Byla 2KT-98-943/2019
Dėl bylų sujungimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statra“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Simpatija“ įgaliotų atstovų prašymu dėl bylų sujungimo,

Nustatė

2BUAB „Statra“ pateikė prašymą Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriame prašo sujungti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-1586-275/2019 ir Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-1600-260/2019.

3Prašymą sujungti bylas atsisakoma priimti.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Dėl bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo su administraciniuose teismuose nagrinėjamomis bylomis sprendžiama CPK 36 straipsnyje nustatyta bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimų nagrinėjimo tvarka.

5Nurodytoje teisės normoje expressis verbis (liet. tiesiogiai) įtvirtinti subjektai, t. y. bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai), turintys teisę kreiptis į aukštesnės pakopos teismo pirmininką arba Civilinių bylų skyriaus pirmininką dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo.

6Be to, analizuojama norma suponuoja ir tai, kad bylos šalių prašymas sujungti skirtinguose teismuose nagrinėjamas civilines bylas turi būti paduodamas vienoje (arba abejose) iš prašomų sujungti civilinių bylų. Tais atvejais, kai turi būti sprendžiama dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymas (nutartis) dėl bylų sujungimo kartu su nagrinėjama byla persiunčiama aukštesnės pakopos teismo pirmininkui arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

7Nagrinėjamu atveju BUAB „Statra“ prašymas sujungti Vilniaus apygardos teisme ir Kauno apygardos teisme nagrinėjamas civilines bylas paduotas tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui, nesilaikant CPK 136 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos, t. y. prašymas sujungti civilines bylas paduotas ne vienoje iš prašomų sujungti civilinių bylų, o tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui.

8CPK 115 straipsnio 6 dalis nustato, kad jeigu procesinis dokumentas paduotas teismui, kuris nekompetentingas jį nagrinėti, teismas mutatis mutandis taikydamas CPK 137 straipsnio nuostatas, atsisako priimti procesinį dokumentą ir grąžina jį padavusiam asmeniui nurodydamas, į kurią instituciją ar teismą reikia kreiptis. Remiantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, procesinį dokumentą atsisakytina priimti, jeigu jis neteismingas tam teismui.

9Pareiškėjui išaiškinama, kad vertinamas prašymas turi būti paduotas vienoje (arba abejose) iš prašomų sujungti civilinių bylų, o jų sujungimo klausimas aukštesnės pakopos teisme galės būti nagrinėjamas bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu, Lietuvos apeliaciniam teismui persiuntus prašymą dėl civilinių bylų sujungimo ir civilinę bylą, kurioje toks prašymas gautas.

10Vadovaudamasi aukščiau nurodytais išaiškinimais, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė atsisako priimti pareiškėjos BUAB „Statra“ prašymą dėl civilinių bylų sujungimo.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 6 dalimi, 136 straipsnio 4 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

12bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Statra“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Simpatija“ įgaliotų atstovų prašymą sujungti civilines bylas atsisakyti priimti.

Proceso dalyviai