Byla 2S-1038-658/2013
Dėl draudimo santykių perduota nagrinėti pagal teismingumą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties, kuria civilinė byla Nr. 2-4899-752/2013 pagal ieškovės A. Š. ieškinį atsakovui ERGO Insurance Se Lietuvos filialui, trečiajam asmeniui UADBB „Dataksas“ dėl draudimo santykių perduota nagrinėti pagal teismingumą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą išduoti nemokamai transporto priemonės žaliąsias korteles, galiojančias tik Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Šveicarijos Konfederacijoje pagal penkias įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. ( - ).

4Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-4899-752/2013 pagal ieškovės A. Š. ieškinį atsakovui Ergo Insurance Se Lietuvos filialui, trečiajam asmeniui UADBB „Dataksas“ dėl draudimo santykių perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-4899-752/2013 pagal ieškovės A. Š. ieškinį atsakovui Ergo Insurance Se Lietuvos filialui, trečiajam asmeniui UADBB „Dataksas“ dėl draudimo santykių perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui. Teismas nurodė, kad iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad ERGO Insurance SE Lietuvos filialo buveinės adresas Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius. Ieškinys draudimo bendrovei pareikštas dėl sutartinių prievolių vykdymo ir toks ieškinys pareiškiamas pagal bendrąsias teismingumo taisykles, numatytas CPK 29 str.(b.l.33). Adresu, kurį ieškovė nurodė kaip atsakovo buveinę (Pramonės pr. 19, Kaunas), yra ERGO Insurance SE Lietuvos filialo klientų aptarnavimo padalinys. Atsakovo klientų aptarnavimo padaliniai nėra filialai ar atstovybės, iš juridinių asmenų registro matyti, kad jie nėra registruoti juridinių asmenų registre.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė A. Š. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Savo poziciją apeliantė grindžia šiais motyvais:

9Byloje iškilęs vartojimo sutarties vykdymo klausimas. Ieškovas ir atsakovas tarpininkaujant UADBB “Dataksas“, kuris veikė kaip atsakovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas atstovas, 2013-01-18 sudarė penkias įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ( - ). Draudikas ir draudėjas pasirašytas draudimo sutartis sudarinėjo saistomi Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės įstatymo bei LR Draudimo priežiūros komisijos patvirtintų standartinių draudimo sutarties sąlygų. Tai patvirtina, kad buvo sudarytos vartojimo sutartys, todėl vadovaujantis LR CPK 30 str. 11 d. byla teisminga Kauno apylinkės teismui, nes šiose bylose ieškovas turi teisę pasirinkti teismingumą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-4899-752/2013 palikti nepakeistą ir nurodo, kad draudimo sutartys buvo sudaromos ne dėl ieškovės asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikių tenkinimo, o kitais tikslais. Ieškovės, kreipdamasi dėl dvidešimties transporto priemonių (vilkikų ir puspriekabių, iš kurių pusė autovežiai-skirti išskirtinai automobilių transportavimui) draudimo sutarčių sudarymo, pateikė ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą bei pageidavo pasinaudoti LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 6 str. 7 d. ūkio veikslo subjektams numatytomis palankesnėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sąlygomis teigdama, jog apdraudžiamos transporto priemonės bus naudojamos jai vykdant ūkinę veiklą. Dvidešimties vienetų specifinių transporto priemonių (vilkikų ir puspriekabių, kurių pusė autovežiai) naudojimas asmeniniams fizinio asmens ar jo šeimos poreikiams, nesusijusiems su asmens verslu ar profesija, tenkinti faktiškai yra neįmanomas. T.y. atsakovo su ieškove sudarytos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys Nr. ( - ), nes neatitinka vieno iš būtinų požymių-nėra sudarytos asmeniniams šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK5 str. 1 d.). Teisė kreiptis į teismą negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. CPK 29 straipsnyje įvirtinta, jog juridiniam asmeniui ieškinys pareiškiamas pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Tai yra bendroji ieškinio padavimo taisyklė. CPK 30 straipsnis nustato atvejus, kai ieškovas gali pasirinkti teismingumą.

13Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi civilinę bylą Nr. 2-4899-752/2013 pagal ieškovės A. Š. ieškinį perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad draudimo teisinių santykių atsiradimo tarp draudėjo ir draudiko pagrindas – sutartis. Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudimo įvykis (CK 6.987 str.). Draudimo sutartys ne visais atvejais yra vartojimo sutartys. Draudimo sutartis kvalifikuojama vartojimo sutartimi gali būti tam tikrais atvejais pagal sandorio šalis ir jo sudarymo tikslus. Teismų praktikoje nustatyta, jog vartojimo sutartimis laikomos sutartys dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurias sudaro fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) asmeniniams, šeimos, namų ūkio ar kitiems su vartotojo verslu, profesine veikla nesusijusiems poreikiams tenkinti (CK 1.39 straipsnis). Vartotojas yra fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Tačiau vien šio požymio nepakanka fizinio asmens, kaip vartotojo, teisių gynimo būdams ir apimčiai nustatyti bei taikyti. Pagal nurodytą įstatymo normą būtina nustatyti, kuriais tikslais vartojamos prekės ar paslaugos. Jeigu fizinis asmuo prekes ar paslaugas vartoja verslo ar profesijos tikslais, tokiu atveju jo teisės negali būti ginamos kaip vartotojo. Fizinio asmens, kaip vartotojo, teisės ginamos tada, kai jis prekes ar paslaugas vartoja asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Šios įstatymų normos taikomos ir ūkininkams. Kai ūkininkas sudaro prekių ar paslaugų įsigijimo sutartį, jos kvalifikavimui būtina nustatyti, kokiu tikslu prekės ar paslaugos yra įsigytos – ūkinei veiklai ar asmeniniams poreikiams tenkinti. Jeigu ūkininkas įsigyja prekes ar paslaugas su jo vykdoma veikla susijusiu tikslu, jis negali būti laikomas vartotoju. Atitinkamai – jeigu ūkininkas įsigyja prekes ar paslaugas savo asmeniniams ar šeimos poreikiams tenkinti, jis yra vartotojas ir turi gauti atitinkamą teisinę apsaugą.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudarytos įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys, kuriomis buvo apdrausti krovininiai automobiliai bei krovininių automobilių priekabos (b.l. 6- 10). Byloje nėra duomenų, kad draudimo sutartyse nurodytos transporto priemonės naudojamos asmeniniams ar šeimos poreikiams tenkinti.

16Pažymėtina, kad remiantis CPK 178 straipsniu kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti. Tai yra bendro pobūdžio proceso teisės normos, nustatančios bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę.

17Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovė neįrodė atskirajame skunde nurodytų aplinkybių, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad sutartys sudarytos asmeniniams ar šeimos poreikiams tenkinti. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai netaikė CPK 30 str. 11 d. nuostatų.

18Vertinant nustatytas aplinkybes, naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl šių aplinkybių priimta nutartis paliekama galioti, o skundas atmetamas.

19Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20atskirąjį skundą atmesti.

21Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis teismo posėdyje rašytinio... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą... 4. Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi civilinę bylą Nr.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi civilinę bylą Nr.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovė A. Š. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 9. Byloje iškilęs vartojimo sutarties vykdymo klausimas. Ieškovas ir atsakovas... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti, Kauno... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 13. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad draudimo teisinių santykių... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudarytos... 16. Pažymėtina, kad remiantis CPK 178 straipsniu kiekviena šalis turi įrodyti... 17. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 18. Vertinant nustatytas aplinkybes, naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 20. atskirąjį skundą atmesti.... 21. Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.... 22. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....