Byla e2-10159-819/2019
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovui A. D. M. (A. D. M.) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 649,82 Eur skolos, 58,48 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-4). Ieškinys buvo priimtas 2019 m. kovo 1 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d.).

4Atsakovui adresuotos ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti atsakovui 2019 m. kovo 6 d. CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, t. y. asmeniškai. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. birželio 26 d. pradinis kreditorius UAB „MCB Finance“ (dabartinis pavadinimas – UAB „IPF Digital Lietuva“) ir atsakovas sudarė paskolos sutartį Nr. 1903186 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui 24 mėnesių laikotarpiui buvo suteiktas 500,00 Eur kreditas, o atsakovas įsipareigojo grąžinti šią paskolą įmokų mokėjimo grafike nustatytomis sąlygomis (dvidešimt keturiomis lygiomis įmokomis), kartu sumokėdamas paskaičiuotas 73,01 procentų dydžio metines palūkanas (e.b.l. 19-22). Bendra atsakovo grąžintina suma pagal Sutartį buvo lygi 963,27 Eur, o galutinė paskolos grąžinimo data – 2017 m. birželio 15 d. (e.b.l. 19). Atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, dėl ko pradinis kreditorius, 2016 m. lapkričio 25 d. pranešimu nustatęs atsakovui papildomą 2 savaičių terminą įsipareigojimams įvykdyti ir šiam jų nevykdant, 2016 m. gruodžio 20 d. vienašališkai nutraukė Sutartį (e.b.l. 6-7, 25-26, Sutarties 11.1.5. p., 11.2. p.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi UAB „IPF Digital Lietuva“ (CPK 178 str., 185 str.). 2016 m. lapkričio 28 d. pradinis kreditorius UAB „IPF Digital Lietuva“ gautinų sumų pirkimo-pardavimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą ieškovei (e.b.l. 27-30, 3, 5). Ieškovė 2017 m. kovo 16 d. raštu pranešė atsakovui apie reikalavimo teisių į jos įsiskolinimą perleidimo faktą (e.b.l. 23, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 str. 1 d., 6.109 str. 1 d.). Pažymėtina, kad išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, tame tarpe ir reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011) (CK 6.109 str. 7 d.). Atsakovas liko skolingas ieškovei 649,82 Eur skolos, kurią sudaro nesumokėtos įmokos pagal mokėjimo grafiką (e.b.l. 6-7). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovei susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 str., 185 str.).

8Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 str. 1 d.). Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistini 649,82 Eur skolos.

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys Sutarties 5.1. punktu susitarė, kad, jeigu paskolos gavėjas negrąžina paskolos ir/ar nesumoka paskolos palūkanų iki paskolos grąžinimo dienos pabaigos, jis įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 0,05 proc. dydžio palūkanas už piniginių prievolių termino praleidimą nuo laiku negrąžintos paskolos ar jos atitinkamos dalies ir laiku nesumokėtų paskolos palūkanų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2019 m. vasario 15 d. paskaičiavo atsakovui 58,48 Eur delspinigių. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovo priteistini 58,48 Eur delspinigių (CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.).

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 708,30 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. kovo 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Ieškovė prašo byloje priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 16,00 Eur žyminis mokestis (e.b.l. 15-17, 24), 25,00 Eur patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti rengiant ieškinį (e.b.l. 8-18), 0,29 Eur komisinis banko mokestis (e.b.l. 14-18), iš viso 41,29 Eur. Patenkinus ieškinį visiškai, bylinėjimosi išlaidos – 41,29 Eur, iš atsakovo priteistinos ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p. ir 10 p., 98 str., 93 str. 1 d.).

12Šioje byloje valstybė patyrė 1,79 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (e.b. priedas). Kadangi procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), šios išlaidos iš atsakovo valstybės naudai nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288 straipsniu, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškovės SIA „B2Kapital“, juridinio asmens kodas 40103645131, ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovei SIA „B2Kapital“, juridinio asmens kodas 40103645131, iš atsakovo A. D. M., asmens kodas ( - ), 649,82 Eur (šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai 82 ct) skolos, 58,48 Eur (penkiasdešimt aštuoni eurai 48 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 708,30 Eur (septyni šimtai aštuoni eurai 30 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. kovo 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 41,29 Eur (keturiasdešimt vienas euras 29 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai