Byla 2S-458-212/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimutės Sankauskaitės, Rimanto Savicko,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. D. atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovo M. D. prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Atsakovas prašė Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimo vykdymą dalyje dėl 58 495,50 Lt kompensacijos sumokėjimo ieškovei S. D. atidėti iki 2010 m. liepos 10 d. Nurodė, kad įsiteisėjus teismo 2008-06-13 sprendimui kreipėsi į banką dėl kredito suteikimo, kad galėtų sumokėti priteistą kompensaciją, tačiau bankas atsisakė jam suteikti kreditą, iki 2010-07-10, t.y. iki tol kol jis įvykdys piniginę prievolę AB SEB Vilniaus bankui ir sumokės paskolą pagal 2005-07-11 vartojimo kredito sutartį. Teigia, kad jo turtinė padėtis yra sunki, pajamos nedidelės bei dėl prievolės bankui, laikinai negali įvykdyti teismo sprendimo dalyje dėl piniginės kompensacijos sumokėjimo.

6Anykščių rajono apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino iš dalies – atidėjo Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 13 d. sprendimo įvykdymą dalyje dėl 58 495,50 Lt kompensacijos sumokėjimo S. D. iki 2009 m. liepos 13 d. Nustatė, kad Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-06-13 sprendimu nutraukta santuoka, tarp ieškovės S. D. ir atsakovo M. D., padalintas santuokoje įsigytas turtas bei iš atsakovo priteista 58 495,50 Lt kompensacija S. D.. Taip pat teismas nustatė, kad atsakovas dirba, tačiau jo uždarbis nedidelis, kitokių pajamų neturi, turi nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą ir sodo namelį, kuris padalinus turtą atiteko jam ir jis jame gyvena, šalys gyvendamos santuokoje buvo gavę iš SEB banko vartojimo kreditą, kurį bankui grąžina atsakovas M. D. ir šiai dienai yra likę sugrąžinti 4 513,34 Lt ir dėl šios aplinkybės bankai negali atsakovui pagal jo gaunamas pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus suteikti kito didelio kredito, bei padarė išvadą, kad jis negali iš karto įvykdyti teismo sprendimą ir sumokėti ieškovei priteistą 58 495,50 Lt piniginę kompensaciją. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės turtinė padėtis nėra bloga, ji dirba, turi nekilnojamojo turto, dukra yra pilnametė bei į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatavo, jog yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą bei jį atidėjus nebus neproporcingai pažeisti teisėti ieškovės interesai.

7Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-09-11 nutartį, ieškovo prašymą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nutartis nepagrįsta, nemotyvuota, nes teismas netinkamai taikė įstatymus, vertino jos pateiktus įrodymus. Teismas nagrinėdamas atsakovo M. D. prašymą nesivadovavo teisingumo, protingumo, lygiateisiškumo ir diskriminavo (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 str. ) principus bei nukrypo nuo teismų praktikos. Taip pat, teismas nesprendė klausimo ar atidėjus sprendimo įvykdymą bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus pažeisti jos interesai. Nesiaiškino ar atidėjus sprendimo įvykdymą, skolininkas turės realią galimybę įvykdyti sprendimą. Nurodo, kad atsakovas pateikė tik vieno banko paaiškinimą apie negalėjimą gauti kreditą, tačiau nepateikė kitų bankų pozicijos. Teigia, kad teismas neatsižvelgė į jos turtinę padėtį, į gaunamas pajamas, į tai, kad neįgali bei viena išlaiko pilnametę dukrą, kuri mokosi 12 klasėje. Nurodo, kad teismas tinkamai neišnagrinėjo įrodymų apie abiejų šalių turtinę padėtį, nevertino aplinkybių, kad atsakovui po santuokos nutraukimo atiteko beveik visas santuokoje įgytas turtas ir tai, kad atsakovas neprašė atidėti piniginės kompensacijos mokėjimo nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą, net nekėlė tokio klausimo.

8Atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą atsakovas prašo apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nesutinka su ieškovės argumentu, jog teismas priimdamas nutartį nesprendė klausimo ar atidėjus sprendimo įvykdymą bus užtikrintas sprendimo įvykdymas ir ar jis turės realią galimybę įvykdyti teismo sprendimą, nes nagrinėjant jo prašymą, dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo, ieškovė nekėlė tokio klausimo. Be to, byloje nėra duomenų, kad teismo sprendimo dalis dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo, nebus vykdoma. Jo veiksmai po sprendimo priėmimo įrodo, kad jis stengėsi įvykdyti šį teismo sprendimą, t.y. kreipėsi į bankus dėl kredito suteikimo, kad galėtų sumokėti teismo priteistą kompensaciją ieškovei, tačiau bankai įvertinę jo turtinę padėtį, atsisakė suteikti kreditą iki tol, kol jis negrąžins kredito. Teigia, kad nutraukus santuoką ir padalijus turtą, teismas jam priteisė žemės sklypą su sodo nameliu. Nurodo jei nevykdys teismo sprendimo dėl kompensacijos išmokėjimo, išieškojimas būtų galimas nukreipiant būtent į šį nekilnojamąjį turtą. Ieškovė nepagrįstai nurodo, jog teismas tinkamai neištyrė ir neįvertino įrodymų apie abiejų šalių turtinę padėtį, nes teismas išsamiai išanalizavo duomenis apie jo ir ieškovės turtinę padėtį ir pripažino, kad jo turtinė padėtis yra labai sunki. Nurodo, kad priešieškinyje jis kėlė reikalavimą, kuriuo prašė teismo turtą dalinti natūra, nes sumokėti kompensacijos neturi iš ko. Nesutinka su ieškovės teiginiais, jog siekiu užvilkinti kompensacijos mokėjimą bei piktnaudžiauju savo procesinėmis teisėmis, nes turtas buvo padalintas pagal pačios ieškovės reikalavimą.

9Atskirasis skundas tenkintinas, Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-09-11 nutartis panaikinama ir klausimas sprendžiamas iš esmės: M. D. prašymas atidėti teismo sprendimo įvykdymą, atmestinas (CPK 337 str. 2 p.).

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

11Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str. 1 d.). Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, nepažeidžiant šalių lygiateisiškumo principo. Tuo pačiu būtina nagrinėti kitas aplinkybes, kuriomis remiasi šalys. Ši teismo teisė vertintina kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti teismo sprendimu. Todėl atidėti teismo sprendimo vykdymą galima tik išimtinais atvejais.

12Nustatyta, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 2008-06-13 sprendimu S. D. ir M. D. santuoką nutraukė ir padalino santuokoje įgytą turtą. Iš atsakovo M. D. buvo priteista 58 495,50 Lt kompensacija ieškovei S. D. (t. 2, b. l. 80-87). Šio sprendimo šalys neskundė, tačiau atsakovas 2008-07-18 pateikė prašymą, kad teismo sprendimo įvykdymas dėl 58 495,50 Lt kompensacijos sumokėjimo būtų atidėtas 2 metams (t. 2, b. l. 93). Prašymą motyvavo tuo, kad AB SEB bankas nesuteikia jam kredito kol nebus baigtas mokėti vartojimo kreditas. Šio kredito likutis 4 513 Lt ir sumokėtas jis bus iki 2010-07-10. Anykščių rajono apylinkės teismas 2008-09-11 nutartimi prašymą patenkino iš dalies, sprendimo įvykdymą dalyje dėl 58 495,50 Lt kompensacijos sumokėjimo S. D., atidėjo iki 2009-07-13 (t. 2, b. l. 116-117).

13Ieškovė S. D. nesutinka su teismo nutartimi. Mano, kad nutartis nepagrįsta ir neteisėta, nes visiškai neįvertinti jos argumentai ir paaiškinimai. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kaip bus užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas, atidėjus vykdymą metams. Atsakovo nurodomos aplinkybės nėra kliūtis tinkamai vykdyti teismo sprendimą.

14Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės skundo argumentais ir įvertinusi byloje esamus įrodymus daro išvadą, kad atsakovo prašymas atidėti Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-06-13 sprendimo įvykdymą dalyje dėl 58 945,50 Lt kompensacijos išmokėjimo, yra nepagrįstas ir atmestinas.

15Nagrinėjant atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, būtina sistemiškai aiškinti įstatymų nuostatas. O įstatymas reglamentuoja, kad dalijant sutuoktinių turtą galima nukrypti nuo lygių dalių principo ir tokiu atveju sutuoktinis, kuriam priteista didesnė turto dalis privalo išmokėti kitam sutuoktiniui kompensaciją. Pateikus adekvatų šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, teismas kompensacijos išmokėjimą gali atidėti, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams (CK 3. 117 str. 3 d.). Anykščių rajono apylinkės teismas atidėdamas kompensacijos išmokėjimą vieneriems metams, neatsižvelgė į šį įstatymo reikalavimą ir nepareikalavo iš atsakovo adekvataus prievolės užtikrinimo. Atsakovas dėl paskolos suteikimo kreipėsi tik į vieną banką, o iš byloje esančių duomenų (t. 2, b. l. 108-110) negalima daryti išvados, kad kiti bankai taip pat nesuteiks atsakovui paskolos. Be to, ieškovė teismo posėdyje pareiškė, kad gali pasiskolinti 4 000 Lt, kad atsakovas sumokėtų kredito likutį ir kad galėtų gauti naują kreditą (t. 2, b. l. 99-100). Atsakovas nepareiškė noro pasinaudoti šia galimybe, t. y. nesiekia tinkamai įvykdyti teismo sprendimo. Vertinant šalių turtinę padėtį, negalima sutikti su tuo, kad atsakovo turtinė padėtis sunki. Jis darbingas, darbo užmokestis siekia apie 1 1000 Lt, turi savo būstą, neturi išlaikytinių. Ieškovė yra riboto darbingumo, pajamos sudaro apie 1 000 Lt ir iš jų išlaiko dukrą, kuri nors ir yra pilnametė, savo pajamų neturi, nes dar mokosi 12 klasėje bei nuomoja butą (t. 1, b. l. 40, 42-43). Bylos duomenys neįrodo atsakovo blogos turtinės padėties ir taip pat nėra jokių įrodymų, kad po vienerių metų ji pagerės ir atsakovas tuomet galės vykdyti teismo sprendimą. Taigi, atsakovui neįrodžius savo prašymo pagrįstumo, jis atmestinas.

16Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino šalių turtinę padėtį, bylos aplinkybes ir todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kuri naikinama ir atsakovo M. D. prašymas išsprendžiamas iš esmės: prašymas atmetamas.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Anykščių rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartį panaikinti ir M. D. prašymą dėl teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-47-266/2008 įvykdymo atidėjimo, atmesti.

Proceso dalyviai