Byla e2-18909-1098/2020
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SKR Baltic“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „SKR Baltic“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. Ž. (toliau – atsakovas), prašydama priteisti iš atsakovo 153,27 Eur įsiskolinimą, 5,00 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

52.

6Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2018 m. vasario 28 d. su atsakovu sudarė nuomos sutartį Nr. 2018/B/01, pagal kurią atsakovui išnuomojo 38,45 kvadratinių metrų ploto patalpas komercinei veiklai, esančias ( - ), Vilniuje, o atsakovas įsipareigojo už jam išnuomotas patalpas atsiskaityti. Taip pat nurodė, kad UAB „SKR Baltic“ (kaip tiekėja) ir atsakovas (kaip vartotojas) 2018 m. vasario 28 d. sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2018/B/01/E, kuria ieškovė įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovo išsinuomotoms patalpoms, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suvartotą elektros energiją. Ieškovės teigimu, ji pagal šalių sudarytas sutartis savo sutartines prievoles vykdė tinkamai ir laiku. Už patalpų nuomą bei elektros energijos tiekimą ieškovė atsakovui išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas – faktūras, kurių atsakovas neapmokėjo (arba apmokėjo tik iš dalies) ir liko skolinga 153,27 Eur. Ieškovė pažymi, kad atsakovas vengia vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, ignoruoja ieškovės teisėtus reikalavimus padengti įsiskolinimą.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

83.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.

104.

11Teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį bei reikalavimus pagrindžiančių rašytinių įrodymų visetą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, ieškinį tenkinti, priimti preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

125.

13Remiantis byloje esančiais duomenimis ir juos pagrindžiančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2018 m. vasario 28 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 2018/B/01, pagal kurią ieškovė atsakovui išnuomojo 38,45 kvadratinių metrų ploto patalpas komercinei veiklai, esančias ( - ), Vilniuje o atsakovas įsipareigojo už jam išnuomotas patalpas atsiskaityti. Tarp ieškovės (kaip tiekėjo) ir atsakovo (kaip vartotojo) 2018 m. vasario 28 d. buvo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018/B/01/E, kuria ieškovė įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovo išsinuomotoms patalpoms, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suvartotą elektros energiją. Ieškovė pagal šalių sudarytą patalpų nuomos sutartį laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d. atsakovui išnuomojo 38,45 kvadratinių metrų ploto patalpas komercinei veiklai, esančias ( - ), Vilniuje (nuomos sutarties 4.1. punktas). Atitinkamai ieškovė pagal šalių sudarytą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovo išsinuomotoms patalpoms, esančioms ( - ), Vilniuje (pirkimo-pardavimo sutarties 6.2. punktas). Ieškovė už suteiktas patalpų nuomos paslaugas bei atsakovui parduotą elektros energiją, šalių sudarytų sutarčių pagrindu atsakovui išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas – faktūras: 2019 m. vasario 1 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija N Nr. 006132 100,00 Eur sumai; 2019 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija N Nr. 006172 19,77 Eur sumai; 2019 m. kovo 1 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija N Nr. 006173 103,06 Eur sumai, visų PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimo terminai suėję (dokumentai zip. priede). Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovas PVM sąskaitą – faktūrą Serija N Nr. 006132 apmokėjo tik iš dalies (neapmokėta suma yra lygi 30,44 Eur), o likusių dviejų sąskaitų apskritai neapmokėjo ir liko ieškovei skolinga 153,27 Eur. Atsakovui laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, ieškovė 2019 m. lapkričio 22 d. išsiuntė atsakovui pretenziją Nr. 141 dėl susidariusio įsiskolinimo, kurioje reikalavo padengti susidariusį įsiskolinimą iki 2019 m. lapkričio 29 d. Atsakovui nepatenkinus šio ieškovės pretenzijoje nurodyto reikalavimo, 2020 m. balandžio 28 d. ieškovė išsiuntė atsakovui dar vieną pretenziją dėl susidariusio įsiskolinimo, kurioje reikalavo padengti susidariusį įsiskolinimą iki 2020 m. gegužės 5 d. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove, pareiškęs pretenzijas pagal patalpų nuomos ar elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

146.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnyje numatyta, jog pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. CK 6.487 straipsnio 1 dalis numato, kad nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.205 straipsnyje numatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

167.

17CK 6.305 straipsnyje numatyta, kad pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Remiantis CK 6.344 straipsnio 1 dalimi pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Ši nuostata įgyja dar konkretesnę ir tikslesnę reikšmę energijos pirkimo-pardavimo sutarties atveju – pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis).

188.

19Pagal sutarčių sąlygas ieškovė įsipareigojo nuomoti atsakovui komercines patalpas, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį sutartyse nurodytomis sąlygomis ir tvarka (Nuomos sutarties 1.1., 5.1., 5.4., 5.5.1.-5.5.7. punktai), taip pat ieškovė įsipareigojo tiekti ir parduoti elektros energiją atsakovui jo išsinuomotų patalpų elektros energijos poreikio tenkinimui (Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 1.1., 1.2., 4.2. punktai). Atsakovas savo prievolių nevykdė tinkamai, laiku ir sąžiningai, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 153,27 Eur skolą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.38, 6.63, 6.200 straipsniai, 6.256 straipsnio 1 dalis, CK 6.487 straipsnio 1 dalis).

209.

21CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5,00 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovei prašant, iš atsakovo priteistinos 5,00 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (153,27 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. gegužės 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 ir 6.210 straipsniai).

2210.

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 straipsnio 1 dalis 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinas 7,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, lygus sumokėto žyminio mokesčio dydžiui.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-428 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai.

26Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SKR Baltic“ (juridinio asmens kodas 300512605) iš atsakovo R. Ž. (asmens kodas ( - ) 153,27 Eur (vieno šimto penkiasdešimt trijų eurų 27 ct) įsiskolinimą, 5,00 proc. (penkių procentų) dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (153,27 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. gegužės 14 d.) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,50 Eur (septynių eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

27Atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

28Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

29Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

30Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė, teismo... 2. Teismas... 3. 1.... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „SKR Baltic“ (toliau... 5. 2.... 6. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2018 m. vasario 28 d. su atsakovu sudarė... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. 3.... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 10. 4.... 11. Teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį bei reikalavimus... 12. 5.... 13. Remiantis byloje esančiais duomenimis ir juos pagrindžiančiais įrodymais... 14. 6.... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnyje... 16. 7.... 17. CK 6.305 straipsnyje numatyta, kad pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis... 18. 8.... 19. Pagal sutarčių sąlygas ieškovė įsipareigojo nuomoti atsakovui komercines... 20. 9.... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 22. 10.... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-428... 25. ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SKR Baltic“ (juridinio... 27. Atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo... 28. Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo... 29. Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo... 30. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....