Byla B2-1593-153/2013
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Santechnikos centras“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ patikslintą prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Santechnikos centras“ bankroto byloje,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Swedbank lizingas“ teismui pateikė patikslintą prašymą, kuriuo prašo patvirtinti jo 36 785,56 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Santechnikos centras“ bankroto byloje, susidedantį iš 3 835,51 Lt įsiskolinimo pagal išrašytas, bet neapmokėtas sutarčių sąskaitas; 9 549,31 Lt įsiskolinimo likutį pagal įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. LT094074/ĮMS, 23 400,74 Lt nuostolį iš Turto pardavimo pagal 2012-02-02 lizingo sutartį Nr. LT085541.

3Pareiškėjas nurodė, kad ginčo dėl iš 3 835,51 Lt ir dėl 9 549,31 Lt įsiskolinimų nėra, o vietoje 5 822,02 Lt netiesioginių nuostolių (palūkanų įmokų) į finansinį reikalavimą turi būti įtraukta 23 400,74 Lt dydžio nuostolių suma, susidariusi dėl lizinguojamo turto pardavimo. Turtas buvo parduotas 2012-11-30 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. LT085541/PPS-1 už 37 000 Lt su PVM (30 578,51 Lt be PVM). Turto likutinė (neišpirkta) vertė po 2012-06-22 Sutarties nutraukimo (pagal įmokų grafiką kita Turto išpirkimo įmokų mokėjimo diena buvo 2013-06-30) sudarė 65 314,89 Lt su PVM (53 979,25 Lt be PVM) sumą, todėl nuostolio suma 23 400,74 Lt apskaičiuojama iš 53 979,25 Lt be PVM atimant 30 578,51 Lt be PVM.

4Atsiliepimų į patikslintą prašymą atsakovo BUAB „Santechnikos centras“ administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, tretieji asmenys V. K. ir M. K. teismui nepateikė.

5Prašymas tenkintinas.

6Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-12-04 tarp UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Santechnikos centras“ buvo sudaryta lizingo sutartis Nr. LT085541 (toliau-Lizingo sutartis), pagal kurią lizingo gavėjui UAB „Santechnikos centras“ buvo išsimokėtinai išnuomotas UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausantis turtas – automobilis Jeep Grand Cherokee (b.l. 9-14). Lizingo gavėjas UAB „Santechnikos centras“ įsipareigojo kas mėnesį mokėti sutartines įmokas pagal sutarties įmokų grafiką. Turtas turėjo būti išpirktas iki 2014-11-30. Tarp šalių 2012-02-02 buvo pasirašyta Lizingo sutarties nauja redakcija (b.l. 15-28), pagal kurią turtas turėjo būti išpirktas iki 2015-05-30, taip pat buvo nustatytos papildomos sąlygos, t. y. UAB „Santechnikos centras“ prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrintas fizinių asmenų V. K. ir M. K. laidavimu (b.l. 19). Tiek Lizingo sutarties, tiek jos naujos redakcijos 10.2 p. numatė, jog po sutartinių įmokų sumokėjimo ir tinkamai įvykdžius kitas sutartyje numatytas sąlygas, turto nuosavybės teisė su visomis su juo susijusiomis prievolėmis perduodama lizingo gavėjui. Kadangi lizingo gavėjas UAB „Santechnikos centras“ prievoles vykdė netinkamai, t. y. vėlavo mokėti įmokas, todėl lizingo sutarties šalys 2012-02-02 pasirašė įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. LT0940074/ĮMS (toliau Mokėjimo sutartis), pagal kurią lizingo gavėjas įsipareigojo padengti įsiskolinimą dalimis, mokėdamas nustatytas palūkanas (b.l. 29-32). UAB „Santechnikos centras“ 2012-06-21 pateikė prašymą nutraukti Lizingo sutartį ir Mokėjimo sutartį (b.l. 33); UAB „Swedbank lizingas“ nuo 2012-06-22 vienašališkai nutraukė abi sutartis ir atsiėmė lizingo turtą (b.l. 34, 143). Sutarties nutraukimas nėra ginčijamas. 2012-11-30 Pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. LT085541/PPS-1 (toliau – Pirkimo-pardavimo sutartis) lizingo turtas automobilis Jeep Grand Cherokee, ident. Nr. ( - ), buvo parduotas už 37 000 Lt (su PVM) UAB Baltijos realizacijos centrui (b.l. 144-145).

7Kauno apygardos teismas 2012-11-05 nutartimi įtraukė UAB „Swedbank lizingas“ į BUAB „Santechnikos centras“ kreditorių sąrašą su 13 384,82 Lt reikalavimu, o 2012-11-28 nutartimi UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimą dėl 5 822,02 Lt netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) pagal 2012-02-02 lizingo sutartį Nr. LR085541 atlyginimo atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-02-22 nutartimi Kauno apygardos teismo 2012-11-28 nutartį panaikino ir UAB „Swedbank lizingas“ 5 822,02 Lt dalies kreditorinio reikalavimo bankrutavusiai UAB „Santechnikos centras“ tvirtinimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl UAB „Swedbank lizingas“ pareikšto kreditorinio reikalavimo dalies, t. y. dėl 5 822,02 Lt netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) pagrįstumo, tačiau pareiškėjas UAB „Swedbank lizingas“ patikslintu prašymu vietoje 5 822,02 Lt netiesioginių nuostolių (palūkanų įmokų) į finansinį reikalavimą prašo įtraukti 23 400,74 Lt dydžio nuostolių sumą, susidariusią dėl lizingo turto pardavimo.

9Lizingo sutarties 11 punkte įtvirtintos vienašališko sutarties nutraukimo sąlygos ir padariniai. Pagal Lizingo sutarties (naujos redakcijos) 11.1-11.2 punktą lizingo bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą, o Lizingo sutarties 11.3.2 punktas numato lizingo davėjo teisę pareikalauti kompensuoti turto pardavimo nuostolį, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp neišpirktos turto vertės sutarties nutraukimo dieną ir turto pardavimo kainos, už kurią turtas gali būti parduotas ar kitaip realizuotas (b.l. 27). Pagal CK 6.574 str. lizingo davėjui nuostolių turi būti atlyginta tiek, kad jie grąžintų lizingo davėją į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

10Lizingo sutartis buvo nutraukta 2012-06-22. Iš byloje pateikto Įmokų grafiko pagal Lizingo sutartį Nr. LT085541 matyti, kad kita įmokos mokėjimo data pagal grafiką yra 2012-06-30, o neišpirkto turto vertė nurodytai datai yra 65 314,87 Lt (53 979,23 Lt be PVM) (b.l. 127). Lizinguojamas turtas buvo parduotas už 37 000 Lt su PVM (30 578,51 Lt be PVM) (b.l. 144-145). Likutinės turto (neišpirktos) vertės sutarties nutraukimo dieną ir parduoto turto kainos dydžiai yra patvirtinti byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (CPK 178 str.). Pareiškėjo nurodyti 23 400,74 Lt nuostoliai apskaičiuoti kaip skirtumas tarp turto likutinės (neišpirktos) vertės sutarties nutraukimo dieną ir parduoto turto kainos (53979,23-30578,51). Pareiškėjas pagrįstai reikalauja į finansinį reikalavimą įtraukti nuostolius, t.y. skirtumą tarp turto likutinės (neišpirktos) vertės sutarties nutraukimo dieną ir parduoto turto kainos, kadangi tokia pareiškėjo (lizingo davėjo) teisė yra numatyta Lizingo sutarties 11.3.2 punkte. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą, padidinti jo finansinį reikalavimą 23 400,74 Lt nuostolių, atsiradusių iš turto pagal Lizingo sutartį pardavimo, suma ir patvirtinti patikslintą UAB „Swedbank lizingas“ 36 785,56 Lt dydžio finansinį BUAB „Santechnikos centras“ bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 178 str., 291 str., 335 str. 1 d., ĮBĮ 26 str. 5 d.,

Nutarė

12patvirtinti patikslintą uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ 36 785,56 Lt finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Santechnikos centras“ bankroto byloje.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“, administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, tretiesiems asmenims V. K. ir M. K.. Įpareigoti administratorių su nutartimi supažindinti ir kitus uždarosios akcinės bendrovės „Santechnikos centras“ kreditorius.

14Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai