Byla 1-395-478/2012
Dėl ši baudžiamoji byla teisminga apylinkės teismui

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jūratė Jakubonienė, susipažinusi su baudžiamosios bylos Nr. 1-395-478/2012 medžiaga,

Nustatė

22012 m. spalio 30 d. Kauno apygardos prokuratūroje surašytas kaltinamasis aktas ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 20-9-00090-11, kurioje pareikšti kaltinimai S. R. padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 182 str. 2 d., 222 str.1 d., 300 str. 1 d.; UAB „( - )“ padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 d. 182 str. 1 d., 20 str. 2 d. 222 str. 1 d., 20 str. 2 d. 300 str. 1 d. ir kaltinamasis aktas su bylos medžiaga perduotas Vilniaus apygardos teismui.

3Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi šią bylą perdavė Kauno apygardos teismui.

4Lietuvos Respublikos BPK 224 str. numato, kad apylinkės teismui teismingos visos baudžiamosios bylos, išskyrus tas, kurios teismingos apygardos teismui. Apygardos teismui teismingos baudžiamosios bylos, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus bylas, kuriose asmenys kaltinami padarę nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, 149 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 150 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 178 straipsnio 3 dalyje, 180 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 182 straipsnio 2 dalyje ir 260 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konstitucinio Teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais (LR BPK 225 str. 1 d.). Nusikalstamos veikos, kuriomis kaltinami S. R. ir UAB „( - )“ yra nesunkios, apysunkės, viena nusikalstama veika - sunki, bet priskiriama apylinkės teismo kompetencijai, todėl ši baudžiamoji byla teisminga apylinkės teismui.

5Lietuvos Respublikos BPK 226 str. 1 d. numato, kad baudžiamoji byla teisminga tam teismui, kurio veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nusikalstamos veikos, kuriomis kaltinami S. R. ir UAB „( - )“ padarytos Vilniaus mieste, UAB „( - )“ taip pat registruota Vilniaus mieste, ( - ), todėl ši byla turi būti nagrinėjama Vilniaus mieste esančiame apylinkės teisme.

6Lietuvos Respublikos BPK 229 str. 2 d. 2 p. nurodyta, kad klausimą dėl bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, – kai byla perduodama iš vienos apygardos apylinkės teismo kitos apygardos apylinkės teismui arba iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui. Lietuvos Respublikos BPK 230 str. taip pat nurodyta, kad teismų ginčą dėl bylų teismingumo išsprendžia aukštesniojo teismo pirmininkas ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas. Baudžiamoji byla Nr. 1-395-478/2012 iš Vilniaus apygardos teismo perduota Kauno apygardos teismui, ši baudžiamoji byla teisminga Vilniaus mieste esančiam apylinkės teismui, nes nusikalstamos veikos padarytos Vilniaus mieste, kaltinamas juridinis asmuo taip pat registruotas Vilniaus mieste, todėl klausimas dėl šios bylos teismingumo ir perdavimo kitam teismui perduotinas spręsti Lietuvos apeliaciniam teismui.

7Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 229 str. 2 d. 2 p., 230 str.,

Nutarė

8baudžiamosios bylos Nr. 1-395-478/2012, kurioje pareikšti kaltinimai S. R. padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 182 str. 2 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d.; UAB „( - )“ padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 d. 182 str. 1 d., 20 str. 2 d. 222 str. 1 d., 20 str. 2 d. 300 str. 1 d. teismingumo ir perdavimo kitam teismui klausimus perduoti spręsti Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai