Byla 2FB-3017-652/2018
Dėl kreditoriaus pakeitimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Aldona Sakalauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutuojančio G. M. bankroto administratorės A. S. prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja bankrutuojančio G. M. bankroto administratorė A. S. prašo G. M. bankroto byloje pakeisti kreditorių iš Danske Bank A/S Lietuvos filialo į SIA ,,B2kapital“ su 5 790,95 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu. Nurodo, kad ji gavo naujojo kreditoriaus prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo.

5Teismas

konstatuoja:

6prašymas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 48 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

8Iš civilinės bylos duomenų nustatyta, kad 2014 m. liepos 16 d. teismo nutartimi G. M. iškelta fizinio asmens bankroto byla. 2014 m. rugsėjo 3 d. patvirtintas kreditorių sąrašas, kreditoriniais patvirtinti Danske Bank A/S ir UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ bei jų finansiniai reikalavimai. 2014 m. lapkričio 14 d. teismo nutartimi patvirtintas mokumo atkūrimo planas. 2016 m. kovo 14 d. nutartimi patikslinti kreditoriniai reikalavimai, 2017 m. birželio 21 d. nutartimi patikslintas bankrutuojančio asmens G. M., kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, įtraukiant kreditoriumi UAB „Alytaus butų ūkis“. Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, patikslintas kreditorinis reikalavimas yra 5 790,95 Eur.

9Iš teismui pateiktų dokumentų prie prašymo nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 29 d. Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ir SIA „B2Kapital“ sudarė perleidimo sutartį, pagal kurią Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, perleido SIA „B2Kapital“, o SIA „B2Kapital“ įgijo reikalavimo teisę į G. M. įsipareigojimus. Tai patvirtina ir 2018 m. kovo 7 d. dokumentų perdavimo-priėmimo aktas.

10Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. gruodžio 29 d. reikalavimo perleidimo sutartis yra pagrindas materialinių subjektinių teisių, o atitinkamai ir procesinių teisių perėmimui, laikytina, kad teisių perėmėjas pagrindė savo dalyvavimą procese, todėl yra pagrindas pakeisti pradinį kreditorių Danske Bank A/S, veikiantį per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naujuoju kreditoriumi SIA „B2Kapital“ (CPK 48 str. 3 d.).

11Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Pakeisti pradinį kreditorių Danske Bank A/S, veikiantį per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, įmonės kodas 301694694, naujuoju kreditoriumi SIA „B2Kapital“, įmonės kodas 40103655131, su 5790,95 Eur finansinio reikalavimo suma, G. M. bankroto byloje Nr. 2FB-2708-652/2014, išieškant iš G. M. 5790,95 Eur skolą.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai