Byla 2-442-372/2012
Dėl bankrutavusios UAB „Akrita“ 2011 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant kreditoriaus VĮ Turto bankas atstovui D. V.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Danske Bank A/S ir VĮ Turto banko skundus dėl bankrutavusios UAB „Akrita“ 2011 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

3Kreditorius Danske Bank A/S kreipėsi į teismą ir paprašė panaikinti 2011 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą dėl 2011 m. liepos 27 d. Cesijos sutarties su CLAY‘s ART Sp.Zo.o, pagal kurią ši įmonė perleidžia, o bankrutavusi UAB „Akrita“ perima juridinę reikalavimo teisę BUAB „Akrita“ skolininko UAB „TELE2“ atžvilgiu. Kreditoriaus nuomone, šis nutarimas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo tikslams ir kreditorių interesams. Kreditorių nutarimu sudaromos prielaidos BUAB „Akrita“ skolininkui UAB „TELE2“ siekti proceso atnaujinimo byloje, kurioje priimti sprendimu BUAB „Akrita“ naudai priteistos ir antstolio depozitinėje sąskaitoje saugomos lėšos būtų nukreiptos kreditorių reikalavimų tenkinimui. Kreditorių nutarimas, kuris prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, turi būti panaikintas, kadangi negali sukelti jokių teisinių pasekmių.

4Kreditoriaus VĮ Turto bankas atstovas taip pat prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2011-09-07 BUAB „Akrita“ kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės pirmu klausimu priimtą nutarimą dėl įpareigojimo BUAB „Akrita“ administratoriui pasirašyti 2011.07.27 Cesijos sutartį su Lenkijos įmone CLAY‘s ART Sp.Zo.o. Kreditorius mano, kad šis nutarimas nepagrįstas ir naikintinas, nes priimtas pažeidžiant kreditorių teises ir teisėtus interesus bei CK teisės normų nuostatas. Jis priimtas , už jį balsuojant tik trečiosios eilės kreditoriams. Tų pačių kreditorių balsų dauguma 2011.05.17 buvo priimtas BUAB „Akrita“ nutarimas, kuriuo buvo nutarta pritarti 2005.05.25 Cesijos sutarties pasibaigimui, išmokant 50 procentų kompensaciją CLAY‘s ART Sp.Zo.o nuo priteistos iš UAB „TELE2“ sumos. Už skundžiamus nutarimus balsavę kreditoriai yra nenuoseklūs savo veiksmuose, iš pradžių pritardami 2005.05.25 Cesijos sutarties pasibaigimui išmokant kompensaciją, o po to, nepraėjus 4 mėnesiams, jau pritardami 2011.07.27 Cesijos sutarčiai. Pagal jos 4.1 punktą sutartis įsigaliotų nuo jos sudarymo momento, t.y. reikalavimo teisė į UAB „TELE2“ 1120828,28 skolą 2005-2011 metų laikotarpyje priklausytų Lenkijos įmonei CLAY‘s ART Sp.Zo.o. Naujoji 2011.07.27 Cesijos sutartis leistų UAB „TELE2“ ir toliau ginčyti patį skolos faktą. Gali būti, kad atnaujinus procesą 2005.05.25 ir 2011.07.27 Cesijos sutarčių pagrindu, teismas panaikins visų institucijų sprendimus, kuriais iš UAB „TELE2“ buvo priteista 1120828,28 Lt skola BUAB „Akrita“. Už skundžiamą nutarimą balsavę kreditoriai nepasidomėjo, ar 2011.07.27 Cesijos sutartį pasirašęs Lenkijos įmonės CLAY‘s ART Sp.Zo.o atstovas turi įgalinimus veikti šios įmonės vardu. Teismo siųsti procesiniai dokumentai nebuvo įteikiami įmonei, nors buvo siunčiami tuo pačiu adresu, kuris nurodytas 2011.07.27 Cesijos sutartyje. Sutartį pasirašęs tariamai įmonę atstovaujantis asmuo bendrauja su bankroto administratoriumi tik telefonu, faksu ar paštu siunčia sutarties projektą. Teisminiuose procesuose yra teismo paskirtas kuratorius. Atstovas nurodo, kad įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo pagrindinė 2005.05.25 Cesijos sutartis pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento, todėl ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas iš viso prarado prasmę.

5Skundai tenkintini.

6Kaip matyti iš bankrutavusios UAB „Akrita“ 2011 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr.12 nutarimo dėl 2011.07.27 Cesijos sutarties, bankroto administratorius buvo įpareigotas pasirašyti šią sutartį su CLAY‘s ART Sp.Zo.o. Pagal jos sąlygas CLAY‘s ART Sp.Zo.o.. perleidžia, o bankrutavusi UAB „Akrita“ perima juridinę reikalavimo teisę BUAB „Akrita“ skolininko UAB „TELE2“ atžvilgiu. Sutartyje, kurią įpareigojamas pasirašyti bankroto administratorius, 2.2.1 punkte yra numatyta, kad ši sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento (46-47 b.l.). Šis terminas nustatytas ir 4.1 sutarties punkte. Iš esmės minima sutartis kaip išvestinis sandoris negali sukelti pasekmių, kai Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu pagrindinė 2005 m. gegužės 25 d. Cesijos sutartis su vėlesniais jos priedais, sudaryta tarp ieškovo UAB „Akrita“ ir atsakovo Lenkijos įmonės CLAY‘s ART Sp.Zo.o, pripažinta negaliojančia ab initio ( nuo jos sudarymo momento) (CK 1.95 straipsnio 1 dalis). Taip konstatuojamas faktas, kad šalių iš viso nesiejo prievoliniai santykiai. Šis sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl spręsti klausimo dėl pripažintos negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2005.05.25 Cesijos sutarties sąlygų keitimo naujoje 2011.07.27 Cesijos sutartyje kreditorių susirinkimas, kurio nutarimas yra skundžiamas, iš viso negali. Toks kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarautų visų kreditorių interesams, pažeistų protingumo. sąžiningumo ir teisingumo principus (CK 1.5 straipsnis). Lenkijos įmonė CLAY‘s ART Sp.Zo.o negali pagal 2011.07.27. Cesijos sutartį perleisti to, ko ji pati neturi, kadangi teismas pripažino, jog šalių nesiejo jokie prievoliniai santykiai. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2012 m. spalio 5 d. nutartimi taip pat yra nedviprasmiškai pasisakyta dėl pagrindinės 2005.05.25 Cesijos sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento, nors trečiasis asmuo UAB „TELE2“ ir siekė, kad šis terminas būtų nustatytas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (90 b.l.). Kad bankrutavusios UAB „Akrita“ trečiosios eilės kreditoriai, įpareigoję bankroto administratorių pasirašyti 2011.07.27 Cesijos sutartį, kurių viena iš sąlygų yra jos įsiteisimas nuo pasirašymo momento, elgėsi nesąžiningai. Teismas sprendžia, kad 2011.07.27 Cesijos sutarties sudarymas suteiktų realią galimybę trečiajam asmeniui UAB „TELE2“ reikalauti atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių jau išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 24 d. civilinėje byloje, kurios priimtas sprendimas iš esmės įvykdytas, priteista 1152789,57 Lt pinigų sumą pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą (44 b.l.). Proceso atnaujinimas aiškiai užvilkintų UAB „Akrita“ bankroto procedūrą, kuri ir šiaip jau tęsiasi nuo 2008.09.18. 2011.09.07 kreditorių susirinkimo nutarimo 1 punktas pažeidžia CK 1.137 straipsnio nuostatas, kuriose , be kita ko, numatytas draudimas įgyvendinti savo teises tokiu būdu, kad pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ir įstatymo saugomus interesus. Iš esmės trečiosios eilės kreditoriai elgiasi nesuprantamai, kadangi protinga jų pozicija būtų atsiimti priteistą sumą, padalinti lėšas kreditoriams ĮBĮ 35 straipsnio nustatyta tvarka, o ne vilkinti bankroto bylą. Teismas pripažįsta, kad 2011 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimas buvo sušauktas, nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo nuostatų, dalyvaujančių kreditorių kvorumas išlaikytas, nutarimai priimti reikalaujama balsų dauguma. Tačiau teismas turi pareigą ginti viešąjį interesą ir visų kreditorių teisių pažeidimus vertinti ne tik formaliąja prasme, bet ir iš esmės gilinantis į jų priimtų nutarimų teisėtumą.

7Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

8Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2011 m. rugsėjo 7 d. bankrutavusios UAB „Akrita“ kreditorių susirinkimo posėdžio darbotvarkės pirmu klausimu priimtą nutarimą dėl įpareigojimo bankrutavusios UAB „Akrita“ bankroto administratoriui pasirašyti 2011 m. liepos 27 d. Cesijos sutartį su Lenkijos įmone CLAY‘s ART Sp.Zo.o.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai