Byla 2-1356-831/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui D. B. dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui D. B. dėl 41438,10 Lt žalos atlyginimo, kurį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Kadangi ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas ir jis pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais – Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2007-09-10 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-132-91/2007, darbingumo lygio pažymomis Nr. 0181498, Nr. 0322391, Nr. 0501523, duomenimis apie asmens darbingumo lygį pagal NDNT pateiktus duomenis, sprendimais dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos skyrimo R. B. 2007-11-21 Nr. R11-10783, 2008-05-15 Nr. P-11-2174, 2010-05-06 Nr. P11-1624, 2012-05-07 Nr. 55-4548, pažyma apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas, Alytaus pataisos namų informacija, – esant ieškovo prašymui, ieškinys išnagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

4Teismas, remdamasis minėtais ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, Nustatė

5Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2007-09-10 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-132-91/2007 atsakovas D. B. buvo pripažintas kaltu dėl R. B. padaryto sunkaus sveikatos sutrikdymo, dėl kurio R. B. tapo visiškai nedarbinga: laikotarpiais nuo 2007-05-10 iki 2008-05-09, nuo 2008-05-08 iki 2010-05-07, nuo 2010-05-06 iki 2012-05-05, nuo 2012-05-03 iki 2018-10-02 jai nustatytas 100% nedarbingumo lygis. Todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyrius, vėliau Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011-11-29 įsakymu Nr. V-498 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyrius buvo reorganizuotas prijungiant jį prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus), vadovaudamasis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais R. B. paskyrė ir už laikotarpį nuo 2007-05-10 iki 2012-09-30 išmokėjo iš viso 41438,10 Lt netekto darbingumo pensijos.

6Sutinkamai su CK 6.263 str. 1 ir 2 d., kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o ją padaręs privalo visiškai ją atlyginti. Be to, CK 6.290 str. 3 d. numatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Taip pat pažymėtina, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numatyta, jog juridiniai arba fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo sunkiai sutrikdyta R. B. sveikata, to pasekmė buvo tai, kad R. B. tapo visiškai nedarbinga ir ieškovas turėjo išmokėti jai netekto darbingumo pensiją iš viso 41438,10 Lt sumoje. Taigi, atsakovo neteisėti veiksmai įtakojo turtinės žalos fondui atsiradimą. Šios žalos ieškovui atsakovas iki šiol nėra atlyginęs.

7Visumos išdėstytų aplinkybių ir motyvų pagrindu ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai.

8Taip pat iš atsakovo priteistina 629,19 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei – 621,57 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo atleistas ieškovas pagal įstatymą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 83 str. 1 d. 10 p.), bei 7,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis CPK 428 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo D. B. (asmens kodas ( - ), atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose) 41438,10 Lt (keturiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt aštuonis litus ir 10 ct) skolos ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (į.k. 188677622, adresas Jono Dailidės g. 5/A. Valaičio g. 2, Marijampolė, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100).

12Priteisti iš atsakovo D. B. (asmens kodas ( - ), atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose) 629,19 Lt (šešis šimtus dvidešimt devynis litus ir 19 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

13Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

14Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui galės būti išduotas vykdomasis raštas.

15Atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai