisto išvada Nr. ( - ),kurioje nurodyta, kad D. B. nustatytos smulkios dėmelių pavidalo kraujosruvos kaklo dešiniojo šono ir dešiniojo paties sąnario odoje. Kraujosruvos odoje padarytos paveikus (galimai spaudžiant) kietais bukais daiktais nuo keleto valandų iki 1,5 paros laikotarpį iki apžiūrint ir atitinka nežymaus masto sveikatos sutrikdymą. Tai galėjo būti padaryta vienu-dviem trauminiais poveikiais. Kraujosruvos D. B. kaklo ir peties odoje galėjo būti padarytos spaudžiant ar suduodant ranka (2 t., b. l. 76-77).

37- specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad A. V. nustatyta kraujosruva apatinės lūpos vidiniame paviršiuje, poodinė kraujosruva dešiniajame dilbyje ir du nedideli kairės kojos odos nubrozdinimai. Tai padaryta paveikus kietais bukais riboto paviršiaus daiktais (nubrozdinimai galėjo būti padaryti ir bukabriauniais daiktais) nuo keleto valandų iki 1,5 paros laikotarpiu iki apžiūrint, nemažiau, kaip trimis trauminiais poveikiais, kaip suduodant žalojančiais daiktais, taip ir atsimušant į tokius daiktus ir atitinka nežymaus masto sveikatos sutrikdymą (3 t., b. l. 6-7).

38- specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad V. K. nustatytas nutrūkstantis odos nubrozdinimas su blyškia kraujosruva kairiajame dilbyje. Tai padaryta tiesialinijine kieto daikto briauna ar kietu cilindriniu paviršiumi mažo skersmens daiktu prieš 1-2 paras iki apžiūrint vienu trauminiu poveikiu ir atitinka nežymaus masto sveikatos sutrikdymą (3 t., b. l. 90).

39- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos ( - ) policijos nuovados viršininko E. J. tarnybiniu pranešimu, kad 2011-02-19 apie 21 val. ( - )dėl chuliganiškų paskatų demonstruojant nepagarbą aplinkiniams buvo sutrikdyta viešoji tvarka, sulaikant administracinės teisės pažeidėją, jis ir kiti su juo buvę asmenys pasipriešino policijos pareigūnams (1 t., b. l. 2-3).

40- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjos tarnybiniu pranešimu, kad 2011-02-19 D. B., eidamas su draugais viešoje vietoje iš chuliganiškų paskatų demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai mosikuodamas rankomis, šaukdamas, vartodamas necenzūrinius žodžius. Sulaikomas E. J. jis aktyviais veiksmais pasipriešino, bandė bėgti, nevykdė pareigūno teisėto reikalavimo, grasino panaudoti fizinę prievartą. Atvažiavę A. V. ir V. K. reikalavo paleisti D. B., draskė pareigūnų tarnybines uniformas, tampė už rankų. Sulaikomi aktyviais veiksmais pasipriešino (1 t., b. l. 37-40).

41- įvykio vietos apžiūros protokolu, nuotraukomis, kurie patvirtina, kad apžiūrėta nusikaltimo padarymo vieta - ( - )policijos nuovados patalpos, esančios ( - ), ir jos prieigos bei buvo apžiūrėta sugadinta kėdė (1 t., b. l. 4-11).

42- D. B. administracinės teisės pažeidimo byla Nr. A2.9-440-269/2011, kurioje 2011-03-24 priimtas nutarimas ir jis nubaustas pagal ATPK 174 str. 250 Lt bauda (2 t., b. l. 94-119).

43- 2011 m. vasario mėn. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK ( - ) PN policijos pareigūnų tarnybos grafiku Nr. ( - ), kuris įrodo, kad 2011-02-19 E. J. ir J. D. turėjo dirbti (1 t., b. l. 97-99).

44- specialisto išvadomis Nr. ( - ), Nr. ( - ), kuriose nurodyta, kad E. J. mažiausiai keturiais trauminiais poveikiais, vienu metu, galimai 2011-02-19 padaryti sumušimai kairiajame dilbyje, sprande, abiejose keliuose paveikus kietais bukais daiktais. Sužalojimai keliuose galėjo atsirasti griūnant ir atsitrenkiant į kietus paviršius. Tiek atskirai tiek visumoje sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu, nes gydymas užtruko iki 10 d. laikotarpiui (1 t., b. l. 104-105, 125-126).

45- 2011-09-02 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, įrašo suvestine, kad E. J. pateikė kompaktinę plokštele su garso įrašu, kuriame girdisi, kaip vartojami necenzūriniai žodžiai (1 t., b. l. 131-135), saugoma ikiteisminio tyrimo medžiagoje (1 t., b. l. 127-129).

46- asmens blaivumo testo rezultatais, kad D. B. 2011-02-19 23.30 val. nustatytas 1,08 promilės neblaivumas; A. V. 23.10 val. nustatytas 1,63 promilės neblaivumas; V. K. nustatytas 2,07 promilės neblaivumas (2 t., b. l. 69-70).

47Dėl nusikaltimo, numatyto BK 284 str. 1 d. padarymo

48Teismui pateiktame kaltinime buvo nurodyta, kad greta nusikaltimų, numatytų BK 286 str. ir 290 str. kaltinamieji pažeidė ir viešąją tvarką, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. Minėtame straipsnyje baudžiamoji atsakomybė numatyta už visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymą viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai. Pažymėtina, kad D. B. už viešosios tvarkos pažeidimą buvo nubaustas administracine tvarka pagal ATPK 174 str. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.9-440-269/2011 (2 t., b. l. 94-119). Administracine tvarka buvo nubaustas ir E. B.. Be to, kaltinime nurodyta, kad kaltinamieji sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką draskydami nukentėjusiųjų tarnybines uniformas, pareigūnus tampydami už rankų, spardydamiesi, trukdydami sulaikymui, spardydami kabineto baldus, E. B. metant į ( - ) policijos nuovadą metalines grotas, ir rodant E. J. nepadorius gestus. Tačiau akivaizdu, kad šie konkretūs veiksmai buvo nukreipti ne viešajai tvarkai pažeisti, o įžeisti policijos pareigūnus ir pasipriešinti sulaikymui, t. y. jie laikytini ne viešosios tvarkos pažeidimu pagal BK 284 str. 1 d., o valstybės tarnautojo įžeidimu ir pasipriešinimu valstybės tarnautojams, - nusikalstamoms veikoms, numatytoms BK 286 str. ir 290 str. Remiantis tuo, kaltinamieji dėl šio kaltinimo išteisintini, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

49Dėl nusikaltimų, numatytų BK 286 str. ir 290 str. padarymo

50Tik A. V. iš dalies prisipažino padaręs jam inkriminuotus nusikaltimus, likę kaltinamieji savo kaltę neigė. Tačiau jų kaltę įrodo vieningi, išsamūs ir viso ikiteisminio tyrimo metu bei teisminio nagrinėjimo metu nesikeitę nukentėjusiųjų parodymai, tarnybiniai pranešimai (1 t., b. l. 2-3, 37-40), D. B. administracinio teisės pažeidimo byla, įvykio vietos apžiūros protokolas ir nuotraukos, specialisto išvados (1 t., b. l. 104-105, 125-126). Iš kaltinamųjų ir liudytojų parodymų matyti, kad kaltinamieji prieš įvykį vartojo alkoholinius gėrimus, buvo apsvaigę, dėl to galėjo neadekvačiai vertinti savo veiksmus. Liudytoja J. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad matė kaip vyko grumtinės tarp policijos pareigūno ir D. B., kuris visą laiką šaukė, kad jį paleistų. Liudytojas A. U. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad A. V. sulaikymo metu gynėsi, šaukė, kad jį paleistų. Remiantis bylos duomenimis įrodyta, kad E. B. pasipriešindamas valstybės tarnautojui ir trukdydamas sulaikyti D. B., pakišo koją pro jį bėgančiam E. J.. V. K. trukdė sulaikyti D. B. ir A. V. tampydamas nukentėjusiuosius už tarnybinių uniformų ir kitaip jiems trukdydamas. Iš tarnybinių pranešimų matyti, kad sulaikant D. B. ir A. V. buvo panaudotos specialiosios priemonės – antrankiai ir buvo papurkšta dujomis. Ši aplinkybė taip pat įrodo, kad kaltinamieji priešinosi sulaikymui ir nevykdė policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų, todėl ir buvo imtasi šių specialiųjų priemonių. Be to, pabrėžtina tai, kad pagal veikų pobūdį ir mastą, kad kaltinamieji aktyviais veiksmais priešinosi ir įžeidinėjo policijos pareigūnus, tampė juos už uniformų, E. J. buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, po įvykio nukentėjusieji turėjo gydytis, pripažintina, kad už veikas turi būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, nes padarytos veikos viršija ATPK 187 str. numatytų pažeidimų ribas. Taigi, ištyrus ir įvertinus ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, teismas laiko įrodyta, kad kaltinamieji kiekvienas atskirai ir visi kartu panaudodami ir grasindami tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojams ir tokiais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą BK 286 str.

51D. B. prisipažino, kad jie su pareigūnais nebuvo mandagūs. E. B. prisipažino metęs į policijos nuovadą grotas, nes buvo supykęs ant policijos pareigūnų. Akivaizdu, kad tokie veiksmai buvo nukreipti įžeisti policijos pareigūnus, o ne trikdyti visuomenės tvarką ir rimtį. Įvykio metu visi kaltinamieji naudojo necenzūrinius, pareigūnus įžeidžiančius žodžius, tuo įžeisdami savo pareigas einančius valstybės tarnautojus. Iš ( - ) policijos nuovados policijos pareigūnų tarnybos grafiko matyti, kad nukentėjusieji E. J. ir J. D. įvykio metu atlikinėjo savo pareigas pagal patvirtintą grafiką. Remiantis šias duomenimis, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad kaltinamieji įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 290 str.

52Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų atsakomybę sunkina, kad nusikaltimus padarė veikdami grupe (BK 60 str. 1 d. 1 p.), bei tai, kad nusikalto būdami apsvaigę nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

53Visi kaltinamieji prisipažino prieš įvykį vartoję alkoholį, nors ir nurodė, kad išgėrė nedaug. Byloje yra duomenys, kad 2011-02-19 D. B. 23.30 val. nustatytas 1,08 promilės neblaivumas, A. V. 23.10 val. nustatytas 1,63 promilės neblaivumas, V. K. nustatytas 2,07 promilės neblaivumas. E. B. neblaivumas nebuvo nustatytas, tačiau jis prisipažino prieš įvykį vartojęs alkoholį ir buvęs neblaivus, todėl ši aplinkybė laikytina jo atsakomybę sunkinančia, o kaltinimas dėl to tikslinamas. Teisminio nagrinėjimo metu visi kaltinamieji pripažino, kad nusikalto veikdami grupe, kiekvienam iš kaltinamųjų pateiktas kaltinimas dėl veikos įvykdymo grupe ir nors kaltinamajame akte nėra nurodoma, kad šią aplinkybę prašoma pripažinti sunkinančia kaltinamųjų atsakomybę, teismas laiko, kad bylos nagrinėjimo metu pasitvirtino, kad visi kaltinamieji buvo nusikaltimo vykdytojai ir nors jie iš anksto nesitarė daryti jiems inkriminuotus nusikaltimus, tačiau atsižvelgus į kiekvieno iš kaltinamųjų veikos darant nusikaltimą pobūdį ir laipsnį (kad bandant sulaikyti D. B. ir jam priešinantis policijos pareigūnams, kiti prisijungė nedvejodami prie nusikaltimo darymo, t. y. tęsė ir užbaigė jį grupe) pripažįsta, kad veikos padarymas grupe turi būti inkriminuotas kiekvienam ir pripažįsta tai visų jų atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

54Skiriant bausmes atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kurie priskiriami nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str. 3 d.), į jų padarymo aplinkybes, motyvus ir tikslus, kaltės formą - tyčią, kiekvieno kaltinamojo vaidmenį darant nusikalstamas veikas, kaltinamųjų asmenybes: D. B. nevedęs, dirbantis, 4 kartus baustas administracine tvarka, 1 kartą teistas, nusikalto prieš priimant jo atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį, paskirtą bausmę atliko; E. B. nevedęs, dirbantis, 1 kartą baustas administracine tvarka, neteistas, nusikalstamas veikas padarė būdamas nepilnametis; A. V. nevedęs, dirbantis, 7 kartus baustas administracine tvarka, 3 kartus teistas, nusikalto prieš priimant jo atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį, paskirtą bausmę atliko; V. K. nevedęs, dirbantis, 1 kartą baustas administracine tvarka, neteistas; todėl jiems skirtinos nesusijusios su laisvės atėmimu bausmės sankcijų už padarytus nusikaltimus ribose – baudos, kurios bendrintinos apėmimo būdu (BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p.).

55Civilinių ieškovų Vilniaus apskrities VPK 17,96 Lt ieškinys ir Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos 161,71 Lt ieškinys pagrįsti, įrodyti, todėl tenkintini visiškai, priteisiant Vilniaus apskrities VPK 17,96 Lt iš kaltinamųjų A. V. ir D. B. solidariai, o Valstybinei ligonių kasai prie sveikatos apsaugos ministerijos 161,71 Lt iš visų kaltinamųjų solidariai (BPK 115 str.).

56Nukentėjusysis E. J. pareiškė 5000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, kad dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų patyrė įvairius kūno sužalojimus, dėl ko turėjo kreiptis į medikus, 5 dienas buvo nedarbingas, nukentėjo jo kaip pareigūno garbė ir orumas, bei jis patyrė didelę moralinę žalą. Įvykio metu jis patyrė fizinį skausmą, jam padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, patyrė stresą.

57Nukentėjusysis J. D. pareiškė 5000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, kad dėl kaltinamųjų neteisėtų veiksmų patyrė fizinį skausmą, jam reikėjo gydytis, pirkti vaistus. Jis patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus. Po to jis juto fizinį skausmą, jautė pažeminimą, buvo įžeistas.

58Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai. Nustatydamas jos dydį E. J. ir J. D. teismas atsižvelgė į tai, kad žala buvo padaryta tyčia, priešinantis policijos pareigūnams ir stengiantis jiems suduoti ir juos sužaloti, kad kaltinamųjų veiksmai ir nukentėjusiesiems padaryti sužalojimai yra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu, kad buvo panaudotas fizinis smurtas prieš savo pareigas einančius valstybės tarnautojus, kad turtinės žalos priteisti neprašoma, o Valstybinės ligonių kasos ieškinys tenkintinas, kad kaltinamieji yra jauno amžiaus bei į jų turtinę padėtį. Tačiau taip pat pripažintina, kad sveikatos sužalojimo atveju žalą padariusio asmens turtinė padėtis nėra lemiamu kriterijumi nustatant neturtinės žalos dydį. Esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus, šiuo atveju yra sužalojimo pasekmės ir dėl to nukentėjusiųjų patirti dvasiniai išgyvenimai. Todėl įvertinus visas turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškiniai tenkintini iš dalies, priteisiant E. J. 4000 litų neturtinei žalai atlyginti, J. D. 3000 Lt neturtinei žalai atlyginti, o kitoje dalyje ieškiniai atmestini (BPK 115 str. 1 d.).

59Daiktai – kompaktinė plokštelė su garso įrašu (1 t., b. l. 129) – paliktina saugoti byloje (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d., 5 d. 1 p., 304-305,307-308 str.

Nutarė

61D. B., E. B., A. V. (A. V.), V. K., pripažinti kaltais padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 286 str., 290 str. ir nuteisti:

62D. B.:

63- pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. – 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą;

64- pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. – 15 MGL (1950 Lt) dydžio baudą.

65Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutine bausme paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

66Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. ir 66 str. į bausmės laiką įskaityti 2 sulaikymo dienas (nuo 2011-02-19 iki 2011-02-21) ir prilyginus 2 sulaikymo dienas 4 MGL dydžio baudai galutinę subendrintą bausmę paskirti 16 MGL (2080 Lt) dydžio baudą.

67Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (AB banke ,,Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300, kodas 73000, įmokos kodas 6801) per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

68Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

69E. B.:

70- pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. – 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą;

71- pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. – 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą.

72Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutine subendrintą bausme paskirti 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą.

73Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (AB banke ,,Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300, kodas 73000, įmokos kodas 6801) per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

74Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

75A. V.:

76- pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. – 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą;

77- pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. – 15 MGL (1950 Lt) dydžio baudą.

78Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutine bausme paskirti 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą.

79Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. ir 66 str. į bausmės laiką įskaityti 2 sulaikymo dienas (nuo 2011-02-19 iki 2011-02-21) ir prilyginus 2 sulaikymo dienas 4 MGL dydžio baudai galutinę subendrintą bausmę paskirti 16 MGL (2080 Lt) dydžio baudą.

80Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (AB banke ,,Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300, kodas 73000, įmokos kodas 6801) per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

81Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

82V. K.:

83- pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. – 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą;

84- pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. – 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą.

85Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutine subendrintą bausme paskirti 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą.

86Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. ir 66 str. į bausmės laiką įskaityti 2 sulaikymo dienas (nuo 2011-02-19 iki 2011-02-21) ir prilyginus 2 sulaikymo dienas 4 MGL dydžio baudai galutinę subendrintą bausmę paskirti 6 MGL (780 Lt) dydžio baudą.

87Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (AB banke ,,Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300, kodas 73000, įmokos kodas 6801) per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

88Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

89Kaltinamuosius D. B., E. B., A. V., V. K., dėl kaltinimo, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. išteisinti, kadangi jie nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

90Civilinio ieškovo Vilniaus apskrities VPK 17,96 Lt ieškinį tenkinti ir priteisti Vilniaus apskrities VPK solidariai iš D. B. ir A. V. 17,96 Lt turtinei žalai atlyginti.

91Civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos 161,71 Lt ieškinį tenkinti ir priteisti Valstybinei ligonių kasai solidariai iš D. B., E. B., A. V., V. K. 161,71 Lt turtinei žalai atlyginti.

92Nukentėjusiojo E. J. (E. J.) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti solidariai iš D. B., E. B., A. V., V. K. 4000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

93Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

94Nukentėjusiojo J. D. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti solidariai iš D. B., E. B., A. V., V. K. 3000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

95Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

96Daiktus - kompaktinę plokštelę su garso įrašu – palikti saugoti byloje.

97Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. D. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ),... 4. E. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ),... 5. A. V. (A. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( -... 6. V. K., a. k. ( - ) ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vidurinio... 7. kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str.1 d., 286 str., 290 str.,... 8. D. B., E. B., A. V., V. K. panaudodami fizinį smurtą pasipriešino valstybės... 9. 2011 m. vasario 19 d. 21 val. ( - ) D. B. ir E. B. eidami važiuojamąja kelio... 10. E. J. ir J. D. bandant D. B. pristatyti į ( - ) policijos nuovadą,... 11. J. D. pabandžius nutraukti neteisėtus A. V. ir V. K. veiksmus ir A. V.... 12. E. J. viena ranka laikant sulaikytą D. B., o kita ranka pavykus pagriebti A.... 13. J. D. atitraukus nuo E. J. D. B., E. J. reikalaujant nutraukti neteisėtus... 14. D. B. ir A. V. sulaikymo metu V. K. bandydamas padėti sutrukdyti D. B. bei A.... 15. V. K. pastangų sutrukdyti D. B. bei A. V. sulaikyti dėka, A. V. ištrūkus... 16. E. J. sulaikius A. V. ir bandant jam uždėti antrankius iš paskos pribėgęs... 17. E. J. pareikalavus nutraukti neteisėtus veiksmus ir įspėjus, kad jeigu D.... 18. E. J. panaudojus ašarines dujas bei A. V. sulaikius, o J. D. sulaikius D. B.... 19. Atvedus A. V. ir D. B. į ( - ) policijos nuovados viršininko kabinetą jie... 20. Tuo metu ( - ) policijos nuovados kieme E. B. metė į ( - ) policijos nuovadą... 21. Kaltinamasis D. B. kaltu padaręs nusikaltimus neprisipažino, nurodė, kad... 22. Savo parodymus jis patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (2 t., b. l.... 23. Kaltinamasis E. B. kaltu padaręs nusikaltimus neprisipažino, nurodė, kad... 24. Savo parodymus iš dalies patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu,... 25. Kaltinamasis A. V. kaltu padaręs nusikaltimus prisipažino iš dalies,... 26. Savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (3 t., b. l.... 27. Kaltinamasis V. K. kaltu padaręs nusikaltimus neprisipažino, nurodė, kad... 28. Savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (3 t., b. l.... 29. Nors kaltinamieji neprisipažino padarę nusikaltimus, jų kaltė įrodyta... 30. - nukentėjusiojo E. J. parodymais, kad patvirtina parodymus, duotus... 31. Savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu E. J. patvirtino įvykio vietoje (1 t.,... 32. - nukentėjusiojo J. D. parodymais, kad 2011-02-19 dirbo pagal grafiką su E.... 33. Savo parodymus ikiteisminio tyrimo metu J. D. patvirtino įvykio vietoje (1 t.,... 34. - liudytojos J. G. parodymais, kad patvirtina savo parodymus ikiteisminio... 35. - liudytojo A. U. parodymais, kad įvykis galėjo būti 2011 m. vasario... 36. - specialisto išvada Nr. ( - ),kurioje nurodyta, kad D. B. nustatytos smulkios... 37. - specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad A. V. nustatyta... 38. - specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad V. K. nustatytas... 39. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos ( - )... 40. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjos... 41. - įvykio vietos apžiūros protokolu, nuotraukomis, kurie patvirtina, kad... 42. - D. B. administracinės teisės pažeidimo byla Nr. A2.9-440-269/2011, kurioje... 43. - 2011 m. vasario mėn. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK ( - ) PN... 44. - specialisto išvadomis Nr. ( - ), Nr. ( - ), kuriose nurodyta, kad E. J.... 45. - 2011-09-02 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, įrašo suvestine, kad E.... 46. - asmens blaivumo testo rezultatais, kad D. B. 2011-02-19 23.30 val. nustatytas... 47. Dėl nusikaltimo, numatyto BK 284 str. 1 d. padarymo... 48. Teismui pateiktame kaltinime buvo nurodyta, kad greta nusikaltimų, numatytų... 49. Dėl nusikaltimų, numatytų BK 286 str. ir 290 str. padarymo... 50. Tik A. V. iš dalies prisipažino padaręs jam inkriminuotus nusikaltimus,... 51. D. B. prisipažino, kad jie su pareigūnais nebuvo mandagūs. E. B.... 52. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jų atsakomybę... 53. Visi kaltinamieji prisipažino prieš įvykį vartoję alkoholį, nors ir... 54. Skiriant bausmes atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir... 55. Civilinių ieškovų Vilniaus apskrities VPK 17,96 Lt ieškinys ir Valstybinės... 56. Nukentėjusysis E. J. pareiškė 5000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai... 57. Nukentėjusysis J. D. pareiškė 5000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai... 58. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo... 59. Daiktai – kompaktinė plokštelė su garso įrašu (1 t., b. l. 129) –... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d., 5 d. 1 p.,... 61. D. B., E. B., A. V. (A. V.), V. K., pripažinti kaltais padarius nusikaltimus,... 62. D. B.:... 63. - pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. – 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą;... 64. - pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. – 15 MGL (1950 Lt) dydžio baudą.... 65. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu... 66. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. ir 66 str. į bausmės... 67. Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą... 68. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 69. E. B.:... 70. - pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. – 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą;... 71. - pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. – 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą.... 72. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu... 73. Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą... 74. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 75. A. V.:... 76. - pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. – 20 MGL (2600 Lt) dydžio baudą;... 77. - pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. – 15 MGL (1950 Lt) dydžio baudą.... 78. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu... 79. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. ir 66 str. į bausmės... 80. Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą... 81. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 82. V. K.:... 83. - pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. – 10 MGL (1300 Lt) dydžio baudą;... 84. - pagal Lietuvos Respublikos BK 290 str. – 8 MGL (1040 Lt) dydžio baudą.... 85. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu... 86. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. ir 66 str. į bausmės... 87. Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą... 88. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 89. Kaltinamuosius D. B., E. B., A. V., V. K., dėl kaltinimo, padarius... 90. Civilinio ieškovo Vilniaus apskrities VPK 17,96 Lt ieškinį tenkinti ir... 91. Civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos... 92. Nukentėjusiojo E. J. (E. J.) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir... 93. Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.... 94. Nukentėjusiojo J. D. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti... 95. Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.... 96. Daiktus - kompaktinę plokštelę su garso įrašu – palikti saugoti byloje.... 97. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...