Byla e2FB-12486-637/2019
Dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo fizinio asmens V. B. bankroto byloje, suinteresuotas asmuo E. M

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė, sekretoriaujant Neringai Čilinskaitei, Ingridai Juščenkienei, dalyvaujant bankrutuojančiam asmeniui V. B., suinteresuotam asmeniui E. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos G. M. prašymą dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo fizinio asmens V. B. bankroto byloje, suinteresuotas asmuo E. M..

3Teismas

Nustatė

41.

5pareiškėja G. M. kreipėsi į teismą prašydama patvirtinti 36202,50 Eur kreditinį reikalavimą V. B. bankroto byloje. Prašyme nurodo, kad 2009 m. spalio 22 d. su V. B. pasirašė preliminarią buto, esančio ( - ), Klaipėdos r., pirkimo – pardavimo sutartį ir dar iki sutarties pasirašymo sumokėjo V. B. 2009 m. rugpjūčio 18 d. - 14 481 Eur (50000 Lt), 2009 m. rugpjūčio 24 d. - 11 584,80 Eur (40000 Lt), 2009 m. spalio 22 d. - 5 792,40 Eur (20000 Lt). Dar 4 344,30 Eur (15000 Lt) V. B. grynaisiais sumokėjo 2010 m. kovo 22 d. Iš viso kaip avansą už aukščiau nurodytą butą sumokėjo 36202,50 Eur. 2010 m. kovo 22 d. su V. B. pasirašė susitarimą dėl pagrindinės buto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo datos perkėlimo į 2010 m. birželio 20 d. Tačiau pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl to, kad butas buvo areštuotas. Dėl skolos grąžinimo ne kartą kreipėsi į V. B., jis vis žadėjo grąžinti pinigus, tačiau negrąžino.

62.

7Bankrutuojantis asmuo V. B. pateikė atsiliepimą į pareiškėjos prašymą, kuriuo su prašymu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teismo posėdyje bankrutuojantis asmuo V. B. prašė netenkinti prašymo dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo, palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir papildomai paaiškino, kad gavo iš M. pareiškėjos prašyme ir preliminariojoje sutartyje nurodytas sumas. Gautus pinigus jau yra išleidęs. Nurodė, kad buto M nenupirko, nes nesurinko reikiamos pinigų sumos. Pažymėjo, kad skola nėra priteista, nesupranta kodėl pareiškėja kreipėsi tik po dešimties metų. Taip pat nurodė, kad ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Pabrėžė, kad tiek pasirašant preliminariąją sutartį, tiek pratęsiant pagrindinės sutarties sudarymo terminą, disponavimo teisė butu nebuvo ribojama, tebuvo įregistruota hipoteka.

83.

9Suinteresuotas asmuo E. M. teismo posėdyje prašė tenkinti G. M. prašymą. Paaiškino, kad yra pareiškėjos G. M. sutuoktinis. 2009 m. V. B. pasiūlė pirkti butą, dėl to buvo pasirašyta preliminarioji buto pirkimo – pardavimo sutartis, planavo pirkti butą šeimos poreikiams. Buto pirkimo klausimais rūpinosi pats, pinigus pervedinėjo pavedimu, taip pat mokėjo grynaisiais. Preliminari sutartis pasirašyta G. M., nes ji norėjo dalyvauti sandorio sudaryme kaip šeimos narys. V. B. žadėjo įrengti butą tiek, kad galima būtų iš karto jame gyventi. Tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad nebus nei buto, nei pinigų. Pasidomėjęs sužinojo, kad butas areštuotas trijų bankų, tada kreipėsi į prokuratūrą, perėjo visas instancijas, bet V. B. sukčiavimo įrodyti nepavyko. Dabar kreipėsi civiline tvarka. Anksčiau neteikė ieškinio, nes neturėjo pinigų sumokėti žyminį mokestį. Nurodo, kad pagrindinis sandoris neįvyko, nes butą areštavo keli bankai ir V. B. negalėjo jo parduoti. Pažymėjo, kad buto įsigijimui kredito jiems nereikėjo, nes planavo atsiskaityti su V. B. grynaisiais, tuo metu jų turėjo, nes buvo pardavęs kitą turtą.

104.

11Bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Turto valdymas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo pareiškėjos G. M. prašymo prašo netenkinti, tokio prašymo nemotyvuodamas.

125.

13Pareiškėja G. M. į posėdį neatvyko, pranešime teismui nurodė, kad neatvyks į posėdį, nes dirba Italijoje, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą neteikė. Bankroto administratorius UAB „Turto valdymas“ į posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą administratoriui nedalyvaujant. Byla išnagrinėta pareiškėjai G. M. ir bankroto administratoriui nedalyvaujant. Bankroto administratorius informavo teismą, kad kiti kreditoriai yra informuoti apie nagrinėjamą prašymą dėl G. M. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

14Teismas

15konstatuoja:

166.

17nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2FB-7918-637/2019, fiziniam asmeniui V. B. iškelta bankroto byla ir nustatytas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, bankroto administratoriumi paskirtas „Turto valdymas“. 2019 m. spalio 10 d. Klaipėdos apylinkės teismas nutartimi patvirtino fizinio asmens V. B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. spalio 17 d.

187.

192019 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi G. M. atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti civilinėje byloje Nr. e2FB-7918-637/2019. Teismui nustačius, kad sprendžiamas klausimas susijęs su pareiškėjos G. M. sutuoktinio E. M. teisėmis ir pareigomis, E. M. įtrauktas dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu.

208.

21Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 2 dalį bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal fizinio asmens pateiktus dokumentus, sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais.

229.

23Pareiškėja G. M. prašo patvirtinti 36202,50 Eur kreditinį reikalavimą fizinio asmens V. B. bankroto byloje nurodydama, kad 2009 m. spalio 22 d. su V. B. pasirašė preliminarią buto, esančio ( - ) Klaipėdos r., pirkimo – pardavimo sutartį ir sumokėjo V. B. kaip avansą iš viso 36 202,50 Eur. Pareiškėjos nurodymu pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl to, kad butas buvo areštuotas, t. y. dėl pardavėjo V. B. kaltės.

2410.

25Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2017 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-695/2017).

2611.

27Nagrinėjamu klausimu nėra ginčo dėl to, kad tarp V. B. ir G. M. 2009 m. spalio 22 d. buvo pasirašyta preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis (toliau ir „preliminari sutartis“), pagal kurią sutarties šalys įsipareigojo iki 2010 m. vasario mėn. 15 d. sudaryti pagrindinę buto pirkimo – pardavimo sutartį preliminarioje sutartyje aptartomis sąlygomis ir terminais, 2009 m. spalio 22 d. susitarimu pagrindinės buto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo data buvo pakeista į 2010 m. birželio 20 d., t. y. pardavėjas V. B. įsipareigojo už 86 886,01 Eur (300 000 Lt) sumą parduoti, o pirkėja G. M. nupirkti butą, esantį ( - ), Klaipėdos r., unikalus Nr. ( - ). Iki nurodyto termino pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta.

2812.

29Preliminarioje sutartyje nustatyta, kad sutarties pasirašymo dieną pirkėjas sumoka pardavėjui 42000 Eur rankpinigių (2.2 punktas). G. M. prašo grąžinti 36202,50 Eur sumokėto avanso.

3013.

31Teismas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į šalių išreikštą valią, turi įvertinti, kaip kvalifikuoti pagal preliminarųjį susitarimą perduotus pinigus. Vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.98 straipsnio 1 dalimi, rankpinigiais laikoma pinigų suma, kurią viena sutarties šalis pagal sudarytą sutartį jai priklausančių mokėti sumų sąskaita duoda antrajai šaliai, kad įrodytų sutarties egzistavimą ir užtikrintų jos įvykdymą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis, taip pat sutartis, kuriai pagal įstatymus privaloma notarinė forma. Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant pagrindinę sutartį sąskaita. Pagal CK 6.309 straipsnio 2 dalį, pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teisinių santykių kvalifikaciją lemia ne šalių pavartota terminologija, o tų santykių turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-23/2000). Taigi nors preliminariojoje sutartyje naudojama rankpinigių sąvoka, iš dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, pačios sutarties turinio spręstina, jog V. B. sumokėti pinigai laikytini avansu.

3214.

33Byloje pateiktais mokėjimo nurodymais, E. M. ir V. B. paaiškinimais teisme nustatyta, jog dar iki preliminarios sutarties pasirašymo M atliko pavedimus, kuriais 2009 m. rugpjūčio 18 d. sumokėjo V. B. - 14 481 Eur (50000 Lt), 2009 m. rugpjūčio 24 d. - 11 584,80 Eur (40000 Lt), 2009 m. spalio 22 d. - 5 792,40 Eur (20000 Lt), dar 4 344,30 Eur (15000 Lt) V. B. grynaisiais buvo sumokėta 2010 m. kovo 22 d. Pagal pareiškėjos pateiktus įrodymus, kurių neginčijo ir V. B., iš viso kaip avansas už ginčo butą sumokėta 36202,50 Eur. Nors 2009 m. rugpjūčio 18 d. ir 2009 m. rugpjūčio 24 d. pavedimai per banką atlikti ne tiesiogiai V. B., tačiau aplinkybę, jog pinigai mokėti V. B. patvirtina rašytiniai T. B. ir A. Š. pranešimai E. M.. Bylos nagrinėjimo metu šią aplinkybę pripažino ir V. B., nurodydamas, jog minėtas sumas gavo pagal preliminariąją sutartį.

3415.

35Sudarant preliminariąją sutartį prisiimama prievolė ateityje sudaryti pagrindinę sutartį. Ši prievolė gali būti užtikrinta netesybomis pagal sutartį (CK 6.70 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis teismas (2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018) išaiškino, kad jeigu ikisutartiniuose santykiuose sumokamas avansas, tai Civilinis kodeksas nedraudžia susitarti, kad avanso suma būtų naudojama kaip netesybos. Tokia sutarties nuostata yra pagrindas civilinėms teisėms ir pareigoms atsirasti (CK 1.136 straipsnio 1 dalis), nes neprieštarauja įstatymams.

36Dėl pagrindinės sutarties nesudariusiai preliminariosios sutarties šaliai atsiradusios civilinės atsakomybės atlyginti kitos preliminariosios sutarties šalies nuostolius.

3716.

38CK 6.165 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šalys per sutartyje nustatytą terminą nesudaro pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai dėl sutarties nesudarymo padarytus nuostolius. Teisinis pagrindas civilinei atsakomybei esant ikisutartiniams santykiams kilti yra nesąžiningas šalies elgesys (CK 6.163 straipsnio 3 dalis).

3917.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

4118.

42Preliminarios sutarties 4.1 punkte šalys susitarė atlyginti viena kitos nuostolius, atsiradusius dėl pareiškimų, garantijų ir įsipareigojimų, numatytų šioje Preliminarioje sutartyje, pažeidimo, nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Sutarties 4.2 punkte numatyta, jog jei sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma dėl pardavėjo kaltės, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį. Pirkėjui nutraukus sutartį, pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui 42 000 Eur.

4319.

44Netesybos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kai sutarties šalys nustato imperatyviosioms teisės normoms neprieštaraujančią sąlygą, jog iš anksto sumokėtas avansas, kuris atliks mokėjimo–atsiskaitymo funkciją ir bus įskaitytas į sutarties, ją įvykdžius, kainą, dėl sutartyje aptartų šalies padarytų pažeidimų, avansas laikomas netesybomis baudos forma, t. y. atlieka ne tik mokėjimo–atsiskaitymo, bet ir netesybų funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-969/2015).

4520.

46Pažymėtina, kad 2009 m. spalio 22 d. preliminariojoje sutartyje nenumatyta, kad netesybos nustatytos pardavėjui. Pardavėjas pagal preliminariąją sutartį gali reikalauti tik atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų, numatytų preliminarioje sutartyje, pažeidimo, nevykdymo, ar netinkamo vykdymo. V. B. tokių nuostolių neįrodinėjo.

4721.

48Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, jog aiškinant preliminarios sutarties nesudarymo priežastis būtina tinkamai įvertinti tiek vienos, tiek ir kitos šalies elgesį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-319-248/2016). Be to, sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra atsakinga už sutarties nevykdymą, turi būti vertinama ne tik tai, kokias tarpusavio teises ir pareigas pagal pasiektą susitarimą ir taikytiną teisinį reguliavimą sutartis sukuria jos šalims, bet ir jų elgesys vykdant sutartį, sutarties vykdymo principų, įtvirtintų CK 6.200 straipsnyje (bendradarbiavimo, kooperavimosi, ekonomiškumo ir kt.), laikymasis bei kitos reikšmingos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213-701/2015).

4922.

50Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016), sprendžiant dėl preliminariosios sutarties šalies atsisakymo (vengimo) sudaryti pagrindinę sutartį padarinių, t. y. civilinės atsakomybės netesybų arba nuostolių forma, reikia nustatyti, buvo pagrįstas atsisakymas (vengimas) sudaryti pagrindinę sutartį ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-695/2017).

5123.

52Ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, V. B., E. M. paaiškinimus, G. M. prašyme nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog V. B., kaip buto pardavėjas sudarydamas preliminariąją sutartį, visų pirma neatskleidė visos informacijos, turinčios reikšmės sutarčiai sudaryti, t. y. neinformavo pirkėjų apie parduodamam turtui taikomus apribojimus, turinčius įtaką įvertinant galinčias kilti kliūtis pagrindinei sutarčiai sudaryti. Pasirašydamas preliminarią sutartį V. B. nepagrįstai patvirtino, jog turtas nėra įkeistas (3.2.2.papunktis), jam buvo žinoma, kad turtas (butas) įkeistas laiduojant už brolio T. B. kreditą AB SEB bankui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta byloje Nr. e3K-3-516-313/2018). Tą patvirtina ir G. M. pateiktas rašytinis įrodymas – nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, iš kurio nustatyta, jog jau preliminarios sutarties sudarymo dieną butas buvo įkeistas, t. y. turtui buvo taikoma hipoteka, o 2010 m. vasario 5 d., t. y. dar iki preliminarioje sutartyje nustatyto termino pagrindinei sutarčiai sudaryti, buvo apribota disponavimo teisė turtu. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad ši aplinkybė išaiškėjo G. M. registruojant preliminariąją sutartį Nekilnojamojo turto registre. Nors V. B. nurodė, kad Registrų centrui neregistruojant preliminarios sutarties, buvo pateikta SEB banko pažyma, tačiau pažymėtina, kad V. B. būdamas laiduotoju (t. y. solidariai atsakingas) pagal 2007 m. rugpjūčio 9 d. tarp T. B. ir AB SEB banko sudarytą kredito sutartį Nr. 0450718073926-57, kuria buvo suteiktas 94 361,54 Eur kreditas, gavęs avanso įmokas nenaudojo šių lėšų turimų įsipareigojimų AB SEB bankui dengimui, gautus pinigus panaudojo savo poreikių tenkinimui – turto pagerinimui, grąžino skolą A. Š., nors posėdžio metu nurodė, kad parduodant butą iš gautų lėšų būtų dengiama skola, kad turtui būtų panaikinta hipoteka.

5324.

54V. B. argumentas, jog pasirašant susitarimą dėl pagrindinės sutarties sudarymo, parduodamam butui buvo taikoma tik hipoteka, tačiau nebuvo taikomas areštas, paneigia rašytiniai įrodymai – pagal nekilnojamo turto registro išrašo duomenis antstolis A. Z. 2010-02-05 turto arešto aktu apribojo disponavimo teisę, t.y. turtas buvo areštuotas iki 2010 m. vasario 15 d. Tiek V. B., tiek E. M. patvirtino, kad juos siejo draugiški santykiai. E. M. nurodė, kad jis pasitikėjo V. B.. Kad V. B. neatskleidė visos informacijos patvirtina ir papildomo susitarimo sudarymo metu (2010-03-22) G. M. papildomai sumokėta 15000 litų suma. Duodamas paaiškinimus teisme E. M. nurodė, kad sužinojus apie tai, jog butas buvo areštuotas, jie atsisakė pirkti butą ir kreipėsi į prokuratūrą. Ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnyje (sukčiavimas), pradėtas V. B. atžvilgiu , Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės V. Ž. 2016 m. sausio 8 d. nutarimu nutrauktas nustačius, jog nusikalstama veika nebuvo padaryta bei konstatavus, kad tarp V. B. ir G. ir E. M. susiklostė išimtinai civiliniai teisiniai santykiai.

5525.

56Vadovaujantis civiliniame procese įtvirtintu rungimosi principu, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kurias nurodo esant įrodinėjimo pagrindu byloje. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

5726.

58V. B. teigdamas, kad preliminari sutartis neįvykdyta dėl to, kad pirkėjai neturėjo piniginių lėšų, o bankas nesuteikė E. M. kredito, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų ir to neįrodė (CPK 178 straipsnis).

5927.

60Pažymėtina, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi (Civilinė byla Nr. e2FB-563-642/2017, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-516-313/2018) netvirtindamas bankrutuojančio fizinio asmens V. B. mokumo atkūrimo plano ir nutraukdamas bankroto bylą, akcentavo, V. B. nesąžiningumą, t.y., kad pateikiant prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, V. B. nepateikė teismui informacijos apie akcinės bendrovės SEB bankas ir V. B. 2008 m. gegužės 21 d. sudarytą laidavimo sutartį - fizinis asmuo teismui buvo pateikęs neteisingą informaciją apie savo turtą, kreditinius įsipareigojimus.

6128.

62Sprendžiant dėl V. B. sąžiningumo ikisutartiniuose santykiuose pažymėtina, jog iš teismui pateikto Klaipėdos apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės D. P. ieškinį atsakovui V. B., trečiajam asmeniui BUAB „Būsto linija“ dėl avanso priteisimo, teismas pripažino V. B. kaltu dėl preliminarios sutarties nevykdymo. Teismas konstatavo, kad atsakovas kaltas todėl, kad jis nepagrįstai, nesant svarbių priežasčių, nesudarė su ieškove pagrindinės sutarties, nenurodė ieškovei to priežasčių, neteikė reikšmingos ieškovei informacijos, nesiekė kuo ekonomiškiau bendradarbiauti su sutarties šalimi, elgėsi nesąžiningai. Vertinant šalių santykius, susidariusius dėl preliminarios sutarties neįvykdymo, teismas akcentavo, kad svarbu yra tai, kad V. B. tai – komercinės veiklos vykdymas, atsakovas dėl savo patirties, ekonominės padėties yra akivaizdžiai stipresnė prievolės šalis. Sprendimas peržiūrėtas apeliacine tvarka nebuvo pakeistas.

6329.

64Byloje nustatytų faktinių aplinkybių, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, ištirtų rašytinių įrodymų pagrindu konstatuotina, kad pagrindinio sandorio nesudarymą lėmė nesąžiningas V. B. elgesys. Pagrindinė sutartis dėl nekilnojamojo turto pirkimo nebuvo sudaryta dėl to, kad dar nepasibaigus preliminarioje sutartyje nustatytam pagrindinės sutarties sudarymo terminui (2010 m. vasario 15 d.) V. B. turtas buvo areštuotas ir apribota disponavimo juo teisė. Nustatytos faktinės aplinkybės bei G. M. pateikti įrodymai sudaro pagrindą pripažinti V. B. kaltę dėl neįvykdytos preliminarios sutarties (CK 6.248 straipsnio 3 dalis).

6530.

66Nesąžiningas šalies elgesys esant ikisutartiniams santykiams yra teisinis pagrindas civilinei atsakomybei kilti (CK 6.163 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018 m. gegužės 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018). Civilinės atsakomybės netaikymo pagrindą turi įrodyti asmuo, kuris juo remiasi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis).

6731.

68Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CPK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

6932.

70Iškėlus bankroto bylą, vadovaujantis FABĮ bankroto administratoriui kyla pareiga patikrinti pareiškėjo sandorius iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (FABĮ 12 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad bankroto administratorius UAB „Turto valdymas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su G. M. prašymu nesutinka ir prašo jo netenkinti, tačiau paties sandorio – preliminariosios buto pirkimo - pardavimo sutarties neginčijo.

7133.

72Nustačius, kad preliminari sutartis neįvykdyta dėl V. B. nesąžiningo elgesio, lėmusio ir jo kaltę, V. B. taikytinos preliminarios sutarties 4.2 punkte numatytos pasekmės. Preliminari sutartis neįvykdyta dėl pardavėjo V. B. kaltės, todėl V. B. privalo grąžinti pirkėjos sumokėtą avansą – 36202,50 Eur.

73Dėl V. B. reikalavimo taikyti ieškinio senatį

7434.

75Pagal CK 1.125 straipsnio 1 dalį, bendrasis ieškinio senaties terminas - dešimt metų. Ieškinio senaties termino pradžią reglamentuoja CK 1.127 straipsnis, kuriame nustatyta, jog ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato CK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CK 1.127 straipsnio 1 dalis).

7635.

77Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant materialiosios teisės normas, reglamentuojančias ieškinio senaties terminą ir šio termino nustatymo pradžią, išaiškinta, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyviuoju momentu), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyviuoju momentu), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Asmuo gali sužinoti apie savo teisės pažeidimą tą pačią dieną, kai ši buvo pažeista, tačiau apie tokį pažeidimą asmuo gali sužinoti ir vėliau, t. y. teisės pažeidimo momentas ir sužinojimo apie šios teisės pažeidimą diena gali nesutapti. Tokiam asmeniui įstatyme suteikta galimybė įrodinėti, kad jis apie pažeistą teisę sužinojo vėliau, nei ji buvo pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496-378/2016).

7836.

79Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Nagrinėjamu atveju ieškinio senaties termino pradžia skaičiuotina ne nuo pinigų sumokėjimo dienos, tačiau nuo dienos, kai tapo aišku, jog pagrindinė sutartis nėra sudaryta. Šalys preliminarią sutartį pasirašė 2009 m. spalio 22 d. ir susitarė, kad pagrindinė sutartis turi būti sudaryta 2010 m. vasario 15 d. 2010 m. kovo 22 d. susitarimu šis terminas pratęstas iki 2010 m. birželio 20 d. Taigi darytina išvada, kad ieškinio senaties termino pradžia šiuo atveju laikytina 2010 m. birželio 20 d., nes šią dieną tapo aišku, kad pagrindinė buto pirkimo pardavimo sutartis nesudaryta. Atitinkamai - ieškinio senaties termino pabaiga - 2020 m. birželio 20 d. G. M. reikalavimas teisme gautas 2019 m. spalio 28 d., t. y. nepasibaigus bendrajam ieškinio senaties terminui.

80Dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo

8137.

82Pareiškėja G. M. prašo teismo patvirtinti V. B. bankroto byloje 36202,50 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Teismas išnagrinėjęs V. M. prašymą konstatavo, kad pareiškėjos ir V. B. 2009 m. spalio 22 d. sudaryta preliminari sutartis neįvykdyta dėl pardavėjo V. B. kaltės ir yra pagrindas taikyti preliminarios sutarties 4.2 punktą, pagal kurį V. B. privalo grąžinti pirkėjai sumokėtą avansą. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad V. B. buvo sumokėtas 36202,50 Eur suma. Sumokėtos sumos dydžio V. B. neginčijo.

8338.

84Esant nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjos G. M. prašymas dėl kreditorinio reikalavimo V. B. bankroto byloje patvirtinimo tenkintinas, patvirtintinas pareiškėjos 36202,50 Eur kreditorinis reikalavimas.

85Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsniu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

86Teismas

Nutarė

87G. M. prašymą tenkinti.

88Patvirtinti G. M., asmens kodas ( - ) 36202,50 Eur (trisdešimt šešių tūkstančių dviejų šimtų dviejų eurų penkiasdešimties centų) kreditorinį reikalavimą fizinio asmens V. B. bankroto byloje.

89Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. 1.... 5. pareiškėja G. M. kreipėsi į teismą prašydama patvirtinti 36202,50 Eur... 6. 2.... 7. Bankrutuojantis asmuo V. B. pateikė atsiliepimą į pareiškėjos prašymą,... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo E. M. teismo posėdyje prašė tenkinti G. M. prašymą.... 10. 4.... 11. Bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Turto... 12. 5.... 13. Pareiškėja G. M. į posėdį neatvyko, pranešime teismui nurodė, kad... 14. Teismas... 15. konstatuoja:... 16. 6.... 17. nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi,... 18. 7.... 19. 2019 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi G. M.... 20. 8.... 21. Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau –... 22. 9.... 23. Pareiškėja G. M. prašo patvirtinti 36202,50 Eur kreditinį reikalavimą... 24. 10.... 25. Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame... 26. 11.... 27. Nagrinėjamu klausimu nėra ginčo dėl to, kad tarp V. B. ir G. M. 2009 m.... 28. 12.... 29. Preliminarioje sutartyje nustatyta, kad sutarties pasirašymo dieną pirkėjas... 30. 13.... 31. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į šalių išreikštą... 32. 14.... 33. Byloje pateiktais mokėjimo nurodymais, E. M. ir V. B. paaiškinimais teisme... 34. 15.... 35. Sudarant preliminariąją sutartį prisiimama prievolė ateityje sudaryti... 36. Dėl pagrindinės sutarties nesudariusiai preliminariosios sutarties šaliai... 37. 16.... 38. CK 6.165 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šalys per sutartyje... 39. 17.... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius... 41. 18.... 42. Preliminarios sutarties 4.1 punkte šalys susitarė atlyginti viena kitos... 43. 19.... 44. Netesybos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Lietuvos... 45. 20.... 46. Pažymėtina, kad 2009 m. spalio 22 d. preliminariojoje sutartyje nenumatyta,... 47. 21.... 48. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, jog aiškinant preliminarios sutarties... 49. 22.... 50. Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius preliminariosios... 51. 23.... 52. Ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, V. B., E. M. paaiškinimus,... 53. 24.... 54. V. B. argumentas, jog pasirašant susitarimą dėl pagrindinės sutarties... 55. 25.... 56. Vadovaujantis civiliniame procese įtvirtintu rungimosi principu, kiekviena... 57. 26.... 58. V. B. teigdamas, kad preliminari sutartis neįvykdyta dėl to, kad pirkėjai... 59. 27.... 60. Pažymėtina, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi... 61. 28.... 62. Sprendžiant dėl V. B. sąžiningumo ikisutartiniuose santykiuose... 63. 29.... 64. Byloje nustatytų faktinių aplinkybių, dalyvaujančių byloje asmenų... 65. 30.... 66. Nesąžiningas šalies elgesys esant ikisutartiniams santykiams yra teisinis... 67. 31.... 68. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 69. 32.... 70. Iškėlus bankroto bylą, vadovaujantis FABĮ bankroto administratoriui kyla... 71. 33.... 72. Nustačius, kad preliminari sutartis neįvykdyta dėl V. B. nesąžiningo... 73. Dėl V. B. reikalavimo taikyti ieškinio senatį... 74. 34.... 75. Pagal CK 1.125 straipsnio 1 dalį, bendrasis ieškinio senaties terminas -... 76. 35.... 77. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant materialiosios... 78. 36.... 79. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad sužinojimo apie teisės pažeidimą... 80. Dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo... 81. 37.... 82. Pareiškėja G. M. prašo teismo patvirtinti V. B. bankroto byloje 36202,50 Eur... 83. 38.... 84. Esant nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjos G. M. prašymas dėl kreditorinio... 85. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23... 86. Teismas... 87. G. M. prašymą tenkinti.... 88. Patvirtinti G. M., asmens kodas ( - ) 36202,50 Eur (trisdešimt šešių... 89. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...