Byla A2.3.-1063-373/2015

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, išnagrinėjusi R. V., asmens kodas ( - ), ( - ) direktoriaus, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2R. V. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 5120str. 3 d. ir 5 d., 86 str., dėl to, kad Utenos RAAD 2014 m. lapkričio 3-25 d., atlikus UAB ( - ), kurios direktorius yra R. V., patikrinimą (2014-11-25 aktas Nr. (11-KD)-170), nustatyta, jog bendrovė 2014 metais, iki 2014-11-03, importavo ir į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido 26 M1 klasės automobilius (toliau – gaminius), todėl bendrovė pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 34 p., 36 p. 4 p. p., 37 p. yra transporto priemonių (gaminių) importuotoja ir jų platintoja, šį faktą patvirtina bendrovės išrašytos transporto priemonių pakvitavimo sąskaitos faktūros, todėl bendrovės vadovas R. V., būdamas ūkio subjekto veiklos organizatoriumi ir vykdytoju, nuo bendrovė pirmos parduotos (išleistos) į Lietuvos Respublikos vidaus rinką transporto priemonės pagal 2014-01-27 pirkimo pardavimo sutartį Nr. A1247 per 3 mėnesius neužregistravo bendrovės veiklos gamintojų ir importuotojų sąvade, tuo pažeidė Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 5 p., bendrovė 2014 metais vykdė transporto priemonių išleidimą į LR vidaus rinką neturėdama bendrovės direktoriaus patvirtinto išleidžiamų į Lietuvos Respublikos vidaus rinką transporto priemonių sąrašo ir nevedė į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleidžiamų transporto priemonių apskaitos, tuo pažeidė Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 3 p., taip pat R. V., išleisdamas transporto priemones į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, nevykdė visuomenės švietimo ir informavimo, kaip numatyta Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo 6 p.

3Administracinio teisės pažeidimo protokole taip pat nurodyta, jog bendrovės direktorius N. L. neužtikrino, kad išleisdamas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką gaminius, kurie pasibaigus jų galiojimo laikui tampa eksploatuoti netinkama transporto priemone (toliau ENTP), ne mažiau kaip vienos ENTP priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimą, ir organizuoti tokiose vietose priimtų ENTP perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

4Byla grąžintina institucijai dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumų.

5Administracinio teisės pažeidimo protokolas yra pagrindinis procesinis dokumentas, fiksuojantis duomenis apie pažeidimą, kas matyti iš ATPK 260 straipsnio reikalavimų, keliamų jo turiniui, kur pasakyta, jog administracinio teisės pažeidimo protokole turi būti aiškiai nurodyta pažeidimo esmė. Tinkamas pažeidimo esmės nurodymas administracinio teisės pažeidimo protokole yra ypač svarbus ne tik administracinio teisės pažeidimo bylą ar skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo nagrinėjančiai institucijai, kadangi apibrėžia įrodinėjimo dalyką byloje, bet ir administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, nes tik aiškiai žinodamas, kuo yra kaltinamas, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali tinkamai realizuoti savo teisę į gynybą.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, jog administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytos dvi skirtingos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pavardės. Be to, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens vardas nurodytas R., o pats asmuo protokole savo vardą nurodė R.. Patikrinimo akte taip pat nurodyta, kad UAB ( - ) direktorius R. V..

7Administracinio teisės pažeidimo protokolui turint akivaizdžių trūkumų, dėl kurių negalima nustatyti padaryto pažeidimo esmės, administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga grąžintina protokolą surašiusiai institucijai (LR ATPK 280 str. 2 p.).

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ATPK 280 str., teismas

Nutarė

9administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje R. V. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 5120 str. 3 d. ir 5 d., 86 str., grąžinti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai.

10Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai