Byla 2-8018-883/2013
Dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, suinteresuoti asmenys byloje UAB ECAA Europe

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio A. L. prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, suinteresuoti asmenys byloje UAB ECAA Europe,

Nustatė

2Antstolis A. L. Šiaulių apylinkės teismui pateikė prašymą išaiškinti 2013-06-14 teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013 vykdymo tvarką, nurodant, kaip antstolis turi vykdyti nutartį.

3Prašymas dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo atmestinas.

42013-06-14 teismo nutartimi teismas panaikino 2013-04-12 patvarkymo dalį ir įpareigojo antstolį, dalyvaujant skolininko UAB ,,ECAA Europe“ atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui UAB ,,ECAA Europe“ priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis.

5Antstolis nurodo, kad skolininkas nebendradarbiauja su antstoliu, piktybiškai nevykdo jo patvarkymų paskirti atstovą, kuris dalyvautų aprašant turtą ir pateiktų nuomonę dėl aprašomo turto vertės, aprašant skolininko turtą skolininko atstovai dalyvavo tik epizodiškai, nevykdė reikalavimo atriboti skolininko turtą nuo kitiems asmenims priklausančių daiktų. Antstolis prašo išaiškinti nutarties vykdymo tvarką, nurodant, kaip antstolis turi vykdyti nutartį, jeigu skolininkas neteikia antstoliui visų reikalaujamų dokumentų, nebendradarbiauja su antstoliu, surašant turto aprašą dirba vieną valandą per dieną.

6Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 2 d. numatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Lietuvos Respublikos CPK 634 str. 2 d. numatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Be to Lietuvos Respublikos CPK 589 str. 1 d. numatyta, kad jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka yra neaiški, antstolis kreipiasi į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką. Pažymėtina, jog procesinės teisės normos, reglamentuojančios sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimą, skirtos teismo sprendimo trūkumams pašalinti, taip pat tais atvejais, kai sprendimas yra vykdytinas ir kai iškyla teismo sprendimo vykdymo neaiškumų. Teismo sprendimo aiškinimo paskirtis, pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas galėtų būti tinkamai įvykdomas. Dėl to priimtas teismo sprendimas turi būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota teismo sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas teismo sprendimas. Aiškindamas priimtą sprendimą teismas negali keisti jo turinio ir esmės, ar išeiti už byloje išspręstų klausimų.

7Iš antstolio prašymo išaiškinti procesinio sprendimo vykdymo tvarką matyti, kad antstolis teismo nutartį vykdo, tačiau prašo nurodyti, kaip vykdyti teismo nutartį tuo atveju, kai skolininkas nevykdo jo patvarkymų, ir visiškai nenurodo, kuo priimtos teismo nutarties vykdymo tvarka yra neaiški.

8Pažymėtina, kad antstolis yra savarankiškas viešosios teisės subjektas ir privalo veikti teisėtai, neviršijant jam teisės aktų suteiktų įgalinimų. Teismo nuomone, kokie konkrečiai vykdymo veiksmai turi būti atliekami vykdant vykdomąjį dokumentą, privalo nuspręsti antstolis. Teismas negali atsakyti į antstolio klausimus ir nurodyti, kokie konkretūs su sprendimo vykdymu susiję veiksmai turi būti atlikti, nes tai neatitiktų teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo instituto paskirties ir tikslų.

9Tai reiškia, kad antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, nepagrįstai siekia pasinaudoti sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo institutu, antstolio pateiktas teismui prašymas visiškai neatitinka teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo instituto paskirties, todėl prašymas dėl procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo netenkintinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 589 str., 627 str. teismas

Nutarė

11Netenkinti antstolio A. L. prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai