Byla 1-595-573/2014

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Dainius Ročys, sekretoriaujant Kristinai Nekrošienei, dalyvaujant prokurorei Kristinai Mockienei, kaltinamajai D. L., jos gynėjai advokatei Ramutei Budrytei, nukentėjusiosios E. L. atstovei - Pabėgėlių priėmimo centro Neįgaliųjų socialinės globos skyriaus vedėja E. V., nukentėjusiajai E. L. nedalyvaujant, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2D. L., gim. ( - ) Kaune, asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, išsituokusi, vidurinio išsilavinimo, registruota darbo biržoje, gyvenanti ( - ), Kaune, teista 2012-06-04 Kauno rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. – 4 mėn. laisvės apribojimo, 2012-09-06 nutartimi 4 mėn. laisvės apribojimo bausmė pakeista į 45 paras arešto, arešto bausmę atlikusi, teistumas neišnykęs,

3kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (4 veikos), 300 str. 1 d. (4 veikos), 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 207 str. 1 d., ir

Nustatė

4kaltinamoji D. L. 2009-08-18, tikslu įgyti svetimą turtą apgaule, atvykusi į UAB „Omnitel“ saloną, esantį Kaune, Laisvės al. 43 ir salono konsultantei pateikusi sesers E. L. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę, jos vardu pasirašė viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį pagal kurią buvo pajungtas abonentas tel. Nr. 8 616 29757 bei įsigytas mobilaus ryšio telefonas „Nokia 6300“, taip suklastojo tikrą dokumentą ir apgaule įgijo svetimą turtą, padarydama UAB „Omnitel“ 640,69 litų turtinę žalą, t. y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d.

5Be to, kaltinamoji D. L., 2009-09-03 tikslu įgyti svetimą turtą apgaule, atvykusi į UAB „Omnitel“ saloną, esantį Kaune, Laisvės al. 43 ir salono konsultantei pateikusi savo sesers E. L. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę, jos vardu pasirašė viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį pagal kurią buvo pajungtas abonentas tel. Nr. 8 687 32411 bei įsigytas mobilaus ryšio telefonas „Samsung C3010“, taip suklastojo tikrą dokumentą ir apgaule įgijo svetimą turtą, padarydama UAB „Omnitel“ 229,01 litų turtinę žalą, t. y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 3 d., 300 str. 1 d.

6Kaltinamoji D. L. kalta prisipažino, iš jos parodymų matyti, kad rugpjūčio 18 d. į „Omnitel“ saloną Laisvės alėjoje, adreso neatsimena, nuėjo su D. G., su kuriuo 8 metus gyveno, jo prigrasinta. Nuėjusi pateikė sesers Sodros pažymėjimą, pasą, pasirašė už ją ir paėmė telefoną „Nokia“, kurį pardavė ir iš tų pinigų pirko valgyti. Rugsėjo 3 dieną tame pačiame salone „Samsung“ telefoną paėmė tokiu pat būdu, pasirašė dokumentą. Konsultantei padavė pasą ir invalidumo pažymą. Sesuo pažymą išsiimdavo. D. G. telefonus parduodavo, pusę pinigų jai atiduodavo.

7Kaltinamosios kaltė įrodyta pačios kaltinamosios, liudytojo, nukentėjusios atstovės parodymais, dokumentų pateikimo protokolu, kita rašytine bylos medžiaga.

8Iš nukentėjusios D. L. atstovės E. V. parodymų matyti, kad E. L. atvyko į socialinės globos skyrių 2012 metų gegužę. E. L. turi judėjimo negalią, jos protas kaip 6 metų vaiko. Būdama globos skyriaus žinioje, E. L. pradėjo gauti laiškus dėl automobilių, telefonų paimtų. Ji davė užklausimą į Omnitel. E. visiškai neraštinga, nemoka rašyti, todėl kreipėsi į policiją. A. G. buvo atėjęs, R. G. ją lankė kovo 8 dieną ir abu reikalavo iš jos pinigų. Jų gyventojų lankytojai yra visada fiksuojami. Sesuo E. nelankė. Kol buvo gyva E. mama, jos gyveno pas mamą ir jokių dokumentų klastojimo nebuvo. Kai mama mirė, E. liko sesers D. globoje. E. L. yra veiksni, bet ji pasakė, kad iš sąskaitos išiminėdavo pinigus visada sesuo. E. gauna pašalpą apie 500 - 600 litų, tačiau pinigų vertės nesupranta, neturi jokio supratimo apie mašinas, telefonus. Pas juos E. atvažiavo užguita, beveik nešnekėjo. Dabar mintį jau gali sudėlioti, išreikšti norus, bet anksčiau buvo defektinė asmenybė. Ji E. L. lydėjo į mokesčių inspekciją. Mano, kad E. D. buvo reikalinga tik tol, kol galėjo būti naudinga.

9Iš liudytojo D. G. parodymų matyti, kad kaltinamąją pažįsta, su ja kartu gyveno 7 metus. Baigė kartu gyventi prieš tris metus, tačiau ji praeitą vasarą prašė leisti jai pagyventi mėnesį pas jį. Jis pažinojo ir E. L., ji turi invalidumo grupę, skaityti, rašyti, naudotis mobiliu telefonu nemokėjo, visada namuose būdavo, beveik nevaikščiodavo. Pasą ji turėjo, jos pasą matydavo, jos mama jį visada prie savęs turėdavo. Matė, nes ir pats saugojo savo pasą pas jos motiną. D. L. turėjo mobilų telefoną, jos mama buvo taip pat pasėmusi telefoną. Neigia ėjęs kartu su D. į Omnitel saloną, nežino apie jos paimtus telefonus. Konfliktų kaip šeimoje su ja būdavo, bet jos nemušdavo, gal kada išgėręs ir buvo sudavęs. Maistą pirkdavo jos buvęs draugas, jis ir motinos pinigus paimdavo, nes motina dukra D. nepasitikėdavo, ji sakė, kad D. vogdavo iš jos pinigus. D. užsiimti neteisėtais veiksmais nevertė. E. pensiją pasiimdavo kažkoks jos buvęs draugas. Pinigus ji mamai gal atiduodavo. Sesei tų pinigų neduodavo. Kai gyveno su D. jos nieko daryti nevertė.

10Protokolas – pareiškimas patvirtina, kad 2012-07-26 E. L. kreipėsi į Kauno apskrities VPK Jonavos raj. PK KPS ir nurodė, kad nuo 2012 m. balandžio mėnesio galo apsigyveno Pabėgėlių priėmimo centre neįgaliųjų socialinės globos skyriuje. Iki tol savaitę laiko gyveno Jonavos nakvynės namuose. Visą laiką gyveno Kaune, ( - ), su savo seserimi D. L.. Gyvenant su seserimi kartu gyveno sesers draugas vardu A.. Jos dokumentai buvo pas sesę D., tačiau juos turėdavo ir A.. Savo dokumentų ji niekada neturėdavo ir niekada iš namų viena niekur neišeidavo. Jokių sutarčių bankuose ar mobilus ryšio bendrovėse nesudariusi, ant jokių sutarčių nepasirašinėjo, nes nemoka nei skaityti, nei rašyti. Niekada nėra turėjusi ir jokio telefono. Apsigyvenusi Pabėgėlių priėmimo centre, 2012-06-07 iš UAB „Omnitel“ ir UAB „Gelvora“ gavo įspėjimą, kad už paslaugas yra skolinga 415 litų. Apie tai ji pasakė vedėjai. Vedėjos pagalba išsireikalavo sutartis iš UAB „Omnitel“ ir sužinojo, kad jos duomenis galėjo pasinaudoti jos sesuo D. L., sudarydama sutartis jos vardu. Prašo ištirti šį įvykį ir nubausti asmenis, pasinaudojusius jos duomenimis. Jos teisinis veiksnumas neapribotas (t. 1 b. l. 15).

11Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 1 teismo psichiatrijos skyriaus 2013 m. kovo 19 - 28 d. teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktas Nr. 83TPK-99/2013 patvirtina, kad E. L. konstatuotas psichikos sutrikimas – vidutinis protinis atsilikimas. E. L. negali suprasti savo veiksmų esmės ir juos valdyti. E. L. negali teisingai suvokti, įsiminti ir atkurti įvykius bei duoti apie tai teisingus parodymus. E. L. turi asmeninių – psichologinių ypatumų, dėl kurių išreikštas emocinis nebrandumas, egocentrizmas, primityvumas, nesavarankiškumas, pasidavimas aplinkos įtakai, interesų skurdumas, defektyvi savižina, patiklumas. Negalima besąlygiškai tikėti ir remtis E. L. parodymais. Baudžiamojoje byloje E. L. dėl esamo intelekto sutrikimo negali apginti savo kaip nukentėjusios interesus bei realizuoti nukentėjusiojo asmens teises (t. 1, b. l. 38 - 39).

122013-01-02 E. L. charakteristika patvirtina, kad E. L. yra linkusi bendrauti su žmonėmis, kurie jai kelia simpatiją bei pasitikėjimą, linkusi į socialinę intraversiją, daugiausia laiko praleidžia viena kambaryje. Pakankamai greitai adaptavosi globos namuose, elgesys nekonfliktiškas, su gyventojais sugyvena, emocijos adekvačios. Geba atlikti nesudėtingas užduotis. Vertybinės nuostatos bei įsitikinimai lankstūs (t. 1, b. l. 44).

132012-07-26 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad E. L. savo iniciatyva tyrimui pateikė Omnitel sutartį Nr. OM 817780 ir Gelvora įspėjimą dėl kreipimosi į teismą (t. 1, b. l. 15).

142009-08-18 Omnitel sutartis dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo, kuri patvirtina, kad tarp UAB „Omnitel“ ir E. L. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Iš sutarties 4 – ojo lapo, kuriame , kuriame įforminti šalių juridiniai adresai ir registrai matyti, kad grafoje „KLIENTAS: Vardas ir pavardė, pareigos ir parašas“, pasirašant vardą Edita, vizualiai matosi, kad vardas buvo pradėtas rašyti D didžiąja raide (t. 1, b. l. 46 - 49).

152012-06-07 skolų ir išieškojimo ir prevencijos bendrovės „Gelvora“ įspėjimas dėl kreipimosi į teismą patvirtina, kad E. L. atsiųstame įspėjime nurodyta, kad iki 2012-06-18 bendrovei privalo sumokėti 415 litų įsiskolinimą (t. 1, b. l. 50).

162012-09-18 UAB „Omnitel“ raštas Nr. 3700-1944, iš kurio matyti, kad 2009-09-03 E. L. vardu pajungtas dar vienas abonentas. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, abonentui 2009-11-26 buvo išjungtos GSM paslaugos. Bendra UAB „Omnitel“ padaryta žala 869,70 litai (t. 1, b. l. 124 - 125).

17Lietuvos Respublikos BK 300 str. prasme suklastotu laikomas gali būti toks tikras dokumentas, kurio turinys, veikiant jo materialinę formą arba įrašant į jį neteisingus duomenis, buvo neteisėtai pakeistas. Baudžiamoji atsakomybė už dokumento suklastojimą galima tik esant tiesioginei kaltininko tyčiai, t. y., tik nustačius, kad kaltininkas, klastodamas dokumentus, suprato, jog klastoja tikrą dokumentą ir norėjo taip veikti. Kaltinamoji pripažino, kad, nuėjusi į UAB „Omnitel“ saloną pasirašydama sesers E. L. vardu paslaugų teikimo sutartyse, paimdavo telefonus ir išeidavo. Kaltinamoji D. L., žinodama, kad sesuo yra neįgali, sąmoningai prisistatė sesers E. L. vardu ir pavarde ir už ją pasirašė UAB „Omnitel“ salone viešojo judriojo telefono paslaugų teikimo sutartyse 2009-08-18 ir 2009-09-03. Kadangi nėra nusikaltimą kvalifikuojančių požymių, kaltinamosios veikos, padarytos 2009-08-18, 2009-09-03 teisingai kvalifikuotos kaip tikro dokumento suklastojimas pagal BK 300 str. 1 d.

18Sukčiavimas yra tyčinė nusikalstama veika, kuri padaroma tik tiesiogine tyčia. Sukčiaudamas kaltininkas suvokia, kad jis naudoja apgaulę svetimam turtui įgyti. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę jį gauti. Kaip matyti iš surinktų įrodymų, D. L. turtui užvaldyti panaudojo suklastotus dokumentus, t. y. pasirašiusi savo sesers E. L. vardu ir pavarde viešojo judriojo telefono paslaugų teikimo sutartyse 2009-08-18 ir 2009-09-03, pagal kurias jai būdavo pajungti abonentai bei išduoti telefonai. Jeigu asmuo, suklastojęs tikrą dokumentą ir jį panaudojęs pasisavina svetimą turtą, jo veika kvalifikuotina pagal nusikaltimų sutaptį - BK 300 str. ir BK 182 str.

19Nesant nusikaltimą kvalifikuojančių požymių, kaltinamosios veikos dėl dokumento suklastojimo teisingai kvalifikuotinos pagal BK 300 str. 1 d. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos BK 190 str. 1 d. nuostatas nedidelės vertės turtu yra laikomas turtas, kai jo vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL dydžio sumos, todėl atsižvelgus į apgaulės būdu užvaldyto turto vertę, t. y. 2009-08-18 veika teisingai kvalifikuota pagal BK 182 str. 1 d. (640,69 litų turtinė žala - turto vertės viršija 3 MGL dydį), o 2009-09-03 kaltinamosios D. L. padaryta veika, kai apgaule įgyto svetimo turto vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL dydžio sumos - 229,01 litų, todėl kvalifikuotina kaip baudžiamasis nusižengimas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 3 d.

20D. L. buvo kaltinama tuo, kad pasinaudojusi E. L. suteiktais AB banko „Swedbank“ elektroninės mokėjimo priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu disponuoti lėšomis, esančiomis banko sąskaitoje, tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis - vartotojo kodu ir slaptažodžiu bei slaptažodžių kortelės slaptažodžiais, 2009-10-03 iš sesers E. L. banko sąskaitos į UAB „SMScredit.lt“ banko sąskaitą Nr. ( - ), pervedė pinigines lėšas 0,01 litų sumoje, kredito bendrovei pateikdama sesers E. L. asmens duomenis, prisistatydama E. L., nukentėjusios vardu su UAB „SMScredit.lt“ pervedė pinigines lėšas, t. y. 500 Lt į E. L. banko sąskaitą Nr. ( - ), tokiu būdu apgaule įgijo turtinę teisę ir disponavo jai nepriklausančiais 500 litų, t. y. nusikaltimais, numatytais BK 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 207 str. 1 d.

21Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 207 str. 1 d., kaltinamoji D. L. kaltės nepripažino, nuosekliai tvirtino, kad ji sesers E. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis - vartotojo kodu ir slaptažodžiu bei slaptažodžių kortelės slaptažodžiais – nesinaudojo ir kredito jos vardu neėmė. Ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta nusikaltimų padarymo vieta, nesurinkta ir teismui nepateikta įrodymų, kas naudojosi E. L. asmens tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis. Vien ta aplinkybė, kad D. L. pripažino įgijusi E. L. vartotojo kodą ir slaptažodį bei slaptažodžių kortelės slaptažodžius, nesuteikia pagrindo daryti išvadai, kad ji ir apgaule įgijo 500 Lt. Teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma (kaltinamosios, nukentėjusiosios atstovės, liudytojo parodymai ir kt.) neleidžia konstatuoti, jog būtent kaltinamoji D. L. pasinaudodama tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis, prisistatydama E. L., nukentėjusios vardu su UAB „SMScredit.lt“ pervedė pinigines lėšas, t. y. 500 Lt į E. L. banko sąskaitą ir tokiu būdu apgaule įgijo turtinę teisę ir disponavo jai nepriklausančiais 500 litų, todėl ji išteisintina dėl nusikaltimų, numatytų BK 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 207 str. 1 d. padarymo, neįrodžius kad kaltinamoji dalyvavo padarant šias nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p. pagrindu).

22D. L. buvo kaltinama ir tuo, kad 2011-10-03 tikslu įgyti svetimą turtinę teisę apgaule, Kaune, Raudondvario pl. 234, Valstybinėje įmonėje „Regitra“ pateikusi savo sesers E. L. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę, jos vardu pasirašė bei įregistravo transporto priemonę „VW Polo“, v/n 36972BJ, už kurios pardavimą vėliau gavo 200 litų, tokiu būdu apgaule įgijo turtinę teisę ir disponavo jai nepriklausančiais 200 litų, o 2011-11-05 tikslu įgyti svetimą turtinę teisę apgaule, Kaune, Raudondvario pl. 234, Valstybinėje įmonėje „Regitra“ pateikusi savo sesers E. L. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę, jos vardu pasirašė bei įregistravo transporto priemonę „VW Golf“, v/n 46167BJ, už kurios pardavimą vėliau gavo 50 litų, tokiu būdu apgaule įgijo turtinę teisę ir disponavo jai nepriklausančiais 50 litų, t. y. nusikaltimais, numatytais BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d.

23Iš kaltinamosios D. L. parodymų matyti, kad kaltinime nurodytų veiksmų atlikimo ji neneigė, patvirtino, kad jos pažįstami L. su S. nuvežė ją į „Registrą“, ji nuėjo ir užregistravo automobilį Polo, išėmė numerius, gavo 150 už a/m VW Polo registraciją, pasirašė sesers E. L. vardu automobilių pirkimo - pardavimo sutartis bei įregistruojant automobilius. Sesei 30 litų dar atvežė. Taip pat patvirtino, kad automobilio Golf akyse nematė, kartą pasirašė ant tuščių lapų. Už golfą gavo 50 litų, tiksliai kiek, neatsimena, į ,,Regitrą“ jie nusivežė patys. Mašinas registravo sesers vardu, nes pati turėjo skolų antstoliams. L. su S. sakė, kad viskas legaliai, bet pinigų už tas mašinas negavo.

24Be kaltinamosios parodymų, jos kaltė įrodinėjama 2012-08-22 duomenimis iš Kelių transporto priemonės registracijos žurnalo pagal identifikacijos numerį, kurie patvirtina, kad E. L. vardu 2012-01-01 buvo registruotas automobilis „VW Polo“ bei 2012-02-03 - „VW Golf“ (t. 1, b. l. 51 - 52), tačiau šie įrodymai tik patvirtina, jog nukentėjusios E. L. vardu buvo laikinai įregistruoti automobiliai VW Polo ir VW Golf.

25Atsižvelgiant į tai, kad kaltinime nenurodyta, kokius dokumentus D. L. suklastojo, o baudžiamoji atsakomybė pagal BK 300 str. numatyta už konkretaus dokumento klastojimą, kaltinamoji išteisintina dėl dėl dokumentų klastojimo kaip nepadariusi veikų, turinčių šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p. pagrindu).

26Kaip buvo paminėta aukščiau, sukčiaudamas kaltininkas suvokia, kad jis naudoja apgaulę svetimam turtui įgyti, kad apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę jį gauti. Nors D. L. pripažino, kad ji pasirašė dokumentus, sudarančius galimybę E. L. vardu įregistruoti automobilius ir jie buvo įregistruoti, tačiau byloje nėra duomenų apie tikruosius automobilių savininkus, apie jų valią įregistruoti E. L. vardu, apie jų atžvilgiu panaudotą apgaulę, t. y. nėra jokių įrodymų, kad D. L. siekė apgaule įgyti jai nepriklausančius automobilius. Kaip matyti iš ištirtų įrodymų, kaltinime nurodytos pinigų sumos tėra atlygis už jos sutikimą įregistruoti šiuos automobilius jos vardu, disponavimas šiomis pinigų sumomis negali būti vertinamas kaip sukčiavimas, kadangi nenustatyta, jog pinigus sumokėjusių asmenų atžvilgiu ji būtų naudojusi apgaulę. Atsižvelgiant į tai, ji išteisintina ir dėl nusikaltimų, numatytų BK 182 str. 1 d. padarymo kaip nepadariusi veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p. pagrindu).

27Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. sankcijoje numatytos viešųjų darbų, baudos, laisvės apribojimo, arešto arba laisvės atėmimo iki trejų metų bausmės.

28Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. sankcijoje numatytos baudos, arešto, laisvės atėmimo iki trejų metų bausmės.

29Skiriant bausmes E. L., atsižvelgtina į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų veikų motyvus, kaltininko asmenybę bei kitas aplinkybes (BK 54 str. 2 d.). Kaltinamoji padarė tris nesunkius nusikaltimus ir vieną baudžiamąjį nusižengimą. Nusikaltimai yra tyčiniai ir baigti, žala neatlyginta. Kaltinamoji D. L. teista (t. 2, b. l. 1), bausta administracine tvarka (t. 2, b. l. 12 – 17), VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Psichikos sveikatos centre neužregistruota (t. 2, b. l. 18), Kauno apskrities priklausomybės centre neužregistruota (t. 2, b. l. 20), nedirba, registruota darbo biržoje (t. 2, b. l. 23). Kaltinamosios D. L. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

30Taigi atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, į tai, kad kaltinamoji nedirba, neturi pajamų, nusikaltimus padarė būdama neteista, į tai, kad bausmė turi atitikti teisingumo kriterijų, į padarytos žalos dydį, kaltinamajai parinktina bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu.

31Civilinis ieškovas UAB „Omnitel“ pareiškė 869,70 Lt dydžio ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, kurį sudaro abonento 8-616-29757 skola: įrangai – 499,00 Lt, paslaugoms – 141,69 Lt; abonento 8-687-32411 skola: paslaugoms – 229,01 Lt (t. 1, b. l. 123 – 124). Civilinis ieškinys pagrįstas, kaltinamosios pripažįstamas, savanoriškai neatlygintas. Kaltinamajai taikytina deliktinė civilinė atsakomybė, žala padaryta jos nusikalstamais veiksmais, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, priteisiant iš kaltinamosios civilinio ieškovo naudai 869,70 Lt nusikaltimu padarytos turtinės žalos (nuostolių) atlyginimo (CK 6.263 str. 2 d., CK 6.281 str. 1 d.).

32Civilinis ieškovas UAB „4finance“ pareiškė 1680 Lt dydžio civilinį ieškinį (t. 1, b. l. 83 – 84). Kadangi kaltinamoji išteisintina dėl nusikalstamų veikų UAB „4finance“ atžvilgiu padarymo, šios bendrovės civilinis ieškinys atmestinas (BPK 115 str. 3 d. 1 p. pagrindu).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 305 str. ir 307 str.,

Nutarė

34D. L. pripažinti kalta:

35padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (2009-08-18 veika) ir paskirti bausmę – 6 (šešis) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą;

36padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (2009-08-18 veika) ir paskirti bausmę – 10 (dešimties) MGL dydžio, t. y. 1300 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų litų 00 ct) baudą;

37padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 3 d. (2009-09-03 veika) ir paskirti bausmę – 3 (tris) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą;

38padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (2009-09-03 veika) ir paskirti bausmę – 10 (dešimties) MGL dydžio, t. y. 1300 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų litų 00 ct) baudą;

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., padarytas 2009-08-18, subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę ir subendrintą bausmę paskirti 6 (šešis) mėnesius laisvės apribojimo.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 3 d. ir 300 str. 1 d., padarytas 2009-09-03, subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę ir subendrintą bausmę paskirti 3 (tris) mėnesius laisvės apribojimo.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes, paskirtas už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., padarytas 2009-09-03, subendrinti su bausmėmis, paskirtomis už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., padarytas 2009-08-18, prie griežtesnės busmės pridedant dalį švelnesnės ir galutinę bausmę paskirti 7 (septynis) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant per 6 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą.

42D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (2011-10-03 veika) padarymo kaip nepadariusi veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p. pagrindu).

43D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (2011-10-03 veika) padarymo kaip nepadariusi veikų, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p. pagrindu).

44D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (2011-11-05 veika) padarymo kaip nepadariusi veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p. pagrindu).

45D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. (2011-11-05 veika) padarymo kaip nepadariusi veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5d. 1p. pagrindu).

46D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1 d. (2009-10-03 veika) padarymo neįrodžius, kad kaltinamoji dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p. pagrindu).

47D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1 d. (2009-10-03 veika) padarymo neįrodžius, kad kaltinamoji dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p. pagrindu).

48D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. (2009-10-03 veika) padarymo neįrodžius, kad kaltinamoji dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p. pagrindu).

49Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

50Civilinio ieškovo UAB „Omnitel“ civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš D. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaunas, 869,70 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt devynis litus 70 ct) nusikaltimu padarytos turtinės žalos atlyginimo civilinio ieškovo UAB „Omnitel“, įmonės kodas 110305282, a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, reg. adresu T. Ševčenkos g. 25, LT-03503 Vilnius, naudai.

51Civilinio ieškovo UAB „4finance“ civilinį ieškinį atmesti.

52Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Dainius Ročys, sekretoriaujant Kristinai... 2. D. L., gim. ( - ) Kaune, asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos... 3. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182... 4. kaltinamoji D. L. 2009-08-18, tikslu įgyti svetimą turtą apgaule, atvykusi... 5. Be to, kaltinamoji D. L., 2009-09-03 tikslu įgyti svetimą turtą apgaule,... 6. Kaltinamoji D. L. kalta prisipažino, iš jos parodymų matyti, kad rugpjūčio... 7. Kaltinamosios kaltė įrodyta pačios kaltinamosios, liudytojo, nukentėjusios... 8. Iš nukentėjusios D. L. atstovės E. V. parodymų matyti, kad E. L. atvyko į... 9. Iš liudytojo D. G. parodymų matyti, kad kaltinamąją pažįsta, su ja kartu... 10. Protokolas – pareiškimas patvirtina, kad 2012-07-26 E. L. kreipėsi į Kauno... 11. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 12. 2013-01-02 E. L. charakteristika patvirtina, kad E. L. yra linkusi bendrauti su... 13. 2012-07-26 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad E. L. savo... 14. 2009-08-18 Omnitel sutartis dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų... 15. 2012-06-07 skolų ir išieškojimo ir prevencijos bendrovės „Gelvora“... 16. 2012-09-18 UAB „Omnitel“ raštas Nr. 3700-1944, iš kurio matyti, kad... 17. Lietuvos Respublikos BK 300 str. prasme suklastotu laikomas gali būti toks... 18. Sukčiavimas yra tyčinė nusikalstama veika, kuri padaroma tik tiesiogine... 19. Nesant nusikaltimą kvalifikuojančių požymių, kaltinamosios veikos dėl... 20. D. L. buvo kaltinama tuo, kad pasinaudojusi E. L. suteiktais AB banko... 21. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 207 str.... 22. D. L. buvo kaltinama ir tuo, kad 2011-10-03 tikslu įgyti svetimą turtinę... 23. Iš kaltinamosios D. L. parodymų matyti, kad kaltinime nurodytų veiksmų... 24. Be kaltinamosios parodymų, jos kaltė įrodinėjama 2012-08-22 duomenimis iš... 25. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinime nenurodyta, kokius dokumentus D. L.... 26. Kaip buvo paminėta aukščiau, sukčiaudamas kaltininkas suvokia, kad jis... 27. Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. sankcijoje numatytos viešųjų darbų,... 28. Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d. sankcijoje numatytos baudos, arešto,... 29. Skiriant bausmes E. L., atsižvelgtina į padarytų nusikaltimų pavojingumo... 30. Taigi atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, į tai, kad... 31. Civilinis ieškovas UAB „Omnitel“ pareiškė 869,70 Lt dydžio ieškinį... 32. Civilinis ieškovas UAB „4finance“ pareiškė 1680 Lt dydžio civilinį... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 305 str. ir 307 str.,... 34. D. L. pripažinti kalta:... 35. padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d.... 36. padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.... 37. padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182... 38. padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1 d.... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., bausmes,... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., bausmes,... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmes, paskirtas... 42. D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1... 43. D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1... 44. D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1... 45. D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1... 46. D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 207 str. 1... 47. D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 215 str. 1... 48. D. L. išteisinti dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1... 49. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 50. Civilinio ieškovo UAB „Omnitel“ civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir... 51. Civilinio ieškovo UAB „4finance“ civilinį ieškinį atmesti.... 52. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...