Byla 2S-729-479/2015
Dėl teisių pažeidimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo R. J. A. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-18 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės S. M. ieškinį atsakovui R. J. A. dėl teisių pažeidimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė S. M. 2014-09-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. J. A. dėl ieškovės turtinių teisių pažeidimo. Ieškovė prašė teismo pašalinti kliūtis ieškovei patekti į bendrojo naudojimo laiptinę ir palėpę gyvenamajame name ( - ).

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-12-10 sprendimu už akių ieškinį patenkino ir įpareigojo atsakovą per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti kliūtis ieškovei naudotis ginčijama gyvenamojo namo dalimi.

5Atsakovas R. J. A. Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2014-12-30 pateikė pareiškimą dėl teismo 2014-12-10 sprendimo už akių peržiūrėjimo. Atsakovas nurodė, kad teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nes gyvena Airijoje ir apie teismo procesą jam nebuvo pranešta. Atsakovas paaiškino ir tai, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra vieno buto pastatas, kurį sudaro rūsys, pirmasis aukštas bei mansarda, o palėpės šiame pastate nėra. Atsakovas teismui nurodė, kad laiptinė nėra bendro naudojimo objektas ir nepriklauso ieškovei bendrosios dalinės nuosavybės teise. Atsakovas pareiškimu prašė panaikinti teismo 2014-12-10 sprendimą už akių, bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujinti ir ieškovės ieškinį atmesti.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-02-18 nutartimi netenkino atsakovo pareiškimo dėl teismo 2014-12-10 sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas nustatė, kad atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl byloje buvo priimtas sprendimas už akių. Teismas konstatavo, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai. Teismas nustatė, jog gyvenamajame name ( - ), esanti laiptinė ir palėpė yra bendrojo naudojimo patalpos, todėl ieškovė turi teisę šiomis patalpomis naudotis. Teismas konstatavo, jog atsakovas nenurodė svarbių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, leidžiančių abejoti priimto teismo sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu.

7Atsakovas R. J. A. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-18 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-10 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Atsakovas skunde nurodė, kad teismo nutartis yra nemotyvuota. Atsakovas nurodė ir tai, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo buvo nurodyti argumentai ir įrodymai, leidžiantys abejoti teismo sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu. Atsakovas paaiškino, jog gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra vieno buto pastatas, kurį sudaro rūsys, ieškovei priklausantis pirmasis aukštas bei atsakovui priklausanti mansarda. Atsakovas teigė, jog palėpės šiame name nėra, o laiptinė nėra bendrojo naudojimo objektas ir ieškovei nepriklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Atsakovas nurodė ir tai, kad teismas negalėjo procesinių dokumentų atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, nes byloje buvo galima paskirti kuratorių.

8Ieškovė S. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-18 nutartį palikti nepakeistą. Ieškovė nurodė, kad atsakovo teiginys, jog name nėra palėpės, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Ieškovė tvirtino tai, jog priimdamas sprendimą už akių pirmosios instancijos teismas procesinių normų nepažeidė.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).

11Atsakovas atskirajame skunde nurodė, jog teismo nutartis yra nemotyvuota ir tai yra absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas. Ši skundo nuostata yra nepagrįsta. Pagal LR CPK 329 str. 2 d. 4 p. absoliučiu teismo sprendimo (nutarties) negaliojimu pagrindu yra laikoma tai, kad teismo sprendimas ar nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu pagal LR CPK 329 str. 2 d. 4 p. laikomas visiškas motyvų nebuvimas, kai dėl to negalima nustatyti kokiais argumentais remiantis buvo priimtas teismo procesinis sprendimas. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išdėstė bylai reikšmingas faktines aplinkybes, pateikė išsamų šių aplinkybių teisinį vertinimą ir nurodė LR CPK nuostatas, kuriomis vadovaudamasis teismas padarė nutartyje nurodytas išvadas. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra motyvuota ir ji atitinka įstatymo reikalavimus.

12Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal LR CPK 285 str. 1 d. sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeisti pasyviosios ginčo šalies teisės ir teisėti interesai ir kad byla būtų išnagrinėta teisingai, LR CPK 287 str. nustatyta teisė šaliai, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, paduoti pareiškimą dėl šio sprendimo peržiūrėjimo. LR CPK 288 str. 4 d. nustato, kad teismas, išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui arba byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių.

13Atsakovas skunde nurodė, kad gyvenamajame name ( - ), nėra palėpės, o laiptinė nėra bendrojo naudojimo objektas ir ieškovei nepriklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Atsakovo įsitikinimu šios aplinkybės turi įtakos teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Su šiomis skundo nuostatomis sutikti negalima. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 51/100 dalys, o atsakovui - 49/100 dalys gyvenamojo namo ( - ). Byloje nėra ginčo dėl to, jog ieškovei priklauso gyvenamojo namo pirmasis aukštas, o atsakovui priklauso šio namo mansarda. Byloje esančioje namų valdos techninės apskaitos byloje yra nurodyti atsakovui priklausančios mansardos patalpų dydžiai bei patalpų išdėstymas. Byloje pateiktas antstolės V. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog virš atsakovui priklausančios mansardos yra palėpė, tai yra erdvė virš mansardos viršutinės perdangos ir namo stogo. Šią aplinkybę patvirtina ir atsakovo pateiktos nuotraukos. Taigi bylos duomenys patvirtina, kad gyvenamojo namo pastogėje yra palėpė, kuri nėra atsakovui priklausančios mansardos dalis ir laikytina gyvenamojo namo bendro naudojimo objektu. Byloje nėra duomenų apie tai, jog šalys būtų sudariusios susitarimą dėl pastogės naudojimosi tvarkos. Taigi teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas nenurodė aplinkybių, paneigiančių palėpės įrengimą ginčo name, ir teismas neturėjo pagrindo bylos nagrinėjimą atnaujinti (LR CPK 178 str.).

14Apeliacinės instancijos atsižvelgia ir į tai, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad gyvenamajame name esanti laiptinė priklauso atsakovui asmeninės nuosavybės teise. Byloje nėra duomenų ir apie tai, jog ginčo šalys būtų sudariusios susitarimą dėl naudojimosi laiptine tvarkos, pagal kurią naudojimasis name esančia laiptine būtų priskirtas tik atsakovui. Dėl to apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad gyvenamajame name esanti laiptinė yra bendro naudojimo patalpa.

15Teismas atsižvelgia ir į tai, kad LR CK 4.82 str. 1 d. nustato, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kitokia įranga. LR CK 4.83 str. 1 d. nustatyta, jog buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad ieškovė turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpomis. Dėl to apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad atsakovo pareiškime dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytos aplinkybės neturi įtakos teismo 2014-12-10 sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (LR CPK 288 str. 4 d.).

16Atsakovas atskirajame skunde nurodė ir tai, kad teismas negalėjo procesinių dokumentų atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, nes byloje buvo galima paskirti kuratorių. Atsakovo įsitikinimu dėl to byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Ši skundo nuostata taip pat nepagrįsta. LR CPK 130 str. 1 d. nustato, kad tais atvejais, kai adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir LR CPK nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratorių, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kuratorius yra skiriamas šalies, kuri siekia atlikti skubius procesinius veiksmus, prašymu ir lėšomis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas gali tik pasiūlyti šaliai pasinaudoti kuratoriaus institutu, bet neturi teisės skirti jo savo iniciatyva. Prašymo skirti kuratorių ir apmokėjimo nebuvimas reiškia kuratoriaus paskyrimo negalimumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-01-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2010 ir kt.).

17Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, jog ieškinyje nurodytu adresu atsakovui siųsti procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Patikrinus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis buvo nustatyta, jog atsakovas Lietuvos Respublikoje nedirba. Iš Gyventojų registro tarnybos duomenų buvo nustatyta, jog nuo 2010-05-16 atsakovas yra išvykęs į Airiją. Ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. Ieškovė nepateikė teismui prašymo paskirti atsakovui kuratorių, todėl konstatuojama, kad kuratoriaus paskyrimas nagrinėjamu atveju nebuvo galimas. Taigi nesant duomenų apie atsakovo gyvenamąją ar darbo vietą bei nesant galimybės byloje paskirti kuratorių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai procesinius dokumentus atsakovui įteikė viešo paskelbimo būdu. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai, todėl teismas pagrįstai priėmė sprendimą už akių.

18Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-18 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. Teismas... 3. ieškovė S. M. 2014-09-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. J. A.... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-12-10 sprendimu už akių ieškinį... 5. Atsakovas R. J. A. Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2014-12-30 pateikė... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-02-18 nutartimi netenkino atsakovo... 7. Atsakovas R. J. A. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 8. Ieškovė S. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 11. Atsakovas atskirajame skunde nurodė, jog teismo nutartis yra nemotyvuota ir... 12. Teismas atsižvelgia į tai, kad pagal LR CPK 285 str. 1 d. sprendimas už... 13. Atsakovas skunde nurodė, kad gyvenamajame name ( - ), nėra palėpės, o... 14. Apeliacinės instancijos atsižvelgia ir į tai, kad atsakovas nepateikė... 15. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad LR CK 4.82 str. 1 d. nustato, jog butų ir... 16. Atsakovas atskirajame skunde nurodė ir tai, kad teismas negalėjo procesinių... 17. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, jog ieškinyje nurodytu adresu... 18. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 335-339 str., teismas... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-18 nutartį palikti nepakeistą....