Byla 1-54-780/2019

1Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei ir Samantai Stankevičiūtei, dalyvaujant prokurorei Linai Eviltienei, kaltinamajai A. K. ir jos gynėjui advokatui Arvydui Gudui, nukentėjusiesiems R. K., V. V. ir J. S. bei jo atstovui advokatui R. B.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. K., a. k. ( - ) gimusi( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, ištekėjusi, turinti aukštąjį išsilavinimą, dirbanti ( - ), gyvenanti ( - ), neteista,

4kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 281 straipsnio 1 dalį.

5Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6A. K., vairuodama kelių transporto priemonę, pažeidė Kelių eismo taisykles ir dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nežymiai ir nesunkiai sutrikdyta kitų žmonių sveikata, o būtent: 2017 m. vasario 6 d., apie 7.45 val., ( - ) ties pastatu Nr. ( - ), vairuodama nuosavą transporto priemonę - automobilį „VW Passat”, valst. Nr. ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 106, 141 punktų reikalavimus, tai yra, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, prieš pradėdama važiuoti, prieš sukdama į kairę ir kitaip keisdama važiavimo kryptį, neįsitikino, kad tai daryti saugu ir nedavė kelio kitiems eismo dalyviams, nedavė kelio tiesiai važiuojančiai transporto priemonei - J. S. vairuojamam automobiliui “VW Passat”, valst. Nr. ( - ), kurio judėjimo kryptį ji kirto, staiga išvažiavo iš kelkraščio ir sukdama į kairę, prieš atlikdama posūkio manevrą į kairę, neįsitikino jog tai daryti saugu ir judėdama kairiojo posūkio manevru sudarius kliūtį tiesiai važiuojančiam, vairuojant automobilį “VW Passat”, valst. Nr. ( - ), J. S., susidūrė su jo vairuojamu automobiliu “VW Passat”, valst. Nr. ( - ), ir dėl to padarė nežymų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiajam J. S. dėl kaklo raiščių patempimo, jo automobilio keleivei nukentėjusiajai R. K. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl krūtinkaulio lūžimo, sprando raiščių patempimo, nes dėl krūtinkaulio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, o savo vairuojamo automobilio keleivei, nukentėjusiajai V. V., padarė nežymų sveikatos sutrikdymą dėl sprando sumušimo, dešinio kelio ir abiejų plaštakų sumušimo, odos nubrozdinimo dešinio kelio srityje.

7Kaltinamoji A. K. kalta prisipažino. Ji patvirtino, kad 2017 m. vasario 6 d., apie 7.45 val., ( - ), ties posūkiu į mokyklą ji norėjo apsisukti kelyje ir saugioje kelio pusėje išleisti savo sūnų į mokyklą. Jai reikėjo apsisukti, kad galėtų važiuoti į ( - ) į darbą. Apsisukti ji norėjo neįvertinusi to, kad vairuotojui, važiuojančiam paskui ją, sudarė kliūtį. Tokį manevrą ji yra atlikusi ir anksčiau, nes su VW Passat galima apsisukti neišvažiavus į dešinį kelkraštį. Pripažįsta, kad šį kartą buvo išvažiavusi į dešinį kelkraštį, nes kelio plotis ten siauras. Iš toli matė atvažiuojančio automobilio šviesas, bet apsisukimo manevrą atlikinėjo, nes galvojo, kad spės apsisukti. Pripažįsta, kad per lėtas jos apsisukimas padarė įtakos įvykiui, nes jei būtų greičiau tą dariusi, būtų nesudariusi kliūties nukentėjusiajam. Žalą nukentėjusiajai R. K. atlygino, su kitais nukentėjusiaisiais susitarė dėl žalos atlyginimo ir jie nereikalauja daugiau nei padengė draudimas, su nukentėjusiaisiais susitaikė, todėl prašo atleisti nuo atsakomybės.

8Nukentėjusysis J. S. parodė, kad jis su R. K. iš ( - ) važiavo į darbą ( - ) ir įvažiavus į ( - ) bei važiuojant ( - ) gatve, ties pirma nereguliuojama pėsčiųjų perėja, maždaug prieš 15 metrų pamatė dešiniame kelkraštyje, autobusų sustojime, kaltinamosios automobilį. Jis buvo apie 2-3 metrai nuo stotelės ženklo. Visas kaltinamosios automobilis stovėjo kelkraštyje, matė, kad ji pristabdė, nes buvo nuspaustas stabdžio pedalas. Staiga kaltinamoji pradėjo apsisukimo manevrą ir sudarė jam kliūtį. Jis pradėjo stabdyti likus maždaug 10 metrų, dar šiek tiek prieš perėją. Neturėjo kitos išeities, todėl manė, kad išvengs susidūrimo apvažiuodamas per kairį šoną ir pasuko į kairę. Tačiau kaltinamosios automobilis užskersavo važiuojamąją dalį apie 90 laipsnių kampu ir jis trenkėsi į jos automobilio priekinį kairį sparną. Mano, kad jis neviršijo leistino 50 km/h greičio. Su kaltinamąją jis susitaikė, jai atleido, žala jam yra atlyginta.

9Nukentėjusioji R. K. parodė, kad su J. S., jo vairuojamu automobiliu VW „Passat“, važiavo į darbą ( - ) mieste. Įvažiavus į ( - ) miestelį yra ( - ) gatvė. Nuokalnėje yra perėja. Ji pastebėjo dešinėje pusėje, kelkraštyje stovintį arba lėtai važiuojantį kaltinamosios automobilį maždaug prieš 15-10 metrų. Jiems važiuojant pagrindine gatve, kaltinamosios automobilis staiga suko į kairę pusę. J. S. stabdė savo automobilį, bandė išvengti susidūrimo, suko truputį kairiau, bet susidūrimo išvengti nepavyko, nes kaltinamosios automobilis buvo išvažiavęs į kairę pusę. Smūgio metu automobiliai atsitrenkė vienas į kitą, paskui į atitvarą. Jai buvo negera, todėl atvažiavę greitosios pagalbos medikai išvežė ją į ligoninę, kur peršvietė krūtinės ląstą ir nustatė, kad buvo skilęs krūtinkaulis. Stacionare gulėjo dvi ar tris dienas, toliau gydėsi ambulatoriškai apie pusantro mėnesio. Jos manymu J. S. greitis buvo leistinas greitis, apie 40 – 50 km/h. Nukentėjusiosios automobilis prieš pasukdamas į kairę stovėjo dešinėje, stotelėje, truputį toliau į priekį nuo keliuko į kairę. Jos automobilis stovėjo visiškai kelkraštyje. Jos manymu kaltinamoji darė apsisukimo manevrą link Lazdijų, kad galėtų važiuoti priešinga kryptimi. Tam ji ir buvo išvažiavusi į kelkraštį, kad padarytų posūkio manevrą. Su kaltinamąją ji susitaikė, jai atleido, žalą jai atlygino draudimas ir pati kaltinamoji.

10Nukentėjusioji V. V. parodė, kad įvykio dieną su kaltinamąja ji važiavo iš ( - ) į darbą ( - ). Savo automobilį vairavo pati kaltinamoji. Pirmas tikslas tą dieną buvo nuvežti kaltinamosios sūnų į mokyklą. Kaltinamoji turėjo užsukti į mokyklą iš ( - ) gatvės pasukant į kairę. Važiuojant ji sėdėjo keleivio vietoje, šalia vairuojančios kaltinamosios, ir kalbėjo su kaltinamosios sūnumi J. atsisukusi į jį. Ji nelabai kreipė dėmesį į važiavimą ir nematė kaip tiksliai įvyko susidūrimas. Pamena tik šviesas, trenksmą. Nežino kurį manevrą kaltinamoji atlikinėjo, sukimo ar apsisukimo. Kai pajautė smūgį, A. K. automobilis kelio atžvilgiu buvo pasisukęs į kairę. Civilinio ieškinio ji byloje nereiškė, su kaltinamąja susitaikė ir jai pretenzijų neturi.

11Liudytojas J. K. parodė, kad mama norėjo nuvežti jį į mokyklą ir suko į kairę toje vietoje, kur netoli yra autobusų stotelė, bet jos neprivažiavus. Prieš pasukdama į kairę mama nebuvo sustojusi toje stotelėje. Kai mama pradėjo sukti į jų mašiną atsitrenkė kita mašina. Mamos mašinai buvo sudaužytas priekis kairėje pusėje, kur sėdėjo mama. Jis sėdėjo gale. Išlipęs iš mašinos nuėjo į mokyklą ir apie avariją sakė mokytojai Z. N..

12Liudytoja Z. N. parodė, kad yra J. K. mokytoja ir patvirtino, kad 2017 m. vasario 6 d. J. K. buvo mokykloje. Atvažiuodama į darbą ji pati matė po avarijos dvi sustojusias mašinas. J. K. jai asmeniškai nepasakojo apie avariją.

13Liudytojas T. P. parodė, kad 2017 m. vasario 6 d. atvyko į įvykio vietą po 8 valandos. Įvykio vietoje iš eismo dalyvių buvo tik J. S.. Liudytojas parodė, kad jis gyvena kartu su R. K., todėl nenorėjo būti šališkas ir pranešė situaciją viršininkams. Vadovybė atsiuntė kitą ekipažą iš Alytaus ir jis eismo įvykio forminime nedalyvavo. Tačiau įvykio vietoje bendravo su J. S., kuris papasakojo, kad važiavo į darbą ir iš šalikelės išvažiavo mašina, kuri darė posūkį, todėl jis nespėjo sustabdyti ir atsitrenkė. Toje vietoje pagrindinė gatvė tiesi, tik yra išvažiavimas iš mokyklos. Automobiliai buvo prie atitvaro kairėje pusėje už keliuko į mokyklą. Jis bendravo tik J. S., nes kitų eismo įvykio dalyvių nebuvo. Vėliau kalbėjo su R. K., ji pasakojo tą patį, ką ir J. S..

14Liudytojas T. M. parodė, kad jo ekipažas atvažiavo antras ir jį sudarė T. K., T. P. ir jis. Tyrėjo R. S. ekipažas pirmas sureagavo. Nukentėjusieji jau buvo išvežti į ligoninę, eismo įvykio vietoje buvo tik nukentėjęs J. S.. Jis su patruliu T. K. matavo, kad galėtų braižyti eismo įvykio schemą. Tyrėjas T. P., sužinojęs, kad eismo įvykio metu nukentėjo jo draugė R., nusišalino. Atvažiavo Alytaus operatyvinė grupė įforminti eismo įvykio. Nukentėjęs J. S. minėjo, kad moteris išsukinėjo ar iš mokyklos, ar iš šalutinio kelio, ar apsisukinėjo. Tiksliai nepamena.

15Liudytojas T. K. parodė, kad atvykęs į įvykio vietą rado tamsaus „Passat“ vairuotoją – vyrą. Kito automobilio vairuotoja atvyko vėliau. Įvykio vietoje jis nubraižė eismo įvykio schemą. Su eismo įvykio vairuotojais jis nebendravo, tą darė kiti pareigūnai. Tačiau ne protokolui vyras aiškino, jog važiavo nuo Lazdijų link Marijampolės ir ties Krosnos miesteliu pamatė įvažiuojant automobilį į važiuojamąją dalį su kuriuo susidūrė. Nepamena ar sakė, kad kitas automobilis suko, ar apsisuko, bet nurodė, jog įvažiavo iš dešinės kelio pusės kelkraščio, o jis nespėjo sustabdyti ir susidūrė. Kito automobilio vairuotoja aiškino, jog suko į kairę ir pajautė, kad įvyko susidūrimas. Susidūrimo vietoje buvo keliukas į mokyklą, ten yra ženklas, kad pagrindinis kelias. Keliukas yra į kairę važiuojant link Krosnos. Stotelė buvo dešinėje kelio pusėje žiūrint link Krosnos. Automobilių susidūrimo vietą rodė slydimo žymės ir nuolaužos. Viską užfiksavo schemoje.

16Nukentėjusiojo J. S. parodymai, užfiksuoti parodymų patikrinimo vietoje metu, atitinka jo duotus parodymus teisme (t.2, b. l. 104-114).

172017-05-17 akistatos tarp nukentėjusiojo J. S. ir įtariamosios A. K. protokolas patvirtina, kad nukentėjusysis savo parodymus patvirtino ir dalyvaujant įtariamajai (t. 4., b. l. 33-36).

182017-02-06 Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokole, schemoje ir fotolentelėse užfiksuota, kad Lazdijų r., Krosnos miestelyje, Ateities gatvėje ties pastatu Nr. 25, stovi susidūrę automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) ir automobilis "VW Passat", valst. Nr. ( - ). Abu automobiliai apgadinti, užfiksuotos jų padėtys ir atstumai kelio elementų atžvilgiu (t. 1., b. l. 32-48).

192017-02-10 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad J. S. pateikė jo vairuotą automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) (t. 1., b. l. 51-54), kuris 2017-02-10 apžiūros protokole aprašytas, nurodyti jo sugadinimai (t. 1., b. l. 55-64).

202017-02-10 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad A. K. pateikė jos vairuotą automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) (t. 1., b. l. 69-72), kuris 2017-02-10 apžiūros protokole aprašytas, nurodyti jo sugadinimai (t. 1., b. l. 73-75).

212018-01-23 Eksperimento atlikimo protokole užfiksuota, kad Lazdijų r., Krosna, Ateities g. kelyje Lazdijai - Krosna – Marijampolė, automobilis "Škoda Octavia", v. ž. ( - ) stovi Ateities g. ties įvažiavimu į mokyklą, įjungtas automobilio kairysis posūkis, o automobilis "VW Passat", v. ž. ( - ) stovi už 150 metrų Ateities g. nuo Lazdijų pusės, priekiu atsisukęs link automobilio "Škoda Octavia", v. ž. ( - ). Įtariamajai A. K. atsisėdus minėtame automobilyje "VW Passat", vairuotojo vietoje, konstatuojama, kad nesimato nei automobilio "Škoda Octavia", nei automobilio žibintų (Foto Nr. 1, t. 1, b. l. 170); nuėjus prie automobilio "Škoda Octavia" padaryta nuotrauka, kad automobilio "VW Passat" žibintų nesimato (Foto Nr. 2, t. 1, b. l. 171); automobiliu "VW Passat" pavažiavus 50 metrų link automobilio "Škoda Octavia", konstatuojama, kad gerai matosi automobilis "Škoda Octavia" ir jo rodomas kairės pusės posūkis (Foto Nr. 3, t. 1, b. l. 172); automobilis "Škoda Octavia" pastatomas Ateities g. autobusų sustojime, dešinėje pusėje, žiūrint pagal važiavimo kryptį nuo automobilio "VW Passat" 110 metrų atstumu, įtariamajai A. K. atsisėdus automobilyje "VW Passat" vairuotojo vietoje, konstatuojama, kad automobilis "Škoda Octavia" ir jo rodomas kairio posūkio signalas gerai matosi (Foto Nr. 4, t. 1, b. l. 173); įtariamajai A. K. įsėdus į automobilį "Škoda Octavia" vairuotojo vietą, žiūrint per salone esantį galinio vaizdo veidrodėlį ir kairės pusės galinio vaizdo veidrodėlį, konstatuojama, kad matosi automobilio VW "Passat" priekinių žibintų šviesos (Foto Nr. 5, 6, t. 1, b. l. 174-175); automobilis "Škoda Octavia" pastatytas Ateities g. autobusų sustojime, dešinėje pusėje žiūrint pagal važiavimo kryptį, o automobilis "VW Passat" pastatomas nuo "Škoda Octavia" galinio bamperio 15 metrų atstumu ir įtariamajai A. K. įsėdus į automobilio "VW Passat" vairuotojo vietą konstatuojama, kad matosi automobilis "Škoda Octavia" ir jo rodomas kairio posūkio signalas, žibintų šviesos (Foto Nr. 7, t. 1, b. l. 176); automobilis "Škoda Octavia" pastatomas Ateities gatvėje išsukęs iš autobusų sustojimo, užtvėręs važiuojamąją dalį, priekiu atsisukęs link kelio atitvaro, esančio kairėje pusėje pagal važiavimo kryptį, nuo automobilio "Škoda Octavia" kairės pusės priekinio rato ašies iki pėsčiųjų perėjos yra 20.5 m. (Foto Nr. 8, t. 1, b. l. 177) ir konstatuojama, kad automobiliui "Škoda Octavia" išsukus iš autobusų sustojimo į važiuojamąją dalį ir užtvėrus kelią, nuo specialisto išvadoje Nr. 11-1176 (17) eksperto nurodytos eismo įvykio vietos iki automobilio "Škoda Octavia" kairės pusės priekinio rato ašies yra 7.9 m atstumas (Foto Nr. 9) (t. 1., b. l. 166-178).

222017-03-15 Valstybinės įmonės "Alytaus regiono keliai" pateiktoje pažymoje ir schemoje nurodyta, kad kelio Nr. 2502 Krosna-Lazdijai 1-ame kilometre, Krosnos gyv., Ateities gatvės dešinėje ir kairėje pusėse yra stotelės Nr. 548 "Maršrutinio transporto sustojimo vieta" (t. 1., b. l. 102-104,105-109).

23VĮ "Regitra" duomenų bazės duomenimis, automobilio "VW Passat", v. ž. ( - ) valdytojas ir savininkas yra L. S. (t. 1., b. l. 163).

24VĮ "Regitra" duomenų bazės duomenimis, automobilio "VW Passat", v. ž. ( - ) valdytojas ir savininkas yra A. K. (t. 1., b. l. 164).

252017-02-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio medicinos specialisto išvadoje Nr. G145/2017(06) nurodyta, kad nukentėjusiajam J. S. nustatytas kaklo raiščių sprando sumušimas, dešinio kelio ir abiejų plaštakų sumušimas, odos nubrozdinimas dešinio kelio srityje. Sužalojimas kvalifikuojamas, kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 2, b. l. 125).

262017-05-25 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio medicinos specialisto išvadoje Nr. G 144/2017(06) nurodyta, kad R. K. padarytas krūtinkaulio lūžimas, sprando raiščių patempimas, sužalojimas kvalifikuojamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl krūtinkaulio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiu (t. 2, b. l. 28).

272017-02-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio medicinos specialisto išvadoje Nr. G146/2017(06) nurodyta, kad V. V. nustatytas sprando sumušimas, dešinio kelio ir abiejų plaštakų sumušimas, odos nubrozdinimas dešinio kelio srityje. Sužalojimas kvalifikuojamas, kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 2, b. l. 72).

282017-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-1176(17) nurodyta, kad: 1) apskaičiuoti, koks buvo automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuojamo A. K., judėjimo greitis prieš eismo įvykį, negalima; 2) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuojamo J. S., judėjimo greitis prieš eismo įvykį buvo apie 57 km/h; 3) automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), judėdamas stabdymo režimu, kairėje kelio pusėje prieš pat 8 pav. geltonos spalvos rodykle pažymėto jo stabdymo pėdsako krypties pasikeitimo vietą, priekinės dalies dešiniuoju kampu trenkėsi į kairiuoju šonu pasisukusio automobilio "VW Passat", valst. Nr. ( - ), priekinį kairės pusės ratą ir priekinį kairės pusės sparną. Susidūrimo metu tarp automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), dešiniojo šono ir automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kairiojo šono buvo smailas kampas, atviras link automobilių galinių dalių; 4) automobilių „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), ir „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), susidūrimas įvyko kairėje kelio pusėje prieš pat 8 pav. geltonos spalvos rodyklė pažymėto automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), stabdymo pėdsako krypties pasikeitimo vieta; 5) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojos A. K. veiksmai, prieš atlikdama posūkio manevrą į kairę, neįsitikino jog tai daryti saugu ir judėdama kairiojo posūkio manevru sudarė kliūtį J. S. vairuojamo automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), judėjimui,- techniniu požiūriu buvo nepriimtini ir buvo pagrindinė sąlyga kilti šiam eismo įvykiui; 6) iš tyrimui pateiktos medžiagos negalima apskaičiuoti atstumo, kuriuo buvo automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), tuo momentu, kai „VW Passat “, valst. Nr. ( - ) pradėjo keisti judėjimo kryptį sudarydamas kliūtį. Automobilio VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas J. S. klausime nurodytomis aplinkybėmis, pamatęs kliūtį sudariusį automobilį 15 m iki jo, važiuodamas 50-57 km/h greičiu nebūtų turėjęs techninės galimybės stabdydamas išvengti susidūrimo su automobiliu „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo A. K.; 7) automobilio „VW Passat", valst. Nr. ( - ), vairuotoja A. K. prieš atlikdama kairiojo posūkio manevrą privalėjo įsitikinti, kad tai daryti saugu ir duoti kelią Ateities g. važiavusiam automobiliui „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo J. S.; 8) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas J. S. atsiradus skersai kelio judančiai kliūčiai turėjo stabdyti vairuojamą automobilį savo važiavimo krypties kelio pusėje; 9) jeigu automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas J. S. kliūties atsiradimo momentu nuo susidūrimo vietos buvo didesniu kaip 32,3 m atstumu, tai važiuodamas 50 km/h jis būtų turėjęs techninę galimybę išvengti susidūrimo su automobiliu „VW Passat“, valst. Nr. ( - ); 10) 2017 m. vasario 6 d. kelių eismo įvykio apžiūros protokole užfiksuota, automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), dešinės pusės ratų stabdymo pėdsako ilgis - 13,30 m. Iš tyrimui pateiktos medžiagos negalima apskaičiuoti atstumo, kuriuo buvo „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) tuo momentu, kai „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) pradėjo keisti judėjimo kryptį sudarydamas kliūtį; 11) automobilio „VW Passat", valst. Nr. ( - ) vairuotoja A. K. prieš atlikdama kairiojo posūkio manevrą įsitikindama, kad tai daryti saugu ir duodama kelią Ateities g. važiavusiam automobiliui „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo J. S., būtų turėjusi techninę galimybę išvengti eismo įvykio; 12) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojos A. K. veiksmai, - prieš atlikdamas posūkio manevrą į kairę, neįsitikino jog tai daryti saugu ir judėdama kairiojo posūkio manevru sudarė kliūtį J. S. vairuojamo automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), judėjimui, - techniniu požiūriu buvo nepriimtini ir buvo pagrindinė sąlyga kilti šiam eismo įvykiui; 13) jeigu automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas J. S., kliūties atsiradimo momentu nuo susidūrimo vietos buvo didesniu kaip 32,3 m atstumu, tai jo veiksmai, - važiavo didesniu nei 50 km/h greičiu, buvo priežastiniame ryšyje su šio eismo įvykio kilimu (t. 1, b. l. 110-128).

292018-06-22 eksperto V. M. išvadoje MV 2018-25 nurodyta, kad tarp automobilių “VW Passat” valst. Nr. ( - ) ir “VW Passat” valst. Nr, ( - ) išilginės simetrijos plokštumų jų susidūrimo (pirminio kontakto) metu (nevertinant jų padėčių gatvės važiuojamosios dalies krašto atžvilgiu) buvo apie 15° kampas, atviras link jų galinių dalių (t. 5, b. l. 21-33).

302018-06-22 eksperto V. M. išvadoje MV 2018-26 nurodyta, kad: 1) visiškai tikėtina, jog automobilio “VW Passat” valst. Nr. ( - ) vairuotoja A. K. suko iš tam skirtos eismo juostos (t. y. nėra pagrindo teigti, kad buvo sukama iš dešinio kelkraščio); 2) betarpiškai prieš eismo įvykį automobilis “VW Passat ” valst. Nr. ( - ) judėjo apie 73 km/h greičiu; 3) eismo įvykio kilimą techniniu požiūriu sąlygojo (buvo pagrindine eismo įvykio priežastimi) automobilio “VW Passat” valst. Nr. ( - ) vairuotojo J. S. nepriimtini veiksmai - važiavo apie 73 km/h greičiu, viršijant gyvenvietėse leistiną (50 km/h) greitį, dėl to nesustabdė vairuojamo automobilio iki buvusio susidūrimo vietos (t. 5, b. l. 34-44).

312019-03-08 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizė akte Nr. 11-2032(18)/11-406(19) nurodyta, kad: 1) automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), su automobiliu „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), susidūrė efektyviai stabdomas. Nustatyti, ar automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), atsitrenkimo metu automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), buvo stabdomas negalima; 2) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas sureagavo stabdyti automobilį, kai iki susidūrimo vietos buvo apie 39 m atstumas; 3) eismo įvykio metu automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), judėjo apie 8 km/h greičiu; 4) prieš pat stabdymą automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas važiavo apie 71 km/h greičiu; 5) prieš eismo įvykį automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotoja iš Ateities g. dešiniojo kelkraščio, žiūrint link miestelio centro, vykdė kairiojo posūkio apsisukimo manevrą; 6) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), pirminis susidūrimas su automobiliu „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), šiam automobiliui priekinės dalies dešiniuoju kraštu atsitrenkiant į automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kairės pusės priekinę dalį rato srityje, įvyko automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), stabdymo pėdsakų krypties pasikeitimo („lūžio“) pradžios zonoje; 7) automobilių „VW Passat“, valst. Nr, ( - ), ir „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), tikėtinos tarpusavio padėtys pirminio susidūrimo metu ir susidūrimo vieta Ateities g, išilginių ir skersinių matmenų atžvilgiu pavaizduota ekspertizės akto tiriamosios dalies 23 pav. (susidūrimas įvyko tarp automobilių esant dideliam smailiam, orientaciniai apie 59° kampui, atviram linkt automobilių galinių dalių); 8) eismo įvykio, tikėtina, eiga buvo tokia: efektyviai stabdomas automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), Ateities g. važiuojamosios dalies kairėje pusėje, jo stabdymo pėdsakų krypties pasikeitimo pradžios zonoje, apie 59 km/h greičiu susidūrė su apie 8 km/h greičiu kairiojo posūkio apsisukimo manevrą atlikinėjusios vairuotojos automobiliu „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), priekinės dalies dešiniuoju kraštu atsitrenkdamas į automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kairės pusės priekinę dalį rato srityje, kontakto pradžios momentu tarp automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), dešiniojo šono plokštumos ir automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), kairiojo šono plokštumos esant dideliam smailiam, orientaciniai apie 59°, kampui atviram link transporto priemonių galinių dalių; 9) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojos veiksmai - iš Ateities g. dešiniojo kelkraščio vykdydama kairiojo posūkio apsisukimo manevrą, nedavė kelio iš paskos artėjusio automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojui, buvo nepriimtini ir techniniu požiūriu sudarė pagrindinę sąlygą šiam eismo įvykiui kilti; 10) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojai prieš pradedant apsisukimo manevrą, praleidus iš paskos artėjusį automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), šis eismo įvykis nustatytomis aplinkybėmis nebūtų įvykęs; 11) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas važiuodamas tyrimo metu nustatytu apie 71 km/h greičiu neturėjo techninės galimybės išvengti susidūrimo su automobiliu „VW Passat“, valst. Nr. ( - ); 12) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas važiuodamas nedidesniu kaip leistinu maksimaliu gyvenvietėje 50 km/h greičiu ir reaguodamas stabdyti, kada iki susidūrimo vietos buvo apie 39 m atstumas, būtų turėjęs techninę galimybę išvengti susidūrimo; 13) prieš eismo įvykį susidariusioje kelio eismo situacijoje automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotoja, prieš pradėdama kairiojo posūkio apsisukimo manevrą techniniu požiūriu turėjo duoti kelią iš paskos artėjusiam automobiliui „VW Passat“, valst. Nr. ( - ); 14) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas techniniu požiūriu privalėjo važiuoti nedidesniu kaip 50 km/h greičiu, o atsiradus kliūčiai automobilio judėjimo juostoje - vairuotojas privalėjo laiku efektyviai stabdyti automobilį; 15) automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), vairuotojo veiksmai – gyvenvietėje važiavo apie 71 km/h greičiu, dėl ko neteko galimybės išvengti susidūrimo su automobiliu „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), techniniu požiūriu turėjo priežastinį ryšį su šio eismo įvykio kilimu; 16) privačiam ekspertui V. M. savo 2018-06-22 išvadoje Nr. MV 2018-25 nustačius automobilių „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), ir „VW Passat“, valst, Nr. ( - ), tarpusavio padėtis pirminio kontakto metu, kurios objektyviai neatitinka automobilių sugadinimų pobūdžio ir lokalizacijos, tai nulėmė 2018-06-22 išvadoje Nr. 2018-26 pateiktas išvadas, dėl eismo įvykio priežasties (t. 6, b. l. 9-27). Ištyręs įrodymus teismas konstatuoja, kad šis eismo įvykis kilo dėl kaltinamosios veiksmų, nes nukentėjusiųjų J. S. ir R. K. parodymus apie eismo įvykio aplinkybes ir automobilių susidūrimo priežastį patvirtina įvykio vietos ir eismo įvykio schemos duomenys apie automobilių išsidėstymą po eismo įvykio ir šių duomenų pagrindu byloje atliktų teismo ekspertų tyrimų duomenys, užfiksuoti 2017-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-1176(17) bei 2019-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akte Nr. 11-1176(17). Be to, liudytojai T. P., T. M. ir T. K. patvirtino, kad nukentėjusysis eismo įvykio vietoje iš karto nurodė tokias pat aplinkybes dėl susidūrimo priežasties, kaip ir viso bylos tyrimo bei nagrinėjimo metu, kurios vėliau buvo patvirtintos ir ekspertų išvadomis, todėl abejoti nukentėjusiųjų parodymais apie kaltinamosios veiksmus nėra pagrindo. Visuma šių įrodymų patvirtina, kad kaltinamoji į kelią išvažiavo iš dešinio kelkraščio ir nepraleido paskui ją ta pačia kryptimi važiavusio nukentėjusiojo J. S., kuris dėl kaltinamosios sudarytos kliūties nespėjo sustabdyti ir atsitrenkė į kaltinamosios automobilį. Eismo įvykio mechanizmas buvo vienodai nustatytas dviejų Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertų, kurie savo išvadose konstatavo, kad kaltinamoji apsisukinėjo iš dešinio kelkraščio ir taip sudarė kliūtį paskui ją važiuojančiam nukentėjusiajam J. S.. Tą pripažino ir pati kaltinamoji. Atsižvelgiant į tai, privataus eksperto V. M. 2018-06-22 išvadą Nr. MV 2018-25, kad automobilių tarpusavio padėtis jų susidūrimo metu buvo tokia, jog tarp jų buvo neva tik apie 15° kampas, atviras link jų galinių dalių, kuris neva leidžia teigti, kad ji suko ne iš kelkraščio, teismas atmeta kaip nepagrįstą ir ja nesivadovauja. Pažymėtina, kad privatus ekspertas V. M. savo išvados surašymo metu turėjo turi tik transporto trasologijos eksperto kvalifikaciją (t. 5, b. l. 51), kuri nesuteikia jam teisės teikti išvadų eismo įvykio ekspertų kompetencijos klausimais. Eismo įvykio mechanizmo nustatymas ir transporto priemonių judėjimo trajektorijų konstatavimas neįeina į transporto trasologijos eksperto kompetenciją, todėl privataus eksperto V. M. išvadą, kad kaltinamoji į kairę suko iš savo eismo juostos, o ne iš kelkraščio, teismas atmeta. Be to, iš 2019-03-08 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akto Nr. 11-2032(18)/11-406(19) argumentų matyti, kad privataus eksperto V. M. nustatytos automobilių tarpusavio padėtys pirminio kontakto metu objektyviai neatitinka automobilių sugadinimų pobūdžio ir lokalizacijos, nes jis nepagrįstai nustatė, kad automobiliai susidūrimo metu kontaktavo slystamai. Teismas remiasi ekspertizės akto išvada ir argumentais, kur pagrįstai nurodyta, kad slystamuoju kontaktu objektyviai negalima pagrįsti kaltinamosios automobilio priekinio kairiojo sparno, priekinio kairiojo rato bei jo pakabos sugadinimų pobūdžio, nes jie padaryti ne slystamuoju kontaktu, o tiesioginiu nukentėjusiojo automobilio smūginiu kontaktu į kaltinamosios automobilį. Ekspertizės akto 4 pav. matomas nukentėjusiojo J. S. automobilio variklio dangčio dešinės pusės priekyje esantis įspaustas įlinkimas (t. 6, b. l. 11) tiksliai sutampa su kaltinamosios automobilio priekinio kairiojo rato nulūžusia pakabos kelmo viršutine galvute (t. 6, b. l. 12), kurios forma atitinka minėtą įlinkimą ant nukentėjusiojo J. S. automobilio variklio dangčio. Tokie vienas kitą atitinkantys automobilio detalių kontakto pėdsakai akivaizdžiai negalėjo būti padaryti slystamojo kontakto metu. Todėl teismas pripažįsta, kad pagal automobilių apgadinimus teisingas išvadas padarė teismo ekspertas, surašęs ekspertizės aktą, o ne privatus ekspertas V. M..

32Kelių eismo taisyklių (toliau –KET) 9 punktas numato, kad eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui. KET 106 punktas numato, kad prieš sukdamas į kairę arba apsisukdamas (išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. KET 141 punktas numato, kad vairuotojas, įvažiuodamas iš kelkraščio, neturi sukelti pavojaus kitiems eismo dalyviams.

33Teismas konstatuoja, kad kaltinamoji A. K. pažeidė nurodytus KET 9, 106 ir 141 punktus, nes nebuvo pakankamai atsargi, kai norėdama apsisukti ir sukdama į kairę, ji pasitraukė ne prie pat savo važiuojamosios dalies kairio krašto, bet išvažiavo į dešinį kelkraštį, o išvažiuodama iš kelkraščio į kelią nedavė kelio nukentėjusiojo J. S. vairuojamam automobiliui, važiavusiam ta pačia kryptimi iš paskos, ir sudarė jam kliūtį. Tačiau teismas pašalina iš kaltinimo kaltinamajame akte visiškai nepagrįstai inkriminuotus KET 127 ir 128 punktų pažeidimus, kaltinant A. K. tuo, kad ji nepasirinko važiavimo greičio, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, nesulėtino greičio ir prireikus nesustojo, nes to reikėjo dėl susidariusių aplinkybių, neapvažiavo kliūties nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams. Ši kaltinimo dalis prieštarauja kitai kaltinimo daliai, nes pažeisdama minėtus KET 9, 106 ir 141 punktus kaltinamoji pati sudarė kliūtį nukentėjusiajam, todėl kaltinimas, kad ji nesustojo ar saugiai neapvažiavo kliūties yra nelogiškas ir nesuprantamas. Neaišku kokią kliūtį kaltinamoji turėjo apvažiuoti ar iki kokios kliūties sustoti, kai ji pati ir buvo kliūtis kitam eismo dalyviui. Teismas konstatuoja, kad kaltinamojo nepažeidė KET 127 ir 128 punktų reikalavimų.

34Byloje nustatyta, kad nukentėjusysis J. S. taip pat nesilaikė KET reikalavimo gyvenvietėse važiuoti ne didesniu nei 50 km/h greičiu, nes ekspertizės akte konstatuota, kad jis prieš pat stabdymą važiavo apie 71 km/h greičiu. Tokie veiksmai irgi susiję priežastiniu ryšiu su šio eismo įvykio kilimu, nes ekspertizės metu buvo nustatyta, kad dėl to jis neteko galimybės išvengti susidūrimo su kaltinamosios automobiliu, kadangi važiuodamas nedidesniu kaip leistinu 50 km/h greičiu ir reaguodamas stabdyti, kai iki susidūrimo vietos buvo ekspertizės metu nustatytas apie 39 m atstumas, nukentėjusysis būtų turėjęs techninę galimybę išvengti susidūrimo ir laiku sustoti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nustačius, jog KET reikalavimus pažeidė abu kelių eismo įvykyje dalyvavę vairuotojai, išvadai apie priežastinio ryšio buvimą tarp padarytų KET pažeidimų ir kilusių padarinių padaryti reikia nustatyti, kurio vairuotojo padaryti KET reikalavimų pažeidimai buvo būtinoji baudžiamajame įstatyme nustatytų padarinių kilimo sąlyga. Eismo dalyvio veika, kuria pažeidžiamos Kelių eismo taisyklės, būtinąja baudžiamajame įstatyme numatytų padarinių kilimo sąlyga pripažįstama tada, kai, analogiškoje situacijoje šiam eismo dalyviui laikantis Kelių eismo taisyklių reikalavimų, kelių eismo įvykis neįvyktų. Jeigu eismo įvykyje dalyvauja du vairuotojai ir kiekvienas iš jų pažeidžia Kelių eismo taisykles, tokia būtinąja padarinių kilimo sąlyga gali būti vieno eismo įvykio dalyvio pažeidimai arba abiejų eismo dalyvių Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimai (Kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-6/2008).

35Šiuo atveju teismas konstatuoja, kad nukentėjusiojo J. S. padarytas KET pažeidimas dėl greičio viršijimo, nepaneigia priežastinio ryšio tarp kaltinamosios padarytų KET pažeidimų ir kilusių pasekmių. Jeigu kaltinamoji A. K. būtų vykdžiusi KET reikalavimus ir iš kelkraščio nebūtų išvažiavusi į kelią tuo metu, kai iš paskos važiavo nukentėjusysis, eismo įvykis nebūtų įvykęs, nes nukentėjusiajam nebūtų sudaryta kliūtis ir jis būtų nekliudomai pravažiavęs pro ją, nepaisant to, kad viršijo leistiną greitį. Taigi, šioje situacijoje kaltinamosios padaryti KET pažeidimai yra būtinoji sąlyga, dėl kurios kilo eismo įvykis. Pažymėtina, kad kaltinamoji pripažįsta, jog per galinio vaizdo veidrodėlį matė artėjančio automobilio, kurį vairavo nukentėjusysis, šviesas, tačiau manė, kad jis toli ir tikėjosi suspėti apsisukti. Taigi, ji pripažįsta, kad netinkamai įvertino situaciją. BK 281 straipsnyje, numatytas nusikaltimas padaromas viena iš BK 16 straipsnio 1 dalyje numatytų neatsargumo formų - nusikalstamo pasitikėjimo arba nusikalstamo nerūpestingumo. Nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas laikomas padarytu dėl nusikalstamo nerūpestingumo, jeigu jį padaręs asmuo nenumatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, nors pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti (BK 16 straipsnio 3 dalis). Šioje byloje nustatyta, kad kaltinamoji A. K. turi pakankamą vairavimo patirtį, įvykio vietoje važinėja kasdien ir ją gerai žino, todėl ji, nors ir nenumatė, kad nukentėjusysis viršijo greitį ir iki jos automobilio artėjo greičiau nei ji manė, tačiau pagal veikos aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir turėjo tai numatyti. Greičio viršijimas yra dažnas ir visiems vairuotojams suvokiamas kaip dažnai pasitaikantis pažeidimas, todėl prieš pasirenkant tokį manevrą, kuriuo kertama kito automobilio judėjimo trajektorija, kaltinamoji galėjo ir turėjo įvertinti ir tai, kad ji gali neteisingai apskaičiuoti artėjančio automobilio greitį ir laiką, per kurį jis priartės. To nepadariusi ji pervertino savo galimybes laiku apsisukti kelyje ir nesaugiai išvažiavo iš kelkraščio. Todėl kaltinamosios veika yra padaryta dėl nusikalstamo nerūpestingumo.

36Pagal BK 281 straipsnio 1 dalį veika kvalifikuojama tada, kai vairuodamas kelių transporto priemonę asmuo padaro KET pažeidimą (pažeidimus) ir dėl šio pažeidimo kyla eismo įvykis, kurio metu nesunkiai sutrikdoma kito žmogaus sveikata. Atsižvelgiant į tai, kad dėl nustatytų KET pažeidimų kaltinamoji nesunkiai sutrikdė nukentėjusiosios R. K. sveikatą, kaltinamosios veiksmai kaltinamajame akte teisingai kvalifikuoti, nes visiškai atitinka BK 281 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo požymius.

37Kaltinamosios atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad ji prisipažino padariusi nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

38Kaltinamoji padarė neatsargų nusikaltimą, yra neteista (t. 4, b. l. 86), galiojančių administracinių nuobaudų neturi (t. 4, b. l. 84-85), yra valstybės tarnautoja ir charakterizuojama labai gerai (t. 4, b. l. 88-89), yra vedusi ir augina nepilnametį sūnų, savo kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, su nukentėjusiaisiais susitaikė ir kartu su jos civilinę atsakomybę apdraudusiu civiliniu atsakovu AB „Lietuvos draudimas“ atlygino visą žalą nukentėjusiesiems (t. 6, b. l. 56-57). Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą, visiškai pagrįstai galima manyti, jog kaltinamoji A. K. nedarys naujų nusikalstamų veikų, nes šį neatsargų nusikaltimą ji padarė atsitiktinai, už KET pažeidimą buvo bausta tik vieną kartą per ilgą vairavimo stažą, tačiau pažeidimas nebuvo grubus ir nuobaudos galiojimas senai išnykęs, savo kaltę pripažino ir visa žala yra atlyginta. Todėl pagrįstai galima manyti, kad pats baudžiamasis procesas bus visiškai pakankama poveikio priemonė sulaikyti kaltinamąją nuo naujų nusikalstamų veikų ir bylos nutraukimas susitaikius su nukentėjusiaisiais leis pasiekti baudžiamosios atsakomybės tikslus neskiriant jai bausmės. Aplinkybių, kliudančių kaltinamajai su nukentėjusiuoju susitaikyti nėra, todėl esant visoms sąlygoms atleisti kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės už šį neatsargų nusikaltimą, byla nutrauktina BK 38 straipsnyje numatytu pagrindu.

39Procesas dėl nukentėjusiųjų J. S. ir R. K. civilinių ieškinių nutrauktinas, nes žala jiems atlyginta ir jie savo ieškinių atsisakė.

40Remiantis BK 68 straipsniu teismas gali uždrausti asmeniui naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Nors nusikalstamą veiką kaltinamoji padarė naudodamasi teise vairuoti, tačiau jos kaltė yra neatsargi, ji vairavo blaivi, už KET pažeidimą anksčiau tik vieną kartą buvo bausta ir tai nebuvo grubus pažeidimas, nėra duomenų, kad po šios nusikalstamos veikos būtų pažeidusi įstatymą, žalą atlygino visiškai, automobilis jai reikalinga kasdien nuvykti ir grįžti iš darbo kitame mieste nei gyvena, todėl tokie kaltinamosios veiksmai tiek nusikaltimo padarymo metu, tiek ir po to, stengiantis atlyginti žalą, leidžia daryti išvadą, kad nėra jokios grėsmė visuomenei, jeigu kaltinamoji toliau naudosis teise vairuoti. Nenustatyta jokių aplinkybių, kad teisės vairuoti atėmimas yra būtinas saugant visuomenės interesus, todėl ši baudžiamojo poveikio priemonė netaikytina. Tačiau įvertinus tai, kad už nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlusį Kelių eismo taisyklių pažeidimą, Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK) numato baudą nuo 150 Eur iki 300 Eur (ANK 423 straipsnio 2 dalis), teismas sprendžia, kad baudžiamoji atsakomybė už nesunkų sveiktos sutrikdymą dėl KET pažeidimo negali būti švelnesnė, net jeigu ir atleidžiama nuo baudžiamosios atsakomybės neskiriant kriminalinės bausmės. Tokia situacija neatitiktų teisingumo principo kai už sunkesnį ir pavojingesnį teisės pažeidimą asmuo nesusilauktų jokių pasekmių nei tuo atveju, jeigu būtų padaręs lengvesnį pažeidimą. Juo labiau, kad šiuo atveju kaltinamoji sužalojo tris nukentėjusiuosius, iš kurių du patyrė nežymų sveikatos sutrikdymą, o viena - nesunkų. Todėl atleidus kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės visiškai be jokių poveikio priemonių ir jokių pasekmių, teisingumo ir proporcingumo principai būtų pažeisti. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, teismas konstatuoja, kad atleidžiant kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės jai skirtina baudžiamojo poveikio priemonė - įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, kurios dydis nustatytinas didesnis nei minėta maksimali administracinė bauda už mažesnio laipsnio sveiktos sutrikdymą (BK 67 straipsnio 2 dalies 6 punktas, 71 straipsnis).

41Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, panaikintina nuo nuosprendžio paskelbimo.

42Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297, 301, 302, 303, 304, 305, 307 straipsniais,

Nutarė

43A. K. dėl nusikaltimo, numatyto BK 281 straipsnio 1 dalyje, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkei ir nukentėjusiesiems susitaikius.

44Baudžiamąją bylą nutraukti.

45Paskirti A. K. 10 (dešimties) minimalių gyvenimo lygių (376,60 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt šešių eurų 60 ct)) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant paskirtąją įmoką sumokėti, per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos sąskaitą Nr. LT70 7044 0600 0026 9468, AB SEB banke, ir banko kvitą pateikti Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų raštinei.

46Procesą dėl nukentėjusiųjų J. S. ir R. K. civilinių ieškinių nutraukti.

47Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

48Išaiškinti A. K., kad:

491) jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą arba be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas;

502) jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

51Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmus.

52Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, arba įstatymas numato privalomą bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, arba byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą ar išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Prašymas bylą nagrinėti rašytinio ar žodinio proceso tvarka turi būti nurodytas apeliaciniame skunde.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjas Ramūnas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. K., a. k. ( - ) gimusi( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė,... 4. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 281... 5. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 6. A. K., vairuodama kelių transporto priemonę, pažeidė Kelių eismo taisykles... 7. Kaltinamoji A. K. kalta prisipažino. Ji patvirtino, kad 2017 m. vasario 6 d.,... 8. Nukentėjusysis J. S. parodė, kad jis su R. K. iš ( - ) važiavo į darbą (... 9. Nukentėjusioji R. K. parodė, kad su J. S., jo vairuojamu automobiliu VW... 10. Nukentėjusioji V. V. parodė, kad įvykio dieną su kaltinamąja ji važiavo... 11. Liudytojas J. K. parodė, kad mama norėjo nuvežti jį į mokyklą ir suko į... 12. Liudytoja Z. N. parodė, kad yra J. K. mokytoja ir patvirtino, kad 2017 m.... 13. Liudytojas T. P. parodė, kad 2017 m. vasario 6 d. atvyko į įvykio vietą po... 14. Liudytojas T. M. parodė, kad jo ekipažas atvažiavo antras ir jį sudarė T.... 15. Liudytojas T. K. parodė, kad atvykęs į įvykio vietą rado tamsaus... 16. Nukentėjusiojo J. S. parodymai, užfiksuoti parodymų patikrinimo vietoje... 17. 2017-05-17 akistatos tarp nukentėjusiojo J. S. ir įtariamosios A. K.... 18. 2017-02-06 Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokole, schemoje ir... 19. 2017-02-10 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota,... 20. 2017-02-10 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota,... 21. 2018-01-23 Eksperimento atlikimo protokole užfiksuota, kad Lazdijų r.,... 22. 2017-03-15 Valstybinės įmonės "Alytaus regiono keliai" pateiktoje pažymoje... 23. VĮ "Regitra" duomenų bazės duomenimis, automobilio "VW Passat", v. ž. ( - )... 24. VĮ "Regitra" duomenų bazės duomenimis, automobilio "VW Passat", v. ž. ( - )... 25. 2017-02-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio medicinos... 26. 2017-05-25 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio medicinos... 27. 2017-02-22 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio medicinos... 28. 2017-08-17 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 29. 2018-06-22 eksperto V. M. išvadoje MV 2018-25 nurodyta, kad tarp automobilių... 30. 2018-06-22 eksperto V. M. išvadoje MV 2018-26 nurodyta, kad: 1) visiškai... 31. 2019-03-08 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizė akte Nr.... 32. Kelių eismo taisyklių (toliau –KET) 9 punktas numato, kad eismo dalyviai... 33. Teismas konstatuoja, kad kaltinamoji A. K. pažeidė nurodytus KET 9, 106 ir... 34. Byloje nustatyta, kad nukentėjusysis J. S. taip pat nesilaikė KET reikalavimo... 35. Šiuo atveju teismas konstatuoja, kad nukentėjusiojo J. S. padarytas KET... 36. Pagal BK 281 straipsnio 1 dalį veika kvalifikuojama tada, kai vairuodamas... 37. Kaltinamosios atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad ji... 38. Kaltinamoji padarė neatsargų nusikaltimą, yra neteista (t. 4, b. l. 86),... 39. Procesas dėl nukentėjusiųjų J. S. ir R. K. civilinių ieškinių... 40. Remiantis BK 68 straipsniu teismas gali uždrausti asmeniui naudotis teise... 41. Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 42. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297, 301, 302, 303, 304,... 43. A. K. dėl nusikaltimo, numatyto BK 281 straipsnio 1 dalyje, atleisti nuo... 44. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 45. Paskirti A. K. 10 (dešimties) minimalių gyvenimo lygių (376,60 Eur (trijų... 46. Procesą dėl nukentėjusiųjų J. S. ir R. K. civilinių ieškinių nutraukti.... 47. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuo... 48. Išaiškinti A. K., kad:... 49. 1) jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio... 50. 2) jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio... 51. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti... 52. Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka,...