Byla e2FB-7669-911/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Saturninai Kazbaraitytei, dalyvaujant pareiškėjui A. D., jo atstovei advokato padėjėjai Sigitai Stukaitei,

2teismo posėdyje nagrinėjo pareiškėjo A. D. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas prašo iškelti jam bankroto bylą, prašo patvirtinti 300 Eur sumą reikalingą bankroto procedūroms atlikti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos ir minimalių poreikių tenkinimui per mėnesį prašo patvirtinti 930 Eur sumą bei 1 450 Eur - 2 000 Eur sumą individualios veiklos vykdymui reikiamų lėšų sumą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Teigia, kad 2006-05-03 su AB SEB bankas sudaro kredito sutartį, pagal kurią suteikta buvo 53 290,08 Eur dydžio paskola butui, esančiam ( - ), įsigyti. 2006-05-04 pareiškėjas įgijo minėtą butą. 2007-05-29 sutartimi pareiškėjas įgijo 10,9 ha žemės sklypą ( - ) už 173 772,01 Eur, buvo paimta iš AB SEB bankas paskola šio turto pirkimui. 2008-03-21 su banku Nordea bank Finland Plc pasirašyta būsto kreditavimo sutartis dėl 117 987 JAV dolerių paskolos būsto, esančiam ( - ), kredito iš AB SEB bankas refinansavimui ir jo remontui. Minėtas turtas įkeistas kreditui užtikrinti. 2008-03-21 pareiškėjas su banku Nordea Bank Finland Plc pasirašė kreditavimo dėl 187 620,00 JAV dolerių vartojimo kredito su įkeitimu iš AB SEB banko, sutarties refinansavimui; kreditui užtikrinti įkeistas 10,9 ha ploto žemės sklypas ( - ), un. nr. ( - ). 2010-06-17 su banku Nordea Bank Finland Plc pasirašytas papildomas susitarimas Nr. ( - ) prie 2008-03-21 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) ir papildomas susitarimas Nr. ( - ) prie 2008-03-21 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) dėl kreditų grąžinimo sąlygų pakeitimo, kadangi pareiškėjas nuo 2010-03-20 susidūrė su kredito mokėjimo sunkumais. 2011-05-03 su banku Nordea Bank Finland Plc pasirašytas papildomas susitarimas Nr. ( - ) prie 2008-03-21 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) ir papildomas susitarimas Nr. ( - ) prie 2008-03-21 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) dėl kreditų grąžinimo sąlygų pakeitimo dėl sutrikusio pareiškėjo atsiskaitymo su banku. Kadangi pareiškėjo finansinė padėtis ir toliau prastėjo, tačiau buvo siekiama kiek įmanoma užtikrinti kreditavimo sutarčių vykdymą, 2012-06-28 su banku Nordea Bank Finland Plc pasirašytas papildomas susitarimas Nr. ( - ) prie 2008-03-21 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) ir papildomas susitarimas Nr. ( - ) prie 2008-03-21 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) dėl kreditų grąžinimo sąlygų pakeitimo. 2014-02-10 Vilniaus miesto 2-asis notaro biuras išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. 1-839 dėl 95.086,83 USD, 547,84 Lt ir 16 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo, vykdomąją bylą Nr. 0172/14/00351 iš varžytinių parduodant įkeistą daiktą - butą su rūsiu adresu ( - ), užvedė antstolis Jonas Petrikas. Šis butas buvo parduotas iš varžytinių 2014-10-01 Turto pardavimo iš varžytinių aktu Nr. 0172/14/00351 už 29 830,86 Eur (103 000,00 Lt). 2014-02-10 Vilniaus miesto 2-asis notaro biuras išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. 1-840 dėl 192 302,28 USD, 1040,06 Lt ir 16 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo, vykdomąją bylą Nr. 0172/14/00352 užvedė antstolis Jonas Petrikas; 2014-04-14 buvo areštuotas žemės sklypas ( - ). Per pirmas varžytines Nr. 44583 žemės sklypas ( - ), un.nr. ( - ) buvo parduotas už 22 458,29 Eur (77 544,00 Lt), 2014-07-09 buvo surašytas pardavimo iš varžytinių aktas Nr. 0172/14/00352. 2017-09-25 reikalavimo perleidimo sutartimi Luminor Bank AB visas reikalavimo teises į sandorį N r. ( - ) ir Nr. ( - ) perleido SIA „B2Kapital“. Pagal antstolio Jono Petriko 2019-06-10 pažymą, 2019-06-10 skolos likutis vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/00351 yra 46 622,95 Eur su neapmokėtomis 16 procentų dydžio metinėmis palūkanomis ir vykdymo išlaidomis antstoliui; vykdomojoje byloje Nr.0172/14/00352 2019-06-10 skolos likutis yra 145 337,19 Eur bei neapmokėtos 16 procentų dydžio metinės palūkanos ir vykdymo išlaidos antstoliui. Iš viso pareiškėjas kreditoriui ŠIA „B2Kapital“ yra skolingas 191 960,14 Eur, taip pat 16 procentų dydžio metinės palūkanos ir vykdymo išlaidos antstoliui. Nors pareiškėjas ir yra nutraukęs santuoką su I. D., kartu augina vaikus ir jais rūpinasi, nors gyvena atskirai, pas tėvus. 2016 metais sūnui M. D. diagnozuota dešinio šlaunikaulio cista, buvo atlikta jos šalinimo operacija; 2018 metais I. D. buvo diagnozuotas onkologinis susirgimas; gydymo procedūros pareikalavo daug pastangų ir išteklių, pareiškėjas prie šio proceso kiek įmanoma prisidėjo. Po kredito sutarčių nutraukimo pareiškėjas vertėsi visais įmanomais atsitiktiniais uždarbiais, stengdamasis atkurti mokumą, tačiau stabilių pajamų neturėjimas, šeimos narių ligos ir itin dideli likę įsipareigojimai sąlygojo tai, kad šiai dienai pareiškėjas yra nemokus ir neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Šiuo metu pareiškėjas dirba pagal individualios veiklos pažymą, išduotą 2017-11-15, gamina baldus. Šiuo metu grynasis mėnesinis pelnas sudaro apie 700,00 Eur.

62.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad palaiko pareiškimą ir jame nurodytas aplinkybes bei papildomai paaiškino, kad yra išsituokęs, buvusi sutuoktinė I. D. sunkiai serga, jis jai padeda. Vaikų gyvenamoji vieta yra nustatyta su motina, pagal teismo sprendimus buvo priteistas iš jo vaikams išlaikymas. Turi du nepilnamečius vaikus, jiems per mėnesį pagal teismo sprendimus turi mokėti 650 Eur dydžio išlaikymą. Realiai jis tokio išlaikymo dydžio negali mokėti vaikams, tačiau I. D. nesikreipė į antstolį dėl išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo iš pareiškėjo. Pareiškėjas vykdo individualią veiklą, gamina baldus. Gyvena pas tėvus, jų name ir vykdo veiklą. Nuo 2017 metų pradėjo gaminti baldus, tačiau nesisekė, nebuvo klientų. 2018 m. gale nutraukė veiklą, tačiau po kurio laiko vėl pradėjo. Iki to dirbo pavienius darbus. Jo išsilavinimas pedagoginis, turi bakalauro laipsnį. Per 3 paskutinių metų laikotarpį nebuvo sudaręs sutarčių dėl turto įgijimo. Turi du skolininkus, piniginės lėšoms jiems buvo paskolintos labai seniai, apie 2008 metus, išieškojimą iš jų vykdo antstolis. Iškeltų savo atžvilgiu bylų neturi. Jam reikalinga per mėnesį pragyvenimui 930 Eur suma, iš kurios – teiktų išlaikymą vaikams 650 Eur sumą per mėnesį, o 280 Eur - maistui ir kitoms būtinoms išlaidoms. Individualios veiklos vykdymui 4 mėnesių laikotarpiui reikalinga 1450 – 2 000 Eur suma, kadangi gamindamas baldus perka medžiagas iš tiekėjų ir yra reikalinga su jais atsiskaityti. Be to, reikalinga susimokėti ir privalomus mokesčius už individualios veiklos vykdymą bei įrankių įsigijimui. Kai yra gaunamas užsakymas baldų gamybai, jis ima iki 40 procentų dydžio avansą, iš kurio reikia pirkti medžiagas. Šio avanso ne visada užtenka ir medžiagų įsigijimui. Prašo bankroto administratore skirti Eglę Gabrėnienę. Prašo tenkinti pareiškimą ir iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą

83.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Nesutinka su kreditoriaus „B2Kapital“ SIA pareiškimu, mano, kad šio kreditoriaus pozicija yra nepagrįsta. Pareiškėjas pareiškime nurodė vaikams išlaikymo sumą, kaip reikalingą būtiniesiems poreikiams, nes yra teismo sprendimas.

104.

11Kreditoriai antstolis Jonas Petrikas, I. D., „B2Kapital“ SIA informuoti tinkamai apie tai, kad turi teisę pareikšti teismui prašymą dėl įstojimo į bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu. Apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai.

125.

13Kreditorius „B2Kapital“ SIA pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad iki 2019-08-13 antstolio Jono Petriko vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/00351 skolos likutis yra 46622,95 Eur ir 16% dydžio metinės palūkanos, kurios 2019-08-13 dienai sudaro 74669,44 Eur; vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/00352 skolos likutis yra 145 337,19 Eur ir 16 % dydžio metinės palūkanos, kurios 2019-08-13 dienai sudaro 151 012,87 Eur. Kreditorius SIA „B2Kapital“ prašo leisti įstoti į bylos nagrinėjimą. Mano, kad pareiškėjas neatskleidė savo realios turtinės padėties, yra nesąžiningas, dėl to atsisakytina iškelti bankroto bylą. Mano, kad pareiškėjas neatskleidė visų gaunamų pajamų. Pareiškėjas teigia, kad gauna 700,00 Eur per mėnesį pajamas, tačiau nenurodo, kad yra išlaikymo skola, taip pat tarp kreditorių nurodyti tik du asmenys, t.y. Latvijos įmonė SIA „B2Kapital“ ir antstolis Jonas Petrikas. Atsižvelgiant į tai, kreditorius daro prielaidą, kad išlaikymo skolos nėra. Išlaikymo suma kiekvieną mėnesį sudaro 650,00 Eur, t.y. prilygsta iš individualios veiklos gaunamam pelnui. Tačiau pareiškėjas nepaaiškina kaip iš likusių 50,00 Eur dengia būtinųjų poreikių tenkinimui reikalingas išlaidas laikotarpiu iki pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiškėjas nurodo, kad iš būtinųjų poreikių tenkinimui reikalingos 930,00 Eur sumos 280,00 Eur reikalinga maistui, ryšio, transporto, higienos, aprangos, avalynės išlaidoms, komunalinėms paslaugoms, tačiau nepateikia šių išlaidų pagrindžiančių duomenų. Pareiškėjas prie prašymo iškelti bankroto bylą prideda individualios veiklos pažymą, patvirtinančią, kad šia veikla užsiima nuo 2017-11-15 dienos. Kreditorius atkreipia dėmesį, jog nuo reikalavimo perėmimo momento (2017-09-25) iš skolininko A. D. negavo nė vieno mokėjimo, nors priverstinį skolos išieškojimą vykdė antstolis Jonas Petrikas, kuris areštavo skolininko vardu atidarytas sąskaitas bei išsiuntė jam pranešimą apie pasikeitusį kreditorių. Pagal kreditavimo sutartį paimto kredito grąžinimo terminas pasibaigia 2038-03-20, t.y. po 19 metų. Iš to darytina išvada, kad A. D., imdamas kreditą iš banko, įvertino tokį laikotarpį, per kurį reikės mokėti įmokas už kreditą.

14Teismas konstatuoja:

15pareiškėjo pareiškimas tenkinamas.

166.

17Tik pats pareiškėjas gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – įstatymas, FABĮ) 2 straipsnis nemokumą apibrėžia, kaip būklę, kai fizinis asmuo negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). Byloje yra pateikti įrodymai, kad pareiškėjas A. D. turi neįvykdytų ir jau priverstinai vykdomų įsipareigojimų „B2Kapital“ SIA. Iš byloje esančio minėto kreditoriaus atsiliepimo matyti, kad pats kreditorius nurodo, jog iki 2019-08-13 antstolio Jono Petriko vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/00351 pareiškėjo skolos likutis yra 46 622,95 Eur ir 16% dydžio metinės palūkanos, kurios 2019-08-13 dienai sudaro 74 669,44 Eur; vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/00352 skolos likutis yra 145 337,19 Eur ir 16 % dydžio metinės palūkanos, kurios 2019-08-13 dienai sudaro 151 012,87 Eur. Iš antstolio Jono Petriko 2019-06-10 pažymos matyti, kad vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/00351, kurioje išieškotojas – „B2Kapital“ SIA 2019-06-10 pareiškėjo skolos likutis yra 46 622,95 Eur, taip pat neapmokėtos 16 % dydžio metinės palūkanos ir vykdymo išlaidos antstoliui; vykdomojoje byloje Nr. 0172/14/00352, kurioje išieškotojas taip pat „B2Kapital“ SIA , 2019-06-10 pareiškėjo skolos likutis yra 145 337,19 Eur, taip pat neapmokėtos 16 % dydžio metinės palūkanos ir vykdymo išlaidos antstoliui (t. 1, 32 b.l.). Pripažintina, kad ši pareiškėjo skola keliasdešimt kartų viršija įstatymu nustatytą ribą.

187.

19Pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą. Kita Įstatyme numatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui – Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatytų atvejų nebuvimas. Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, kurių dalis siejami su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

208.

21Nagrinėjamu atveju teismui nepateikta įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti pareiškėjo sąžiningumu ir atsisakyti iškelti jam bankroto bylą. Ištyrus byloje esančius įrodymus apie pareiškėjo turtinę padėtį nustatyta, kad pareiškėjas nuo 2017-11-15 vykdo individualią veiklą (t. 1, 27 b.l.), verčiasi baldų gamyba. 2016 metais pareiškėjo deklaruotos individualios veiklos pajamos – 724,96 Eur, 2017 metasi - 0 Eur, 2018 metais – 0 Eur (t. 1, 97-102 b.l.). Pareiškėjas neturi transporto priemonių, nekilnojamojo turto (t. 1, 18-20 b.l.; t. 2, 96-99 b.l.; t. 2, 102).

229.

23Minėtas Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas detalizuoja, kokiais skolininko nesąžiningumo atvejais teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą. Kaip minėta, pagal Įstatymą teismas turi atsisakyti iškelti bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatyta, kad pareiškėjas sudarė sandorius per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, neprivalėdamas jų sudaryti, kurie pažeidė kreditorių teises, dėl kurių pareiškėjas tapo nemokus.

2410.

25Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei paties pareiškėjo, nei kreditorių interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas toliau liktų nemokus, nes jo gaunamos pajamos neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos. Tuo tarpu iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti pareiškėjo mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek pareiškėjo, tiek kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjo sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (Įstatymo 12 straipsnio 3 dalis). Galiausiai, kreditoriui bankroto procedūros metu Įstatymas numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir įtakoti bankroto procesą (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą, kt.).

2611.

27Atsižvelgęs į išdėstytus motyvus, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjui bankroto bylą, nes pareiškėjas yra nemokus ir nenustatyti Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyti ribojimo pagrindai.

2812.

29Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių. Pareiškėjas nurodė, jog prašo bankroto administratoriumi paskirti Eglę Gabrėnienę. Kreditoriai kitų kandidatūrų nepasiūlė. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo pasiūlyta bankroto administratorė Eglė Gabrėnienė yra tinkama administruoti. Byloje pateiktas Eglei Gabrėnienei išduotas leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas, jos sutikimas administruoti pareiškėjo bankrotą, bankroto administratoriaus lėšų, reikalingų bankroto procedūroms atlikti, pagrindimas, deklaracijos ir duomenys, kad bankroto administratorius yra apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Nenustatyta FABĮ 11 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ji negali būti paskirtas pareiškėjo bankroto administratoriumi.

3013.

31Byloje gautas bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ prašymas paskirti jį bankroto administratoriumi atmetamas, nes, pirma, nei teismas, nei pareiškėjas, nei kreditoriai nesikreipė į minėtą bankroto administratorių dėl jo kandidatūros, antra, iš šio asmens pateiktų dokumentų matyti, kad jam reikalinga bankroto procedūroms atlikti 350 Eur suma, kuri yra didesnė nei bankroto administratorės Eglės Gabrėnienės nurodoma suma – 300 Eur.

3214.

33Įvertinus teismui pateiktą bankroto administratorės Eglės Gabrėnienės bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą, laikytina, kad nurodyta 300 Eur suma yra protinga ir pagrįsta. Įstatymo 22 straipsnio 3 dalis numato, kad bankroto administratoriui mokėtina suma už fizinio asmens bankroto procedūrų atlikimą laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos negali būti didesnė negu 3 MMA. Bankroto administratoriui Eglei Gabrėnienei nustatoma 300 Eur suma, kurią ji turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti (Įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

3415.

35Pareiškėjas nurodo, jog kiekvieną mėnesį jo būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšos sudaro 930 Eur sumą: maistas, ryšio, transporto, higienos, aprangos, avalynės išlaidos, komunalinės paslaugos – 280 Eur, bei 650 Eur – vaikų poreikiams. Atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytą 280 Eur sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį jo būtiniesiems poreikiams tenkinti, pripažintina, kad 280 Eur suma yra būtina pareiškėjui ir yra protinga. Byloje nustatyta, kad teismo sprendimais iš pareiškėjo yra priteistas jo nepilnamečio sūnaus M. D. išlaikymas po 300 Eur per mėnesį, o nepilnametės dukters L. D. išlaikymui – po 350 Eur kas mėnesį dydis (t. 1, 14-15, 16 b.l.). Teismas sprendžia, kad teismo sprendimais priteistos iš pareiškėjo sumos yra būtinos ir reikalingos jo nepilnamečių vaikų išlaikymui. Laikytina, kad nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tvirtintina pareiškėjui kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų suma sudaro 930 Eur (Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas).

3616.

37Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

3817.

39Remiantis Įstatymo 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu bei atsižvelgiant į pareiškėjo finansinę padėtį, nustatytinas 4 mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui teismui tvirtinti.

4018.

41Iš pareiškėjo paaiškinimų ir pateiktų dokumentų teismas sprendžia, kad šiuo atveju nėra duomenų, kad pareiškėjo vykdoma individuali veikla didina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, todėl pareiškėjui leidžiama vykdyti individualią veiklą iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 6 str. 5 d. 5 p.). Pareiškėjas prašo patvirtinti nuo 1 450 Eur iki 2000 Eur dydžio sumą individualios veiklos vykdymui reikiamų lėšų sumą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas sprendžia, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos pareiškėjo vykdomai individualiai veiklai vykdyti reikiamų lėšų suma yra 1400 Eur, atsižvelgiant į tai, kad ši suma yra skirta 4 mėnesių laikotarpiui (nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui teismui tvirtinti), kas per mėnesį vidutiniškai sudarytų po 350 Eur. Laikytina, kad teismui nenustačius pareiškėjo individualios veiklos vykdymui reikiamų lėšų sumos nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pareiškėjas negalėtų tinkamai vykdyti individualios veiklos, kadangi piniginės lėšos yra reikalingos atsiskaityti už medžiagas baldų gamybai su tiekėjais. Tokiu būdu pareiškėjas negalėtų įvykdyti gautų baldų pagaminimo užsakymų, nes už gautą avansą, jis negalėtų įsigyti žaliavos.

4219.

43Teismas pareiškėjui išaiškina, kad vykdymas individualią veiklą, jis privalo veikti taip, kad jo veikla mažintų dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius. Individuali veikla, kuri nemažina dėl bankroto patiriamų kreditorių nuostolių, turi būti nutraukta (FABĮ 6 str. 5 d. 5 p.).

4420.

45Įsiteisėjus šiai nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, praneština kredito įstaigoms, aptarnaujančioms pareiškėją, antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, registruotiną turtą tvarkantiems valstybės registrams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Įstatymo 6 str. 4 d.).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsniu, 6 straipsnio 1-3 dalimis, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

47iškelti A. D., a. k. ( - ) fizinio asmens bankroto bylą.

48Paskirti A. D. bankroto administratoriumi Eglę Gabrėnienę, a.k. ( - )

49Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fiziniam asmeniui bankroto bylos iškėlimo dienos.

50Patvirtinti 300 Eur (trijų šimtų Eur) lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti A. D. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

51Patvirtinti 930 Eur (devyni šimtai trisdešimt Eur) lėšų sumą reikalingą kiekvieną mėnesį A. D. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, nustatant, kad iš šios 930 Eur sumos kas mėnesį yra skirta bendra 650 Eur suma pareiškėjo A. D. nepilnamečių vaikų L. D., gimusios 2010-12-27, ir M. D., gimusio 2004-09-03, išlaikymui.

52Patvirtinti 1400 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai Eur) dydžio sumą individualios veiklos vykdymui reikiamų lėšų sumą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

53Nustatyti keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

54Išaiškinti, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą:1) draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles, tarp jų už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą skaičiavimas; 2) fizinio asmens turtui negali būti nustatoma priverstinė hipoteka; 3) draudžiama fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu (jį parduoti, kitaip perleisti ar sudaryti kitokius sandorius), išskyrus šio įstatymo numatytas išimtis. Šiuo turtu disponuoja bankroto administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka; 4) bankroto administratorius nedelsdamas savo vardu atidaro atskirą depozitinę sąskaitą kredito įstaigoje fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti (toliau – depozitinė sąskaita). Depozitinės sąskaitos lėšomis disponuoja bankroto administratorius; 5) fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tik turėdamas teismo leidimą, jeigu ši veikla mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius. Individuali ir (ar) ūkininko veikla, kuri nemažina dėl bankroto patiriamų kreditorių nuostolių, turi būti nutraukta. Reikalavimai, atsiradę iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, tvirtinami nutraukus fizinio asmens individualią ir (ar) ūkininko veiklą ir tenkinami FABĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka; 6) fizinis asmuo disponuoja lėšomis, esančiomis vienoje sąskaitoje kredito įstaigoje, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla, kuriai vykdyti reikalinga atskira sąskaita (sąskaitos) kredito įstaigoje (įstaigose).

55Nurodyti bankroto administratoriui, kad atidarius depozitinę sąskaitą, jis turi nurodyti kredito įstaigai, kad depozitinės sąskaitos išrašus turi teisę gauti fizinis asmuo, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo depozitinės sąskaitos atidarymo dienos perduoti šios sąskaitos duomenis fiziniam asmeniui.

56Nurodyti A. D. per 15 dienų nuo FABĮ 6 str. 6 dalyje nurodytų duomenų gavimo dienos pervesti bankroto procedūroms atlikti 300 Eur lėšų sumą į bankroto administratoriaus nurodytą depozitinę sąskaitą.

57Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui A. D., Luminor Bank AB, antstoliui Jonui Petrikui ir paskirtam bankroto administratoriui Eglei Gabrėnienei, taip pat pareiškėjo kreditoriams – SIA „B2KAPITAL“, I. D..

58Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bankui „Luminor Bank“, AB, antstoliui Jonui Petrikui.

59Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. teismo posėdyje nagrinėjo pareiškėjo A. D. pareiškimą dėl bankroto bylos... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas prašo iškelti jam bankroto bylą, prašo patvirtinti 300 Eur... 6. 2.... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad palaiko pareiškimą ir jame... 8. 3.... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė pareiškimą, prašė jį... 10. 4.... 11. Kreditoriai antstolis Jonas Petrikas, I. D., „B2Kapital“ SIA informuoti... 12. 5.... 13. Kreditorius „B2Kapital“ SIA pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad iki... 14. Teismas konstatuoja:... 15. pareiškėjo pareiškimas tenkinamas. ... 16. 6.... 17. Tik pats pareiškėjas gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jam... 18. 7.... 19. Pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas... 20. 8.... 21. Nagrinėjamu atveju teismui nepateikta įrodymų, kurių pagrindu būtų galima... 22. 9.... 23. Minėtas Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas detalizuoja, kokiais... 24. 10.... 25. Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą... 26. 11.... 27. Atsižvelgęs į išdėstytus motyvus, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas... 28. 12.... 29. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu,... 30. 13.... 31. Byloje gautas bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“... 32. 14.... 33. Įvertinus teismui pateiktą bankroto administratorės Eglės Gabrėnienės... 34. 15.... 35. Pareiškėjas nurodo, jog kiekvieną mėnesį jo būtiniesiems poreikiams... 36. 16.... 37. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų... 38. 17.... 39. Remiantis Įstatymo 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu bei atsižvelgiant į... 40. 18.... 41. Iš pareiškėjo paaiškinimų ir pateiktų dokumentų teismas sprendžia, kad... 42. 19.... 43. Teismas pareiškėjui išaiškina, kad vykdymas individualią veiklą, jis... 44. 20.... 45. Įsiteisėjus šiai nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, praneština... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 47. iškelti A. D., a. k. ( - ) fizinio asmens bankroto bylą.... 48. Paskirti A. D. bankroto administratoriumi Eglę Gabrėnienę, a.k. ( - )... 49. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 50. Patvirtinti 300 Eur (trijų šimtų Eur) lėšų sumą, kurią bankroto... 51. Patvirtinti 930 Eur (devyni šimtai trisdešimt Eur) lėšų sumą reikalingą... 52. Patvirtinti 1400 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai Eur) dydžio sumą... 53. Nustatyti keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 54. Išaiškinti, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens... 55. Nurodyti bankroto administratoriui, kad atidarius depozitinę sąskaitą, jis... 56. Nurodyti A. D. per 15 dienų nuo FABĮ 6 str. 6 dalyje nurodytų duomenų... 57. Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjui A. D., Luminor... 58. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo... 59. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...