Byla 2-27169-638/2014
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje A. K., O. K., antstolė Audronė Adomaitienė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „General Financing“ pareiškimą dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje A. K., O. K., antstolė Audronė Adomaitienė,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme 2014 m. lapkričio 27 d. priimtas pareiškėjo UAB „General Financing“ prašymas nustatyti, kad skolininkei A. K. bendroje jungtinėje su jos sutuoktiniu O. K. nuosavybėje priklauso pusė (viena antroji) visų sutuoktinio pajamų - kurias jis gauna arba ateityje gaus.

3Suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011-04-19 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-6141-638/2011 dėl 2032,86 Lt skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės A. K. (buv. Bukauskaitės) kreditoriaus UAB „General Financing“ naudai. Skolininkė savo prievolės nėra įvykdžiusi, o bendras vykdomajame dokumente nurodytos išieškoti ir skolininkės negrąžintos skolos likutis sudaro 2032,86 Lt ir 5 procentai metinių palūkanų. Kadangi skolininkė geruoju savo prievolės nevykdė, dėl priverstinio skolos išieškojimo pareiškėjas kreipėsi į antstolę Audronę Adomaitienę. 2014-11-10 iš antstolės gavo patvarkymą dėl skolininkės sutuoktinio priklausančio darbo užmokesčio arešto vykdomojoje byloje Nr. 0036/11/02063, kuriuo antstolė informavo UAB „General Financing“ apie tai, kad skolininkė nuo 2012-06-16 yra santuokoje su O. K., o pastarasis dirba UAB „GTV GROUP ir KO“ ir gauna darbo užmokestį, todėl antstolė pasiūlė kreiptis į teismą dėl skolininkės turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

6Įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas yra įtvirtintas CPK 18 straipsnyje, kuriame numatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tais atvejais, kai sprendimas nevykdomas, asmenys, kurių naudai priimtas sprendimas, gali prašyti sprendimą įvykdyti priverstinai. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu sprendimas realizuojamas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius.

7Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas skolininkės turto, esančio su kitu asmeniu, dalies nustatymo klausimas. Vykdant išieškojimą iš skolininkės A. K. – fizinio asmens – išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, įeinančios į bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę. CK 4.73 str. 1 d. nustatyta, kad bendrosios nuosavybės teisė gali būti dalinė arba jungtinė. Jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad jų dalys yra lygios (CK 4.73 str. 3 d.). Pagal CK 4.92 str. 1 d. nuostatas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į bendrąją nuosavybę nustato CK trečiosios knygos normos. CK 3.87 str. 1 d. įtvirtina nuostatą, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, o CK 3.117 str. – sutuoktinių nuosavybės teisės lygybės prezumpciją. Preziumuojama, kad turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.).

8Nenustačius skolininko dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje negalima tiksliai apibrėžti sutuoktinio asmeninio turto apimties ir jo vertės. Dėl šios priežasties negali būti nukreiptas išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kol nėra nustatyta jam priklausanti dalis, ar padalytas santuokoje įgytas turtas (CK 3.116 str., CPK 667 str.).

9Byloje nėra duomenų, kad skolininkė A. K. turi asmeninio turto, iš kurio galėtų būti vykdomas skolos išieškojimas. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad suinteresuoti asmenys A. K. ir O. K. yra sudarę santuoką. Byloje duomenų, kad po santuokos sudarymo suinteresuotų asmenų teisinis turto režimas būtų nustatytas pagal LR CK 3.101 str. – 3.108 str. nuostatas, nėra. Taip pat nėra pateikta duomenų, kad santuoka yra nutraukta. Įstatymas numato, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai; įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo; pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui ir kita) (CK 3.88 str. 1 d.).

10Šio straipsnio 2 d. numatyta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CPK 177, 178 str.).

11Pagal CK 3.117 str. sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Byloje nėra duomenų, kurie paneigtų CK 3.117 str. 1 d. įtvirtintą sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpciją, todėl teismas sprendžia, kad skolininkei A. K. asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis jos sutuoktinio O. K. areštuoto turto.

12Pagal CK 3.88 str. 1 d. vienas iš kriterijų vieno sutuoktinio gaunamas pajamas pripažinti bendru turtu yra gaunamų pajamų pobūdis ar pagrindas. Tikslinės paskirties išmokos dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, neturtinės žalos atlyginimas, vieno sutuoktinio gauta tikslinė materialinė parama negali būti pripažinta bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, todėl tokias pajamas O. K. gaunant jas ateityje, jos išliks O. K. asmenine nuosavybe.

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas dėl skolininkės turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 667 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291, 667 str., teismas

Nutarė

15Tenkinti pareiškėjo UAB „General Financing“ pareiškimą dėl skolininkės turto dalies nustatymo.

16Nustatyti skolininkės A. K., asmens kodas ( - ) dalį bendroje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktiniu O. K., asmens kodas ( - ) ir pripažinti, kad skolininkei A. K. priklauso ½ (viena antroji) dalis visų sutuoktinio O. K. pajamų, kurias jis gauna arba ateityje gaus, išskyrus tikslinės paskirties išmokas dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, neturtinės žalos atlyginimą, gautą tikslinę materialinę paramą.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai