Byla 2A-548-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio ir Virginijos Volskienės,

4sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

5dalyvaujant ieškovei I. J. ,

6atsakovo atstovei advokatei Justinai Stuckai,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės I. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovui R. K. , institucija teikianti išvadą byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, dėl nepilnamečiam vaikui priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9Ieškovė I.J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pakeisti Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2008-05-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-641-486/2008 šalių nepilnametėms dukroms – D. K. , gim. 2006-04-10, ir R. K. , gim. 2007-03-19, - iš atsakovo R. K. priteisto išlaikymo periodinėmis išmokomis dydį, padidinant nurodytas išmokas nuo 400 Lt iki 700 Lt kiekvienai dukrai.

10Nurodė, kad nuo 2008-05-15 sprendimo priėmimo dukrų išlaikymo išlaidos padidėjo: dukros pradėjo lankyti darželį, už kurį reikia mokėti po 115,23 Lt (už kiekvieną vaiką); pradėjo dažniau sirgti, todėl padidėjo išlaidos vaistams; augančios dukros pamėgo skaityti knygas, todėl atsirado papildomos išlaidos knygoms pirkti. Ieškovės pajamos sumažėjo dėl padidėjusių iki 1 442 Lt kas mėnesį už įsigytą būstą bankui mokamų kredito įmokų, pabrangusio pragyvenimui reikalingų išlaidų tiek vaikams, tiek sau pačiai. Atsakovo turtinė padėtis yra gera, jis yra kelių įmonių savininkas.

11Atsakovas R.K. su ieškiniu nesutiko nurodydamas, kad nei ieškovės, nei jo, atsakovo, pajamos nuo santuokos nutraukimo nepasikeitė. Ieškovė nenurodė po santuokos nutraukimo atsiradusių ekstraordinarių, neįprastų papildomų dukrų priežiūros išlaidų, atsiradusių po santuokos nutraukimo. Be to, tiek ieškovės gaunamos pajamos, tiek turimas turtas viršija atsakovo gaunamas pajamas ir turimą turtą. Atsakovas turi rimtų sveikatos problemų, dėl kurių jam tenka nuolat vartoti brangius vaistus.

12Priešieškiniu atsakovas prašė nustatyti jo bendravimo su nepilnametėmis dukromis tvarką, prašydamas nustatyti, kad atsakovas: 1) bendrauja su nepilnametėmis dukromis – D. K. , gim. 2006-04-10, ir R. K. , gim. 2007-03-19, - kas antrą savaitgalį, pasiimdamas jas iš jų gyvenamosios vietos ir grąžindamas į ją. 2) bendrauja su dukromis vieną šv. Kalėdų dieną ir vieną šv. Velykų dieną, pasiimdamas jas pas save. 3) bendrauja su dukromis – D. K. , gim. 2006-04-10, ir R. K. , gim. 2007-03-19, - pasirinktinai dieną iki arba dieną po jų gimtadienių. 4) bendrauja su dukromis pusę savo kasmetinių atostogų laiko, apie tai iš anksto pranešęs ieškovei. 5) pats pasirenka nepilnamečių dukrų amžiui tinkamą laiko su dukromis leidimo būdą ir vietą. 6) gali bendrauti su dukromis – D. K. , gim. 2006-04-10, ir R. K. , gim. 2007-03-19, - nedalyvaujant motinai I. J. ar jos paskirtam asmeniui. Tokį reikalavimą motyvavo tuo, jog sudėtinga geruoju susitarti su ieškove dėl bendravimo su nepilnametėmis dukromis tvarkos. Darbo dienomis neturi galimybės bendrauti su dukromis, kadangi šiomis dienomis dirba, o ieškovė gyvena užmiestyje, todėl, atsižvelgiant į nepilnamečių dukrų amžių, bendravimas darbo dienomis sutrikdytų jų dienos režimą.

13Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas 2009 m. spalio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priešieškinį iš esmės patenkino. Nustatė atsakovo prašytą bendravimo su vaikais tvarką su neesminiais pakitimais.

14Teismas, spręsdamas reikalavimą dėl išlaikymo šalių nepilnametėms dukroms padidinimo padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovės turtinė padėtis iš esmės pasikeitė, kadangi ieškovės gaunamos pajamos sudaro apie 1 900 Lt, naujo nekilnojamojo turto arba vertingesnio kilnojamojo turto po santuokos nutraukimo ieškovė neįsigijo, nieko neprarado, neperleido kitiems asmenims, duomenų apie tai, kad už būsto paskolą padidėjo kredito grąžinimo įmokos ji nepateikė. Tai, kad padidėjo ieškovės išlaidos, nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovas turėtų dengti ieškovės mokamų už jos asmeninį nuosavybės teise valdomą turtą palūkanų dalį, ypač ieškovei nepateikus įrodymų, jog iš tikrųjų palūkanos už būstą padidėjo ir jog ji ėmėsi visų priemonių ekonomiškiau valdyti savo turtą, bendravo su paskolą išdavusiu banku dėl paskolos sutarties sąlygų (paskolos valiutos ar palūkanų normos) keitimo. Visos ieškovės nurodytos namo išlaikymo išlaidos buvo patiriamos ir ieškovė žinojo, jog jas patirs bei turės namą išlaikyti santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarties sudarymo metu. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo turtinė padėtis nepasikeitė tiek, kad būtų galima didinti iš jo priteisiamo išlaikymo dydį vaikams daugiau nei po 400 Lt. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė ir esmingai pasikeitusių vaikų poreikių, dėl ko būtų galima keisti išlaikymo joms dydį.

15Teismo nuomone, ieškovė neįrodė iš esmės pasikeitusių mergaičių poreikių. Mergaitėms pradėjus lankyti darželį atsirado papildomų išlaidų, tačiau mokestis už darželį tėra nuo 115 Lt iki 143 Lt už vaiką, ieškovės nurodymas, kad išlaidos padidėjo dėl darželio lankymo kiekvienai mergaitei po 400 Lt, nepagrįsti įrodymais.

16Teismas padarė išvadą, kad nenustačius, jog iš esmės būtų pasikeitusi tėvų turtinė padėtis ir vaikų poreikiai, nėra pagrindo keisti išlaikymo vaikams dydžio, padidinant nuo įsiteisėjusiu teismo sprendimu kiekvienam vaikui per mėnesį nustatyto 400 Lt dydžio išlaikymo. Tokią išvadą teismas padarė įvertindamas ir vaikų interesų prioritetą, kitus išlaikymo dydžio nustatymui ir keitimui reikšmingus principus.

17Ieškovė I.J. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimą patenkinti. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas klaidingai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes, susijusias su išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio nustatymu, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Apeliantė nesutinka su teismo motyvais, kad ji neįrodė savo turtinės padėties pablogėjimo, nesąžiningai nurodė faktines aplinkybes dėl išlaidų šeimos poreikiams tenkinti, nesiėmė priemonių ekonomiškai valdyti turtą ir sumažinti išlaidas, atsakovas geranoriškai teikia išlaikymą, nevengia šios pareigos, neįrodyta, kad atsakovas slepia savo pajamas, ieškovės turtinė padėtis yra geresnė už atsakovo, nepateikti įrodymai apie vaikų poreikių padidėjimą, nepadidėja vaikų ugdymui skiriamos išlaidos, nes vaikai ugdomi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, tėvai privalo įvertinti ekonominę situaciją ir ieškoti išeities iš esamos padėties. Teismas pirmiausia turėjo atsižvelgti į vaikų interesus, o ne nurodyti, kaip ekonomiškai tvarkyti ūkį. Byloje visiškai patvirtintas faktas, kad vaikų poreikiai išaugo. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovės paaiškinimus dėl turimų išlaidų, nors šalių paaiškinimai yra tinkama įrodinėjimo priemonė. Teismas nepagrįstai kritiškai nevertino atsakovo paaiškinimų apie gaunamas pajamas, nors jis logiškai negalėjo paaiškinti, kodėl būdamas įmonės direktoriumi sau moka tik 700 Lt algą, o jo tėvai jį pilnai išlaiko.

18Atsakovas R.K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai įvertinus bylos aplinkybes.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundų faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino ieškovės reikalavimo padidinti 2008-05-15 sprendimu priteistą išlaikymą dviem nepilnametėms dukroms (Civilinio proceso kodekso 263, 265, 320 straipsniai).

21Pagal Civilinio kodekso 3.201 straipsnio, reglamentuojančio išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą, nuostatas pagrindas išlaikymo dydžiui pakeisti yra iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis, taip pat pasikeitę vaiko poreikiai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios faktinės aplinkybės, t. y. esminiai skolininko turtinės padėties pasikeitimai arba vaiko poreikių pasikeitimas; sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (Civilinio kodekso 3.3 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2003, 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2006 ir kt.).

22Teismas turi ištirti faktinius duomenis apie išlaikymo dydžiui pakeisti reikšmingus pasikeitimus nuo išlaikymo priteisimo momento. Pagrindas tenkinti tokį ieškinio reikalavimą yra esminis vienos iš šalių turtinės padėties pasikeitimas, t. y. galimybių teikti išlaikymą arba poreikio jį gauti sumažėjimas ar padidėjimas (CK 3.201 straipsnio 1 dalis). Kokio pobūdžio ir masto turtinės padėties pasikeitimas laikytinas esminiu, įstatyme nekonkretizuota. Šią įstatymo nuostatą aiškina ir taiko teismas bei konkrečioje byloje sprendžia, ar nurodoma asmens turtinė padėtis pasikeitė iš esmės, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 3.3 straipsnis). Šis principas reiškia, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. į juos atsižvelgti prioritetiškai, todėl išlaikymas turėtų atitikti nustatytus vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-77/2008; 2006 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-628/2006).

23Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pagal pateiktus į bylą duomenis nenustatyta, kad yra iš esmės pasikeitę vaikų poreikiai, t.y. jiems reikalingas išlaikymas esmingai pasikeitė – padidėjo nuo 2008 m. birželio mėn., kai abi šalys sutarė, jog mergaičių išlaikymui iš atsakovo pusės reikalinga po 400 Lt į mėnesį. Ieškovė nurodė, kad mergaičių išlaikymas padidėjo dėl atsiradusio mokesčio už lopšelį-darželį, joms pradėjus jį lankyti. Ieškovė pateikė į bylą įrodymus, jog vieno vaiko išlaikymas padidėjo apie 115 Lt (b.l. 11). Teismas pagrįstai tokio mokesčio nelaikė esminiu vaikų išlaikymo padidėjimu, nes atsižvelgiant į tai, jog mergaitės pradėjo lankyti lopšelį-darželį sumažėjo jų išlaikymo išlaidos namuose, tuo kompensuojant mokestį už ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Ieškovė nepagrindė savo argumento, kad mergaitėms reikalingos jų ugdymo priemonės sudaro tokią sumą, kurį žymiai padidina šalių nustatytą išlaikymo dydį. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas prašęs nustatyti bendravimo su mergaitėmis tvarką, pats bendrauja su vaikais ir nurodo, kad ne tik ieškovė, bet ir jis papildomai nustatytam išlaikymui skiria mergaičių ugdymui lėšų, todėl atsiradusias papildomas ugdymo išlaidas šalys pasidalina teikdamos kiekviena atskirai ir papildomai nustatytam išlaikymui. Nors galima sutikti su ieškovės nurodytu, jog išlaidos mergaičių išlaikymui padidėjo su jų amžiumi, t.y. joms augant keičiasi jų tiek materialūs, tiek intelektualūs poreikiai, .tačiau atsižvelgiant į jų buvusį amžių išlaikymo nustatymo metu ir sprendimo priėmimo metu – jos tapo vyresnėmis tik dvejais metais, abi yra ikimokyklinio amžiaus, nepateikus ieškovės paaiškinimų pagrindžiančių įrodymų, tokį padidėjimą nėra pagrindo pripažinti esminiu ir dėl jo padidinti išlaikymą pagal Civilinio kodekso 3.201 straipsnio 2 d.

24Prie bylos pridėti kvitai iš vaistinės, parduotuvių ir degalinės (b.l. 12-50) nelaikytini byloje tinkamais įrodymais atskleidžiančiais šalies turtinį padėtį ar įrodantys vaikų poreikių padidėjimą.

25Taip pat kolegija sutinka su teismo padaryta išvada, kad ieškovė neįrodė, jog iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Išlaikymo priteisimo metu ieškovės gaunama motinystės pašalpa buvo apie 2300 Lt (b.l. 60-61). Kreipimosi į teismą metu jos darbo užmokestis, kaip nurodė pati ieškovė buvo apie 1900 Lt, taip pat kolegija sutinka, jog pabrangus elektros energijai jai tenka daugiau mokėti už sunaudotą elektros energiją (b.l. 63-65), nei išlaikymo nustatymo metu. Tokiu būdu jos turtinė padėtis pasikeitė, ji pablogėjo, tačiau iš atsakovo pateiktos pažymos apie darbo užmokestį, darytina išvada, kad ir jo turtinė padėtis pasikeitė – ji pablogėjo dėl sumažėjusio jo darbo užmokesčio (b.l. 75). Lyginant abiejų šalių turtinės padėties pasikeitimą nėra pagrindo daryti išvados, kad ieškovės turtinė padėtis pasikeitė esmingai ir dėl to didinti priteistą vaikams išlaikymą.

26Nors ieškovė nurodė, kad jai tenka mokėti didesnes palūkanas už grąžinamą būsto pirkimui suteiktą kreditą, tačiau tokių įrodymų ji teismui nepateikė. Pagal kreditavimo sutarties 5 p. už kreditą numatytos kintamos palūkanos (b.l. 55-59), tačiau vien iš šio punkto nuostatos teismui daryti išvados apie palūkanų padidėjimą nebuvo pagrindo, nes neaišku ar ieškovės mokamos palūkanos ir kredito grąžinimo suma 1442 Lt (b.l. 62) yra vien tik pagal būsto kreditavimo sutartį ir jos negalima palyginti su suma mokėta išlaikymo nustatymo metu, nes tokių duomenų byloje nėra. Dėl to nebuvo pagrindo šios aplinkybės vertinti kaip ieškovės turtinės padėties pablogėjimo.

27Kolegija iš dalies sutinka su apeliantės argumentu, kad yra abejonių, jog atsakovas neatskleidžia tikros savo turtinės padėties, nes kyla pagrįstų abejonių, kad jis neturėdamas jokio savo nekilnojamojo turto ir negaudamas jokių pajamų išskyrus 690 Lt išmokamą jam darbo užmokestį sugeba mokėti 800 Lt išlaikymą mergaitėms, vienas išlaikyti sūnų iš pirmos santuokos, kurio išlaikymui iš pirmos žmonos neprašo, ir išsilaikyti save bei lizingo būdu pirkti buitinius prietaisus (b.l. 110-110), bei gydytis pas privačius gydytojus (b.l. 78-80, 112). Tačiau tokių abejonių nepagrindus bent dalimi įrodymų apie tikras atsakovo išlaidas, negalima daryti išvados apie esminį jo turtinės padėties pagerėjimą ir dėl to didinti išlaikymą vaikams.

28Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl išdėstyto apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. kolegija

Nutarė

31Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 23 d sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio ir Virginijos Volskienės,... 4. sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,... 5. dalyvaujant ieškovei I. J. ,... 6. atsakovo atstovei advokatei Justinai Stuckai,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. Ieškovė I.J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pakeisti Vilniaus... 10. Nurodė, kad nuo 2008-05-15 sprendimo priėmimo dukrų išlaikymo išlaidos... 11. Atsakovas R.K. su ieškiniu nesutiko nurodydamas, kad nei ieškovės, nei jo,... 12. Priešieškiniu atsakovas prašė nustatyti jo bendravimo su nepilnametėmis... 13. Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas 2009 m. spalio 23 d. sprendimu... 14. Teismas, spręsdamas reikalavimą dėl išlaikymo šalių nepilnametėms... 15. Teismo nuomone, ieškovė neįrodė iš esmės pasikeitusių mergaičių... 16. Teismas padarė išvadą, kad nenustačius, jog iš esmės būtų pasikeitusi... 17. Ieškovė I.J. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą dalyje... 18. Atsakovas R.K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 21. Pagal Civilinio kodekso 3.201 straipsnio, reglamentuojančio išlaikymo dydžio... 22. Teismas turi ištirti faktinius duomenis apie išlaikymo dydžiui pakeisti... 23. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pagal pateiktus į bylą... 24. Prie bylos pridėti kvitai iš vaistinės, parduotuvių ir degalinės (b.l.... 25. Taip pat kolegija sutinka su teismo padaryta išvada, kad ieškovė neįrodė,... 26. Nors ieškovė nurodė, kad jai tenka mokėti didesnes palūkanas už... 27. Kolegija iš dalies sutinka su apeliantės argumentu, kad yra abejonių, jog... 28. Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl išdėstyto apeliacinio skundo motyvais... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 31. Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 23 d sprendimą palikti...