Byla eB2-898-856/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. A. įmonei

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. A. įmonei,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti bankroto bylą atsakovei A. A. įmonei, nurodo, kad atsakovė pažeidinėja valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką. Įmonė už apdraustuosius privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, tačiau atsakovė šios nuostatos nepaiso, nevykdo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje bei 17 straipsnio 6 dalyje. Atsakovės skola 2017-06-15 yra 4555,85 Eur (4016,33 Eur VSD įmokų, 455,44 Eur VSD delspinigių ir 84,08 Eur PSD delspinigių). Siekdamas išieškoti iš atsakovės nesumokėtas įmokas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau – ir VSDFV Šiaulių skyrius) atsakovės atžvilgiu taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau kredito įstaigos laikotarpiu nuo 2017-05-01 iki 2017-06-28 pervedė 503,51 Eur, antstolių kontora per minėtą laikotarpį piniginių lėšų nepervedė. Ieškovas 2017-01-26 raštu įspėjo atsakovę apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei nebus sumokėtas įsiskolinimas, tačiau atsakovė per nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, į šį raštą nesureagavo. Mano, kad atsakovė negali vykdyti įstatymais numatytų privalomų mokėjimų į valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetus bei vykdyti kitų trumpalaikių įsipareigojimų.

3Prašymas tenkinamas.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Šiaulių apygardos teismas 2017 m. liepos 19 d. nutartimi įpareigojo atsakovę per 5 dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui įrodymus, nurodytus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje apie A. A. įmonės finansinę padėtį. Šiaulių apygardos teismo 2017-07-19 nutartis atsakovės savininkui A. A. įteikta 2017-07-21. Atsakovės savininkas, vykdydamas teismo nutartį, pateikė teismui dokumentus, įrodančius įmonės finansinę padėtį. Be to, teismas savo iniciatyva užklausė VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ apie atsakovės turtinę padėtį.

6Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad atsakovė A. A. įmonė nevykdo draudėjo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 bei 17 straipsnyje, t. y. nemoka privalomų VSD įmokų. Siekdamas išieškoti skolą, ieškovas atsakovės atžvilgiu taikė įstatymų nustatytas sankcijas, tačiau kredito įstaigos pervedė tik 503,51 Eur, o antstolių kontora piniginių lėšų nepervedė. Atsakovės įsiskolinimas ieškovui 2017-06-15 buvo 4555,85 Eur. Iš internetinio Sodros puslapio matyti, kad atsakovės įsiskolinimas 2017 m. rugpjūčio 7 d. jau sudarė 4745,55 Eur, įmonė turi vieną apdraustą asmenį. Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2017-07-27 pažyma Nr. (23.4-08) RNA-24032 patvirtina, kad pagal pateiktas deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis atsakovė 2017 m. liepos 27 d. valstybės biudžetui skolinga 11 010,78 Eur. Iš VĮ Registrų centras bei VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad įmonė registruotino kilnojamojo turto, nekilnojamasis turtas – negyvenamoji patalpa – parduotuvė su buitinės technikos remonto dirbtuvėmis, apsunkintas hipoteka.

7Teismų informacinės sistemos duomenimis atsakovei 2016-2017 metais teismuose buvo iškeltos keturios civilinės bylos dėl skolų priteisimo, trijose civilinėse bylose priimti teismo įsakymai, kurie yra įsiteisėję, vienoje civilinėje byloje teismo įsakymas priimtas 2017-08-03, teismo įsakymas neįsiteisėjęs.

8Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriumi, ieškovas įspėjo atsakovę apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė nereagavo, įsiskolinimo nesumokėjo, atsakovė kilnojamojo turto neturi, nekilnojamasis turtas apsunkintas hipoteka, priteistų skolų išieškojimas pagal teismo išduotus vykdomuosius dokumentus perduotas vykdyti antstoliams, tačiau duomenų apie išieškojimą nepateikta. Turimais duomenimis atsakovės įsiskolinimas vien tik kreditoriui VSDFV Šiaulių skyriui sudaro 4745,55 Eur. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, t. y. A. A. įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Įmonės administratoriumi skirtina mažoji bendrija „Nemokumo situacija“ (juridinio asmens kodas 304099456, adresas Jogailos g. 7, Vilnius, sąrašo numeris B-JA321, įrašymo į sąrašą data – 2015-10-02), sutinkanti šią įmonę administruoti.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 6 str., 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą A. A. įmonei, juridinio asmens kodas 144685884, adresas Vilniaus g. 35-27, Šiauliai.

122. Bankrutuojančios A. A. įmonės administratoriumi paskirti mažąją bendriją „Nemokumo situacija“ (juridinio asmens kodas 304099456, adresas Jogailos g. 7, Vilnius, sąrašo numeris B-JA321, įrašymo į sąrašą data – 2015-10-02).

133. Areštuoti A. A. įmonės, juridinio asmens kodas 144685884, turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl A. A. įmonės turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

155. Uždrausti A. A. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

166. Nustatyti A. A. įmonei terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

177. Įtraukti A. A. įmonės kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

188. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte.

199. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.).

2010. Įpareigoti A. A. įmonės vadovą per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.).

2111. Įpareigoti A. A. įmonės vadovą pateikti administratoriui viso turimo turto sąrašą.

2212. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

2313. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 22 str.).

24Apie A. A. įmonei iškeltą bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Ieškovas prašo iškelti bankroto bylą atsakovei A. A.... 3. Prašymas tenkinamas.... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9... 5. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. liepos 19 d. nutartimi įpareigojo... 6. Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad atsakovė 7. Teismų informacinės sistemos duomenimis atsakovei 2016-2017 metais teismuose... 8. Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė neatsiskaito su... 9. Įmonės administratoriumi skirtina mažoji bendrija „Nemokumo situacija“... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3... 11. 1. Iškelti bankroto bylą A. A. įmonei, juridinio asmens... 12. 2. Bankrutuojančios A. A. įmonės administratoriumi... 13. 3. Areštuoti A. A. įmonės, juridinio asmens kodas... 14. 4. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl 15. 5. Uždrausti A. A. įmonei vykdyti visas finansines... 16. 6. Nustatyti A. A. įmonei terminą kreditorių... 17. 7. Įtraukti A. A. įmonės kreditorius dalyvauti bankroto... 18. 8. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 19. 9. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties... 20. 10. Įpareigoti A. A. įmonės vadovą per 15 dienų po... 21. 11. Įpareigoti A. A. įmonės vadovą pateikti... 22. 12. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar... 23. 13. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 24. Apie A. A. įmonei iškeltą bankroto bylą pranešti... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...