Byla 2-114-322/2013
Dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant ieškovei A. P., ieškovės atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei, atsakovui M. P., trečiojo asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Tomui Bimbai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovui M. P., tretiesiems asmenims Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, „Swedbank“, AB ir AB DNB bankas dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei ir

Nustatė

3Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu (3-6 b. l.) prašė nutraukti santuoką, sudarytą su atsakovu, pripažįstant ją iširus dėl atsakovo kaltės; nustatyti nepilnamečių vaikų E. P., gimusio 2003 m. birželio 24 d., ir G. P., gimusios 2008 m. gruodžio 31 d., gyvenamąją vietą su ieškove; leisti atsakovui bendrauti su vaikais E. P. ir G. P. be apribojimų; priteisti iš atsakovo nepilnamečiams vaikams E. P. ir G. P. materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki vaikų pilnametystės, išlaikymą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; priteisti abiems vaikams 2400 Lt materialinio išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d., paskirti ieškovę nepilnamečių vaikų E. P. ir G. P. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise; padalinti santuokos metu įgytą turtą ieškovės nurodytu būdu; nekeisti 2007-08-22 su AB DNB banku pasirašytos kredito sutarties Nr. K-4202-2007-75 sąlygų bei 2008-09-23 su „Swedbank“, AB pasirašytos kredito sutarties Nr. 08-110574-GV sąlygų ir po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę „P.“.

4Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Tretieji asmenys pateikė teismui atsiliepimus į ieškinį (53, 55-56, 57-58 b. l.), iš kurių matyti, kad jie su ieškiniu sutinka.

6Bylos eigoje sutuoktiniai ginčą išsprendė geruoju, prašė nutraukti santuoką abiejų bendru sutikimu, neįrodinėdami kaltės ir pateikė teismui tvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje aptarė vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo, santuokos metu įgyto turto padalinimo klausimus.

7Prašymas tenkintinas.

8Santuoką pareiškėjai įregistravo 2003 m. vasario 15 d. Kelmės rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 4 (8 b. l.), sūnus E. P. gimė 2003 m. birželio 24 d., dukra G. P. – 2008 m. gruodžio 31 d. (9-10 b. l.). Iš pareiškėjų paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad pareiškėjai jau beveik dvejus metus, t. y. nuo 2012 m. birželio mėnesio, kaip sutuoktiniai, nebegyvena, bendro ūkio nebeveda, pareiškėjas savo elgesio nekeičia, tarp sutuoktinių nebeliko jokių bendrų interesų, niekas jų nebesieja, savo ateities nei vienas iš jų kartu nebeplanuoja, bendras tolimesnis santuokinis gyvenimas nebegalimas ir nebeįmanomas, taikytis nesutinka, todėl yra įsitikinę, kad išsaugoti šeimą nėra galimybių, laiko, jog santuoka faktiškai yra iširusi. Esant nurodytoms aplinkybėms preziumuojama, kad santuoka yra faktiškai iširusi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.53 straipsnio 2 dalis). Skirti terminą susitaikyti netikslinga, manyti, jog padėtis pasikeis ir sutuoktiniai vėl pradės gyventi kartu nėra pagrindo, santuoka nutrauktina (Lietuvos Respublikos CK 3.53 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjai nurodė, kad turi kreditorius – „Swedbank“, AB ir AB DNB banką. Kreditoriui AB DNB bankas pagal 2007 m. rugpjūčio 22 d. Kreditavimo sutartį Nr. K-4202-2007-75 pareiškėjai įsipareigoja kreditą grąžinti nekeičiant Kreditavimo sutarties sąlygų, prievolė bankui lieka solidari. Kreditorius AB DNB bankas informuotas, jis prieštaravimų dėl pareiškėjų pateiktos tvirtinti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nepateikė, teismui pateiktame atsiliepime (193-194, 199-200 b. l.) nurodė, jog kreditorius neprieštarauja dėl bankui įkeisto turto padalinimo tarp sutuoktinių, nes sutuoktiniai bankui atsako solidariai, o įkeisto turto atžvilgiu galioja taisyklė – hipoteka seka paskui daiktą. Kreditorius „Swedbank“, AB teismą informavo (204-205 b. l.), kad 2008 m. rugsėjo 23 d. tarp „Swedbank“, AB ir A. P. buvo sudaryta asmeninės paskolos sutartis ir ši paskola 2013 m. lapkričio 1 d. yra padengta. Pareiškėjų pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka įstatymo reikalavimus, neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių ir jų nepilnamečio vaiko teisių bei teisėtų interesų, todėl yra tvirtintina ir įtrauktina į teismo sprendimą (Lietuvos Respublikos CK 3.53 straipsnio 3 dalis).

9Lietuvos Respublikos CK 3.64 straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu sutuoktiniai susitaria dėl santuokos nutraukimo pasekmių, taikomos CK 3.53 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos. Civilinė byla dėl šalių santuokos nutraukimo buvo pradėta pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovui M. P. dėl santuokos nutraukimo esant vieno sutuoktinio kaltei, tačiau šalys susitarė santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, pateikė teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, iš ginčo teisenos buvo pereita į ypatingąją teiseną, byla baigta nagrinėti pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXV skyriaus nuostatas, CPK 540 straipsnyje numatyta tvarka, todėl šioje byloje taikomos ir CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatos. Kadangi CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatyta, kad sutuoktiniai už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu nuo žyminio mokesčio atleidžiami, todėl šalims susitarus ir sudarius sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, A. P. yra grąžintinas jos sumokėtas 300 Lt dydžio (46 b. l.) žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 1 punktas, 3 ir 5 dalys).

10Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi (69-70 b. l.) taikytos laikinosios apsaugos priemonės – laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimas, panaikintinos (Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas

Nutarė

12Prašymą tenkinti.

13Nutraukti santuoką, įregistruotą 2003 m. vasario 15 d. Kelmės rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 4, tarp M. P., a. k. ( - ), ir A. P., a. k. ( - ), turinčių du nepilnamečius vaikus.

14Patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sudarytą tarp M. P., a. k. ( - ), ir A. P., a. k. ( - ), šiomis sąlygomis:

15„Mes, sutuoktiniai A. P., gimusi 1982 m. rugsėjo 9 d., a. k. ( - ), gyvenanti ( - ), ir M. P., gimęs 1981 m. liepos 15 d., a. k. ( - ), gyvenantis ( - ), nutraukdami santuoką, sudarytą 2003 m. vasario 15 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos skyriuje, akto įrašo Nr. 4, abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, teikiame teismui patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių:

161. Sutarties objektas 1.1. Sutarties nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, bendravimo su vaikais tvarka, teikiamas materialinis išlaikymas, tarpusavio išlaikymas, šalių turtinės teisės ir pareigos, pavardės po santuokos nutraukimo.

172. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta 2.1. Nusistatome nepilnamečių vaikų E. P., gimusio 2003 m. birželio 24 d., a. k. ( - ), ir G. P., gimusios 2008 m. gruodžio 31 d., a. k. ( - ), gyvenamąją vietą su mama A. P.

183. Bendravimo tvarka su nepilnamečiais vaikais 3.1. Susitariame netrukdyti vienas kitam bendrauti su nepilnamečiais vaikais E. P., gimusiu 2003 m. birželio 24 d., a. k. ( - ), ir G. P., gimusia 2008 m. gruodžio 31 d., dalyvauti jų auklėjime, domėtis jų ugdymu be apribojimų.

194. Materialinio išlaikymo teikimas nepilnamečiams vaikams 4.1. M. P. įsipareigoja teikti nepilnamečiams vaikams E. P., gimusiam 2003 m. birželio 24 d., a. k. ( - ), ir G. P., gimusiai 2008 m. gruodžio 31 d., a. k. ( - ), materialinį išlaikymą po 300 Lt (tris šimtus litų) kiekvienam vaikui kiekvieną mėnesį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki jų pilnametystės. 4.2. M. P. įsipareigoja sumokėti nepilnamečiams vaikams E. P., gimusiam 2003 m. birželio 24 d., a. k. ( - ), ir G. P., gimusiai 2008 m. gruodžio 31 d., a. k. ( - ), 7000 Lt (septynis tūkstančius litų) materialinio išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2010 m. iki 2013 m. rugsėjo 1 d. tokia tvarka: – 3500 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus litų) iki 2014 m. spalio 1 d., – 3500 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus litų) iki 2015 m. spalio 1 d.

205. Tarpusavio išlaikymas 5.1. Šalių turtinė padėtis ir gaunamos pajamos yra pakankamos visiškai save išlaikyti. Nuo bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimo momento šalys materialiai išlaiko save pačios ir viena iš kitos išlaikymo neprašo.

216. Turtinės teisės ir pareigos 6.1. Tvirtiname, kad turime bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisėmis įgyto turto: – 0,0608 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Gilvyčių k. v., sodo pastatą 1S1p, unikalus Nr. ( - ), šiltnamį 2Š1g, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), bendros 30000 Lt (trisdešimties tūkstančių litų) vidutinės rinkos vertės. Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2007 m. rugpjūčio 6 d. duomenis turto vertė buvo 25780 Lt. Šiuo metu yra tikimybė parduoti tokį turtą už 30000 Lt; – lengvąjį automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), registruotą A. P. vardu, 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) vidutinės rinkos vertės. 6.2. Susitariame turtą pasidalyti lygiomis dalimis tokiu būdu: Palikti A. P., a. k. ( - ), asmeninės nuosavybės teisėmis: – ½ dalį 0,0608 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Gilvyčių k. v., po ½ dalį sodo pastato 1S1p, unikalus Nr. ( - ), šiltnamio 2Š1g, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), bendros 30000 Lt (trisdešimties tūkstančių litų) vidutinės rinkos vertės; – lengvąjį automobilį „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), registruotą A. P. vardu, Palikti M. P., a. k. ( - ), asmeninės nuosavybės teisėmis: – ½ dalį 0,0608 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Gilvyčių k. v., po ½ dalį sodo pastato 1S1p, unikalus Nr. ( - ), šiltnamio 2Š1g, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), bendros 30000 Lt (trisdešimties tūkstančių litų) vidutinės rinkos vertės.

227. Kreditų grąžinimas 7.1. Susitariame nekeisti AB DnB NORD bankas 2007 m. rugpjūčio 22 d. kreditavimo sutarties Nr. K-4202-2007-75 sąlygų ir pripažįstame, kad mūsų prievolė bankui yra solidari.

238. Sutuoktinių pavardės po santuokos nutraukimo 8.1. Po santuokos nutraukimo paliekamos pavardės „P.“ ir „P.“.

24Įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti A. P., a. k. ( - ), 300 Lt (tris šimtus litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2013 m. vasario 1 d. įmokos mokėjimo kvitu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

25Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – laikino išlaikymo iš M. P., a. k. ( - ), nepilnamečiams vaikams E. P., a. k. ( - ), gimusiam 2003 m. birželio 24 d., ir G. P., a. k. ( - ) , imusiai 2008 m. gruodžio 31 d., periodinėmis išmokomis po 200 Lt (du šimtus litų) kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo 2013 m. sausio 18 d. iki civilinėje byloje Nr. 2-114-322/2013 bus priimtas teismo sprendimas priteisimą, panaikinti.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. P.... 3. Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu (3-6 b. l.) prašė nutraukti santuoką,... 4. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Tretieji asmenys pateikė teismui atsiliepimus į ieškinį (53, 55-56, 57-58... 6. Bylos eigoje sutuoktiniai ginčą išsprendė geruoju, prašė nutraukti... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Santuoką pareiškėjai įregistravo 2003 m. vasario 15 d. Kelmės rajono... 9. Lietuvos Respublikos CK 3.64 straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu sutuoktiniai... 10. Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi (69-70 b. l.)... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas... 12. Prašymą tenkinti.... 13. Nutraukti santuoką, įregistruotą 2003 m. vasario 15 d. Kelmės rajono... 14. Patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sudarytą tarp M. P.,... 15. „Mes, sutuoktiniai A. P., gimusi 1982 m. rugsėjo 9 d., a. k. ( - ),... 16. 1. Sutarties objektas 1.1. Sutarties nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta,... 17. 2. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta 2.1. Nusistatome nepilnamečių... 18. 3. Bendravimo tvarka su nepilnamečiais vaikais 3.1. Susitariame netrukdyti... 19. 4. Materialinio išlaikymo teikimas nepilnamečiams vaikams 4.1. M. P.... 20. 5. Tarpusavio išlaikymas 5.1. Šalių turtinė padėtis ir gaunamos pajamos... 21. 6. Turtinės teisės ir pareigos 6.1. Tvirtiname, kad turime bendrosios... 22. 7. Kreditų grąžinimas 7.1. Susitariame nekeisti AB DnB NORD bankas 2007 m.... 23. 8. Sutuoktinių pavardės po santuokos nutraukimo 8.1. Po santuokos... 24. Įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti... 25. Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi taikytas... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...