Byla e2A-684-264/2019
Dėl sutarties kainos sumažinimo ir netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Virginijos Gudynienės ir Virginijos Lozoraitytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Primekss grindys“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4952-214/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Primekss grindys“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ava statyba“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį dėl sutarties kainos sumažinimo ir netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 30 764,10 Eur skolą, 5 000 Eur sutartines netesybas, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2016 m. lapkričio 7 d. ieškovė su atsakove sudarė subrangos darbų sutartį Nr. 2016.11.07/S, pagal kurią ieškovė (subrangovas) įsipareigojo atlikti darbus (betoninių grindų klojimas) objekte, t. y. gamybos ir pramonės pastate ( - ). 2016 m. lapkričio mėnesį atsakovė priėmė visus ieškovės atliktus darbus, kurių vertė 210 764,1 Eur (be PVM). 2017 m. sausio 19 d. ieškovė, atsakovė bei UAB „Betono centras“ sudarė trišalį susitarimą Nr. BC/PG/AV 20170119, kurio pagrindu atsakovė įsipareigojo UAB „Betono centras“ sumokėti likusį įsiskolinimą pagal Sutartį, t. y. 67 000 Eur. Atsakovė laikotarpiu nuo 2017 m. sausio mėnesio iki 2017 m. spalio mėnesio sumokėjo ieškovei 103 000 Eur. 2017 m. liepos 24 d. bei 2017 m. spalio 11 d. registruotu paštu ieškovė išsiuntė atsakovei pranešimą bei baigiamąjį darbų atlikimo aktą, kuriame nurodė, kad atsakovei atsisakius pasirašyti galutinį atliktų darbų aktą, vadovaujantis CK 6.694 str. 4 d., galutinis atliktų darbų aktas ieškovės bus pasirašomas vienašališkai ir atlikti darbai pagal Sutartį bus laikomi perduotais atsakovei. Be to, ir pasirašydama Trišalį susitarimą tarp ieškovės, atsakovės ir UAB „Betono centras“ skolininkė patvirtino, jog atsiskaitys už atliktus darbus iki 2017 m. vasario 28 d. Atsakovė už atliktus darbus neatsiskaitė per sutartyje nustatytą terminą. Pagal Trišalį susitarimą atsakovė sumokėjo 35 000 Eur bei pripažino, jog nėra galutinai įvykdžiusi Trišalio susitarimo. Trišaliu susitarimu nebuvo perleista reikalavimo teisė bei neįvyko skolos perkėlimas. Ieškovė UAB „Betono centrui“ atliko mokėjimus. Atsakovei neįvykdžius Trišaliame susitarime numatytų sąlygų joje nurodytais terminais, o ieškovei sumokėjus įsiskolinimą UAB „Betono centras“, ieškovė turi neabejotiną teisę reikalauti iš skolininkės įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo, t. y. priteisti likusią nepadengtą 30 764,10 Eur skolą bei Sutartyje numatytą 5 000 Eur baudą.

82.

9Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad pagal su ieškove 2016 m. lapkričio 7 d. sudarytą Subrangos darbų sutartį šalys susitarė, kad atsakovei bet kada vėliau nustačius bet kurios darbų dalies, kuri atsakovės yra priimta ir patvirtinta tarpiniuose atliktų darbų aktuose, trūkumus, atsakovė turi teisę bet kada ieškovei reikšti pretenzijas dėl tokių defektų. Ieškovės atliktų darbų defektai ir kiti ieškovės netinkamai vykdomi bei jos taip ir neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai nuolat buvo fiksuojami (yra užfiksuoti) gamybinių susirinkimų protokoluose 2016-12-14, 2016-12-21, 2017-03-22, kurie buvo įteikti ieškovei, kuri jokių pastabų dėl minėtų protokolų turinio atsakovei nepateikė, todėl, vadovaujantis Sutarties 10.2. punktu, gamybinių susirinkimų protokoliniai sprendimai ieškovei tapo privalomais vykdyti, tačiau ieškovė sistemingai jų nevykdė, su atsakove nebendradarbiavo. 2017-04-19 atsakovė raštu (elektroninio ryšio priemonėmis) kreipėsi į ieškovę, reikalaudama pateikti oficialų atsakymą, kaip, kokiomis priemonėmis ir kada ieškovė numato pašalinti jai nurodytus grindų betonavimo darbų defektus. Ieškovė šį kreipimąsi pripažįsta, tačiau teigia, kad šie defektai atsirado neva tai ne dėl ieškovės kaltės. Kadangi ieškovė, pateikdama galutinį atliktų darbų aktą atsakovei, jo pateikimo metu nebuvo įvykdžiusi visų tokiam momentui ieškovės vykdytinų prievolių pagal Sutartį, atsakovė atsisakė pasirašyti Galutinį atliktų darbų aktą (Sutarties 12.1.6. punktas). Dėl tos pačios priežasties, tai yra, dėl to, kad ieškovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus atsakovei, nevykdė ieškovei privalomų gamybinių susirinkimų protokolinių sprendimų, nepašalino atsakovės nurodytų ieškovės atliktų grindų betonavimo darbų defektų (visi šie pažeidimai, svarbu paminėti, buvo fiksuojami dar nuo 2016 m. gruodžio mėn.), atsakovė pagrįstai ir teisėtai buvo sulaikiusi mokėjimus ieškovei, ir nepažeidė prievolės atsisakyti su ieškove. 2017-01-19 tarp ieškovės, atsakovės ir UAB „Betono centras“ buvo sudarytas Trišalis susitarimas, kurį ieškovė savo vienašališkais veiksmais - atliktais mokėjimais UAB „Betono centras“ (jeigu tokie iš viso buvo atlikti) pažeidė Trišalio susitarimo sąlygas. Kadangi atsakovė Trišalio susitarimo pagrindu šiai dienai jau yra atlikusi UAB „Betono centras“ mokėjimus, kurių bendra suma yra 35 000 Eur, ieškovė turi neįvykdytų įsipareigojimų atsakovei - pateikti atsakovei šiai sumai prekių ir paslaugų, skirtų tarp atsakovės ir ieškovės sudarytai Sutarčiai įvykdyti, užsakymus, patvirtintus ieškovės atstovo. Ieškovės teiginiai, kad atsakovė pažeidė Trišalį susitarimą, yra niekiniai, nes pati ieškovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, todėl atsakovei nekilo privalomos pareigos atlikti mokėjimus UAB „Betono centras“.

103.

11Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė sumažinti ieškovės UAB „Primekss grindys“ ir atsakovės UAB „AVA Statyba“ 2016 m. lapkričio 7 d. sudarytos subrangos darbų sutarties Nr. 2016.01.07/S kainą 29 798,59 Eur suma; iš ieškovės UAB „Primekss grindys“ atsakovės UAB „AVA Statyba“ naudai priteisti 36 590,00 Eur delspinigių, 6% dydžio procesines palūkanas nuo priešieškinio šioje byloje pateikimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė netinkamai vykdė 2016 m. lapkričio 7 d. subrangos darbų sutartį Nr. 2016.11.07/S, nes betoninių grindų klojimo darbus objekte atliko netinkamai, su trūkumais. Iš gamybinių pasitarimų protokolų bei atsakovės elektroninių laiškų ieškovei matyti, kad ieškovės objekte paklotos betoninės grindys neatitinka joms Sutartimi keliamų kokybės reikalavimų - grindys atrodo dėmėtos, vietomis įtrūkusios ir nelygios. Atsakovė pakartotinai informavo ieškovę apie betoninių grindų kokybės trūkumus ir reikalavo šiuos trūkumus pašalinti, tačiau ieškovė jokio atsakymo į šiuos reikalavimus nepateikė, grindų kokybės trūkumų nepašalino. Teismui pateiktame teismo eksperto dr. D. K. parengtame vertinimo akte konstatuota, kad dėl nekokybiškai atliktų grindų betonavimo darbų atsakingas yra darbus atlikęs rangovas, taigi ieškovė. Vertinimo aktu konstatuota, kad atlikti betoninių grindų klojimo darbai neatitinka STR 2.01.01(l):2005 reikalavimų, o tokių kokybės trūkumų pašalinimo kaina yra 29 798,59 Eur. Šalims nesudarius galutinio atliktų darbų akto, atsakovė turi teisę bet kuriuo momentu reikšti ieškovei pretenzijas dėl netinkamos atliktų darbų kokybės, o ieškovė iki galutinio atliktų darbų akto sudarymo turi pareigą prižiūrėti ir eksploatuoti darbų rezultatus.

124.

13Ieškovė atsiliepime (dėl prašymo priešieškinyje taikyti laikinąsias apsaugos priemones) dėl priešieškinio reikalavimų nurodė, kad specialisto vertinimo aktas dėl menamų grindų defektų, tokių defektų ir jų kainos nepagrindžia, nes nenurodytos koordinatės ir kiti defektų vietą identifikuojantys duomenys, nenurodyti įtrūkimų ar kitų defektų išmatavimai, fotofiksacija atlikta be matavimo prietaiso, kuris leistų įvertinti galimų defektų apimtis. Subraižymai ir ištrupėjimai bei įtrūkimai objekte galėjo atsirasti ir atsirado dėl grindų eksploatavimo, nes darbai buvo baigti dar 2016 m. lapkričio mėn., ir grindys eksploatuojamos nuo to laiko. Dėmės atsirado būtent dėl vandenyje buvusio per didelio geležies kiekio, Lokalinėje sąmatoje nėra nurodytos medžiagos, reikalingos defektų šalinimui, bei naudotina technologija, todėl darbų kaina negali būti laikoma pagrįsta; Grindimis buvo naudojamasi daugiau kaip 1,5 metų, todėl vertinant bet kokius keliamus reikalavimus būtina įvertinti eksploatavimo įtaką. Nepagrįstas reikalavimas priteisti delspinigius, nes darbai perduoti dar 2016 m. lapkričio mėn., o galutinis atliktų darbų aktas buvo pasirašytas UAB „Primekss grindys“ vienašališkai, kadangi UAB „AVA statyba“ nepagrįstai atsisakė jį pasirašyti. Taigi, šioje situacijoje, atsakovė neturi jokio pagrindo reikalauti delspinigių apmokėjimo.

145.

15Byloje buvęs trečiuoju asmeniu įtrauktas UAB „Betono centras“ pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį, kuriame nurodė, kad pagal trišalį susitarimą atsakovė UAB „AVA statyba“ kaip mokėtojas sumokėjo 35 000 Eur sumą. Trišalio susitarimo 5 punkte nurodytos sumos likutį padengė ieškovas UAB „Primeks grindys“, kaip pirkėjas. UAB „Betono centras“ jokių reikalavimų, kildinamų iš minėto trišalio susitarimo ieškovui ir atsakovui neturi. Susipažinęs su ieškiniu ir priešieškiniu nemato pagrindo, kad bylos išsprendimas tiesiogiai paveiks materialines teises ar pareigas, todėl prašė pašalinti UAB „Betono centras“ iš bylos (DOK-10967). Šį trečiojo asmens prašymą pirmosios instancijos teismas 2018-10-11 teismo posėdyje tenkino ir nutarė, UAB „Betono centro“ nelaikyti byloje trečiuoju asmeniu.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį tenkino iš dalies – sumažino ieškovės UAB „Primekss grindys“ ir atsakovės UAB „AVA Statyba“ 2016 m. lapkričio 7 d. sudarytos subrangos darbų sutarties Nr. 2016.01.07/S kainą 29 798,59 Eur suma; iš ieškovės UAB „Primekss grindys“ atsakovės UAB „AVA Statyba“ naudai priteisė 4 291,20 Eur delspinigių, 6% dydžio procesines palūkanas nuo priešieškinio šioje byloje pateikimo dienos (2018-05-08) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos; 3 942,23 Eur išlaidas advokato pagalbai byloje apmokėti; 1 210 Eur už turto vertinimo ataskaitą; 642,09 Eur žyminio mokesčio. Likusioje dalyje priešieškinį atmetė. Iš atsakovės UAB „AVA statyba“ priteisė ieškovei UAB „Primekss grindys“ 1 715 Eur išlaidas advokato pagalbai byloje apmokėti.

207.

21Teismas nustatė, kad ieškovė atlikdama pagal tarp šalių sudarytą sutartį grindų įrengimo darbus, juos atliko su defektais, kurie nustatyti ištirtame byloje eksperto D. K. vertinimo akte, šio akto duomenys nenuginčyti. Dėl minėto akto byloje pateikta ir ištirta eksperto E. L. ekspertinė nuomonė išvadose taip pat nurodyta, kad eksperto D. K. vertinimo aktas gali būti vertinamas kaip patvirtinantis defektų faktą objekte. Kitų duomenų paneigiančių eksperto D. K. vertinimo akto duomenis ieškovė byloje nepateikė, t.y. nepagrindė savo reikalavimų ir nepaneigė atsakovės atsikirtimų.

228.

23Pirmosios instancijos teismas ištyręs byloje įrodymus sprendė, kad yra pagrindas daryti išvadą, kad ieškovė tinkamai neįvykdė 2016-11-07 Subrangos darbų sutarties 5.1p. įsipareigojimo atlikti darbus kokybiškai, ir tuo pažeidė sutartį, nes sutartimi sulygtus betoninių grindų klojimo darbus atliko su trūkumais, kurie atsakovės buvo fiksuojami ištirtuose byloje gamybinių susirinkimų protokoluose, kuriuose subrangovas, t. y. ieškovė, pagal minėtos sutarties 10.1 p. turėjo dalyvauti, nustatyti eksperto D. K. vertinimo akte, kuriame konstatuota, kad betoninių grindų klojimo darbai neatitinka STR 2.01.01(1):2005 reikalavimų, ir nustatyta darbų kokybės šalinimo kaina yra 29 798,59 Eur.

249.

25Teismas nustatė, kad ieškovė darbus atliko su defektais, neištaisė atliktų darbų trūkumų, todėl atsakovė turėjo teisę sustabdyti prievolės atsiskaityti pagal tarp šalių sudarytą sutartį vykdymą, ir pagrįstas atsakovės priešieškinio reikalavimas sutarties kainą sumažinti defektų šalinimo suma.

2610.

27Pirmosios instancijos teismas įvertinęs tai, kad ieškovė yra atlikusi sutartyje sulygtus darbus tiktai su trūkumais, kuriuos atsakovė įvertino 29 758,59 Eur, ir šia suma prašo sumažinti subrangos darbų sutarties kainą, sprendė, kad atsakovės reikalavimas priteisti delspinigius nuo visos sutarties kainos nepagrįstas, nes betoninės grindys yra eksploatuojamos.

2811.

29Teismas nustatė, kad byloje nagrinėjami reikalavimai kilę iš statybos rangos reguliuojamų teisinių santykių, todėl vertintino, kad atsakovė pareiškė priešieškinį nepraleidusi ieškinio senaties termino, ir nėra pagrindo visiškai atmesti atsakovės priešieškinio dėl ieškinio senaties termino praleidimo.

3012.

31Pirmosios instancijos teismas vertino, kad ieškovės nurodytos išlaidos advokato pagalbai yra pernelyg aukštos, todėl mažino atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, kitus kriterijus iki 7 000 Eur, ir priteisė iš atsakovės ieškinio atmestų ir priešieškinio atmestų reikalavimų dalyje, 1 715 Eur.

32III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

3313.

34Ieškovė UAB „Primekss grindys“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti skundžiamą sprendimą bei priimti naują sprendimą - patenkinti ieškovės UAB „Primekss grindys“ reikalavimus visa apimtimi, o atsakovės UAB „AVA statyba“ priešieškinį atmesti visa apimtimi. Taip pat prašo perskirstyti bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimą bei priteisti iš UAB „AVA statyba“ ieškovės UAB „Primekss grindys“ naudai bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį patvirtinantys dokumentai įstatymo nustatyta tvarka bus pateikti papildomai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3513.1.

36Teismas netinkamai kvalifikavo šalių nurodytas aplinkybes, neatskyrė statybos rangos stadijų bei nepagrįstai konstatavo, jog UAB „AVA statyba“ turėjo pagrindą sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį bei nepagrįstai sprendė, kad yra pagrindas tenkinti UAB „AVA statyba“ reikalavimą dėl kainos sumažinimo.

3713.2.

38Pirmosios instancijos teismas neištyrė bei neįvertino atliktų darbų perdavimo aplinkybių bei nepagrįstai sprendė, kad po darbų perdavimo, t. y. prasidėjus garantiniam laikotarpiui, paaiškėję defektai yra pagrindas sumažinti tinkamai pagal Sutartį atliktų bei perduotų darbų kainą.

3913.3.

40Teismas skundžiamame sprendime neturėjo pagrindo spręsti, jog UAB „Primekss grindys“ pažeidė Sutartį - neperdavė tinkamos kokybės darbų, nes UAB „AVA statyba“ neginčija vienašalio galutinio darbų perdavimo akto.

4113.4.

42Nors atsisakymo pasirašyti galutinį aktą UAB „AVA statyba“ nepagrindė; nepaneigė fakto, kad darbai buvo perduoti dar 2016 m. lapkričio mėn., ir vienašalio akto neginčijo, teismas sprendė, kad UAB „Primekss grindys“ pažeidė Sutartį. Toks Sutarties nuostatų bei į bylą pateiktų įrodymų vertinimas pripažintinas ribotu bei netinkamu.

4313.5.

44Teismas Skundžiamame sprendime neįvertino bei neištyrė daugybės aplinkybių, todėl nepagrįstai sprendė, kad darbus UAB „Primekss grindys“ perdavė netinkamai ir tai sudarė pagrindą UAB „AVA statybai“ sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus.

4513.6.

46UAB „Primekss grindys“ reikalavimas dėl skolos bei baudos priteisimo pirmosios instancijos teismo buvo atmestas nepagrįstai, kadangi byloje esantys įrodymai vienareikšmiškai patvirtina tiek darbų perdavimo, tiek UAB „AVA statyba“ įsiskolinimo už darbus, faktą.

4713.7.

48Tinkami neįvertinęs faktinių bylos aplinkybių, pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso taisykles, reglamentuojančias įrodymų vertinimą (CPK 185 str.) bei sprendimų motyvavimą (CPK 291 str. 1 d. 5 p.).

4913.8.

50Teismas sutapatino ieškinio senaties terminą su garantiniu terminu, t. y. konstatavo, jog ieškinio senatis nepraleista, nes reikalavimas pareikštas garantinio termino laikotarpiu, tačiau ši teismo išvada, UAB „Primekss grindys“ įsitikinimu, prieštarauja teisiniam reguliavimui bei teismų praktikai.

5113.9.

52Teismas neatsižvelgė nei į Sutarties nuostatas, nei į UAB „Primekss grindys“ paaiškinimus dėl prievolių vykdymo atnaujinimo, UAB „AVA statyba“ įvykdžius priešpriešines prievoles (t. y. apmokėjus įsiskolinimą už darbą).

5313.10.

54Skundžiamas sprendimas gina išimtinai UAB „AVA statyba“ teises bei kelia abejones dėl teismo nešališkumo.

5513.11.

56Teismo nurodyta kasacinio teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-322-611/2015, negali būti taikoma kaip precedentas nagrinėjamoje byloje, nes iš esmės skiriasi bylų ratio decidendi.

5713.12.

58Teismas skundžiamą sprendimą grindė iš esmės vieninteliu įrodymu, t. y. 2018 m. gegužės 3 d. D. K. surašytu vertinimo aktu, tačiau jis nėra patikimas bei nepagrindžia darbų perdavimo momentu egzistavusių defektų fakto. Juo labiau, vertinimo aktas negali būti pripažintas tinkamu įrodymu CK 6.665 str. nustatytiems teisės gynybos būdams taikyti.

5913.13.

60Pirmosios instancijos teismas vadovavosi lokaline sąmata, nors ši sąmata yra nepagrįsta bei netinkamai interpretuojama. Atkreiptinas dėmesys, jog teismas sąmatos nevertino bei dėl jos pagrįstumo iš esmės nepasisakė.

6113.14.

62Teismas, nesudarydamas galimybės UAB „Primekss grindys“ pateikti defektų šalinimo sąmatą, pažeidė rungimosi principą (CPK 12 str.) bei pats užkirto kelią vertinimo aktą paneigiančių įrodymų pateikimui į bylą.

6313.15.

64Teismui įvertinus vertinimo aktą bei eksperto nuomonę bei nustačius šių įrodymų prieštaringumą, teismas, siekdamas byloje ištirti bei nustatyti esmines aplinkybes, turėjo skirti ekspertizę (CPK 212 str.), tačiau ekspertizė nei UAB „Primekss grindys“ prašymu, nei teismo iniciatyva nebuvo skirta.

6513.16.

66Reikalavimą dėl netesybų priteisimo pirmosios instancijos teismas turėjo atmesti dėl praleisto ieškinio senaties termino. UAB „Primekss grindys“ vertinimu, delspinigius pirmosios instancijos teismas priteisė nepagrįstai.

6713.17.

68UAB „Primekss grindys“ su apeliaciniu skundu teikia vertinio aktą bei UAB „Gamifa“ komercinį pasiūlymą, kuriuos, vadovaudamasis CPK 314 str., prašo prijungti prie bylos bei įvertinti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.

6914.

70Atsakovė UAB „Ava statyba“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovės UAB „Primekss grindys“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo atmesti, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą paliekant nepakeistą. Taip pat prašo priteisti iš ieškovės UAB „Primekss grindys“ atsakovės UAB „AVA statyba“ naudai visas atsakovės UAB „AVA statyba“ apeliaciniame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

7114.1.

72Ieškovės nurodomas statybos rangos santykių išskyrimas į dvi ar daugiau stadijų neturi jokios įtakos ginčo situacijos vertinimui, kadangi nepaneigia jokių teisės aktuose ar Sutartyje nustatytų šalių teisių ir/ar pareigų bei Sprendime teismo padarytų išvadų.

7314.2.

74Ieškovė, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, tinkamai neatliko Sutartimi prisiimtų atlikti darbų ir šį faktą patvirtina visa eilė byloje pateiktų rašytinių įrodymų. Ieškovė, apeliuodama į tinkamą darbų pagal Sutartį atlikimą, akivaizdžiai ignoruoja byloje surinktus faktinius duomenis.

7514.3.

76Ieškovė neperdavė ir negalėjo perduoti atsakovei darbų, kadangi nebuvo ir iki šiol nėra įvykdžiusi esminių sąlygų tokiam veiksmui atlikti.

7714.4.

78Ieškovė, teigdama, kad ji 2016 m. lapkričio 25 d. perdavė, o atsakovė priėmė visus darbus pagal Sutartį, bei referuodama į byloje pateiktus atliktų darbų aktus, akivaizdžiai netinkamai interpretuoja atliktų darbų akto pasirašymo reikšmę.

7914.5.

80Atliktų darbų aktų pasirašymas, priešingai nei ieškovė teigia savo apeliaciniame skunde, niekaip negali būti laikomas galutiniu darbų perdavimu.

8114.6.

82Ieškovė byloje neteigia bei neįrodinėja, kad Sutartimi buvo susitarta dėl dėmėtų betoninių grindų įrengimo, betonavimo su šiukšlėmis, įskilimais ir ištrupėjimais, o taip pat kad būtent tokias betonines grindis buvo numatyta įrengti statinio projekte.

8314.7.

842017 m. sausio 19 d. trišalio susitarimo pasirašymas dėl dalies sumos sumokėjimo tiesiogiai prekių ir paslaugų teikėjai UAB „Betono centras“, įvykęs pačios ieškovės iniciatyva (žr. susitarimo preambulę), bei tokio susitarimo vykdymas niekaip nekeičia ginčo situacijos vertinimo bei Sprendimo išvadų.

8514.8.

86Ieškovė, apeliuodama į tai, kad jos darbų rezultatas gali būti naudojamas pagal paskirtį, bei reikalaudama atsakovės sumokėti visą Sutarties kainą, neatsižvelgia į tai, kad tam tikras teisines pasekmes (kurias šioje byloje prašo taikyti ir atsakovė) sukelia ne vien tik negalimumas naudoti darbų rezultatą pagal paskirtį, bet ir darbų rezultato naudojimo pagal paskirtį galimybių (sąlygų) pablogėjimas (CK 6.665 str. 1 d.).

8714.9.

88Priešingai nei teigia ieškovė, galutinis atliktų darbų aktas ir jo pasirašymas nėra formalumai, kadangi būtent šiuo dokumentu ir veiksmu pagal Sutartį yra konstatuojamas visų ieškovės atliktų darbų ir kitų prievolių tinkamas įvykdymas (žr. Sutarties 12.1.5 p. - 12.1.6 p. ir 15.8 p.).

8914.10.

90Pirmosios instancijos teismas Sprendimą grindė ne tik atsakovės, bet ir ieškovės į bylą pateiktais įrodymais (Sutartimi, E. L. ekspertine nuomone ir kt.).

9114.11.

92Ieškovė yra pati pateikusi į bylą duomenis, rodančius, kad ji bent jau iki 2017 m. gegužės 24 d. atliko veiksmus, liudijančius prievolės pašalinti darbų defektus pripažinimą, o tai pagal CK 1.130 str. 2 d. apskritai nutraukia ieškinio senaties terminą, kurį ieškovė nepagrįstai skaičiuoja nuo 2017 m. balandžio 19 d., kai dar nebuvo žinomi nei visi D. K. 2018 m. gegužės 3 d. vertinimo akte nurodyti defektai, nei kiek kainuotų juos pašalinti.

9314.12.

94Ieškovė nenurodo, kokią įtaką ginčo situacijos ir jos atsakomybės vertinimui turi tai, kad D. K. vertinimo akte nėra nurodomos tikslios defektų objekte koordinatės, nepateikiami defektų išmatavimai naudojant liniuotę ar kitą matavimo prietaisą.

9514.13.

96Ieškovė, atlikdama darbus, nereiškė jokių su vandens kokybe susijusių pretenzijų, be to, jei toks faktas iš tikrųjų būtų egzistavęs, tai ieškovė pagal Sutarties 3.4 p. būtų nedelsiant apie tai informavusi atsakovę, nes šis faktas kelia grėsmę tinkamam darbų atlikimui.

9714.14.

98Pirmosios instancijos teismas nenustatė prieštaravimų tarp D. K. vertinimo akto bei E. L. ekspertinės nuomonės, todėl neturėjo byloje skirti ekspertizės. Ieškovė skirti byloje ekspertizės net neprašė, todėl nesuprantamas ieškovės argumentas, kad ekspertizė nei ieškovės prašymu, nei teismo iniciatyva nebuvo skirta.

9914.15.

100Ieškovė nei teikė į bylą kokią nors darbų sąmatą, nei pirmosios instancijos teismas užkirto kelią ieškovei teikti į bylą tokį dokumentą.

10114.16.

102Ieškovės naujai į bylą teikiamų dokumentų priėmimas prieštarautų CPK tikslams, nes CPK 314 str. įtvirtintos išimtys yra taikomos tik savo procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiaujantiems proceso dalyviams.

10314.17.

104Atsakovė nepraleido ieškinio senaties termino reikalavimui dėl Sutarties kainos sumažinimo pareikšti, todėl vien jau dėl šios priežasties negalėjo praleisti ir ieškinio senaties termino reikalavimui dėl delspinigių priteisimo pareikšti.

10514.18.

106Ieškovė pirmosios instancijos teisme nekėlė klausimo dėl atsakovės patirtų nuostolių dėl ieškovės prievolių neįvykdymo, todėl atsakovė neteikė į bylą su tuo susijusių duomenų, t.y. tarp šalių dėl to nekilo ginčas, kad atsakovė būtų turėjusi įrodinėti patirtus nuostolius, taip kartu paneigiant pačią netesybų esmę ir prasmę.

107Teisėjų kolegija

konstatuoja:

108Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

109Apeliacinis skundas atmetamas.

11015.

111Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl byloje nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas.

11216.

113Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

114Dėl naujų rašytinių įrodymų

11517.

116CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

11718.

118Ieškovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: ieškovės 2019-01-18 vertinimo aktą (fotonuotraukose užfiksuoti įtrūkimai), objekto 1-o ir 2-o aukštų planų kopijas, bei UAB „Gamifa“ 2019-01-21 komercinį pasiūlymą-sąmatą dėl galimų trūkumų ištaisymo (2621, 47 Eur), kuriais grindžia apeliacinį skundą (e.bylos 6 t.b.l. 107-126, 128).

11919.

120Teisėjų kolegija pateiktus naujus rašytinius įrodymus atsisako priimti. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė neįrodė CPK 314 straipsnyje įtvirtintų išimčių naujiems rašytiniams įrodymams priimti. Kaip matyti iš šalių procesinių dokumentų, aplinkybės dėl statybos darbų trūkumų buvo plačiai įrodinėjamos pirmosios instancijos teisme. Ieškovės pateiktas 2019-01-18 vertinimo aktas yra nepasirašytas, neaišku kada ir koks konkretus asmuo jį parengė, jame nėra jokių specialisto išvadų, todėl neatitinka nei rašytiniams įrodymams keliamų reikalavimų, nei patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 177 str. 1 d., 180 str.). Apeliantės pateiktas UAB „Gamifa“ 2019-01-21 komercinis pasiūlymas-sąmata galėjo būti teikiami nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, o apeliantės nurodytos priežastys (kad teismas nesuteikė papildomo laiko ieškovei, nes ji dėl didelio ekspertų bei specialistų užimtumo neturėjo galimybės pateikti sąmatą, kuri paneigtų AVA statyba pateiktų skaičiavimų pagrįstumą) nepripažintinos svarbiomis, nes byloje nėra duomenų, kad teismas užkirto kelią ieškovui teikti į bylą tokį dokumentą anksčiau, be to ieškovė teikdama atsiliepimą priešieškinį (su kuriuo kartu gavo ir specialisto D. K. parengtą vertinimo aktą bei statybos defektų šalinimo vertę), jau nuo 2018-05-11 žinojo apie atsakovės priešieškinio reikalavimus, neprašė byloje skirti ekspertizės, pati teikė specialisto ( - ) vertinimą, tai tik patvirtina, kad šių įrodymų pateikimo būtinybė neiškilo vėliau, todėl jie turėjo būti teikiami pirmosios instancijos teismui (CPK 314 straipsnis).

12120.

122Apeliacijos dalykas – teismo sprendimo, kuriuo netenkintas ieškovės UAB „Primekss grindys“ ieškinys dėl skolos, baudos priteisimo, o iš dalies tenkintas atsakovės UAB „Ava statyba“ priešieškinys dėl statybos darbų kainos sumažinimo, delspinigių priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12321.

124Apeliaciniu skundu pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia ieškovė, argumentuodama tuo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso taisykles, reglamentuojančias įrodymų vertinimą (CPK 185 str.) bei sprendimų motyvavimą (CPK 291 str. 1 d. 5 p.), kad teismui neatskyrus statybos rangos santykių stadijų bei neatsižvelgus į garantiniu laikotarpiu paaiškėjusių defektų taisymo taisykles bei specifiką, netinkamai aiškino bei taikė ieškinio senatį reglamentuojančias nuostatas, esant ieškovės reikalavimui taikyti ieškinio senatį, priešieškinys turi būti atmestas.

12522.

126Nustatyta, kad tarp ieškovės (subrangovo) UAB „Primeks grindys“ ir atsakovės (Rangovo) UAB „Ava Statyba“ buvo sudaryta 2016-11-07 Subrangos darbų sutartis, pagal kurią (3.1p.) ieškovas įsipareigojo pagal suderintą grafiką, bet ne vėliau nei iki 2016-11-24 (6.1p.) atlikti betoninių grindų klojimo darbus gamybos ir pramonės pastate ( - ), o atsakovė įsipareigojo priimti atliktus darbus ir už juos atsiskaityti (darbų kaina – 210 000 Eur plius PVM (iš viso 254 100 Eur) sutartyje nurodytomis sąlygomis. Ieškovė UAB „Primeks grindys“ išrašė ir pateikė atsakovei atliktų darbų aktus: 2016 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų aktą F2 Nr. 1, pažymą F3 Nr. 1 - betoninių grindų įrengimas, tinklų klojimas (254 100 Eur) bei PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0700374 dėl 254 100 Eur apmokėjimo bei už papildomai atliktus darbus - aktą F2 Nr. 1- betoninių grindų įrengimas - 924, 56 Eur vertės, pažymą F3 Nr. 1, sąskaitą faktūrą Nr. 0700375-924, 56 Eur (e. bylos 1 t. b. l. 17-22), kuriuos atsakovės statybos vadovas T. V. priėmė ir pasirašė. 2017 m. sausio 19 d. ieškovė, atsakovė bei UAB „Betono centras" sudarė trišalį susitarimą Nr. BC/PG/AV 20170119 dėl tarpusavio atsiskaitymų, kurio pagrindu atsakovė įsipareigojo byloje nedalyvaujančiai UAB „Betono centras" sumokėti už prekes ir paslaugas, pateiktas pirkėjui UAB „Primeks grindys“ 67 000 Eur iki 2017-02-28 (e. bylos 1 tomas b.l. 79). Ieškovė 2017-05-25 surašė ir išsiuntė atsakovui Galutinio darbų atlikimo aktą (e. bylos 1 t. b.l. 106-107, 157-158), kurio atsakovė per 5 dienas nuo jo gavimo nepasirašė, nenurodydama nepasirašymo priežasčių, todėl ieškovė padarė akte žymą, kad aktą pasirašo vienašališkai. UAB „AVA statyba“ ir UAB „Salda“ pasirašė 2016 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 60 (t. 6, b. l. 5-8), kuriuo atsakovė perdavė statybos darbus užsakovei UAB „Salda“.

12723.

128Ieškovė ieškinį atsakovei grindė tuo, kad ieškovė darbus atliko šalių sulygtu terminu bei visą darbų rezultatą perdavė 2016 m. lapkričio mėn., po šių darbų perdavimo, ieškovė pagal Sutartį nebeturėjo atlikti jokių darbų, taigi, tarpinis perdavimas faktiškai reiškė galutinį darbų perdavimą, tačiau atsakovė nustatytu terminu pagal sutarties 15. 4 p. bei trišalio susitarimo 3, 5 p. laiku neatsiskaitė ir liko skolinga 30 764, 10 Eur už statybos darbus, pažeidusi sutartį turi sumokėti 5000 Eur baudą Sutarties 15.3 p. pagrindu (1 t. b. l. 122-128).

12924.

130Atsakovė, atsikirsdama į ieškinį, priešieškiniu prašė taikyti CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punktą, t. y. esant darbų defektams, atitinkamai sumažinti darbų kainą, argumentuodama tuo, kad ieškovė objekte statybos darbus atliko netinkamai, (paklotos betoninės grindys neatitinka joms Sutartimi keliamų kokybės reikalavimų - grindys atrodo dėmėtos, vietomis įtrūkusios ir nelygios), ieškovė šių trūkumų nepašalino, todėl ji pagrįstai atsisakė pasirašyti Galutinio darbų atlikimo aktą (sutarties 12.1.6 p.) bei sulaikyti mokėjimus iki ieškovė ištaisys trūkumus (sutarties 15.10 p.), teismo eksperto dr. D. K. parengtame vertinimo akte konstatuota, kad atlikti betoninių grindų klojimo darbai neatitinka STR 2.01.01(l):2005 reikalavimų, o tokių kokybės trūkumų pašalinimo kaina yra 29 798, 59 Eur, atitinkamai prašė sumažinti ieškovės atliktų statybos darbų kainą bei priteisti 36 590 Eur delspinigius (Sutarties 17.2.2 p.) (e. bylos 3 tomas b.l. 1-7).

13125.

132Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė tinkamai neįvykdė 2016-11-07 Subrangos darbų sutarties 5.1 p. įsipareigojimo atlikti darbus kokybiškai, ir tuo pažeidė sutartį, nes sutartimi sulygtus betoninių grindų klojimo darbus atliko su trūkumais, kurie atsakovės buvo fiksuojami ištirtuose byloje gamybinių susirinkimų protokoluose, kuriuose ieškovė (subrangovas) pagal minėtos sutarties 10.1 p. turėjo dalyvauti, nustatyti eksperto D. K. vertinimo akte, kuriame konstatuota, kad betoninių grindų klojimo darbai neatitinka STR 2.01.01(1):2005 reikalavimų, ir nustatyta darbų kokybės šalinimo kaina yra 29 798,59 Eur.

13326.

134Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis.

135Dėl ginčo teisinių santykių kvalifikavimo, įrodymų vertinimo

13627.

137Apeliaciniame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog UAB „Primekss grindys“ pažeidė Sutartį, o UAB „AVA statyba“ dėl šios priežasties turėjo teisę sulaikyti mokėjimą. Teisėjų kolegija su šiais teiginiais nesutinka.

13828.

139Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, visų pirma atkreipia dėmesį, kad ginčo teisiniai santykiai kyla iš statybos rangos (subrangos) sutarties. Šalių ginčo dalis, kad ieškovė statybos rangos darbus atliko su trūkumais, atsakovės priešieškinyje pasirinktas teisių gynimo būdas, t. y. reikalauti sumažinti sutarties kainą.

14029.

141Pagal teisinį reglamentavimą, rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus.

14230.

143CK 6.665 straipsnio 1 dalis numato, jog tais atvejais, kai darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-186-241/2019).

14431.

145Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė apie darbų trūkumus (dėmes ir įtrūkimus grindyse) ieškovę UAB „Primekss grindys“ informavo dar 2016-12-16, 2016-12-23 ir 2017-03-24 elektoriniais laiškais, kuriais persiuntė 2016-12-14, 2016-12-21 ir 2017-03-22 gamybinių susirinkimų protokolus, be to 2017-04-19 raštu, el. laišku kreipėsi į ieškovę, reikalaudama pateikti oficialų atsakymą, kaip, kada ir kokiomis priemonėmis ieškovė ketina pašalinti nustatytus darbų defektus, tačiau ieškovė neįvykdė įsipareigojimo pagal Subrangos sutarties sąlygas 3.10 p. (subrangovas nedelsiant privalo šalinti bet kokius pastebėtus ar jam nurodytus Darbų trūkumus, nebent jie atsirado ne dėl jo kaltės), 5. 1 p. (užtikrinti darbų kokybę). Pagal sutarties 12.1.5 p. šalys susitarė, kad „atliktų darbų aktai yra tik juose nurodytų darbų atlikimo faktą patvirtinantys dokumentai, o visų Subrangovo atliktų darbų (kaip vientiso, technologiškai neatskiriamo/susijusio statybos darbų proceso) tinkamas įvykdymas (visų darbų kokybė) yra patvirtinamas tik Galutiniu atliktų darbų aktu.... Jei rangovas vėliau nustato bet kurios Darbų dalies, kuri rangovo priimta ir patvirtinta tarpiniuose atliktų darbų aktuose, trūkumus (defektus), tai rangovas turi teisę bet kada subrangovui reikšti pretenzijas dėl darbų trūkumų“; o sutarties 12.1.6 p. susitarė, kad subrangovas parengia Galutinį atliktų darbų aktą ir jį pateikia tvirtinti rangovui tik tinkamai atlikęs visus sutartyje nustatytus darbus, o Galutinis atliktų darbų aktas jokiais atvejais negali būti pasirašomas kol subrangovas nepateikė rangovui tinkamai parengto garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantinio rašto, atitinkančio visus sutarties 14 straipsnio reikalavimus. Apeliantė procesiniuose dokumentuose neginčija atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės, kad nepateikė atsakovei (rangovui) tinkamai parengto garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantinio rašto, bylos duomenys patvirtina, kad iki Galutinio darbų aktų surašymo atsakovė nustatė ieškovės atliktų darbų trūkumus, kurių ieškovė nepašalino, todėl ieškovei pažeidus sutarties 5.1 p., 12.1.6 p. sąlygas, atsakovė pagal sutarties 12.1.5 p., CK 6. 662 straipsnio 2 dalies nuostatas įgijo teisę reikšti reikalavimus dėl trūkumų šalinimo vėliau.

14632.

147Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė UAB „AVA statyba“ nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2017 m. spalio mėn. ieškovei UAB „Primekss grindys“ sumokėjo 103 000 Eur (Primekss grindys ieškinio 5 priedas, t. 1, b. l. 139-140). Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte už 2017 m. (t. 4, b. l. 191) UAB „AVA statyba“ pripažino skolos ieškovei „Primekss grindims“ faktą, t. y. nurodė, jog 2017 m. gruodžio 31 d. AVA statyba skola ieškovei yra 30 764,10 Eur. Tačiau vien dėl to, kad ieškovė darbus perdavė vienašališkai ir objektas naudojamas pagal paskirtį, atsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių bei įrodymų visumą, teisėjų kolegijos nuomone, neteikia pagrindo konstatuoti ieškovės tinkamą sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškinio reikalavimų dėl skolos, baudos priteisimo (CPK 178, 185 str.).

14833.

149Šalys skirtingai aiškina 2016-11-07 Subrangos darbų sutarties 14.4 bei 14.4.2, 14.4.4 punktų sąlygas.

15034.

151Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis Sutarties 14.4 p. ir 14.4.2 p. bei šiuose punktuose įtvirtinta atsakovės teise pareikšti reikalavimą dėl kainos sumažinimo, nes atsakovė nėra sumokėjusi ieškovei visos Sutarties kainos.

15235.

153Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad toks ieškovės argumentas yra visiškai nepagrįstas ir net nelogiškas, nes jau pačioje Sutarties 14.4.2 p. normoje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad darbų kaina gali būti sumažinta nepriklausomai nuo to, ar ji buvo ieškovei sumokėta, ar nebuvo.

15436.

155Remiantis kasacinio teismo praktika, sutarties šalims nesutariant dėl sudarytos sutarties sąlygų turinio, tokios sąlygos aiškinamos pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje, vadovaujantis sąžiningumo bei sisteminio sutarties sąlygų aiškinimo principais. Esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį ir jos sąlygas būtina atsižvelgti ne tik į sąlygų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011; 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-306-684/2018).

15637.

157Kaip matyti iš sutarties turinio, kitų Sutarties punktų (aptartų šios nutarties 29 punkte), ieškovės pareigą šalinti atliktų darbų defektus bei atsakovės teises, ieškovei nepašalinus atliktų darbų defektų, reglamentuoja visa eilė kitų Sutarties punktų, kurių turinys priešingai nei teigia, apeliantė suteikia atsakovei teisę sulaikyti mokėtinus mokėjimus iki ieškovė pašalins/ištaisys sutarties pažeidimą ar įvykdys savo sutartinį įsipareigojimą (Sutarties 15.10 p.).

15838.

159Pagal CK 6. 46 straipsnio 2 dalį skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu jų priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą. Minėtos tarp šalių sudarytos sutarties 14.4 p., 14.4.4 p. nustatyta, kad jeigu subrangovas (ieškovė) nepradeda šalinti trūkumų per sutartyje nustatytą terminą arba jų nepašalina nedelsiant, rangovas (atsakovė) gali savo nuožiūra atitinkamai trūkumų pašalinimo kainos dydžiu (patirtu arba pagrįstai planuojamu) sumažinti darbų kainą, nesant jokių papildomų sąlygų. Kad užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti darbų kainą tik po visiško atsiskaitymo su rangovu, nenurodyta ir CK 6.665 str. 1 d. 2 p. normoje.

16039.

161Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šalys 2016-11-07 Subrangos darbų Sutarties 14.4 p. ir 14.4.2 punktais susitarė, kad atsakovė turi teisę bet kada ieškovei reikšti reikalavimą dėl kainos sumažinimo, nepriklausomai ar ji buvo sumokėta subrangovui. Kaip minėta, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovės atliktų darbų defektai yra užfiksuoti gamybinių susirinkimų protokoluose 2016-12-14 Nr.S50, 2016-12-21 Nr.S51, 2017-03-22 Nr.S62 (12.1 p.), kurie buvo įteikti ieškovei, kuri jokių pastabų dėl minėtų protokolų turinio atsakovei nepateikė, todėl, vadovaujantis Sutarties 10.2. punktu, gamybinių susirinkimų protokoliniai sprendimai ieškovei tapo privalomais vykdyti, tačiau ieškovė jų nevykdė (e. bylos 1 t. b.l. 108-110, 2 t. b. l. 7-53). Nors 2017-04-19 atsakovė el. laišku kreipėsi į ieškovę, reikalaudama pateikti oficialų atsakymą, kaip, kokiomis priemonėmis ir kada ieškovė numato pašalinti jai nurodytus grindų betonavimo darbų defektus, tačiau ieškovė atsakymo raštu į šį prašymą nepateikė, teigia, kad šie defektai atsirado ne dėl ieškovės kaltės, tačiau byloje tai patvirtinančių objektyvių įrodymų nepateikė. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, pateikdama galutinį atliktų darbų aktą atsakovei, jo pateikimo metu nebuvo įvykdžiusi Sutarties sąlygų (12.1.6 p.), nepašalinusi darbų trūkumų, tuo pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, o esant tokiai situacijai atsakovė turėjo teisę sulaikyti likusios dalies sutarties kainos mokėjimą ieškovei (Sutarties 15.10 punktas), todėl atsakovė nelaikytina pažeidusia prievolę atsiskaityti su ieškove.

162Dėl ieškinio senaties termino.

16340.

164Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas atsakovės priešieškinio reikalavimą dėl sutarties kainos sumažinimo turėjo atmesti, pritaikęs CK 6.667 str. 1 d. nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą, nes atsakovė priešieškinį pateikė tik 2018-05-08, nors vėliausiai nuo 2017-04-19 kai atsakovė nesutiko pasirašyti galutinio darbų priėmimo akto dėl ieškovo atliktų darbų trūkumų įrengtose betoninėse grindyse, apie tai žinojo.

16541.

166Apeliantė neginčija aplinkybės, kad atsakovės 2016-12-16, 2016-12-23, 2017-03-24 ir 2017-04-19 el. laiškus, kuriais jai buvo persiųsti 2016-12-14, 2016-12-21 ir 2017-03-22 gamybinių susirinkimų protokolai, gavo, jų neginčijo, ieškovė 2016 m. gruodžio 21 d. garantiniu raštu dėl sprendinių defektų šalinimo (atsivėrusioms ertmėms užtaisyti) (e. bylos 1 t b.l. 81) sutiko pašalinti defektus, kas leido atsakovei pagrįstai tikėtis, kad paaiškėjusių defektų klausimas bus išspręstas būtent pačiai ieškovei palankiausiu būdu. Ieškovė neginčija atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, kad tokia situacija tęsėsi iki 2017 m. gegužės mėn. pabaigos, kai ieškovė ne tik žadėjo, bet ir nusiuntė vieną savo darbuotoją 2 dienoms (t.y. 2017-05-23 ir 2017-05-24) į UAB „Salda“ objektą tikslu pašalinti betoninių grindų dėmes, tačiau paaiškėjo, kad ieškovės pasirinktu paprastu grindų valymo ir šveitimo būdu šios dėmės, priešingai nei žadėjo ir tikėjosi pati ieškovė, nepasišalina. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad priešieškinio reikalavimui dėl sutarties kainos sumažinimo atsakovė CK 6.667 str. 1 d. nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino nepraleido.

167Dėl eksperto D. K. vertinimo akto.

16842.

169Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad atsakovės pateiktas D. K. vertinimo aktas nėra atliktų darbų trūkumus įrodančiu dokumentu, be to jame pateikti duomenys, nuotraukos tik patvirtina, kad net ginčo metu fiksuoti garantiniu laikotarpiu galimai atsiradę defektai netrukdo naudoti darbų objekto pagal paskirtį, o menami defektai darbų perdavimo metu neegzistavo, todėl teismas skundžiamame sprendime neturėjo pagrindo spręsti, jog ieškovė pažeidė Sutartį - neperdavė tinkamos kokybės darbų. Teisėjų kolegija šiuos argumentus laiko nepagrįstais ir neteikiančiais pagrindo laikyti atsakovę, o ne ieškovę pažeidusią įsipareigojimus pagal sutartį, atsižvelgiant į byloje esančių įrodymų visumą (CPK 185 str.).

17043.

171Nors apeliaciniame skunde ieškovė laikosi pozicijos, kad byloje nustatyti atliktų darbų trūkumai netrukdo darbų rezultato naudoti pagal paskirtį, tačiau visiškai neargumentuoja, kodėl ieškovė mano, kad jos įrengtų betoninių grindų suskilinėjimai ir betono ištrupėjimai, dėmės nepablogina grindų naudojimo pagal paskirtį galimybių bei nedaro įtakos grindų tarnavimo laikui ir ilgaamžiškumui. Kaip teisingai nurodo atsakovė savo atsiliepime į apeliacinį skundą, ieškovė šį klausimą - „ar dėl 2018-05-03 vertinimo akte fiksuotų defektų pablogėja grindų naudojimo galimybės?“ uždavė savo pasirinktam specialistui E. L., tačiau pastarasis į šį klausimą atsakė tik tiek, kad vertinimo akte nurodyti grindų defektai netrukdo naudotis grindimis pagal jų paskirtį (ko ieškovė net neklausė) bei nenurodė, kad šie defektai grindų naudojimo pagal paskirtį galimybių nepablogina, kitų objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų ieškovės teiginius nepateikė.

17244.

173Teisėjų kolegijos vertinimu, laikytini nepagrįstais ir atmestinais ieškovės apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovės pasirinkto eksperto D. K. vertinimo akto dėl atliktų darbų trūkumų apimties bei jų ištaisymo vertės kaip nepakankamo rašytinio įrodymo (Vertinimo aktas, e. bylos 4 t., b. 3-98). Priešingai, nei teigia ieškovė, pirmosios instancijos teismas, skundžiamame sprendime motyvavo kodėl D. K. vertinimo aktą laiko patikimesniu rašytiniu įrodymu, atsižvelgė į ieškovės pasirinkto specialisto E. L. ekspertinę nuomonę, kurios išvadose taip pat yra nurodyta, kad D. K. vertinimo aktas gali būti vertinamas kaip patvirtinantis defektų faktą objekte aktas, tik kad šiame akte nėra nurodytos konkrečios užfiksuotos defektų vietos ir nustatyta defektų priežastis. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė iš esmės net neginčija D. K. vertinimo akte užfiksuotų grindų defektų objekte fakto. Nagrinėjamoje byloje ieškovė turėjo teisę prašyti paskirti ekspertizę statybos defektų nustatymui, jų atsiradimo priežastims bei šalinimo būdui, išlaidų dydžiui nustatyti, tačiau neprašė. Tokios kategorijos bylose pagal teismų formuojamą praktiką užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 str. 3 d. nurodytas, jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis. Šiuo atveju tiksli nustatytų defektų vieta objekte bei defektų atsiradimo laikas (ar ieškovei užbaigus darbus ar garantiniu laikotarpiu) neturi lemiamos reikšmės ir nepaneigia ieškovės kaip rangovo atsakomybės dėl D. K. vertinimo akte užfiksuotų ieškovės atliktų darbų trūkumų pobūdžio bei defektų šalinimo vertės. Nors ieškovė byloje išreiškė abejones dėl D. K. vertinimo akto duomenų pagrįstumo, tačiau priešingų objektyvių įrodymų nepateikė, todėl teisėjų kolegija visiškai pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad ieškovės E. L. ekspertinė nuomonė nepaneigia nei D. K. nustatytų darbų defektų, nei sąmatoje nurodytų defektų šalinimo vertės. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės pasirinktas specialistas E. L. tik išreiškė nuomonę dėl D. K. akto, kuriame užfiksuoti akivaizdūs trūkumai, objekto apžiūroje E. L. nedalyvavo ir defektų nenustatinėjo, o byloje nepateikta duomenų teikiančių pagrindą abejoti D. K. nustatytų defektų apimtimi, lokalinės sąmatos ir/ar joje nurodytų darbų kiekių teisingumu. D. K. skaičiavimus atliko naudodamasis „Sistela“ sąmatų skaičiavimo programa, kuri būtent ir yra skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei ir pan., ieškovė neprašė apklausti D. K. teisme, pastarasis įtrauktas į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą, todėl teismas neturi pagrindo abejoti jo kaip šios srities specialisto kompetencija. Be to, E. L. nenurodė, kad D. K. sąmatoje nurodyti darbų kodai, darbų aprašymai, darbų kiekiai ir kainos būtų neteisingi, ar kad tų darbų nereikia atlikti, ar kad šiuo atveju D. K. neturėjo vadovautis „Sistela“ sąmatų skaičiavimo programa. Pirmosios instancijos teismas 2018-10-17 priimtoje nutartyje aiškiai nurodė ieškovei ir jos atstovui, kad nėra jokių kliūčių skirti byloje ekspertizę, jei tik ieškovė jos prašytų, tačiau ieškovė nei iki 2018-12-03 teismo posėdžio, nei apeliaciniame skunde tokio prašymo nepareiškė, byloje ieškovę atstovavo advokatas, taigi ieškovė žinojo savo procesines teises ir pareigas ir savo pasirinkimu sprendė kokius įrodymus teikti ar neteikti.

174Dėl priešieškinio reikalavimo – delspinigių.

17545.

176Pirmosios instancijos teismas atsakovės priešieškinio reikalavimą dėl 36 590 Eur delspinigių priteisino tenkino iš dalies - priteisė 4291,20 Eur delspinigių, kuriuos apskaičiavo nuo sutarties kainos sumažinimo defektų šalinimo 29 798,59 Eur vertės (už kiekvieną kalendorinę dieną delspinigiai sudaro 23,84 Eur, už 180 dienų).

17746.

178Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad skundžiamu sprendimu atsakovei priteisti 4 291,20 Eur delspinigiai nepagrįstai, nes ieškovė atliko darbus tinkamai ir juos perdavė atsakovei dar 2016 m. lapkričio mėn., vienašališkai pasirašyto Galutinio darbų akto atsakovė neginčija, laikosi ankstesnės savo pozicijos, kad remiantis CK 1.135 straipsniu, pasibaigus pagrindiniam reikalavimui nustatytam ieškinio senaties terminui, pasibaigia ir papildomiems reikalavimams nustatyti ieškinio senaties terminai, be to šis reikalavimas yra perteklinis, pagrindą piktnaudžiauti teise sudarantis gynybos būdas. Teisėjų kolegija šiuos argumentus laiko nepagrįstais ir atmestinais.

17947.

180Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio teises ir pareigas, įskaitant ir teisę susitarti dėl netesybų, jų skaičiavimo tvarkos ir dydžio (CK 6.156 straipsnis). Be to, sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Pagal Subrangos sutarties 17.2.2 p. šalys susitarė, kad subrangovas už netinkamą prievolių vykdymą arba jų nevykdymą moka nustatytas netesybas. Byloje nustatyta, kad ieškovė neįvykdė Sutarties 12.1.6 p., nepateikė atsakovei garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento . Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovui pretenzijos dėl atliktų darbų trūkumų buvo reiškiamos jau nuo 2016-12-14 (gamybinio pasitarimo protokolas Nr.S50 12.1 p. - pakėlus apsauginę plėvelę- grindys atrodo dėmėtos ir įgavusios rusvą spalvą-pateikti atsakymus ir sprendinius, kad to nebūtų, preliminariai atsakyta, kad dėmės nusivalys atliekant grindų valymus); 2017-03-22 gamybinio pasitarimo protokole Nr.S62 12.1 p.- nepateiktas raštu atsakymas dėl atsiradusių dėmių, taip pat kad atsirado keletas grindų įtrūkimų/defektų (2017-03-08), kad Primekss atstovas privalo atvykti į objektą, įvertinti ir ištaisyti defektus), tačiau ieškovė darbų trūkumų nustatytu terminu nepašalino, tuo pažeidė CK 6.691 straipsnio 1 dalyje nustatytą rangos sutarties šalių bendradarbiavimo pareigą bei bendrosiose prievolių bei sutarčių vykdymą reglamentuojančiose normose (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) įtvirtintą pareigą prireikus keistis informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku pranešti apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis, todėl ieškovė savo nerūpestingu elgesiu pažeidė sutartį bei kitos šalies teisėtus interesus.

18148.

182Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai, nesudaro pagrindo skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimui ar pakeitimui.

18349.

184Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

185Dėl bylinėjimosi išlaidų.

18650.

187Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Netenkinus apeliacinio skundo ieškovė neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo iš ieškovės priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau nepateikė tai patvirtinančių rašytinių įrodymų, todėl klausimas nesvarstytinas.

18851.

189Byla elektroninė, apeliacinės instancijos teismas išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, neturėjo, todėl valstybei iš apeliantės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

190Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

191Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

192Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos. Teisėjos Aušra Baubienė

193Virginija Gudynienė

194Virginija Lozoraitytė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 30 764,10 Eur skolą, 5... 8. 2.... 9. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad pagal su ieškove... 10. 3.... 11. Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė sumažinti ieškovės UAB... 12. 4.... 13. Ieškovė atsiliepime (dėl prašymo priešieškinyje taikyti laikinąsias... 14. 5.... 15. Byloje buvęs trečiuoju asmeniu įtrauktas UAB „Betono centras“ pateikė... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad ieškovė atlikdama pagal tarp šalių sudarytą sutartį... 22. 8.... 23. Pirmosios instancijos teismas ištyręs byloje įrodymus sprendė, kad yra... 24. 9.... 25. Teismas nustatė, kad ieškovė darbus atliko su defektais, neištaisė... 26. 10.... 27. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs tai, kad ieškovė yra atlikusi... 28. 11.... 29. Teismas nustatė, kad byloje nagrinėjami reikalavimai kilę iš statybos... 30. 12.... 31. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad ieškovės nurodytos išlaidos... 32. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 33. 13.... 34. Ieškovė UAB „Primekss grindys“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 35. 13.1.... 36. Teismas netinkamai kvalifikavo šalių nurodytas aplinkybes, neatskyrė... 37. 13.2.... 38. Pirmosios instancijos teismas neištyrė bei neįvertino atliktų darbų... 39. 13.3.... 40. Teismas skundžiamame sprendime neturėjo pagrindo spręsti, jog UAB... 41. 13.4.... 42. Nors atsisakymo pasirašyti galutinį aktą UAB „AVA statyba“ nepagrindė;... 43. 13.5.... 44. Teismas Skundžiamame sprendime neįvertino bei neištyrė daugybės... 45. 13.6.... 46. UAB „Primekss grindys“ reikalavimas dėl skolos bei baudos priteisimo... 47. 13.7.... 48. Tinkami neįvertinęs faktinių bylos aplinkybių, pirmosios instancijos... 49. 13.8.... 50. Teismas sutapatino ieškinio senaties terminą su garantiniu terminu, t. y.... 51. 13.9.... 52. Teismas neatsižvelgė nei į Sutarties nuostatas, nei į UAB „Primekss... 53. 13.10.... 54. Skundžiamas sprendimas gina išimtinai UAB „AVA statyba“ teises bei kelia... 55. 13.11.... 56. Teismo nurodyta kasacinio teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.... 57. 13.12.... 58. Teismas skundžiamą sprendimą grindė iš esmės vieninteliu įrodymu, t. y.... 59. 13.13.... 60. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi lokaline sąmata, nors ši sąmata yra... 61. 13.14.... 62. Teismas, nesudarydamas galimybės UAB „Primekss grindys“ pateikti defektų... 63. 13.15.... 64. Teismui įvertinus vertinimo aktą bei eksperto nuomonę bei nustačius šių... 65. 13.16.... 66. Reikalavimą dėl netesybų priteisimo pirmosios instancijos teismas turėjo... 67. 13.17.... 68. UAB „Primekss grindys“ su apeliaciniu skundu teikia vertinio aktą bei UAB... 69. 14.... 70. Atsakovė UAB „Ava statyba“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 71. 14.1.... 72. Ieškovės nurodomas statybos rangos santykių išskyrimas į dvi ar daugiau... 73. 14.2.... 74. Ieškovė, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, tinkamai neatliko... 75. 14.3.... 76. Ieškovė neperdavė ir negalėjo perduoti atsakovei darbų, kadangi nebuvo ir... 77. 14.4.... 78. Ieškovė, teigdama, kad ji 2016 m. lapkričio 25 d. perdavė, o atsakovė... 79. 14.5.... 80. Atliktų darbų aktų pasirašymas, priešingai nei ieškovė teigia savo... 81. 14.6.... 82. Ieškovė byloje neteigia bei neįrodinėja, kad Sutartimi buvo susitarta dėl... 83. 14.7.... 84. 2017 m. sausio 19 d. trišalio susitarimo pasirašymas dėl dalies sumos... 85. 14.8.... 86. Ieškovė, apeliuodama į tai, kad jos darbų rezultatas gali būti naudojamas... 87. 14.9.... 88. Priešingai nei teigia ieškovė, galutinis atliktų darbų aktas ir jo... 89. 14.10.... 90. Pirmosios instancijos teismas Sprendimą grindė ne tik atsakovės, bet ir... 91. 14.11.... 92. Ieškovė yra pati pateikusi į bylą duomenis, rodančius, kad ji bent jau iki... 93. 14.12.... 94. Ieškovė nenurodo, kokią įtaką ginčo situacijos ir jos atsakomybės... 95. 14.13.... 96. Ieškovė, atlikdama darbus, nereiškė jokių su vandens kokybe susijusių... 97. 14.14.... 98. Pirmosios instancijos teismas nenustatė prieštaravimų tarp D. K. vertinimo... 99. 14.15.... 100. Ieškovė nei teikė į bylą kokią nors darbų sąmatą, nei pirmosios... 101. 14.16.... 102. Ieškovės naujai į bylą teikiamų dokumentų priėmimas prieštarautų CPK... 103. 14.17.... 104. Atsakovė nepraleido ieškinio senaties termino reikalavimui dėl Sutarties... 105. 14.18.... 106. Ieškovė pirmosios instancijos teisme nekėlė klausimo dėl atsakovės... 107. Teisėjų kolegija... 108. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 109. Apeliacinis skundas atmetamas.... 110. 15.... 111. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 112. 16.... 113. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą,... 114. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 115. 17.... 116. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 117. 18.... 118. Ieškovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus:... 119. 19.... 120. Teisėjų kolegija pateiktus naujus rašytinius įrodymus atsisako priimti.... 121. 20.... 122. Apeliacijos dalykas – teismo sprendimo, kuriuo netenkintas ieškovės UAB... 123. 21.... 124. Apeliaciniu skundu pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia ieškovė,... 125. 22.... 126. Nustatyta, kad tarp ieškovės (subrangovo) UAB „Primeks grindys“ ir... 127. 23.... 128. Ieškovė ieškinį atsakovei grindė tuo, kad ieškovė darbus atliko šalių... 129. 24.... 130. Atsakovė, atsikirsdama į ieškinį, priešieškiniu prašė taikyti CK 6.665... 131. 25.... 132. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė tinkamai neįvykdė... 133. 26.... 134. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės... 135. Dėl ginčo teisinių santykių kvalifikavimo, įrodymų vertinimo ... 136. 27.... 137. Apeliaciniame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 138. 28.... 139. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, visų pirma atkreipia dėmesį,... 140. 29.... 141. Pagal teisinį reglamentavimą, rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša... 142. 30.... 143. CK 6.665 straipsnio 1 dalis numato, jog tais atvejais, kai darbai atlikti... 144. 31.... 145. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė apie darbų trūkumus (dėmes ir... 146. 32.... 147. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė UAB „AVA statyba“ nuo 2017 m.... 148. 33.... 149. Šalys skirtingai aiškina 2016-11-07 Subrangos darbų sutarties 14.4 bei... 150. 34.... 151. Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 152. 35.... 153. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad toks ieškovės... 154. 36.... 155. Remiantis kasacinio teismo praktika, sutarties šalims nesutariant dėl... 156. 37.... 157. Kaip matyti iš sutarties turinio, kitų Sutarties punktų (aptartų šios... 158. 38.... 159. Pagal CK 6. 46 straipsnio 2 dalį skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės... 160. 39.... 161. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 162. Dėl ieškinio senaties termino.... 163. 40.... 164. Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 165. 41.... 166. Apeliantė neginčija aplinkybės, kad atsakovės 2016-12-16, 2016-12-23,... 167. Dėl eksperto D. K. vertinimo akto.... 168. 42.... 169. Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad atsakovės pateiktas D. K. vertinimo... 170. 43.... 171. Nors apeliaciniame skunde ieškovė laikosi pozicijos, kad byloje nustatyti... 172. 44.... 173. Teisėjų kolegijos vertinimu, laikytini nepagrįstais ir atmestinais... 174. Dėl priešieškinio reikalavimo – delspinigių.... 175. 45.... 176. Pirmosios instancijos teismas atsakovės priešieškinio reikalavimą dėl 36... 177. 46.... 178. Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad skundžiamu sprendimu atsakovei... 179. 47.... 180. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo... 181. 48.... 182. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio... 183. 49.... 184. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 185. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 186. 50.... 187. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 188. 51.... 189. Byla elektroninė, apeliacinės instancijos teismas išlaidų, susijusių su... 190. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 191. Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 192. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo... 193. Virginija Gudynienė... 194. Virginija Lozoraitytė...