Byla AS-556-56-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. skundą atsakovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas A. V. (toliau – ir pareiškėjas) 2009 m. spalio 5 d. kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas: 1) Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą dėl pareiškėjo 2009-08-05 prašymo (reg. Nr. 5-AP-644) perdavimo nagrinėti Eismo priežiūros tarnybai pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti; 2) įpareigoti atsakovą Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareiškėjo 2009-08-05 prašymą (reg. Nr. 5-AP-644) perduoti nagrinėti Vidaus tyrimų tarnybai.

7Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą. Paaiškino, kad Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

82009 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. 5-S-4444 gavo tik 2009 m. rugsėjo 5 d. Tai, kad šis raštas buvo siunčiamas registruotu laišku, liudija Alytaus apskrities centrinio pašto registruotų laiškų registro duomenys.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 6 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 5-S-4444 panaikinimo paduoti ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

11Teismas konstatavo, jog pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Taigi įstatymas skundo padavimo teismui terminą sieja su individualaus akto įteikimu, nuo kurio pareiškėjui tampa aišku apie jo galimai pažeistas teises. Iš pareiškėjo skundo priedų matyti, kad Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. 5-S-4444 pareiškėjui buvo išsiųstas 2009 m. rugpjūčio 18 d. paprastu neregistruotu laišku. Siunta gavėjo nurodytu adresu pristatyta 2009 m. rugpjūčio 19 d. Remiantis tuo teismas padarė išvadą, kad Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 5-S-4444 apskundimo termino eiga prasidėjo

122009 m. rugpjūčio 20 d. ir, atsižvelgiant į ABTĮ 66 straipsnio 4 dalį, baigėsi

132009 m. rugsėjo 21 d. Pareiškėjas skundą dėl šio administracinio akto panaikinimo teismui padavė 2009 m. spalio 5 d. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto pažyma, patvirtinanti, kad ginčijamas aktas faktiškai jam buvo įteiktas žymiai vėliau, teismui nepateikta. Todėl teismas neturi pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Atmetęs prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjo skundą teismas atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

14III.

15Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismo nutartis yra naikintina dėl procesinės teisės normų neteisingo aiškinimo ir taikymo, numatytų ABTĮ, susijusių su teismo šaukimų, pranešimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimu ir tokių faktinių aplinkybių apie procesinių dokumentų įteikimą konstatavimu (ABTĮ 57 str., 73 str., 81 str.). Be to, ši nutartis šiurkščiai pažeidžia jo konstitucinę teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos (Konstitucijos 30 str. 1 d.).

172. Teismas, nustatęs, kad nėra pateikti atitinkami įrodymai, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti, jog skundo padavimo termino teismui atnaujinti nėra pagrindo, turi įpareigoti pareiškėją pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius skundžiamo akto gavimo datą, ir nustatyti tokių dokumentų pateikimo terminą, o ne atsisakyti tenkinti skundo padavimo teismui termino atnaujinimą ir atsisakyti priimti skundą.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas su skundu į teismą kreipėsi praleidęs terminą (ABTĮ 33 str. 1 d.).

22Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

23Pareiškėjas skunde nurodė, kad Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. 5-S-4444 gavo tik

242009 m. rugsėjo 5 d. Pareiškėjo teigimu, šis raštas buvo siunčiamas registruotu laišku ir tai liudija Alytaus apskrities centrinio pašto registruotų laiškų registro duomenys.

25Vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikė paaiškinimus dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. rugpjūčio 17 d. rašto (sprendimo) Nr. 5-S-4444 siuntimo pareiškėjui aplinkybių. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informavo, kad Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. rugpjūčio 17 d. raštas (sprendimas) Nr. 5-S-4444 pareiškėjui buvo siųstas neregistruotu laišku (priešingai, nei teigia pareiškėjas).

26Byloje esantis vokas patvirtina, kad pareiškėjo skundžiamas raštas (sprendimas) buvo išsiųstas pareiškėjui 2009 m. rugpjūčio 18 d., o pašto skyriuje pagal nurodytą adresą gautas 2009 m. rugpjūčio 19 d. Atsižvelgus į tai, kad skundžiamas raštas (sprendimas) buvo siunčiamas pagal paties pareiškėjo nurodytą adresą korespondencijai (Alytaus apskrities centrinis paštas, ( - )), darytina išvada, kad pareiškėjas jau

272009 m. rugpjūčio 19 d. turėjo galimybę atvykti į paštą ir gauti jam adresuotą siuntą, tačiau iš pareiškėjo paaiškinimų matyti, jog tai jis padarė gerokai vėliau, tai yra tik

282009 m. rugsėjo 5 d. Aplinkybių, kodėl buvo tiek ilgai delsiama, pareiškėjas neįvardijo.

29Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjas teikdamas skundą teismui nebuvo reikiamai operatyvus, atidus ir rūpestingas, terminas skundui paduoti buvo praleistas ne dėl svarbių priežasčių, todėl pagrįstai nebuvo atnaujintas, o jo skundą pagrįstai atsisakyta priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.). Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Arūno... 3. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas A. V. (toliau – ir pareiškėjas)... 7. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą. Paaiškino,... 8. 2009 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. 5-S-4444 gavo tik 2009 m. rugsėjo 5 d.... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 6 d. nutartimi... 11. Teismas konstatavo, jog pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus... 12. 2009 m. rugpjūčio 20 d. ir, atsižvelgiant į ABTĮ 66 straipsnio 4 dalį,... 13. 2009 m. rugsėjo 21 d. Pareiškėjas skundą dėl šio administracinio akto... 14. III.... 15. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 16. 1. Teismo nutartis yra naikintina dėl procesinės teisės normų neteisingo... 17. 2. Teismas, nustatęs, kad nėra pateikti atitinkami įrodymai, kuriais... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 22. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis... 23. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Policijos departamento prie Lietuvos... 24. 2009 m. rugsėjo 5 d. Pareiškėjo teigimu, šis raštas buvo siunčiamas... 25. Vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d.... 26. Byloje esantis vokas patvirtina, kad pareiškėjo skundžiamas raštas... 27. 2009 m. rugpjūčio 19 d. turėjo galimybę atvykti į paštą ir gauti jam... 28. 2009 m. rugsėjo 5 d. Aplinkybių, kodėl buvo tiek ilgai delsiama,... 29. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjas teikdamas... 30. Pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus...