Byla 2-4882-399/2011
Dėl antstolės Astos Lukšienės veiksmų, susijusių su 2011-09-30 patvarkymu Nr.140/11/00223 ir kt., priėmimo klausimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, spręsdama pareiškėjos D. M. skundo skolininkui A. M., antstoliui, kurio veiksmai skundžiami, Astai Lukšienei, suinteresuotiems asmenims UAB „Lesto“, UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“, VMI prie FM, VĮ Registrų centrui, D. M. dėl antstolės Astos Lukšienės veiksmų, susijusių su 2011-09-30 patvarkymu Nr.140/11/00223 ir kt., priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėja prašo teismo vykdomąsias bylas Nr.140/11/000223, Nr.140/10/03166, Nr.140/09/01764, Nr.0140/08/00162, Nr.0140/07/00760, Nr.0140/07/01990, Nr.140/07/00555 ir Nr.0140/08/00706 sustabdyti arba jų vykdymą atidėti, kol įsiteisės Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2-2622-571/11, kadangi nurodytoje byloje neišspręsti dar vieno žinomo kreditoriaus D. M. reikalavimai, 2011-09-30 antstolės Astos Lukšienės patvarkymą Nr.140/11/00223 ir kt. pripažinti neteisėtu, nepagrįstu ir panaikinti, išreikalauti iš antstolės nurodytas vykdomąsias bylas ir jas prijungti prie skundo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4LR CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 str. nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Apie visus antstolio patvarkymus CPK nustatyta tvarka pranešama skundą padavusiam asmeniui.

5Galimybė nagrinėti teisme skundą dėl antstolio veiksmų siejama su privaloma išankstine neteismine atitinkamų klausimų sprendimo tvarka. Kadangi prie skundo nepridėti duomenys, patvirtinantys, kad pareiškėja būtų kreipusis įstatyme nustatyta tvarka su skundu į antstolį dėl jo veiksmų, pareiškimą atsisakytina priimti (LR CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Be to, nėra aiški pareiškėjos reikalavimo teisė, nes civilinė byla Nr.2-2622-571/2011 neišnagrinėta, išlaikymas nepriteistas. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad teismui pateiktas skundas nepasirašytas jį pateikiančio asmens.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137str. 2d. 3p. 3, 4 ir 5 d., 510 str., teismas

Nutarė

7Atsisakyti priimti pareiškėjos D. M. skundą dėl antstolės Astos Lukšienės veiksmų.

8Išaiškinti pareiškėjai, kad siekiant pašalinti aplinkybes, trukdančias nagrinėti bylą teismine tvarka, pareiškėja turi pasinaudoti ikiteisminio skundo nagrinėjimo tvarka kreipiantis į antstolį.

9Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjai.

10Nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai