Byla Ik-1586-505/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Daina Kukalienė, susipažinusi su pareiškėjos L. K. skundu atsakovui Valstybinei miškų tarnybai, tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, dėl akto panaikinimo

Nustatė

32010 m. spalio 4 d. L. K. atstovas advokatas Povilas Juzikis pateikė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybinės miškų tarnybos 2010 m. liepos 20 d. sprendimą, kuriuo pakeisti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys, įregistruojant Utenos miškų urėdijos Videniškių girininkijos 948 kvartalo 70 taksacinį sklypą (kirtavietę), kurioje nustatytas neteisėtas miškų kirtimo faktas.

4Atsisakytina skundą priimti.

5Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai – valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija (ABTĮ 2 str. 7 d.).

6Kaip matyti iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl Valstybinės miškų tarnybos veiksmų. Minėta institucija yra biudžetinė įstaiga, pagal kompetenciją tvarkanti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą, miškų informacinę sistemą, vykdanti visos Lietuvos miškų inventorizaciją atrankos metodu ir renkanti miškų ūkio statistinius duomenis, atliekanti miškų būklės stebėseną šalies miškuose, kontroliuojanti valstybinių ir privačių miškų būklę, miško naudojimą ir atkūrimą valstybės lygiu, vertinanti miškų inventorizaciją ir miškotvarkos projektus miško valdos ir šalies lygiu, vykdanti valstybinių ir privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą, siekianti užtikrinti gerą Lietuvos miškų būklę ir tvarų miško ekosistemos funkcionavimą visų nuosavybės formų miškuose, šalies miško genetinių išteklių kaupimą, išsaugojimą, tyrimą ir jų racionalų naudojimą, miškų atkūrimą ir įveisimą selekciškai vertinga ir kokybiška miško dauginamąja medžiaga. (Valstybinės miškų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464, 1 p.). Taigi, Valstybinė miškų tarnyba yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, pagal jai priskirtą kompetenciją vykdantis administravimą visoje valstybės teritorijoje.

7Kadangi pareiškėjos reikalavimas kildinamas iš centrinio administravimo subjekto veiksmų, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

8L. K. dėl savo pažeistų teisių gynimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą (ABTĮ 37 str. 3 d.). Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ

937 str. 3 d., 42 str. 1 d. 3 p).

10Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėja

Nutarė

12Atsisakyti priimti L. K. skundą.

13Grąžinti 100 (vienas šimtas) Lt žyminį mokestį 2010 m. spalio 4 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos AB „Swedbank“ (gavėjo sąskaita ( - )).

14Nutarties dalies dėl žyminio mokesčio grąžinimo vykdymą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atskiruoju skundu per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai