Byla e2-88-744/2015
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2rašytinio proceso tvarka, nepranešęs pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims, išnagrinėjęs pareiškėjo AB „Joniškio grūdai“ prašymą suinteresuotiems asmenims - skolininkei A. B., skolininkės sutuoktiniui M. B., skolininko sutuoktinio darbdaviui UAB „Ragrunda“ ir antstolei Vaivai Šimkienei, dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo,

Nustatė

32015 m. sausio 8 d. teisme buvo gautas pareiškėjo AB „Joniškio grūdai“ prašymas suinteresuotiems asmenims - skolininkei A. B., skolininkės sutuoktiniui M. B., skolininko sutuoktinio darbdaviui UAB „R.“ ir antstolei Vaivai Šimkienei, dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, kuriuo pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 667 straipsnio 1 dalies nuostatomis, prašė pripažinti skolininkei A. B. nuosavybės teisę į ½ dalį jos sutuoktinio M. B. gaunamo darbo užmokesčio ir kitų lėšų/išmokų, bei leisti nukreipti išieškojimą į šias pajamas; pripažinti skolininkei A. B. nuosavybės teisę į ½ dalį piniginių lėšų, esančių ir/ar patenkančių į sutuoktinio M. B. vardu atidarytas sąskaitas, esančias kredito įstaigose, bei leisti nukreipti išieškojimą į šias pajamas; pripažinti skolininkei A. B. nuosavybės teisę į ½ dalį transporto priemonės Audi 80, pirmos registracijos data 1988 m., VIN kodas ( - ). Prašyme nurodė, kad kreditorius AB „Joniškio grūdai“ kreipėsi į antstolės Vaivos Šimkienės kontorą su prašymu priimti vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-28065-821/2013 m. ir išieškoti iš skolininkės A. B., a. k. ( - ) AB „Joniškio grūdai“ naudai 6152,70 Lt skolą. Nesant galimybės išieškoti skolą iš A. B. pajamų bei asmeninio turto, išieškotojas gavo antstolės 2014 m. gruodžio 15 d. patvarkymą kreiptis į teismą dėl A. B. turto dalies, esančios bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo. Antstolei vykdant vykdomuosius dokumentus, nustatyta, kad skolininkės sutuoktinis M. B. dirba UAB „R.“ bei gauna su darbo santykiais susijusių pajamų, kurios yra bendra sutuoktinių nuosavybė.

4Prašymas tenkintinas.

5Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės veiklos (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Lietuvos Respublikos CPK 667 straipsnis reglamentuoja skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo klausimus. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo. Taigi, aptariama Lietuvos Respublikos CPK norma numato veiksmus, kuriuos turi atlikti antstolis, jeigu yra reikalinga areštuoti ne tik skolininko turtą, bet ir jo dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje: pirmiausia turtas areštuojamas, o tik po to imamasi veiksmų, siekiant nustatyti skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje.

6Iš prašymo ir prie jo pateikto antstolės Vaivos Šimkienės 2014 m. gruodžio 15 d. patvarkymo dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, matyti, jog 2013 m rugpjūčio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-28065-821/2013 m. pagrindu išieškotojas AB „Joniškio grūdai“ pateikė antstolės Vaivos Šimkienės kontorai vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-28065-821/2013 m. išieškoti iš skolininkės A. B., a.k. ( - ) AB „Joniškio grūdai“ naudai 4 297,86 Lt skolą, 333,41 Lt sutartines palūkanas, 7,38 proc. palūkanų už priteistą sumą (4 631,27 Lt) nuo 2013 m. liepos 17 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1514,05 Lt bylinėjimosi išlaidų. Vykdydamas minėtą dokumentą, antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų - nustatęs, kad skolininkė A. B. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, į kurį įstatymų nustatyta tvarka galima būtų nukreipti skolos išieškojimą, neturi, tuo tarpu skolininkės sutuoktinis M. B. dirba UAB „R.“, o jo gaunamas darbo užmokestis skolininkei priklauso bendrosios nuosavybės teise su sutuoktiniu, areštavo skolininkės sutuoktinio sąskaitas, esančias kredito įstaigose, surašė turto arešto aktą, kuriuo buvo areštuota transporto priemonė Audi 80, pirmos registracijos data 1988 m., VIN kodas ( - ), nuosavybės teise priklausanti M. B., ir pasiūlė išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininkės dalies, esančios bendra su sutuoktiniu, nustatymo.

7Pažymėtina, kad suvienodindama kasacinio teismo praktiką civilinėse bylose dėl išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinė sesija išaiškino, kad prievolės vykdymui iš bendro sutuoktinių turto būtina nustatyti prievolės pobūdį, t.y. ji yra asmeninė ar bendra (dalinė ar solidarioji), todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendrosios jungtinės nuosavybės gali nustatyti tik teismas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vienas iš vykdomųjų dokumentų yra vykdomasis raštas, išduotas teismo sprendimo pagrindu. Jei nėra teismo sprendimo dėl antrojo sutuoktinio, antstolis negali priimti patvarkymo išieškoti iš bendro turto, nes tai reikštų teismo sprendimo pakeitimą ir Lietuvos Respublikos CPK 586 straipsnio pažeidimą, t.y. vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento (LAT 2008-01-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-114/2008; LAT 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2009; LAT 2010-02-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2010). Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo vadovautis vykdymo procesą reglamentuojančiomis proceso normomis ir nustatęs, kad skolininkas asmeninės nuosavybės teise turto neturi, privalo pasiūlyti išieškotojui ar bendrosios nuosavybės dalyviams kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (CPK 667 str.).

8Lietuvos Respublikos CK 3.88 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, jog pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos yra pripažįstama bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe. Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, išieškojimas turi būti vykdomas ne iš bendro sutuoktinių turto, o iš skolininkės A. B. turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. Turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu (CK 3.88 str. 1 d. 1 p.), pajamos, gaunamos iš vieno sutuoktinio darbinės veiklos (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.), yra priskiriamos bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės kategorijai, vadinasi, dalis skolininkės A. B. sutuoktinio M. B. gaunamų pajamų iš darbo teisinių santykių, bei jo vardu įgyto turto, priklauso ir skolininke esančiai jo sutuoktinei A. B.. Todėl nustačius, kuri dalis šios rūšies bendro turto jai priklauso, iš jos gali būti išieškoma pagal skolininkės A. B. asmenines prievoles.

9Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis nustatytina, kad skolininkės A. B. turto dalis M. B. gaunamame darbo užmokestyje, jo vardu įgyto turto bei kredito įstaigų sąskaitose esančių piniginių lėšų, esančių bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, yra ½ (pusė) M. B. gaunamo darbo užmokesčio, jo vardu įgyto turto bei kredito įstaigų sąskaitose esančių piniginių lėšų (CK 3.88 str. 1 d. 1p., 5 p.) ir leistina nukreipti išieškojimą į šias pajamas, turtą ir lėšas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 3.112 straipsnio 1 dalimi, 3.117 straipsnio 1 dalimi, CPK 290-291 straipsniais, 593 straipsniu, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

11Prašymą tenkinti.

12Nustatyti, kad skolininkės A. B. turto dalis M. B. gaunamame darbo užmokestyje, jo vardu įgyto turto bei kredito įstaigų sąskaitose esančių piniginių lėšų, esančių bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, yra ½ (pusė) M. B. gaunamo darbo užmokesčio, jo vardu įgyto turto bei kredito įstaigų sąskaitose esančių piniginių lėšų ir leisti nukreipti išieškojimą į šias pajamas, turtą bei lėšas.

13Nutarties patvirtintas kopijas ir pareiškėjo pateiktų procesinių dokumentų su priedais kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai