Byla 2-7261-115/2011
Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo Nr. 110297 „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ komisijos sprendimų panaikinimo, tretysis asmuo AB „Kauno tiltai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir AB „Eurovia Lietuva“ ieškinius atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo Nr. 110297 „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ komisijos sprendimų panaikinimo, tretysis asmuo AB „Kauno tiltai“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ ieškiniu (b.l.1-6, t.1) prašo panaikinti atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ir įpareigoti atsakovo pirkimo komisiją iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą, leidžiant ieškovui ištaisyti pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidas, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą Nr. 110297 „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“. 2011 m. rugsėjo 7 d. ieškovas pirkimui pateikė pasiūlymą. 2011 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. V-11-423 atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, nurodydamas, kad ieškovo pasiūlyme įtraukti ne visi darbai, nurodyti pirkimo sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose. 2011 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. 437 atsakovas atmetė ieškovo pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo. Nagrinėdamas ieškovo pasiūlymą atsakovas nepaprašė ieškovo pataisyti pastebėtų aritmetinių klaidų, tuo pažeisdamas ieškovo teises (Viešųjų pirkimo įstatymo 39 str. 1 d.), kurias atsakovas pats įtvirtino paskelbtuose pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygų 51 p.). Atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė vadovaudamasis pirkimo dokumentų 54.3 p. Atsakovas teigia, kad pasiūlyme įtraukti ne visi darbai (2011 m. rugsėjo 22 d. raštas Nr. 436, trečia ir septinta pastraipos), tačiau tai yra netiesa, kadangi žiniaraštyje Nr. 21 „Lietaus nuotekynė (L1) Lauko gatvė“ eilutė Nr. 23 „Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio k9=1,15,kiekis 4 m3“ ir žiniaraštyje Nr. 2 „Želdiniai“ eilutė Nr. 7 yra įtrauktos. Kad šias pasiūlymo kainos eilutes galima apskaičiuoti nustatant bendrą pasiūlymo kainą patvirtina ir pats atsakovas atsakyme į pretenziją nurodydamas, kad nagrinėjamos 23 eilutės kainą laikant lygia 0 gaunama aritmetinė klaida. Atsakovas remdamasis vien pirkimo dokumentų 6 priedo 1.1 punkto sąlyga ir nesivadovaudamas pirkimo sąlygų visuma, įskaitant nuostatas dėl pastebėtų kainos apskaičiavimo klaidų, pirkimo dokumentų 5 punkte nurodytais proporcingumo, racionalumo principais, negali teisėtai atmesti ieškovo pasiūlymo. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija netinkamai vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. taikymo, kadangi nesilaikė viešųjų pirkimų principų, o tai yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Atsakovas, priimdamas sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą neišsiaiškinęs visų aplinkybių, akivaizdžiai pažeidė proporcingumo principą. Kadangi ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, o laimėjusio pripažinto pasiūlymo kaina buvo net 2 449 437,67 Lt didesnė už ieškovo pasiūlytą kainą, šiuo atveju akivaizdžiai neužtikrintas viešųjų pirkimų tikslas – reikalingų paslaugų įsigyti racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas.

3Ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ ieškiniu (b.l. 1-8, t.2) prašo panaikinti atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 16 d. rašte Nr. V-11-425 nurodytą viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymą pirkime Nr. 110297; panaikinti atsakovo 2011 m. rugsėjo 22 d. rašte Nr. V-11-437 nurodytą viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo pirkime Nr. 110297; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad 2011 m. rugsėjo 7 d. pateikė pasiūlymą pirkimui Nr. 110297. 2011 m. rugsėjo 16 raštu Nr. V-11-425 atsakovas informavo ieškovą apie jo pasiūlymo atmetimą. 2011 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. V-11-438 atsakovas atmetė ieškovo pretenziją. Atsakovo sprendimas atmesti AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymą yra formalaus pobūdžio, tuo pažeidžiantis viešųjų pirkimų principus ir tikslus. Ieškovo pasiūlyme esantys trūkumai yra grynai techninio pobūdžio klaidos, atsiradusios, renkant (spausdinant) tekstą. Šios klaidos jokiu būdu nekeičia ieškovo pasiūlymo esmės. Atsakovas, nesuteikęs ieškovui galimybės paaiškinti savo pasiūlymo, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nustatytus skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus bei pirkimo taisyklių 70 p. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, pateiktą aiškinimą atsakovas neturi teisės atmesti ieškovo pasiūlymo dėl formalių trūkumų, nesuteikęs jam teisės šiuos trūkumus paaiškinti ir ištaisyti. Ieškovas, ištaisęs techninio pobūdžio klaidas, jokiu būdu neįgytų konkurencinio pranašumo kitų pirkimo dalyvių atžvilgiu, nes ištaisius šiuos trūkumus nei pasiūlymo esmė, nei pasiūlymo kaina nesikeistų ir išliktų ta pati. Atsakovas taip ir nepaaiškino, kodėl ieškovo pasiūlymo trūkumai negali būti ištaisyti pagal pirkimo taisyklių 70 p. Atsakovo sprendimas dėl formalių pasiūlymo trūkumų atmesti net 1 689 669,53 Lt pigesnį ieškovo pasiūlymą nei pasiūlymų eilėje esančio vienintelio ir brangiausio pirkimo dalyvio AB „Kauno tiltai“ pasiūlymas yra nesuderinamas su viešaisiais pirkimais siekiamais tikslais ir pažeidžia tiek Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nustatytus proporcingumo ir skaidrumo principus, tiek 3 str. 2 d. nustatytą pirkimų tikslą. Ieškovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 1 d., prašė pateikti susipažinimui AB „Kauno tiltai“ pasiūlymo dalies, kurioje pateikti darbų kiekiai ir kainos, kopiją, tačiau atsakovas nepagrįstai remdamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 41 str. 5 d. atsisakė suteikti minėtą informaciją. Papildomai pateiktuose paaiškinimuose ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ teigia, kad tiekėjo AB „Kauno tiltai“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, kadangi jis neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, kadangi neužpildė lentelės dėl kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų pavadinimų, o tai pažeidžia pirkimo sąlygų 19.4 p. reikalavimą. AB „Kauno tiltai“ pasiūlyme yra pateiktos trys skirtingos darbų projekto rengimo kainos, t.y. pasiūlyme pateikta informacija yra prieštaringa ir neaiški. AB „Kauno tiltai“ pasiūlyme yra aritmetinių klaidų, dėl kurių UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlymas buvo atmestas.

4Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į atsakovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ ieškinį(b.l.1-4, t.3) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad ieškovo pasiūlyme įtraukti ne visi darbai, nurodyti konkurso sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose – taip Lauko gatvės lietaus nuotekynės darbuose neįtrauktas 23 eilutėje nurodytas „mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio k9=1,15, kiekis 4 m3“. Ieškovas savo 2011 m. rugsėjo 21 d. pretenzijoje aiškino, kad šio darbo nurodyta vieneto kaina ir bendra suma „turėtų būti laikoma lygi 0 (nuliui)“. Įvertinus tai, Lauko gatvės lietaus nuotekynės žiniaraščiui suma yra 350 239,41 Lt, o ne kaip pateikta pasiūlyme 350 497,70 Lt. Į ieškovo pasiūlymą neįtrauktas dar vienas darbas, nurodytas konkurso sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose – Geležinkelio g. želdinių skyriuje į darbų sumą neįtraukta 7 eilutė – „forzitija tarpinė“, 75 vnt. Užrašyta vieneto kaina 10 Lt, bet neužrašyta ir į žiniaraščio sumą neįtrauktos šios eilutės sumos. Ieškovo pasiūlyme yra visa eilė aritmetinių klaidų, kurios turi įtakos bendro pasiūlymo kainai, o būtent: Bažnyčio g. tiesybos darbų žiniaraštyje 5 skyriuje „Želdiniai“ 32 eilutė – medžių šaknų apsauginė geotekstilė suma turi būti 403,92 Lt, o ne kaip pateikta pasiūlyme – 402,90 Lt; Bažnyčios g. ryšių kabelių kanalizacijos žiniaraštyje 6 eilutė – „kiti gelžbetoniniai gaminiai“ suma turi būti 2 422,28 Lt, o ne kaip pateikta pasiūlyme 2 422,29 Lt; Bažnyčios g. ryšių kabelių kanalizacijos žiniaraštyje 12 eilutė – „dirvos paruošimas“ suma turi būti 57,80 Lt, o ne kaip pateikta pasiūlyme – 57,81 Lt; Lauko g. tiesybos darbų žiniaraštyje ardymo darbų 3 eilutė – „mechanizuotas dangos išardymas“ suma turi būti 5 785,79 Lt, o ne – 5 785,80 Lt; Lauko g. ryšių kabelių kanalizacijos žiniaraštyje 6 eilutė – „kiti gelžbetoniai gaminiai“ suma turi būti 1 393,79 Lt, o ne – 1 393,80 Lt; Lauko g. apšvietimo elektros tinklų žiniaraščio suma turi būti 121 637,63 Lt, o ne – 121 928,33 Lt; Geležinkelio g. tiesybos darbų žiniaraštyje ardymo darbų 2 eilutė – „mechanizuotas dangos išardymas“ suma turi būti 3 996,67 Lt, o ne – 3 996,68 Lt; Geležinkelio g. tiesybos darbų žiniaraštyje dangų įrengimo 12 eilutė – „granitinė smulkioji mineralinė medžiaga“ suma turi būti 19 872 Lt, o ne – 19 800 Lt; Geležinkelio g. lietaus nuotekų tinklų žiniaraštyje SŽ-3 (nefinansuojama dalis) sk. Nr. 2 lietaus nuotekų tinklų 6 eilutė – „komunikacijos žymėjimo ženklo įrengimas“ suma turi būti 6 262,08 Lt, o ne – 782,76 Lt; Geležinkelio g. lauko apšvietimo elektros tinklų 13 eilutė – „išorės apšvietimo šviestuvų montavimas“ turi būti 1 559,61 Lt, o ne – 1 775,01 Lt; jei pasiūlymo darbų kaina be PVM 8 462 363,94 Lt, tai PVM nuo šios sumos turi būti 1 777 096,43 Lt ir bendra kaina turi būti 10 239 460,37 Lt, o ne 10 239 460,38 Lt. Įrašius į žiniaraščių eilutes teisingas sumas, keičiasi bendros šių žiniaraščių sumos, keičiasi ir suvestinio žiniaraščio sumos, keičiasi ir visa pasiūlymo kaina. Be to, nors ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlyme į suvestinį darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraštį įtraukti visi darbai ir medžiagos, tačiau objekto dalys: Žin. Nr. 2 „Bažnyčios gatvė“, Žin. Nr. 3 „Lauko gatvė“ ir Žin. Nr. 4 „Geležinkelio gatvė“ jungia į Žin. Nr. 5 „Lietaus nuotekynės tinklai“ įtrauktinų šių gatvių lauko nuotekynės žiniaraščius. Pagal konkurso sąlygų 6 priedo „Darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraščiai“ 1.1 p. privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes.

5Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į atsakovo AB „Eurovia Lietuva“ ieškinį (b.l.5-7, t.3) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad ieškovo pasiūlyme darbų kiekiai neatitinka tiems, kurie nurodyti konkurso sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose – lietaus nuotekynės tinklų lietaus nuotekų valymo įrenginių žemės ir statybinių konstrukcijų 6 eilutė – I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis pasiūlyme 300 m3, turi būti 30 000 m3, Geležinkelio g. (LAKD darbai) tiesybos darbų ardymo darbų 1 eilutė – mechanizuotas dangos išardymas pasiūlyme 460,3 m3, turi būti 460,4 m3, Geležinkelio g. (LAKD darbai) tiesybos darbų dangų įrengimo asfaltbetonio dangos 19 eilutė – asfaltbetonis pasiūlyme 962,04 t., turi būti 962,40 t., 20 eilutė – asfaltbetonio apatinio sluoksnio mišiniai pasiūlyme 962,04 t., turi būti 962,40 t., Geležinkelio g. lauko apšvietimo elektros tinklų 1 eilutė – uždaro perėjimo įrengimas pasiūlyme 393 m., turi būti 383 m. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d. ieškovo AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymo trūkumai nėra laikomi formaliais ir nesudaro atsakovui galimybės prašyti AB „Eurovia Lietuva“ paaiškinti ir ištaisyti formalius pasiūlymo trūkumus. Pasiūlymas taip pat neatitinka konkurso sąlygų 6 priedo „Darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraščiai“ 1.1 p.. „Žiniaraščių pildymas“ reikalavimų. Tiek Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p., tiek Trakų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 71.3 p., tiek šio konkretaus konkurso sąlygų 54.3 p. įsakmiai nurodo, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

6Ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ ieškinį prašo UAB „Lemminkainen Lietuva“ ieškinį atmesti. Paaiškina, kad UAB „Lemminkainen Lietuva“ neužpildė Lauko gatvės Lietaus nuotekynės žiniaraščio 23 eilutės, jos neįtraukdamas į pasiūlymo kainą, kas reiškia, kad tiekėjas perkančiajai organizacijai 23 eilutėje nurodytų darbų visiškai nesiūlo. Dėl šios priežasties UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlymas iš esmės neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų. Tai nėra aritmetinė klaida, kadangi minėtoje 23 eilutėje nėra pateikta jokių skaičiavimų, todėl nėra jokių aritmetinių klaidų – ši eilutė tiesiog neužpildyta. Leidus užpildyti šią eilutę būtų siūlomi visiškai nauji darbai, kurių tiekėjas nesiūlė, teikdamas pasiūlymą. Tiekėjas UAB „Lemminkainen Lietuva“ taip pat neįvertino Geležinkelio gatvės Želdinių žiniaraščio Želdinių skyriaus 7 eilutės – Fortizija tarpinė, kas taip pat nėra aritmetinė klaida, nes šioje 7 eilutėje nėra pateikta nurodytų darbų bendra kaina. UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlymo klaidos yra sąmoningos ir yra jų yra daug.

7Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ atsiliepimu į ieškovo AB „Eurovia Lietuva“ ieškinį paaiškina, kad su AB „Eurovia Lietuva“ ieškinio argumentais sutinka, priešingų reikalavimų neturi.

8Ieškiniai tenkintini.

9Byloje nustatyta, kad atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“. Supaprastinas atviras konkursas skelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2011 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 68, pirkimo Nr. 110297. 2011 m. rugsėjo 7 d. ieškovai UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir AB „Eurovia Lietuva“ pateikė savo pasiūlymus. Atsakovas 2011 m. rugsėjo 16 d. raštais(b.l. 306, t.1, b.l.99, t.2) informavo ieškovus apie jų pasiūlymų atmetimus. Pasiūlymai atmesti vadovaujantis konkurso sąlygų 54.3 p. Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ 2011 m. rugsėjo 21 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl komisijos sprendimo, tačiau atsakovas 2011 m. rugsėjo 22 d. pretenziją atmetė(b.l.307-311, t.1). Ieškovas UAB „Eurovia Lietuva“ 2011 m. rugsėjo 22 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl jo sprendimų, tačiau 2011 m. rugsėjo 23 d. atsakovas pretenziją atmetė(b.l.101-107, t.2). Taigi nustatyta, kad ieškovai skundžia jų atžvilgiu 2011-09-16 Trakų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos posėdyje priimtą sprendimą Nr.V2-36A(b.l.198-202, t.3) ir nesutinkama su komisijos 2011-09-22 bei 2011-09-23 priimtais sprendimais dėl pretenzijų atmetimo konkurso sąlygų 54.3p. pagrindu, pripažįstant konkurso laimėtoju AB“Kauno tiltai“ (b.l.206-208, 218-220, t.3).

10Teismas pažymi, kad Supaprastinto konkurso „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ sąlygų 54.3 p. nustatyta, kad komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija; jeigu pasiūlymo/dokumentų nepasirašė, konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.). Iš atsakovo 2011 m. rugsėjo 16 d. pranešimo Nr. V-11-423 ieškovui UAB „Lemminkainen Lietuva“ turinio matyti, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, kadangi pasiūlyme nėra įtraukti visi darbai, nurodyti konkurso sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose – Lauko gatvės lietaus nuotekynės darbuose neįtrauktas 23 eilutėje nurodytas mechanizuotos dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio k*=1,15, kiekis 4 m3. Atsakyme į atsakovo pretenziją ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ paaiškino, kad šių darbų kaina turėtų būti laikoma lygia 0 (nuliui). 2011 m. rugsėjo 22 d. atsakyme Nr. V-11-436 į UAB „Lemminkainen Lietuva“ pretenziją atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija konstatavo, kad ieškovo pasiūlymas atmestas dėl pasiūlymo neatitikimų konkurso dokumentams viseto: dėl aritmetinių klaidų nurodant darbų kainas, kurias ištaisius keistųsi bendros žiniaraščių ir suvestinio žiniaraščio sumos, bei visa pasiūlymo kaina; objekto dalys - Žin. Nr. 2 „Bažnyčios gatvė“, Žin. Nr. 3 „Lauko gatvė“ ir Žin. Nr. 4 „Geležinkelio gatvė“ jungia į Žin. Nr. 5 „Lietaus nuotekynės tinklai“ įtrauktinų šių gatvių lauko nuotekynės žiniaraščius; Geležinkelio g. želdinių skyriuje į darbų sumą neįtraukta 7 eilutė – „fortizija tarpinė“, 75 vnt., nors užrašyta vieneto kaina, bet ji neįrašyta ir neįtraukta į žiniaraščio sumą.

11Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. (toliau – VPĮ) nustato perkančiajai organizacijai pareigą užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų, įgyvendinant pirkimų tikslą - sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingas prekes ir paslaugas. Šių principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas garantuoja, kad bus pasiektas atitinkamo viešojo pirkimo tikslas ir bus išvengta nesąžiningos konkurencijos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. įtvirtinta, kad pasiūlymas neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų perkančiosios organizacijos turi būti atmestas. Neatitikimas reikalavimams negali būti vertinamas atsietai nuo pagrindinių viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str.). Iš proporcingumo principų reikalavimų galima išvesti, jog VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. nustatytas pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų negali būti traktuojamas formaliai ir pasiūlymas atmetamas vien dėl nežymių nukrypimų nuo nustatytų reikalavimų. Priešingu atveju būtų paneigti viešojo pirkimo tikslai ir proporcingumo principo imperatyvas draudžiantis pasiūlymą atmesti vien tik formaliais pagrindais. VPĮ 39 str. 1 d. įtvirtinta, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Perkančioji organizacija negali prašyti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Sprendžiant, ar perkančioji organizacija turėjo pareigą leisti pataisyti ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlyme nustatytas klaidas VPĮ 39 str. 1 d. pagrindu, esminę reikšmę turi tai, ar nustatytos klaidos gali būti vertinamos kaip esminis nukrypimas nuo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų kaip tai apibrėžta VPĮ 39 str. 2 d. ir supaprastinto konkurso „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ sąlygų 54.3 p.

12Kaip matyti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 16d. pranešimo Nr. V-11-423 ir 2011 m. rugsėjo 22 d. atsakymo Nr. V-11-436 esminiu nukrypimu nuo supaprastinto konkurso dokumentų atsakovas laikė klaidas, kurių ištaisymas keistų kainą, bei pirkimo dokumentų 6 priedo 1.1 p. nustatytos sąlygos – privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes, pažeidimą. Teismo vertinimu šie nukrypimai nuo pirkimo dokumentų reikalavimų nelaikytini esminiais, užkertančiais kelią perkančiai organizacijai leisti pirkime dalyvaujančiam dalyviam juos pataisyti. Sprendžiant, ar galima dalyviui leisti ištaisyti klaidas VPĮ 39 str. 1 d. pagrindu svarbu įvertinti jų sistemingumą, ar jos negalėjo atsirasti atsitiktinai, t.y. dėl skaičiavimo ar rašymo klaidų. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar leidimas ištaisyti klaidas nepažeis kitų konkurse dalyvaujančių asmenų interesų bei klaidų taisymas nepasireikš kainos sudedamųjų dalių atsisakymu ar papildymu naujomis dalimis. Atsakovo nurodytos ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlyme padarytos kainos skaičiavimo ir rašymo klaidos, įvertinus viso pasiūlymo sumą, laikytinos formaliomis, todėl atsakovui neleidus jų ištaisyti pagal VPĮ 39 str. 1 d. buvo pažeistas proporcingumo principas. Nors viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas imperatyviai nustato, jog pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos yra privalomos, nukrypimai nuo jų neleidžiami, tačiau nukrypimai negali būti vertinami kaip esminiai vien formaliais pagrindais. Rašymo klaidoms priskirtina ir žiniaraščio Nr. 21 „Lietaus nuotekynė (L1) Lauko gatvė“ eilutės Nr. 23 „Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio k9=1,15,kiekis 4 m3“ neužpildymas (t. 1, b.l. 274) bei žiniaraščio Nr. 2 „Želdiniai“ eilutėje Nr. 7 nenurodymas visos sumos (t. 1, b.l. 289). Tokia išvada darytina todėl, kad žiniaraščio Nr. 21 eilutės Nr. 23 vertę laikant 0 gaunama aritmetinis neatitikimas tarp žiniaraštyje pateiktos bendros kainos ir visų žiniaraštyje nurodytų darbų kainos sumos. Tai leidžia daryti prielaidą, jog neatitikimas atsirado ieškovui UAB „Lemminkainen Lietuva“ padarius rašymo klaidą neįrašant darbų vertės eilutėje Nr. 23, nors ji įtraukta į bendrą žiniaraštyje pateiktų darbų kainą. Žiniaraščio Nr. 2 „Želdiniai“ eilutėje Nr. 7 neįrašymas bendros kainos, kai pateiktas siūlomas kiekis ir vieneto kaina, taipogi yra formalus rašymo apsirikimas, kurį perkančioji organizacija taipogi turėjo leisti ištaisyti.

13Atsakovas pripažįsta, jog ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlyme į suvestinių darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraštį įtraukti visi darbai ir medžiagos, tačiau objekto dalių Žin. Nr. 2 „Bažnyčios gatvė“, Žin. Nr. 3 „Lauko gatvė“ ir Žin. Nr. 4 „Geležinkelio gatvė“ sujungimą į Žin. Nr. 5 „Lietaus nuotekynės tinklai“ įtrauktinų šių gatvių lauko nuotekynės žiniaraščius laiko pirkimo dokumentų 6 priedo 1.1 p. nustatytos sąlygos – privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes, pažeidimu, kuris atitinka supaprastinto konkurso „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ sąlygų 54.3 p. reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, jog visi darbai ir medžiagos ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlyme yra nurodytos, tokio pobūdžio kaip nurodo atsakovas nukrypimas nuo nustatytos žiniaraščių pildymo tvarkos iš esmės nekeičia pasiūlymo esmės ir teismo vertinimu neatitinka supaprastinto konkurso „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ sąlygų 54.3 p., VPĮ 39 str. 2 d. reikalavimų. Esant šioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad pagal teismų praktiką VPĮ 3 str. įtvirtintų imperatyvių principų pažeidimo konstatavimas yra pagrindas pripažinti viešojo pirkimo procedūras neteisėtomis, ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ ieškinys atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo Nr. 110297 „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ komisijos sprendimų panaikinimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai (VPĮ 3 str. 1 d., 93 str. 1 d. 2 p.).

14Iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 16 d. pranešimo Nr. V-11-425 ieškovo AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymas buvo atmestas, kadangi pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai neatitinka tiems, kurie nurodyti konkurso sąlygų darbų kiekių žiniaraščiuose. Vertinant minėtame pranešime nustatytus darbų kiekių neatitikimus matyti, kad atsakovo nustatyti neatitikimai negali būti traktuojami kaip pagrindas remiantis VPĮ 39 str. 2 d. ir supaprastinto konkurso „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ sąlygų 54.3 p. ieškovo AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų. Ieškovo AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlyme nustatyti darbų kiekių neatitikimai, atsižvelgiant į jų pobūdį, klaidų sistemiškumą, laikytini aritmetinėmis klaidomis, kurios pagal VPĮ 39 str. 1 d. galėjo būti ištaisytos, nes jų ištaisymas nebūtų pakeitęs pasiūlymo esmės ir kainos. Atsakovui atmetus AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymą dėl tokių formalių pagrindų, kurie nurodyti 2011 m. rugsėjo 16 d. pranešime Nr. V-11-425 ir 2011 m. rugsėjo 23 d. atsakyme į pretenziją Nr. V-11-438, kaip ir atmetus UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlymą, buvo pažeistas proporcingumo principas. Dėl to taipogi nėra pagrindo teigti esant konkurso sąlygų 6 priedo 1.1 p. reikalavimų, kad konkurso dalyviai turi atskirai nurodyti kiekvieno vieneto kainą ar komplekto bendrą sumą nekeisdami pirkimo dokumentuose pateiktų žiniaraščių, pažeidimą. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovo AB „Eurovia Lietuva“ ieškinys atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėtų Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimų viešajame pirkime „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelių) gatvių rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 110297) panaikinimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai (VPĮ 3 str. 1 d., 93 str. 1 d. 2 p.).

15Pažymėtina ir tai, kad perkančioji organizacija(atsakovas) 2011-11-15 raštu Nr.V-11-506 pripažino, kad teikėjo AB“Kauno tiltai“ pasiūlyme, kuris priimtas kaip atitinkantis pirkimo sąlygas, yra taip pat padaryta aritmetinių klaidų ir pateiktos dvi skirtingos darbų projekto rengimo kainos, tačiau šias klaidas pašalinti bus siūloma atnaujinus pirkimo procedūras. Tai rodo, kad perkančioji organizacija skirtingai taikė įstatymą atskirų tiekėjų atžvilgiu ir pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei viešųjų pirkimų tikslą, nes esant faktiškai tapatiems pasiūlymų trūkumams (klaidoms) laimėtoju pripažino tiekėją, kuris pateikė brangiausią pasiūlymą.

16Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus atmesti ieškovų pasiūlymus, šalys turėtų būti grąžinamos į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį. Perkančioji organizacija, pakartotinai atlikdama viešojo pirkimo procedūras, privalėtų iš naujo įvertinti, kokiais pagrindais buvo atmesti (arba pripažinti netinkamais) ir kitų dalyvių pasiūlymai, nes viešojo pirkimo konkurse neturėtų būti du skirtingi perkančiosios organizacijos sprendimas dėl atskirų dalyvių tuo pačiu pagrindu, kadangi tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

17Iš 2011 m. rugsėjo 16 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. V2-36A matyti, kad tuo pačiu pagrindu, kaip ir AB „Eurovia Lietuva“ (darbų kiekio neatitikimai) faktiškai atmesti ir kitų dalyvių UAB „Fegda“, UAB „Kerista“ pasiūlymai. Tačiau šie tiekėjai pretenzijų nereiškė, todėl perkančioji organizacija esamoje situacijoje iš naujo turi įvertinti tik ieškovų ir konkurso laimėtojo(AB“Kauno tiltai) pasiūlymus, sudarant sąlygas jiems ištaisyti padarytas klaidas ar pasiaiškinti, nekeičiant esminių konkurso sąlygų ir nustatyti naują supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų eilę.

18Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl ieškovams UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir AB „Eurovia Lietuva“ iš atsakovo priteistinos žyminio mokesčio ir advokato pagalbai apmokėti turėtos išlaidos. Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ už ieškinį sumokėjo 139 Lt žyminio mokesčio, ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ – 278 Lt. Už advokato pagalbą AB „Eurovia Lietuva“ sumokėjo – 8272,64Lt. CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas sprendžia, kad ši byla nėra sudėtinga, be to ji nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, todėl reikalaujama priteisti 8272Lt advokato išlaidų suma nėra protingą ir ją mažina iki 4000Lt.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 - 270 str., 4239 str.,

Nutarė

20Patenkinti UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir AB „Eurovia Lietuva“ ieškinius.

21Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dalyje dėl UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlymo atmetimo Pirkime Nr.110297 (2011 m. rugsėjo 16 d. protokolas Nr.V2-36A, p.3.1).

22Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dalyje dėl AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymo atmetimo Pirkime Nr.110297 (2011 m. rugsėjo 16 d. protokolas Nr.V2-36A, p.3.3).

23Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dalyje dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo Pirkime Nr.110297, (2011 m. rugsėjo 22 d. protokolas Nr.V2-36A, p.4).

24Įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją iš naujo įvertinti ieškovų UAB „Lemminkainen Lietuva“, AB „Eurovia Lietuva“ ir AB“Kauno tiltai“ pasiūlymus Pirkime Nr.110297, sudarant vienodas galimybes tiekėjams ištaisyti pateiktuose pasiūlymuose padarytas skaičiavimo klaidas, nekeičiant pasiūlymų kainos.

25Priteisti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos (į.k. 181626536) ieškovui UAB „Lemminkainen Lietuva“ (į. k. 122657512) 139,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos (į.k. 181626536) ieškovui AB „Eurovia Lietuva“ (į. k. 121949798) 4278,00Lt bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ ieškiniu (b.l.1-6, t.1) prašo... 3. Ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ ieškiniu (b.l. 1-8, t.2) prašo panaikinti... 4. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į atsakovo... 5. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į atsakovo AB... 6. Ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Lemminkainen... 7. Ieškovas UAB „Lemminkainen Lietuva“ atsiliepimu į ieškovo AB „Eurovia... 8. Ieškiniai tenkintini.... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija... 10. Teismas pažymi, kad Supaprastinto konkurso „Lentvario miesto pietinės... 11. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. (toliau – VPĮ) nustato... 12. Kaip matyti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos 2011 m.... 13. Atsakovas pripažįsta, jog ieškovo UAB „Lemminkainen Lietuva“ pasiūlyme... 14. Iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 16 d.... 15. Pažymėtina ir tai, kad perkančioji organizacija(atsakovas) 2011-11-15 raštu... 16. Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus atmesti ieškovų... 17. Iš 2011 m. rugsėjo 16 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr.... 18. Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 - 270 str., 4239... 20. Patenkinti UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir AB „Eurovia Lietuva“... 21. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo... 22. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo... 23. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo... 24. Įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo... 25. Priteisti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos (į.k.... 26. Priteisti iš atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos (į.k.... 27. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...