Byla 2S-914-259/2013
Dėl N. C. pripažinimo neveiksnia ir civilinė byla nutraukta

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens G. C. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1754-886/2013, kuria priimtas pareiškėjo A. D. atsisakymas nuo pareiškimo dėl N. C. pripažinimo neveiksnia ir civilinė byla nutraukta ir

Nustatė

2Pareiškėja A. D. pateikė Kauno apylinkės teismui pareiškimą, kuriuo prašė pripažinti N. C. neveiksnia; pareiškėją A. D. paskirti N. C. globėja bei N. C. turto administratore. 2013 m. vasario 4 d. teismo posėdžio metu pareiškėja pateikė atsisakymą nuo pareiškimo (t.2, b.l. 92), teismas 2013 m. vasario 5 d. nutartimi jį priėmė ir bylą nutraukė (t.2, b.l. 98-100).

3I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Teismas minėto sprendimo motyvuose nurodė, jog pareiškėjai atsisakius savo reikalavimų, teismas nenustatė aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima daryti išvadą, kad pareiškėjos reikalavimų atsisakymu būtų pažeidžiami N. C. ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir teisėti interesai. Teismas sprendė, jog tarp pareiškėjos V.A. D. ir suinteresuoto asmens G. K. C. kilo nesutarimai dėl priežiūros ir rūpinimosi mama, bei dėl N. C. turėto turo. Teismas todėl sprendė, jog aplinkybės dėl šalių tarpusavio nesutarimų nesudaro pagrindo apriboti asmens teisę atsisakyti savo reikalavimų (CPK 140 straipsnio 1 dalis).

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Suinteresuotas asmuo G. K. C. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartį ir atnaujinti civilinės bylos r. 2-1754-886/2013 dėl N. C. pripažinimo neveiksnia nagrinėjimą iš esmės (2 t. b.l. 112). Skunde teigiama, kad N. C. gyveno su pareiškėja, todėl suinteresuotas asmuo G. K. C. neturėjo galimybės tartis dėl ekspertizės. Jis nesutiko, kad pareiškėja atsiimtų pareiškimą. Asmens pripažinimas neveiksniu turi viešą interesą ir yra skirtas asmens pripažinimo neveiksniu interesų apsaugai. Pareiškimo atsiėmimas tokio pobūdžio bylose yra leistinas, kai nagrinėti bylą toliau nėra prasmės. Pareiškimą be suinteresuotų asmenų sutikimo galima atsiimti tik iki pareiškimo išsiuntimo byloje dalyvaujantiems asmenims. Siekiant nustatyti ar asmuo yra veiksnus, teismas paskiria ekspertizę. Byloje teismas skyrė ekspertizę ir ši nutartis turi būti vykdoma, nes neįvykdžius nutarties dėl ekspertizės skyrimo yra pažeidžiami N. C. interesai. Teismo skirta ekspertizė N. C. parodo, kad teismo nuomone yra pagrindas manyti, jog N. C. gali būti neveiksnia. Paskyrus ekspertizę ir jos neatlikus, neveiksniu prašomo pripažinti asmens interesai lieka neapsaugoti. N. C. teisių apsauga turi viešo intereso pobūdį. Neatlikus N. C. paskirtos ekspertizės yra pažeidžiami ne tik jos, bet ir viešieji interesai.

7Pareiškėja V. A. D. atsiliepimu į atskirąjį skundą (2 t. b.l. 123) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog ji buvo pateikusi teismui prašymą dėl pareiškimo atsiėmimo, tačiau negavus suinteresuoto asmens sutikimo, ji teismo posėdžio metu pareiškimo atsisakė, o teismas pagrįstai atsisakymą priėmė.

8Atsiliepime į skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius (2 t. b.l. 125) siūlo skundą atmesti, o skundžiamą apeliacine tvarka teismo nutartį palikti nepakeistą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Kauno apygardos teismas nustatė, jog byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl procesinės teisės normų, reglamentuojančių atsisakymą nuo ieškinio ir ieškinio atsiėmimą aiškinimo ir taikymo (LR CPK 139 str., 140 str.), byloje dalyvaujančių šalių teisių ir pareigų turinio, ieškovui atsisakant nuo ieškinio bylos nagrinėjimo metu.

11Civilinio proceso kodekso (CPK) 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis ieškinio atsisako, šią šalies teisę reglamentuoja CPK 42 str. 1 d.. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Pažymėtina, kad ieškinio reikalavimų atsisakymas nėra besąlyginis pagrindas teismui nutraukti bylą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

12Nagrinėjamu atveju prašymą dėl pareiškimo atsisakymo pateikė pareiškėja A. D., prašymas dėl ieškinio atsisakymo pateiktas raštu teismo posėdžio, vykusio 2013 m. vasario 4 d. metu (t.2, b.l. 92-94). Prašyme nurodoma, kad pareiškėjai yra žinomos pareiškimo atsisakymo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas vertina, jog ieškovės pateiktas prašymas atitinka formalius įstatymo keliamus reikalavimus, jis sukelia teisines pasekmes.

13Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno apylinkės teismas skundžiama apeliacine tvarka 2013 m. vasario 5 dienos nutartimi pagrįstai priėmė pareiškėjos atsisakymą nuo pareiškimo, kadangi atsisakymas nepažeidė byloje dalyvaujančių asmenų teisių, turtinių ir kitų įstatymo saugomų interesų, jis neprieštarauja įstatymui, atsisakymas toje bylos nagrinėjimo stadijoje yra galimas ir kitų byloje dalyvaujančių šalių sutikimas dėl tokio pareiškimo nėra reikalingas ar būtinas.

14Kauno apygardos teismas laiko nepagrįstais atskirojo skundo motyvus, kuriuose teigiama, kad pareiškėja neturėjo teisės atsiimti pareiškimo be suinteresuoto asmens G. K. C. sutikimo, o teismas priėmęs pareiškėjos atsisakymą, pažeidė imperatyvias įstatymo nuostatas. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad apeliantas netinkamai kvalifikavo ginčo teisinį santykį, todėl nepagrįstai nurodo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja atsiėmė ieškinį, nors faktiškai ji ieškinio atsisakė CPK 140 straipsnyje numatyta tvarka. Atsiimant šaliai ieškinį, kitų dalyvaujančių šalių sutikimas nereikalingas.

15Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta atskirojo skundo motyvus, kuriuose teigiama, jog nagrinėjamoje byloje yra viešo intereso gynimo požymiai, kadangi minimas asmuo byloje gali būti neveiksnus. Iš pateiktų byloje įrodymų ir atskirojo skundo argumentų teismui nėra pagrindo daryti išvadą, jog byloje turi būti teismo ginamas kieno nors viešasis interesas.

16Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, jog naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde išdėstytais motyvais pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.), o Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 dalys).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai