Byla 2-485-91/2012

Nustatė

1Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ prašo teismo nustatyti faktą, kad AB „Lietuvos dujos“ įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 91 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Telšių g., Marijampolės m. (unikalus Nr. 4400-2211-7991).

2Suinteresuotieji asmenys Marijampolės savivaldybė ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialas pateikė atsiliepimus į pareiškimą, kuriam neprieštarauja.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Nustatyta, kad 1998 m. Telšių gatvėje, Marijampolės mieste, ir perduotas eksploatuoti 91 metrų ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdynas. Nuo šio momento šiuos tinklus eksploatavo, valdė, naudojo, jais rūpinosi ir tvarkė, prižiūrėjo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas. Pagal anksčiau galiojusias įstatymines nuostatas šis dujų vamzdynas ir jo eksploatacijai būtini inžineriniai tinklai nekilnojamojo turto registre nebuvo registruojami, pakako šio turto registro dujas tiekiančioje įmonėje. Pagal inžinerinę dokumentaciją šiems dujotiekio tinklams nekilnojamo turto (vidutinio slėgio dujotiekio) Geometra, buvo atlikti kadastriniai matavimai 2011-09-08, tačiau nėra įregistruotas šio turto statusas: neįregistruotas turto savininkas, valdymo ir nuosavybės forma. Šios aplinkybės patvirtinamos pateiktais rašytiniais įrodymais: dujotiekio priėmimo eksploatacijon aktas (b.l. 6-7), paskyra pavojingiems su dujomis darbams atlikti (b.l. 8), dujotiekio tinklo pasas (b.l.32-33), žinios apie atliktus darbus (b.l.7), nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla (b.l. 12).

5Įstatymo nustatyta tvarka (CPK 532 str.) duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas, negauta.

6Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, yra pagrindas pripažinti, kad pareiškėjas įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgijo 91 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Telšių gatvė, Marijampolės mieste. (unikalus Nr. 4400-2211-7991), kadangi šį statinį įgijo sąžiningai, teisėtai, kaip savo valdė nepertraukiamai ne mažiau kaip 10 metų (CK 4.68-4.71 str.).

7Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 str., įgyjamąją senatį reglamentuojančio civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus. Iš pareiškėjo priteistinos teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 533 str., teismas

Nutarė

9Pareiškimą patenkinti.

10Nustatyti, kad AB „Lietuvos dujos“, į/k 120059523, įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 91 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Telšių gatvėje, Marijampolės mieste . (unikalus Nr. 4400-2211-7991).

11Priteisti iš pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“ į/k 120059523, buveinės adresas Chemijos g. 4, LT-51346, Kaunas, A/s LT58 7044 0600 0625 1771, AB SEB bankas, banko kodas 70440, 10,20 litų (Dešimt litų 20 ct) valstybei turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą šalims.

12( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų

ministerijos įstaigos kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią

14bankas „Swedbank“ AB, banko kodas 7300, įmokos kodas 5660).

15Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai