Byla e2-849-372/2016
Dėl netesybų priteisimo

1

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

3sekretoriaujant D. T.,

4dalyvaujant ieškovės atstovei K. Š.,

5žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Jonavos paslaugos“ ieškinį atsakovei UAB „CCM Baltic“ dėl netesybų priteisimo ir

Nustatė

6Ieškovės atstovė teismo posėdyje prašo priteisti iš atsakovės UAB „CCM Baltic“ 67336,02 Eur netesybų - delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 613 Eur žyminį mokestį. Ji nurodė, kad su atsakove buvo sudarytos 4 Pagrindinės sutartys, kurių nė vienos atsakovė neįvykdė, jos buvo nutrauktos. Atstovė prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei neatvykus į teismo posėdį, priimti sprendimą už akių.

7Atsakovei ieškinys su priedais buvo įteikti tinkamai – EPP tvarka (b.l.104,1 t.), tačiau ji per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nutartis, kuria ji buvo įpareigota tai padaryti, buvo įteikta tinkamai (b.l.5, 2 t.). Apie teismo posėdį buvo pranešta EPP.

8Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad šalys sudarė 4 sutartis, pagal kurias atsakovė įsipareigojo atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų Lietavos g.21, Vilniaus g.31, Varnutės g.5, Kauno g. 21, Jonavoje projektavimo ir statybos rangos darbus (b.l.14-24, 36-46, 56-66, 78-88, 1 t.). Nė viena iš sutarčių nebuvo vykdomos nustatytu laiku, buvo atidėjinėjami terminai. Dėl sutarčių netinkamo vykdymo jos buvo nutrauktos. Sutarčių 10.4 punktuose šalys buvo numatę 0,05 proc. netesybas – delspinigius. Atsakovė sutiko, kad už pavėluotai perduotą objektą būtų skaičiuojami už kiekvieną dieną` 0,05 proc. dydžio delspinigiai (b.l.31, 73, 1 t.).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.1 straipsnį, prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis privalo atlikti kitos šalies naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. CK 6.681 straipsnio 1 dalis numato, jog statybos rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.650 straipsnio 1 dalies, 3 dalies, 6.655 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, todėl atsakovė privalo sumokėti ieškovei numatytas netesybas

11CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Visų keturių Sutarčių 10.4 punkte yra numatyta, kad atsakovei nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus darbus, ji moka ieškovei 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Teismui pateiktos kiekvienos sutarties delspinigių skaičiuotės (b.l.34,54,76,95, 1t.). Teismas sprendžia, kad jos pagrįstos, todėl reikalavimas tenkintinas.

12Šalys yra verslininkai, todėl ieškovei iš atsakovės, praleidusios terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 67336,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016-06-13 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 613 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės UAB „CCM Baltic“( į. k. 145417921, buveinė-Žalgirio g.8, Šiauliai) ieškovei UAB „Jonavos paslaugos“ ( į. k. 156916523, buveinė-Klaipėdos g. 17, Jonava) 67336,02 Eur (šešiasdešimt septynis tūkstančius tris šimtus trisdešimt šešis eurus 2 centus) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 67336,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 613 Eur (šešis šimtus trylika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai