Byla N2-514-239/2012
Dėl vaikų atskyrimo nuo tėvo, nuolatinės globos ir nuolatinio globėjo skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo vaikams priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei Auksei Grigaliūnienei, atsakovui S. M., trečiajam asmeniui J. M., trečiojo asmens atstovei adv. Reginai Vasiliauskienei, institucijos, duodančios išvadą atstovei Vidai Malunavičienei, viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo būdu išnagrinėjo ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui S. M., trečiajam asmeniui S. M., dėl vaikų atskyrimo nuo tėvo, nuolatinės globos ir nuolatinio globėjo skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo vaikams priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovė prašo atskirti atsakovo S. M. vaikus: M. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), L. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), ir R. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), nuo jų tėvo S. M., prašo nustatyti vaikams nuolatinę globą, paskiriant jų senolę J. M., mergaičių gyvenamąją vietą nustatant su globėja ir prašo priteisti iš atsakovo S. M. visų trijų vaikų išlaikymui po 50,00 Lt mokamą kiekvieną mėnesį periodinę išmoką. Nurodo, kad mergaičių motina D. L., asm. k. ( - ), ( - ) mirė, o atsakovas šiuo metu atlieka bausmę Pravieniškių 3-uosiuose pataisos namuose. Elektrėnų savivaldybės administracijos 2011-07-28 įsakymais: Nr. 03V-476, 03V-477 ir 03V-478 mergaitėms nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta J. M., asm. k. ( - ), gyv. ( - ). Laikinoji globėja J. M. kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos tarnybą prašydama skirti ją nuolatine M. M., L. M. ir R. M. globėja. Ieškovo atstovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog mergaičių tėvas atsakovas S. M. negali tinkamai pasirūpinti savo vaikais, nes šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, prašo jį atskirti nuo vaikų M., asm. k. ( - ), L., asm. k. . ( - ), ir R., asm. k. ( - ), bei paskirti mergaitėms nuolatinę globą, o nuolatine globėja paskiriant jų senolę J. M.

3Atsakovas S. M. su pareikštu ieškiniu pilnai sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodo, kad šiuo metu jis kartu su dukromis negyvena, būdamas nelaisvėje negali tinkamai pasirūpinti savo dukromis, jų priežiūra. Sutinka, kad jo motina J. M. būtų paskirta jo nepilnamečių vaikų globėja. Taip pat, sutinka, kad mergaitės gyventų kartu su globėja, neprieštarauja mokėti dukrų išlaikymui po 50,00 Lt periodinių išmokų kiekvieną mėnesį.

4Tretysis asmuo J. M. prašo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad iki šiol ji rūpinasi anūkėmis, jas prižiūri. Mergaitės gyvena kartu su ja ( - ).

5Institucijos, teikiančios išvadą-Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė Vida Malunavičienė nurodė, kad su pareikštu ieškiniu iš esmės sutinka, nes atsakovas S. M. negali pasirūpinti savo nepilnametėmis dukromis, jis su dukromis negyvena. Taip pat, prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą jo nepilnametėms dukroms kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 50 litų, kiekvienam vaikui iki kiekvieno vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Taip pat, neprieštarauja, kad M. M., L. M. ir R. M. būtų nustatyta nuolatinė globa, o mergaičių globėja paskirti jų senolę J. M. M. M., L. M., ir R. M. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti su globėja J. M., gyv. ( - ). Tačiau mano, kad atsakovui turėtų būti neterminuotai apribota tėvo valdžia jo nepilnamečių dukterų: M., R. ir L. atžvilgiu, nes S. M. savo veiksmais pažeidė vaikų: L. M., gim. ( - ), ir R. M., gim. ( - ), teisę gyventi biologinėje šeimoje, sudarant vaikams gyvenimo sąlygas, būtinas jų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi, tuo įgyvendinant vaikų teisę gyventi kartu su tėvais bei būti auklėjamiems ir aprūpinamiems savo tėvų šeimoje. Civilinio kodekso 3.179 str. komentare teigiama, kad vaiką galima atskirti nuo tėvų tik susiklosčius objektyvioms aplinkybėms, būtent, jos turi lemti negalėjimą vykdyti pareigų savo vaikams, o tėvų veiksmai neturi būti kalti. Jei tėvai kalti (pvz. jie yra alkoholikai, narkomanai, nuteisti už nusikaltimą ir pan.), kad nevykdo pareigų vaikams, t.y. nenustatoma objektyvių aplinkybių, dėl kurių jie negali visa apimtimi šito daryti, tėvų valdžia ribojama. Objektyvios aplinkybės galėtų būti tėvų liga, dėl kurios jie negali vykdyti savo pareigų tam tikru apibrėžtu ar neapibrėžtu laikotarpiu. Taigi tokiomis aplinkybėmis pripažintina įvairios psichikos, kitos sunkios ligos, ilgas gydymas stacionare ir panašiai. Kiekvienu atveju tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas, t. y. taikomas laikinas ar neterminuotas ribojimas. Mano, kad atsakovas savo kaltais veiksmais visiškai nusišalino nuo vaikų auklėjimo ir išlaikymo, tai daro ypatingą žalą vaikų psichofiziniai raidai. Vaikai auga nepatirdami tėvo meilės, dėmesio, šilumos. Vaikais rūpinasi senolė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Atsakovas S. M., asm. k. ( - ), yra nepilnamečių: M. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), L. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), ir R. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), tėvas. Mergaičių motina D. L. ( - ) mirė. Elektrėnų savivaldybės administracijos 2011-07-28 įsakymais: Nr. 03V-476, 03V-477 ir 03V-478 mergaitėms nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta J. M., asm. k. ( - ), gyv. ( - ). Mergaičių tėvas S. M. 2010-07-28 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 6 p., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 d., 3 p. galutinė bausmė paskirta 15 metrų 6 mėnesiai laisvės atėmimo. Šiuo metu atsakovas atlieka bausmę. Akivaizdu, kad atsakovas negali gyventi kartu su savo nepilnametėmis dukromis M., R. ir L., negali jomis tinkamai pasirūpinti. Tai patvirtina byloje esanti medžiaga. Tačiau atsakovas rašo dukroms laiškus, mergaitės atvyksta į pasimatymus su tėvu, o tai rodo, kad jų tarpusavio ryšiai nenutrūkę. Lietuvos Respublikos CK 3.179 str. 1 d. numato, kad tais atvejais, kai tėvai negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų. Todėl teismas daro išvadą, jog atsakovas dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, nes yra nuteistas ir šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę-negali gyventi kartu su dukromis, tikslinga jo nepilnametes dukras atskirti nuo tėvo. Be to, visos trys mergaitės jau kurį laiką gyvena pas senolę J. M. M., R. ir L. M. skiriama nuolatinė globa, o globėja skiriama jų senolė J. M. Pastaroji tinkamai rūpinasi savo vaikaičiais ir juos prižiūri. J. M. nors ir yra pagyvenusio amžiaus, tačiau yra sveika, baudžiamojon atsakomybėn nebuvo patraukta, todėl gali būti paskirta M., R. ir L. M. nuolatine rūpintoja..

8Sutinkamai su LR CK 3.194 str. 1 d., jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Taigi, teismo posėdžio metu nustatyta, kad atsakovas S. M. šiuo metu atlieka bausmę ir negali tinkamai pasirūpinti savo dukrų išlaikymu, todėl iš jo priteisiamas išlaikymas, tačiau priteisiant išlaikymo dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovas negali pats laisvai pasirinkti darbo.

9Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis ir pašto išlaidos valstybei (LR CPK 80, 88 ir 93 str.,.).

10Vadovaujantis LR CK 3.179, 3.248-3.276, LR CPK 5, 177, 259-260, 270, 406 497-504 str.,

Nutarė

11atskirti nepilnametes: M. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), L. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), ir R. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), nuo jų tėvo S. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), gyvenančio adresu: ( - ), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose, Pravieniškės-2, Kaišiadorių r.

12Nustatyti nepilnametėms: M. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), L. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), ir R. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), nuolatinę globą.

13Paskirti M. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), L. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), ir R. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), nuolatine globėja J. M., asm. k. ( - ), gim.. ( - ), gyv. ( - ).

14Nepilnamečių: M. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), L. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), ir R. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti kartu su mergaičių globėja J. M., asm. k. ( - ), gim.. ( - ), gyv. ( - ).

15Priteisti iš S. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), gyvenančio adresu: ( - ), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose, Pravieniškės-2, Kaišiadorių r. nepilnamečių vaikų: M. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), L. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), ir R. M., asm. k. ( - ), gim. ( - ), išlaikymui kiekvienam vaikui po 50,00 Lt kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, pervedant pinigus į vaikų sąskaitas. Mokamą periodinę išmoką pradėti mokėti nuo 2012 m. sausio 6 d. ir tęsti iki vaikų pilnametystės: dukrai M. iki 2021 m. gegužės 23 d., dukrai L. -iki 2022 m. spalio 12 d. ir dukrai R. iki 2024 m. vasario 3 d.

16Priteisti iš S. M. 54,00 Lt žyminio mokesčio valstybei ir 22,33 Lt pašto išlaidų valstybei.

17Sprendimas per 30 d.dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai