Byla 2A-34/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio (pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Ramūnui Kontrauskui,

2atsakovo atstovams Ričardui Slaniui, Daivai Šukevičienei, advokatei Kornelijai Janonytei,

3trečiųjų asmenų atstovams Edmundui Žižiui, Jurgitai Pelėdienei, Justei Žaklijaitei,

4valstybės institucijų atstovams Rimantui Kierui, Jolantai Stadalnikaitei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Lietuvos dujos" apeliacinį skundą ir ieškovo UAB „TELE 2" apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-102534/2006-41/2006 pagal ieškovo UAB "TELE 2" ieškinį atsakovui AB „Lietuvos dujos", dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Bitė Lietuva", UAB „Omnitel" ir AB „Teo Lt" dėl viešojo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis bei įpareigojimo iš naujo pradėti viešojo pirkimo procedūras.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7Ieškovas UAB „TELE 2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis AB „Lietuvos dujos" Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 70-TS, 2005 m. rugsėjo 23 d. patvirtintas atviro konkurso sąlygų nuostatas įtvirtintas 2.2.1 p., 8.3 p., 9.1 p., 3.1.6 p., 3.1.7 p., 3.1.8 p., 3.1.9 p., bei techninių sąlygų nuostatas (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 2) 3.1.2 p., 3.1.3.13 p., 3.1.5.6 p., 3.1.4 p., 3.1.5 p. bei įpareigoti atsakovą iš naujo pradėti viešojo pirkimo procedūras. Ieškovas nurodė, kad AB „Lietuvos dujos" paskelbė atvirąjį konkursą telekomunikacijų paslaugoms (toliau tekste – Konkursas) pirkti pagal AB „Lietuvos dujos" Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 70-TS, 2005 m. rugsėjo 23 d. patvirtintas atviro konkurso sąlygas (toliau tekste – Konkurso sąlygos). Ieškovas teikia Konkurso sąlygų 2.2.1 p. nurodytas paslaugas, todėl kaip tiekėjas yra suinteresuotas dalyvauti Konkurse. Susipažinus su Konkurso sąlygomis paaiškėjo, jog jos yra patvirtintos pažeidžiant imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau tekste – VPĮ) įtvirtintas teisės normas bei pamatinius viešųjų pirkimų principus. Ieškovo teigimu, Konkurso sąlygos dirbtinai riboja konkurenciją, pažeidžia skaidrumo principo reikalavimus, todėl ieškovas objektyviai neturi galimybės pateikti konkurso pasiūlymo. Konkurso sąlygų 2.2.1 p. nurodyta, kad mobilaus ryšio paslaugas sudaro trys segmentai: belaidžio duomenų perdavimo paslaugos, grupinio mobiliojo ryšio paslaugos ir bendrosios mobiliojo ryšio paslaugos. VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 10 punktas nustato, kad Konkurso sąlygose turi būti nurodyta informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas. Vertinant sistemiškai Konkurso sąlygų 2.2.1 p., 8.3 p. ir 9.1 p. matyti, jog nėra nurodytas draudimas pateikti pasiūlymą teikti tik dalį mobilaus ryšio paslaugų, tačiau nenurodyta, kokiais kriterijais remiantis bus vertinamas toks pasiūlymas. Minėtos Konkurso sąlygos pažeidžia UAB „TELE 2“ teisę pateikti pasiūlymus parduoti dalį paslaugų, nurodytų Konkurso sąlygų 2.2.1 p. Pagal VPĮ 28 straipsnio 2 dalį konkurenciją dirbtinai riboja Konkurso sąlygų 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 ir 3.1.9 p. nuostatos. Be to, VPĮ 21 straipsnio 2 dalyje nustatyti imperatyvūs reikalavimai techninei specifikacijai buvo pažeisti nustatant tokius diskriminacinius techninius reikalavimus: techninių sąlygų 3.1.2 p., numatantis reikalavimą teikti grupinio mobiliojo ryšio paslaugas; techninių sąlygų 3.1.3.13 p., numatantis reikalavimą turėti kilnojamą bazine stotį arba kitomis techninėmis priemonėmis užtikrinti išskirtinį ryšį perkančiosios organizacijos abonentams; techninių sąlygų 3.1.5.6 p., numatantis perkančiosios organizacijos naudojamos įrangos išpirkimą UAB „Bitė Lietuva“. VPĮ 21 straipsnio 1 dalies teisės normai prieštarauja: techninių sąlygų 3.1.4 p., numatantis žinybinio telefoninio tinklo prijungimo prie mobilaus tinklo paslaugų galimybę; techninių sąlygų 3.1.5 p., numatantis mobiliojo ryšio terminalų tiekimo sąlygas. Ieškovas taip pat nurodė, jog perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai dirbtinai apribojo konkurenciją. Atsakovas, patvirtindamas VPĮ prieštaraujančias Konkurso sąlygas, pažeidė pamatinius viešųjų pirkimų principus, nes sudarant nevienodas diskriminacines sąlygas yra apribojamas potencialių konkurso dalyvių ratas.

8Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: pripažino negaliojančiomis atsakovo Konkurso sąlygų nuostatas įtvirtintas 3.1.8 p., 3.1.9 p., bei techninių sąlygų (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2) 3.1.5.1 p., 3.1.5.6 p., o kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, jog iš šalių paaiškinimų ir bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas paskelbė atvirąjį konkursą telekomunikacijų paslaugoms pirkti pagal AB „Lietuvos dujos" Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 70-TS, 2005 m. rugsėjo 23 d. patvirtintas atviro Konkurso sąlygas ir nustatė terminą iki 2005 m. lapkričio 7 d. 10.00 val. pateikti pasiūlymus. Ieškovas teikia Konkurso sąlygų 2.2.1. p. nurodytas paslaugas, tačiau negalėjo pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymo, nes patvirtintos Konkurso sąlygos dirbtinai riboja konkurenciją, pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus. Teismas nurodė, jog pagal VPĮ 28 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacinius reikalavimus ir pareikalauti tai patvirtinančių dokumentų. Konkurso sąlygų 3.1.8 p. nurodyta, kad paslaugų tiekėjo telekomunikacijų paslaugų teikimo metinė apyvarta turi būti ne mažesnė nei 100 mln. litų. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 17.2 p. nurodyta, kad rekomenduojama kriterijaus reikšmė yra vidutinė metinė apyvarta tos veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, negali būti 1,5 karto didesnė už pirkimo objekto vertę. Reikalavimas dėl 100 mln. litų metinės apyvartos žymiai viršija rekomenduotiną kriterijų, todėl ši Konkurso sąlyga riboja konkurenciją. Konkurso sąlygų 3.1.9. p. esantis minimalus kvalifikacijos reikalavimas, kad paslaugų tiekėjo įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis nei 50 mln. litų diskriminuoja kitus rinkos dalyvius, nes iš trijų Lietuvos mobilaus ryšio operatorių tik vienas turi tokį kapitalą.

9Teismas nurodė, jog Konkurso sąlygų 3.1.5.6. p. reikalavimas, kad paslaugos tiekėjas įsipareigotų nupirkti iš UAB „Bitė Lietuva“ šiuo metu atsakovo naudojamus mobilaus ryšio terminalus pagal UAB „Bitė Lietuva“ ir AB „Lietuvos dujos“ sutarties, pasirašytos 2003 m. sausio 31 d. sąlygas, sumokant terminalų vertę UAB „Bitė Lietuva“ per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, prieštarauja VPĮ 21 straipsniui. VPĮ 21 straipsnio 2 dalį numatyta, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Mobilaus ryšio terminalai yra UAB „Bitė Lietuva“ turtas, todėl ši konkurso sąlyga netaikoma UAB „Bitė Lietuva“, nes ji negali įsipareigoti sudaryti sutarties su pačia savimi. Be to, Konkurso laimėtojas privalėtų sudaryti sutartį su UAB „Bitė Lietuva“, kuris yra konkurso kandidatų ir dalyvių konkurentas, nustatytomis sąlygomis bei kaina, t.y. pažeidžiant sutarties laisvės principą. Kadangi Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.5.6. punktas sudaro išskirtines sąlygas UAB „Bitė Lietuva“, riboja tiekėjų konkurenciją, pažeidžia sutarties laisvės principą bei viešųjų pirkimų principus, todėl šią sąlygą teismas pripažino negaliojančia. Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.5.1 p. numato mobiliojo ryšio terminalų tiekimo sąlygas, kurių viena yra, kad pagal gamintojus telefonai pateikiami tokiomis proporcijomis: 90% NOKIA gamybos telefonai, 10% SIEMENS, SONY ERICSSON. Belaidžiam duomenų perdavimui pateikiami SIEMENS MC35 modemai. Bendrojo mobiliojo ryšio paslaugos duomenų perdavimui naudojami arba mobiliojo ryšio telefonai arba NOKIA ir SONY ERICSSON PCMCIA tipo modemai. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto arba reikalingą pirkimo objektą gali pasiūlyti tik vienintelis tiekėjas. Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.5.1. p. perkančioji organizacija aiškiai nurodė, kokią konkrečią mobiliojo ryšio įrangą jį nori įsigyti, todėl ši techninė sąlyga prieštarauja VPĮ 21 straipsniui.

10Teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 2.2.1. p., 8.3. p., 9.1. p., 3.1.6. p., 3.1.7. p. bei techninių sąlygų (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2) 3.1.2. p., 3.1,3.13 p., 3.1.4 p. nuostatos neprieštarauja VPĮ. Atsakovas privalo pirkimo dokumentus paruošti taip, kad tiekėjams nekiltų jokių abejonių ir klausimų dėl perkamų darbų, o jei tokių abejonių kyla, Konkurso sąlygų 11.1. p. numatyta galimybė pateikti perkančiai organizacijai paklausimą, į kurį ši privalo atsakyti ir išsamiau paaiškinti pirkimo dokumentus. Ieškovas šia savo teise nepasinaudojo. Atsakovas, reikalaudamas pateikti informaciją apie tiekėjo įmonės personalo skaičių ir pagrindines suteiktas paslaugas, nepažeidė VPĮ 28 straipsnio 2 dalis, nes šie kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti visiems tiekėjams. Teismas atmetė ir ieškovo argumentus dėl Konkurso sąlygų Priede Nr. 2 techninių sąlygų 3.1.2. p., 3.1.3.13 p., 3.1.4 p. prieštaravimo VPĮ 21 straipsnio 1 ir 2 dalims motyvuodamas tuo, jog Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.2 p. yra nurodyta, kad tiekėjas turi teikti grupinio mobiliojo ryšio paslaugas ir kokias funkcijas turi atitikti grupinis ryšys. Šiame reikalavime yra aiškiai apibūdintas grupinio mobiliojo ryšio paslaugos ir jų tikslas. Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.3.13. p. reikalavimas turėti kilnojamą bazinę stotį, užtikrinančią mobilųjį ryšį ekstremalių situacijų magistraliniame dujotiekyje atveju. Atsižvelgiant į atsakovo veiklą bei į ekstremalių situacijų galimybę, atsakovas pagrįstai nustatė šį reikalavimą. Be to, Konkurso sąlygų Priede Nr. 2 3.1.3.13 p. nurodyta, kad paslaugos tiekėjas gali kitomis priemonėmis užtikrinti išskirtinį ryšį perkančiosios organizacijos abonentams, užtikrinant patikimą ryšio signalo lygį bet kurioje magistralinio dujotiekio trasos vietoje. Todėl tiekėjai turėjo galimybę siūlyti alternatyvius techninius sprendimus ir nėra pagrindo šį reikalavimą laikyti pažeidžiančiu įstatymų nuostatas. Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.4. p. numatytas reikalavimas teikti žinybinio telefoninio tinklo prijungimo prie mobilaus tinklo paslaugas yra pagrįstas ir nėra naujos paslaugos pirkimas. Perkančioji organizacija priima sprendimą skelbti konkursą toms paslaugoms įsigyti, kurios jai yra reikalingos. Jeigu paslaugos tiekėjas nėra pajėgus įvykdyti tam tikro pirkimo dokumentuose numatyto reikalavimo, tai negalima teigti, kad ta konkurso sąlyga prieštarauja VPĮ ir diskriminuoja tiekėjus. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad Konkurso sąlygų priede Nr. 2 techninių sąlygų 3.1.2. p., 3.1.3.13 p., 3.1.4 p. neprieštarauja VPĮ 21 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies reikalavimams.

11Teismas atmetė reikalavimą įpareigoti atsakovą iš naujo pradėti pirkimo procedūras, nes tai yra tik atsakovo diskrecijos teisė apsispręsti dėl paskelbto konkurso tęsimo arba naujo konkurso organizavimo, arba procedūrų nutraukimo.

12Apeliaciniu skundu atsakovas AB „Lietuvos dujos" prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas iš dalies ir ieškovo ieškinį atmesti visiškai. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad: 1. Ieškovas neturėjo teisės kreiptis į teisminės gynybos, nes VPĮ nenumato galimybės reikšti ieškinį dėl konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. 2. Nesutinka su teismo išvada dėl Konkurso sąlygų 3.1.8 p. pripažinimo ribojančiu konkurenciją. Reikalavimas tiekėjų 3 metų apyvartai būti ne mažesnei nei šimtas milijonų litų yra pagrįstas, nes jis leidžia nustatyti ar tiekėjas yra ekonomiškai patikimas ir finansiškai pajėgus. Trejų metų apyvarta patvirtina, jog tiekėjo finansinis pajėgumas nėra trumpalaikis, taip pat jog tiekėjas turi pakankamai patirties teikiant tokias paslaugas. Be to, teismas negalėjo vadovautis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis, nes jos yra tik rekomendacinio pobūdžio. 3.

13Nepagrįstas teismo teiginys, jog Lietuvoje yra tik trys mobiliojo ryšio operatoriai, nes Lietuvoje yra 11 judriojo ryšio tiekėjų. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vienintelis subjektas teikiantis dujų paskirstymo paslaugas ir patikimas ryšys jam reikalingas operatyviai šalinant gedimus ar avarijas, todėl atsakovo reikalavimai tiekėjams, nustatyti Konkurso sąlygų 3.1.9 p., neprieštarauja VPĮ 28 straipsnio 2 daliai. 4.

14Nepagrįstas teismo argumentas, jog Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.5.6. p. atsakovas sudarė geresnes dalyvavimo sąlygas konkrečiam pirkėjui, ribojo konkurenciją ir viešųjų pirkimų įstatymų principus. Šio reikalavimo paskirtis ne sudaryti išskirtines sąlygas trečiajam asmeniui UAB „Bitė Lietuva“, o patenkinti VPĮ 4 straipsnio 2 punkte įtvirtintą tikslą - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiai organizacijai reikiamų paslaugų. Kadangi 2003 m. sausio 31 d. sutartimi atsakovas yra įsipareigojęs pasibaigus sutarčiai grąžinti turtą arba jį išpirkti iš UAB „Bitė Lietuva“, todėl atsakovas nepatirdamas laiko ir finansinių sąnaudų, nesutrikdydamas normalaus sistemos darbo, negali užtikrinti tam specialios įrangos grąžinimo. Atsakovą tenkina naudojama įranga, todėl reikalavimas išpirkti įrangą atitinka viešųjų pirkimų tikslą ir būtų taikomas visiems pirkime dalyvavusiems asmenims. 5.

15Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendime nurodyta, jog Sąlygų Priede Nr. 2 3.1.5.1 p. perkančioji organizacija aiškiai nurodė kokią konkrečią mobiliojo ryšio įrangą ji nori pirkti, todėl ši sąlyga prieštarauja VPĮ 21 straipsniui. Tačiau minėtame sąlygų priede nėra nustatytas naujas viešojo pirkimo objektas - mobiliojo ryšio terminalai, nes telefonai, modemai, kita įranga pateikiama atsakovui naudotis, tiekėjui teikiant Konkurso sąlygose nurodytas paslaugas, ir perkančioji organizacija šios įrangos neįsigyja, todėl VPĮ 23 straipsnis šiuo atveju netaikytinas.

16Ieškovas UAB „TELE 2“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai bei pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Nurodė, kad: 1. Belaidžio duomenų perdavimo paslaugų, grupinio mobiliojo ryšio paslaugų ir bendrųjų mobiliojo ryšio paslaugų apjungimas prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Paslaugų išskyrimas į atskiras pirkimo dalis skatina konkurenciją, o trijų segmentų apjungimas į vieną pirkimo dalį dirbtinai apriboja konkurenciją. Todėl ieškinio reikalavimas dėl Konkurso sąlygų 2.2.1. p., 8.3. p., 9.1.1 p. pripažinimo negaliojančiais atmestas nepagrįstai. 2.

17Perkančioji organizacija reikalaudama pateikti informaciją apie įmonės personalo skaičių negali pažeisti VPĮ 28 straipsnio 2 dalies, nustatančios, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Konkurso sąlygų 3.1.6 p. nustatytas reikalavimas „turėti pakankamą personalo skaičių“ neapibrėžtas kiekybiniu kriterijumi, todėl pažeidžia konkurencijos ir skaidrumo principus. 3.

18Konkurso sąlygų 3.1.7 p. nebuvo nustatytas tiekėjų techninį pajėgumą apibūdinantis kriterijus, jo reikšmė, todėl reikalaujami pateikti dokumentai negali būti laikomi pagrindžiančiais tiekėjo atitikimą perkančiosios organizacijos nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Dėl to darytina išvada, kad atsakovas pažeidė VPĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas. Be to, ieškovas teikia eilę paslaugų dideliam skaičiui pirkėjų, todėl objektyviai neįmanoma pateikti informacijos apie pagrindines paslaugas ir tai patvirtinančius dokumentus. Aiškinant sistemiškai VPĮ 32 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytas reikalavimas pateikti atitinkamus duomenis gali būti nustatytas tik kai būtina nustatyti ar tiekėjas atitinka finansinius, ekonominius ir techninius reikalavimus, t.y. kai yra suformuluoti kandidatų ar dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai, nustatyti kriterijai jiems patikrinti bei jų reikšmės. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą motyvuodamas tuo, jog ieškovas galėjo prašyti atsakovo patikslinti pirkimo sąlygas, nes tai ieškovo teisė, o ne pareiga, ir ieškovas nutarė savo teises ginti teisme. 4. Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 3.1.3.13 p. reikalavimas turėti kilnojamąją bazinę stotį prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nes tokią stotį turi tik vienas tiekėjas. VPĮ 21 straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi visoms perkančiosioms organizacijoms, todėl šių reikalavimų nevykdymas negalėjo būti grindžiamas atsakovo vykdoma veikla ar ekstremalių situacijų galimybe. Teismo nurodoma alternatyvi galimybė prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, nes galimybė užtikrinti išskirtinį ryšį yra užtikrinama valstybės pareigūnams, esant nepaprastajai padėčiai, o taip pat suteiktų išskirtines sąlygas vienam vartotojui, todėl negali būti taikoma atsakovo abonentams. 5. Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 3.1.4 p. nustatytas reikalavimas teikti žinybinio telefoninio tinklo prijungimo prie mobilaus tinklo paslaugas nėra viešo konkurso objektas, nes: nenumatytas Konkurso sąlygų 2. 2 p.; nėra apibūdintos šios paslaugos savybės; tai nėra mobilaus ryšio paslauga. Be to, teismas šios savo išvados nemotyvavo, todėl nepagrįstai atmetė šį reikalavimą. 6. Teismas nepagrįstai teigia, jog negali įpareigoti perkančiosios organizacijos iš naujo pradėti pirkimo procedūrų. Pripažinus Konkurso sąlygas negaliojančiomis, buvusios Konkurso sąlygos yra modifikuojamos ir nebegali būti vykdomas Konkursas pagal ankstesnes neteisėtas sąlygas, tačiau tai ir nepabaigia viešo konkurso ir atsakovas privalo vykdyti pareigas atsiradusias paskelbus viešą konkursą. Viešą konkursą reglamentuoja imperatyvios normos, todėl paskelbto konkurso tęsimas ar naujo skelbimas nepriklauso nuo perkančios organizacijos valios. Todėl teismas privalėjo tenkinti ieškovo reikalavimą ir įpareigoti atsakovą iš naujo pradėti viešo pirkimo procedūras. 7. Teismas nukrypo nuo galiojančių teisės aktų nustatyto užmokesčio už advokato pagalbą maksimalaus paskaičiavimo tvarkos, nes atsakovas pateikė 3300 Lt reikalavimą už dokumentų paruošimą, kai galėjo pateikti tik 1650 Lt bei 7000 Lt už atstovavimą, kai galėjo tik 825 Lt. Be to, pats teismas nurodė, jog byla nesudėtinga ir nedidelės apimties, todėl turėjo mažinti šių reikalavimų dydį.

19UAB „TELE 2“ apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.

20AB “Lietuvos dujos“ apeliacinis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

22Dėl AB “Lietuvos dujos“ apeliacinio skundo

231. Atsakovas 2005 m. rugsėjo 23 d. paskelbė atvirą konkursą telekomunikacijų paslaugoms pirkti. Pirkimo sąlygos yra esminė konkurso procedūrų dalis, lemianti visą konkurso. Konkurso sąlygos turi būti sudarytos taip, kad būtų pasiektas VPĮ nustatytas tikslas - vadovaujantis VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatytais pirkimų principais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų.

24Jeigu asmenims neteisėtai ribojama teisė dalyvauti konkurse, tokiu ribojimu ne tik pažeidžiama šių asmenų teisės, bet ir paneigiamas viešųjų pirkimų tikslai. Todėl bet kuris asmuo, manydamas, kad paskelbto viešojo pirkimo sąlygos yra diskriminacinės, gali jas ginčyti teisme.

252. Sąlygų 3.1.8 p. nustatyta, kad paslaugų teikėjo metinė apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus arba nuo teikėjo įregistravimo dienos turi būti ne mažesnė nei 100 mln. litų. Apygardos teismas pagrįstai šią konkurso sąlygą pripažino ribojančia konkurenciją.

26Metinė paslaugų apyvarta gali būti nustatyta konkurso sąlygose siekiant užtikrinti paslaugų teikėjo patikimumą, reikalingas paslaugų teikimo apimtis, kompetenciją. Tačiau šis reikalavimas neturi būti didesnis, nei būtinas atsižvelgiant į perkamų paslaugų pobūdį ir apimtį.

27Pažymėtina, kad 100 mln. paslaugų teikimo apyvarta Lietuvos sąlygomis yra išskirtinai didelė. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, jog reikalavimas, kad paslaugų tiekėjo telekomunikacijų paslaugų teikimo metinė apyvarta turi būti ne mažesnė nei 100 mln. litų, vadovavosi Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 17.2 p. reikalavimais. Šios rekomendacijos yra neprivalomos. Tačiau apeliantas nenurodė jokių išskirtinių konkurso aplinkybių, dėl kurių nebūtų galima taikyti minėtų rekomendacijų. Apeliaciniame skunde apeliantas nenurodė aplinkybių, dėl kurių, reikalavimas konkurso dalyviams turėti mažesnę paslaugų teikimo metinę apyvartą, trukdytų pasiekti konkursui keliamus tikslus. Todėl teismas pagrįstai vadovavosi minėtomis rekomendacijomis ir pripažino, jog nepagrįstai aukštas paslaugų teikimo apyvartos dydžio reikalavimas riboja konkurenciją.

283. Byloje dalyvaujantys asmenys pripažįsta, kad Lietuvoje yra trys pagrindiniai, didžiausi mobiliojo ryšio paslaugos teikėjai, turintys savo tinklus, tame tarpe ir ieškovas. Kiti operatoriai virtualūs, kurie teikia savo paslaugas trijų operatorių tinklais. Apeliantas taip pat pripažįsta, kad mažesnis nei 50 mln. litų dydžio įstatinis kapitalas nebūtų savarankiška kliūtis ieškovui teikti konkurse nurodytas telekomunikacijų paslaugas. Apeliantas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, dėl kurių, pagal teikiamų paslaugų pobūdį, reikėtų nustatyti tokio dydžio įstatinio kapitalo reikalavimą. Pats faktas, kas vienas iš trijų didžiausių paslaugų teikėjų negali dalyvauti konkurse rodo, jog atsakovas nustatydamas tokio dydžio įstatinio kapitalo reikalavimą riboja konkurenciją ne tik tarp visų telekomunikacijų paslaugų teikėjų, bet ir tarp didžiausių tokių paslaugų teikėjų. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad nepagrįstai aukštas įstatinio kapitalo dydžio reikalavimas riboja konkurenciją.

294. Apelianto argumentai dėl jog Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.5.6. p. nepažeidžia VPĮ nepagrįsti.

30Viešojo pirkimo tikslas nupirkti paslaugas. Ginčijamu reikalavimu konkurso laimėtojas įpareigojamas ne teikti telekomunikacijų paslaugą, o nupirkti atsakovui nereikalingą priklausančią trečiajam asmeniui įrangą,. Turto pardavimas VPĮ nustatyta tvarka prieštarauja šio įstatymo tikslams, kadangi pagal šį įstatymą perkamos paslaugos ar turtas, o ne parduodamas.

31Be to, įpareigojama nupirkti įranga priklauso ne paslaugos pirkėjui, o trečiajam asmeniui UAB „Bitė Lietuva“. Dalyvavimas konkurse negali būti sąlygojamas pareiga nupirkti turtą iš trečiojo asmens.

32Pirmosios instancijos teismas teisingai ir išsamiai sprendime motyvavo tokios konkurso sąlygos nepagrįstumą ir teisingai pripažino ją negaliojančia.

335. Konkurso sąlygų Priede Nr. 2 3.1.5.1 p. perkančioji organizacija aiškiai nurodė kokią konkrečią mobiliojo ryšio įrangą ji nori pirkti, t.y. kiek NOKIA , SIEMENS ir SONY ERICSSON telefono aparatų arba NOKIA ir SONY ERICSSON PCMCIA tipo modemų nori įsigyti pirkėjas. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad apibudinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto arba reikalingą pirkimo objektą gali pasiūlyti tik vienintelis tiekėjas. Atsakovas neįrodė įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių buvo pasirinkti minėtų firmų telefono aparatai. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.5.1 p. prieštarauja LR Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str.

34Apelianto argumentas jog Sąlygų Priede Nr. 2 3.1.5.1 p. nenustatytas naujas viešojo pirkimo objektas - mobiliojo ryšio terminalai, nes telefonai, modemai, kita įranga pateikiama atsakovui naudotis, tiekėjui teikiant Sąlygose nurodytas paslaugas, ir perkančioji organizacija šios įrangos neįsigyja, todėl VPĮ 23 str. šiuo atveju netaikytinas, nepagrįstas. Konkurso nugalėtojui tenka pareiga pateikti atsakovui naudotis telefonais, modemais ir kt. įranga tiesiogiai siejama su konkurso nugalėtojo pareiga įsigyti šiuos įrenginius. Konkurso tikslas teikti jame numatytas paslaugas. Jas teikiant turi būti užtikrinta atitinkamo lygio paslaugų kokybė. Nesant technologinės būtinybės nėra pagrindo konkurso sąlygose nurodyti konkrečių gamintojų įrenginių, kadangi tai varžo paslaugų teikėją ir nepadeda pasiekti konkursui keliamų tikslų.

35Dėl UAB „TELE 2“ apeliacinio skundo

361. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad belaidžio duomenų perdavimo paslaugos, grupinio mobiliojo ryšio paslaugos ir bendrųjų mobiliojo ryšio paslaugos pagal konkurso sąlygas nėra apjungtos ir konkurso dalyviai gali siūlyti vieną ar kelias paslaugas. Tai patvirtina ir Konkurso sąlygų 2.2.1 p. ir 8.3 p. (1 t., b.l. 9, 12) gramatinis aiškinimas. Konkurso sąlygų 8.3 p. tiesiogiai nurodyta, kad nepateikus kurio nors vieno segmento pasiūlymas nebus atmetamas ir bus nagrinėjamas. Konkurencijos neribojimo aplinkybę patvirtino ir Konkurencijos tarybos atstovė (3 t., b.l. 13). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šioje dalyje skundą atmetė.

372. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad perkančioji organizacija, reikalavusi pateikti informaciją apie įmonės personalo skaičių pažeidė VPĮ 28 straipsnio 2 dalį, nes minėtas straipsnis numato, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Šis apelianto argumentas pagrįstas.

38Pagal VPĮ 28 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti, tikslūs ir aiškūs. Perkančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tik tokios informacijos, kuri yra būtina nustatyti, ar tiekėjas atitinka finansinius, ekonominius ir techninius reikalavimus. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio Įstatymo 29, 30, 31 ir 32 straipsnių nuostatomis. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.

39Konkurso sąlygų 3.1.6 p. nurodyta, kad Paslaugos teikėjas turi turėti pakankamą personalo skaičių, užtikrinantį kokybišką paslaugų tiekimą. Toks reikalavimas nekonkretus ir objektyviai neįmanoma jo patikrinti. Todėl jis prieštarauja VPĮ 4 straipsnyje nustatytiems skaidrumo reikalavimams. Dėl šių argumentų apeliacinis skundas dalyje dėl 3.1.6 p. pripažinimo negaliojančiu tenkintinas.

403. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad Konkurso sąlygų 3.1.7 p. nebuvo nustatytas tiekėjų techninį pajėgumą apibūdinantis kriterijus, jo reikšmė, todėl reikalaujami pateikti dokumentai negali būti laikomi pagrindžiančiais tiekėjo atitikimą perkančiosios organizacijos nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, o dėl to darytina išvada, kad atsakovas pažeidė VPĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas.

41Šie apelianto argumentai nepagrįsti.

42Konkurso sąlygų 3.1.7 p. nurodyta, jog pateikiama informacija apie pagrindines suteiktas paslaugas. Paslaugas perkančio asmens siekis įsitinkinti konkurso dalyvių patirtimi teikiant panašias paslaugas yra teisingas ir pagrįstas. Informacija apie anksčiau suteiktas paslaugas leidžia vertinti konkurso dalyvio techninį pajėgumą, jo gebėjimą teikti panašias paslaugas. Prašoma pateikti informaciją ne apie visas suteiktas paslaugas, o apie pagrindines suteiktas paslaugas. Tai leidžia konkurse dalyvaujančiam asmeniui pačiam pasirinkti, kurias paslaugas jis laiko pagrindinėmis, labiausiai atitinkančiomis konkurso sąlygas.

43Apeliantas daro nuorodą į VPĮ 32 straipsnio 3 dalies 3 punktą. Jame nurodoma, jog paslaugų pirkimo atveju įrodymui, ar kandidato ar dalyvio techninis pajėgumas, įgūdžiai, veiklos efektyvumas, patirtis ir patikimumas atitinka keliamus reikalavimus, perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatai ir dalyviai atliktų arba pateiktų vieną (ar kelis) pagrindinių per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašą, nurodant bendras vertes, suteikimo datas ir gavėjus, pateikiant paslaugų suteikimą patvirtinančius dokumentus, tai yra paslaugų gavėjų pateiktas pažymas, o jeigu tokių pažymų ne dėl kandidato ar dalyvio kaltės gauti neįmanoma, šio kandidato ar dalyvio deklaraciją.

44Pats apeliantas nenurodo aplinkybių, dėl kurių pažymų ne dėl kandidato ar dalyvio kaltės gauti neįmanoma. Informaciją apie pagrindines suteiktas paslaugas apeliantas gali suteikti. Ji reikalinga vertinant paslaugų teikėjo techninį pajėgumą ir reikalavimas ją pateikti teisingas.

45Civilinių teisinių santykių dalyviai turi ne tik teises, bet ir pareigas. Viena iš pareigų bendradarbiavimo pareiga. Ieškovas turėjo teisę (VPĮ 20 str. 2 d. 14 p.) prašyti patikslinti jam neaiškias Konkurso sąlygas, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. Toks kvalifikacinis reikalavimas nustatytas visiems tiekėjams, todėl konkurencijos neriboja.

46Todėl šioje dalyje apeliacinis skundas atmestinas.

474. Apeliantas nepagrįstai tapatina nepaprastąją galimą padėtį valstybėje su galimomis nepaprastosiomis padėtimis tam tikrose ūkinės veiklos sektoriuose, nes tai nėra šio ginčo nagrinėjimo objektas. Atsakovas yra įmonė teikianti dujų paskirstymo paslaugas. Akivaizdu, jog dėl padidinto dujų paskirstymo saugumo reikalavimų ir su tuo susijusių sprogimo galimybių, atsakovui avarijų ar ypatingų (nepaprastųjų) situacijų šalinimui ypatingai svarbus ryšio užtikrinimas. Konkurso sąlygose leidžiama tiekėjui užtikrinti išskirtinį nepertraukiamą ryšį atsakovui ir kitomis priemonėmis, o ne tik kilnojamąja bazine stotimi, todėl apelianto argumentai dėl 3.1.3.13 p. prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms atmestini.

485. Pagal Konkurso sąlygų pirkimo objekto aprašymo 2.1 .p. matyti, jog perkamos paslaugos, kurių aprašymai, specifikacijos ir kita susijusi informacija pateikta Priede Nr. 2. Todėl Priede Nr. 2 3.1.4. p. išdėstytas reikalavimas negali būti laikomas kaip nesantis pirkimo objektu.

496. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas privalėjo įpareigoti atsakovą iš naujo pradėti viešojo pirkimo procedūras. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirkimo sutartis turėjo būti sudaryta viešojo konkurso būdu. Šalims atlikus veiksmus, kuriais jos siekia sudaryti sutartį, tarp jų susiklosto tam tikri santykiai, vadinami ikisutartiniais. Sudarant sutartį viešo konkurso būdu, iki sutarties sudarymo, susiklostę santykiai yra ikisutartiniai. Sutartis yra dviejų asmenų valios išraiška, jų suderinta valia, todėl būtinas sutarties elementas yra šalių savanoriškumas. Sutarties laisvės principas reiškia, kad negalima versti asmens sudaryti sutarties prieš jo valią. Ikisutartinių santykių pradėjimas, nėra šalių pareiga pasiekti ikisutartinių santykių rezultatą - sudaryti sutartį. Sutarčių laisvės principo veikimas ir atsakomybė už ikisutartinių santykių nutraukimą nustatytas CK 6.948 straipsnio 3 dalyje nustatančioje, kad atšaukus konkursą, konkurso organizatorius privalo atlyginti kiekvieno asmens, įvykdžiusio konkurso sąlygose numatytą darbą iki tol, kol jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie konkurso atšaukimą, turėtas išlaidas. Atsakovui nevykdant savo pareigos pabaigti viešą konkursą ir sudaryti sutartį, jam gali būti taikoma civilinė atsakomybė, tačiau ir tokiu atveju sutarties laisvės principas neleidžia versti viešo konkurso būdu siekti sudaryti sutartį. Taigi tik atsakovas turi teisę nuspręsti dėl naujų pirkimo procedūrų pradėjimo ar nepradėjimo, tačiau nutraukdamas pirkimo procedūras, privalo atlyginti ieškovo patirtas išlaidas. Ieškovas neprašo išlaidų atlyginimo, todėl, atsižvelgiant į pateikto ieškinio reikalavimus, teismas ginčą išnagrinėjo teisingai ir pagrįstai atsisakė įpareigoti atsakovą iš naujo pradėti viešojo pirkimo procedūras.

507. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas priteisė per daug atstovavimo išlaidų atsakovui. Apeliantas savo teiginius grindžia MGL, tačiau pagal teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau tekste – Rekomendacijos) 7 punktą, bazinis dydis yra MMA (kuri iki 2005-2006 metų liepos buvo 550 Lt, vėliau – 600 Lt). Be to, apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas galėjo priteisti išlaidas tik už vieno procesinio dokumento (atsiliepimo) parengimą, nes iš bylos matyti, jog atsakovo atstovai pateikė ir kitus procesinius dokumentus. Tinkamai atstovauti klientą advokatas gali tik susipažinęs su byla, atlikęs kitus veiksmus, būtinus tinkamai pasiruošti bylai. Šiems darbams taip pat reikalingas darbo laikas. Konstitucija draudžia nemokamą darbą, todėl šie darbai buvo pagrįstai įskaityti į visą atliekamų atstovavimo darbų kompleksą ir pagrįstai įtraukti į darbo ataskaitą (2 t., b.l. 125). Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas, mažindamas prašomas priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti nuo 11 245 Lt iki 3000 Lt, teisės aktų nuostatų nepažeidė.

51Pagal CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalis šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antros šalies, o jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, o atsakovo apeliacinį skundą atmetus, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Todėl iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“ priteistina 25 Lt, iš ieškovo UAB „TELE 2“ 14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (3 t., b.l. 191; CPK 92 str.).

52Ieškovas UAB „TELE 2“ prašė priteisti iš atsakovo 3 000 Lt išlaidas patirtas advokato pagalbai apmokėti (3 t., b.l. 3-4; 3 t., b.l. 2; CPK 98 str. 1 d.). Teismas, įvertindamas dalinį apeliacinio skundo dalinį tenkinimą, byloje sprendžiamų teisinių klausimų apimtį ir sudėtingumą, klausimų sprendimui būtinas laiko sąnaudas, ir remdamasis Rekomendacijų 11 punktu, mano, jog priteistinos ieškovui 1000 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atitinka teisingumo, rūpestingumo ir sąžiningumo kriterijus.

53Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

54Atsakovo AB „Lietuvos dujos“ apeliacinį skundą atmesti.

55Ieškovo UAB „TELE 2“ apeliacinį skundą tenkinti dalinai.

56Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimą pakeisti.

57Pripažinti negaliojančia atsakovo AB „Lietuvos dujos“ Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 70-TS, 2005 m. rugsėjo 23 d. patvirtintas atviro konkurso sąlygų 3.1.6 punkto sąlygas.

58Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

59Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“ 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) atstovavimo išlaidų ieškovui UAB „TELE 2“.

60Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“ 25 Lt (dvidešimt penkis litus), iš ieškovo UAB „TELE 2“ 14 Lt (keturiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. atsakovo atstovams Ričardui Slaniui, Daivai Šukevičienei, advokatei... 3. trečiųjų asmenų atstovams Edmundui Žižiui, Jurgitai Pelėdienei, Justei... 4. valstybės institucijų atstovams Rimantui Kierui, Jolantai Stadalnikaitei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. Ieškovas UAB „TELE 2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį patenkino... 9. Teismas nurodė, jog Konkurso sąlygų 3.1.5.6. p. reikalavimas, kad paslaugos... 10. Teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 2.2.1. p., 8.3. p., 9.1. p., 3.1.6. p.,... 11. Teismas atmetė reikalavimą įpareigoti atsakovą iš naujo pradėti pirkimo... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas AB „Lietuvos dujos" prašo panaikinti... 13. Nepagrįstas teismo teiginys, jog Lietuvoje yra tik trys mobiliojo ryšio... 14. Nepagrįstas teismo argumentas, jog Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.5.6. p.... 15. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendime nurodyta, jog... 16. Ieškovas UAB „TELE 2“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo... 17. Perkančioji organizacija reikalaudama pateikti informaciją apie įmonės... 18. Konkurso sąlygų 3.1.7 p. nebuvo nustatytas tiekėjų techninį pajėgumą... 19. UAB „TELE 2“ apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.... 20. AB “Lietuvos dujos“ apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Dėl AB “Lietuvos dujos“ apeliacinio skundo... 23. 1. Atsakovas 2005 m. rugsėjo 23 d. paskelbė atvirą konkursą... 24. Jeigu asmenims neteisėtai ribojama teisė dalyvauti konkurse, tokiu ribojimu... 25. 2. Sąlygų 3.1.8 p. nustatyta, kad paslaugų teikėjo metinė apyvarta per... 26. Metinė paslaugų apyvarta gali būti nustatyta konkurso sąlygose siekiant... 27. Pažymėtina, kad 100 mln. paslaugų teikimo apyvarta Lietuvos sąlygomis yra... 28. 3. Byloje dalyvaujantys asmenys pripažįsta, kad Lietuvoje yra trys... 29. 4. Apelianto argumentai dėl jog Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 3.1.5.6. p.... 30. Viešojo pirkimo tikslas nupirkti paslaugas. Ginčijamu reikalavimu konkurso... 31. Be to, įpareigojama nupirkti įranga priklauso ne paslaugos pirkėjui, o... 32. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir išsamiai sprendime motyvavo tokios... 33. 5. Konkurso sąlygų Priede Nr. 2 3.1.5.1 p. perkančioji organizacija aiškiai... 34. Apelianto argumentas jog Sąlygų Priede Nr. 2 3.1.5.1 p. nenustatytas naujas... 35. Dėl UAB „TELE 2“ apeliacinio skundo... 36. 1. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad... 37. 2. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad perkančioji organizacija,... 38. Pagal VPĮ 28 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti... 39. Konkurso sąlygų 3.1.6 p. nurodyta, kad Paslaugos teikėjas turi turėti... 40. 3. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad Konkurso sąlygų 3.1.7 p.... 41. Šie apelianto argumentai nepagrįsti.... 42. Konkurso sąlygų 3.1.7 p. nurodyta, jog pateikiama informacija apie... 43. Apeliantas daro nuorodą į VPĮ 32 straipsnio 3 dalies 3 punktą. Jame... 44. Pats apeliantas nenurodo aplinkybių, dėl kurių pažymų ne dėl kandidato ar... 45. Civilinių teisinių santykių dalyviai turi ne tik teises, bet ir pareigas.... 46. Todėl šioje dalyje apeliacinis skundas atmestinas.... 47. 4. Apeliantas nepagrįstai tapatina nepaprastąją galimą padėtį valstybėje... 48. 5. Pagal Konkurso sąlygų pirkimo objekto aprašymo 2.1 .p. matyti, jog... 49. 6. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas privalėjo įpareigoti atsakovą... 50. 7. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas priteisė per daug atstovavimo... 51. Pagal CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalis šaliai, kurios naudai priimtas... 52. Ieškovas UAB „TELE 2“ prašė priteisti iš atsakovo 3 000 Lt išlaidas... 53. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3... 54. Atsakovo AB „Lietuvos dujos“ apeliacinį skundą atmesti.... 55. Ieškovo UAB „TELE 2“ apeliacinį skundą tenkinti dalinai.... 56. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimą pakeisti.... 57. Pripažinti negaliojančia atsakovo AB „Lietuvos dujos“ Viešojo pirkimo... 58. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 59. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“ 1000 Lt (vieną tūkstantį... 60. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos dujos“ 25 Lt (dvidešimt penkis litus),...