Byla e2-8926-840/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana Kvaselytė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovui D. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė SIA „B2Kapital“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui D. D. prašydama priteisti iš atsakovo 975,24 Eur skolos, 175,54 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui D. D. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. kovo 9 d. asmeniškai. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bitė Lietuva“ ir atsakovas D. D. 2017 m. rugsėjo 12 d. sudarė telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) ir 2017 m. rugsėjo 22 d. sudarė telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartys), pagal kurias UAB „Bitė Lietuva“ teikė atsakovui D. D. mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, ir perdavė mobiliojo ryšio įrangą, o atsakovas D. D. įsipareigojo Sutartyse nustatyta tvarka sumokėti už teikiamas paslaugas ir įsigyta įrangą. UAB „Bitė Lietuva“ atsakovui D. D. 2018 m. vasario 1 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą 975,24 Eur sumai, pagal kurią atsakovas turėjo apmokėti už gautas paslaugas ir įsigytą įrangą PVM sąskaitoje faktūroje nustatyta tvarka, t. y. iki 2018 m. vasario 28 d., tačiau D. D. nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, pateiktos sąskaitos neapmokėjo – liko skolingas 975,24 Eur.

8Pradinė kreditorė UAB „Bitė Lietuva“, vadovaudamasi 2018 m. gegužės 08 d. reikalavimo perleidimo sutartimi sudaryta su UAB „Skolų rizikos sprendimai“, bei pagal pradinės kreditorės UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Skolų rizikos sprendimai“ ir ieškovės SIA „B2Kapital“ sudarytą susitarimą dėl 2018 m. gegužės 8 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties pakeitimo, perleido reikalavimo teisę į atsakovo D. D. įsiskolinimą ieškovei SIA „B2Kapital“. Atsakovas 2018 m. gegužės 31 d. pranešimu buvo informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą.

9Tarp ieškovės SIA „B2Kapital“ ir atsakovo D. D. yra susiklostę teisiniai prievoliniai santykiai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalis, 6.200 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas D. D. savo įsipareigojimų ieškovei, perėmusiai reikalavimo teisę iš pradinės kreditorės, neįvykdė iki šiol, todėl iš atsakovo D. D. ieškovei SIA „B2Kapital“ priteistina 975,24 Eur skolos.

10Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos numato, kad atsakovas įsipareigojo ieškovei mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradelstos sumokėti sumos. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 175,54 Eur delspinigius (paskaičiuotus taikant 0,1 % delspinigių normą už pradelstas atsiskaityti 180 dienų). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėlavo laiku atsiskaityti su ieškove, iš jo ieškovei priteistina 175,54 Eur delspinigių.

11Taip pat iš atsakovo D. D. ieškovei SIA „B2Kapital“ priteistina 5,00 procentų dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 26,00 Eur žyminis mokestis ir 25,29 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovei SIA „B2Kapital“, j. a. k. 40103645131, iš atsakovo D. D., a. k. ( - ) 975,24 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt penkis eurus 24 ct) skolos, 175,54 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus 54 ct) delspinigių, 5,00 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 26,00 Eur (dvidešimt šešis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 25,29 Eur (dvidešimt penkis eurus 29 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

17Atsakovas D. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai