Byla e2-1503-800/2018
Dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išvadą byloje teikianti institucija - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant ieškovės A. S. atstovei advokatei Linai Svirinavičienei, atsakovo M. B. atstovui advokato padėjėjui Kęstučiui Pužaičiui, institucijos, teikiančios išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Laurai Mukaitei – Snarskei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovui M. B., dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išvadą byloje teikianti institucija - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė: 1) pripažinti, kad A. B., gimusios ( - ), tėvas yra M. B.; 2) suteikti A. B. tėvo pavardę „B.”; 3) priteisti iš M. B. išlaikymą dukrai A. B. periodinėmis išmokomis po 300 Eur per mėnesį nuo ieškinio pateikimo dienos iki jos pilnametystės, periodines išmokas indeksuojant kasmet vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją; 4) paskirti A. S. nepilnamečio vaiko lėšų tvarkytoja uzufrukto teise; 5) priteisti iš M. B. išlaikymo A. B. įsiskolinimą - 10 800 Eur už 3 m. (tris metus) iki ieškinio pareiškimo; 6) nustatyti A. B. gyvenamąją vietą su jos motina A. S.; 7) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovė yra A. B., gimusios ( - ), mama. Dukros tėvas yra atsakovas M. B.. Su atsakovu nebuvo susituokę, tačiau artimai bendravo nuo 2011 metų. Nuo 2011 m rudens periodiškai gyveno kartu, planavo ir kūrė bendros ateitis planus. 2011 metų Kalėdų šventes praleido kartu pas ieškovės artimuosius. 2011 / 2012 Naujųjų metų proga kartu važiavo į ( - ) kalnus slidinėti su atsakovo draugais. 2012 m. kovo mėn. ieškovė pradėjo lauktis ir apie tai panešė atsakovui. Atsakovas savo žodžiais ir savo veiksmais pripažino tėvystę, tačiau jo elgesys pasikeitė, jis pareiškė, kad nenori vaiko. Po vaiko gimimo atsakovo nuomonė nepasikeitė: jis retkarčiais pasidomėdavo vaiku, bet nesutiko pripažinti tėvystę ir neprisidėjo prie vaiko išlaikymo. Atsakovas gera valia neteikė vaikui išlaikymo, todėl prašė atsakovo priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 300 Eur per mėnesį. Taip pat iš atsakovo prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą - 10 800 Eur už tris metus iki ieškinio pareiškimo (300 Eur x 36 mėn.). Nepilnametė dukra gyvena su ieškove, yra jos prižiūrima. Dėl šių priežasčių prašo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove.

6Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2018 m. gegužės 7 d. vykusio parengiamojo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovas pageidauja atlikti tėvystės nustatymo tyrimą, kadangi abejoja ar jis yra biologinis A. B. tėvas.

7Ieškinys dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinamas.

8Civilinio kodekso 3.148 straipsnyje nustatyta, kad tėvystei nustatyti yra moksliniai tyrimai ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės.

9Byloje šalys pateikė teismui atlikto DNR tyrimo išvadą (e. b. l. 93-94), kurioje yra nurodyta, jog atsakovas M. B. yra biologinis A. B. tėvas su tikimybe 99,999999 %. Bylos nagrinėjimo metu šalys pateikė tarp jų 2018-07-10 sudarytą taikos sutartį, kurioje atsakovas pripažino A. B. tėvystę (e. b. l. 96).

10Išdėstyti įrodymai (DNR tyrimo išvada, bylos šalių pateikta taikos sutartis) yra faktinis ir teisinis pagrindas ieškinio reikalavimą dėl tėvystės nustatymo tenkinti ir nustatyti, kad atsakovas M. B. yra biologinis A. B. tėvas (Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.146 straipsnio 1 dalis, 3.148 straipsnio 1 dalis).

112018 m. liepos 10 d. sudaryta šalių taikos sutartimi šalys susitarė dėl vaiko išlaikymo, gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko pavardės keitimo. Šalys sudarytą taikos sutartį prašė tvirtinti. Nustatyta, jog taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl ji tvirtintina (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 2 dalis).

12Šalys patvirtino, kad bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte ir CK 6.985 straipsnyje, joms yra žinomos ir suprantamos. Esant šioms aplinkybėms, yra pagrindas nutraukti civilinės bylos dalį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

14Šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, todėl teismas, priimdamas sprendimą bylinėjimosi išlaidų šalims nepaskirsto (CPK 94 straipsnio 2 dalis).

15Patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, ieškovei grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, šį mokestį grąžinti įpareigojant Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (CPK 87 straipsnio 2 dalis, 3 dalis).

16Patvirtinus taikos sutartį, ieškovei esant atleistai nuo žyminio mokesčio mokėjimo už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo, iš atsakovo valstybei priteistina 25 procentai mokėtino žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaiku priteisimo, t. y. 49,00 Eur (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 87 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 1 dalis). Žyminį mokestį valstybei atsakovas turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660.

17Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3,93 Eur), jas priteisiant lygiomis dalimis iš ieškovės ir atsakovo, šioje byloje yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, todėl teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 268, 270 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 392 straipsniu,

Nutarė

19ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinti.

20Nustatyti, kad M. B., asmens kodas ( - ), yra nepilnamečio vaiko A. B., asmens kodas ( - ) biologinis tėvas.

21Patvirtinti ieškovės A. S., asmens kodas ( - ) ir atsakovo M. B., asmens kodas ( - ), 2018 m. liepos 10 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

22„1. Šalys susitaria pripažinti, kad M. B., a. k. ( - ) yra A. B., a. k. ( - ) gimusios ( - ), tėvas, o A. B., a. k. ( - ) gimusi ( - ), yra M. B., a. k. ( - ), dukra.

232. Šalys susitaria nepilnametei dukrai A. B., a. k. ( - ) gimusiai ( - ), suteikti tėvo pavardę - B.

243. Šalys susitaria nepilnametės dukters A. B., (po pavardės suteikimo ir registravimo A. B.), a. k. ( - ) gimusios ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti sujos motina A. S., a. k. ( - )

254. M. B., a. k. ( - ), teiks išlaikymą nepilnametei dukrai A. B., (po pavardės suteikimo ir registravimo A. B.), a. k. ( - ) gimusiai ( - ), periodinėmis išmokomis po 225 EUR (du šimtus dvidešimt penkis eurus) kas mėnesį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos - 2017 m. rugsėjo mėn. 4 d. iki dukters pilnametystės. Išlaikymo suma didinama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymui skirtas lėšas M. B., a. k. ( - ), perveda į A. S., a. k. ( - ) nurodytą asmeninę sąskaitą banke, iki einamojo mėnesio 15 dienos.

265. M. B., a. k. ( - ), sumoka 6000 EUR (šešis tūkstančius eurų) dukters A. B. (po pavardės suteikimo ir registravimo A. B.), a. k. ( - ) gimusios ( - ), išlaikymo įsiskolinimą už 3 (tris) metus iki bylos iškėlimo (2017 09 04). Kompensacijos sumokama per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos, mokant lygiomis dalimis (po 1000 EUR ( vieną tūkstantį eurų)) kas mėnesį.

276. Lėšų skirtų vaiko išlaikymui tvarkytoja uzufrukto teisėmis paskiriama A. S., a. k. ( - ).

287. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CK 293 straipsnyje, LR CK 294 straipsnyje.“

29Nutraukti civilinės bylos Nr. e2-1503-800/2018 dalį dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

30Priteisti iš atsakovo M. B., a. k. ( - ), žyminį mokestį - 49,00 Eur (keturiasdešimt devynis eurus 00 ct) valstybės naudai.

31Grąžinti ieškovei A. S., asmens kodas ( - ) 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, t. y. - 112,50 Eur (vieną šimtą dvylika eurų 50 ct), mokėjimo data 2017-08-02, šį mokestį grąžinti įpareigojant Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašė: 1) pripažinti, kad A. B., gimusios ( - ), tėvas... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė yra A. B., gimusios ( - ), mama. Dukros... 6. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2018 m. gegužės 7 d. vykusio... 7. Ieškinys dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinamas. ... 8. Civilinio kodekso 3.148 straipsnyje nustatyta, kad tėvystei nustatyti yra... 9. Byloje šalys pateikė teismui atlikto DNR tyrimo išvadą (e. b. l. 93-94),... 10. Išdėstyti įrodymai (DNR tyrimo išvada, bylos šalių pateikta taikos... 11. 2018 m. liepos 10 d. sudaryta šalių taikos sutartimi šalys susitarė dėl... 12. Šalys patvirtino, kad bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnio... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 14. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų... 15. Patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, ieškovei grąžintina 75... 16. Patvirtinus taikos sutartį, ieškovei esant atleistai nuo žyminio mokesčio... 17. Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 19. ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinti.... 20. Nustatyti, kad M. B., asmens kodas ( - ), yra nepilnamečio vaiko A. B., asmens... 21. Patvirtinti ieškovės A. S., asmens kodas ( - ) ir atsakovo M. B., asmens... 22. „1. Šalys susitaria pripažinti, kad M. B., a. k. ( - ) yra A. B., a. k. ( -... 23. 2. Šalys susitaria nepilnametei dukrai A. B., a. k. ( - ) gimusiai ( - ),... 24. 3. Šalys susitaria nepilnametės dukters A. B., (po pavardės suteikimo ir... 25. 4. M. B., a. k. ( - ), teiks išlaikymą nepilnametei dukrai A. B., (po... 26. 5. M. B., a. k. ( - ), sumoka 6000 EUR (šešis tūkstančius eurų) dukters A.... 27. 6. Lėšų skirtų vaiko išlaikymui tvarkytoja uzufrukto teisėmis paskiriama... 28. 7. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CK... 29. Nutraukti civilinės bylos Nr. e2-1503-800/2018 dalį dėl nepilnamečio vaiko... 30. Priteisti iš atsakovo M. B., a. k. ( - ), žyminį mokestį - 49,00 Eur... 31. Grąžinti ieškovei A. S., asmens kodas ( - ) 75 procentus sumokėto žyminio... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...