Byla 2A-260-112/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjai Žydrūnas Bertašius, Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant atsakovui A. R., atsakovo atstovei advokatei Angelinai Morkvėnienei, apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. R. apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams S. M., A. R., tretieji asmenys Plungės vaikų globos namai, A. Š., dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo, išlaikymo priteisimo, vaikų nuolatinės globos, rūpybos nustatymo, globėjo, rūpintojo paskyrimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvo, išlaikymo priteisimo, vaikų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo. Prašė atsakovei S. M. neterminuotai apriboti motinos valdžią vaikams T. M., gimusiam ( - ), ir P. R., gimusiam ( - ); atskirti P. R. nuo atsakovo A. R.; nustatyti T. M. nuolatinę rūpybą, o P. R. nuolatinę globą; paskirti A. Š. T. M. rūpintoju ir turto administratoriumi, Plungės vaikų globos namus – P. R. globėju ir turto administratoriumi; nustatyti T. rūpybos vietą ir P. globos vietą rūpintojo ir globėjo buvimo vietoje; priteisti iš atsakovės S. M. išlaikymą vaikams T. ir P. periodinėmis išmokomis po 1 MGL kiekvienam vaikui kas mėnesį, priteisti iš atsakovo A. R. sūnaus P. išlaikymui periodinėmis išmokomis po 1 MGL kas mėnesį.

4Nurodo, kad atsakovės S. M. šeima yra įrašyta į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų sąrašą nuo 1999 m., nes motina girtavo, niekur nedirbo, visiškai nesirūpino sūnumi T.. Padėtis nepasikeitė ir gimus sūnui P.. Atsakovė nuo šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą gyvenimo būdo nepakeitė, gyvenimo sąlygų nepagerino, neturi pastovios gyvenamosios vietos, laiką leidžia arba pas atsakovą A. R., arba pas asocialius asmenis. 2006-11-21 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu P. R. buvo laikinai apgyvendintas Plungės vaikų globos namuose. Dėl susiklosčiusių aplinkybių Pauliui galimybių sugrįžti į biologinę šeimą nebuvo, todėl 2006-12-29 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo nustatyta laikinoji globa, P. globėju paskirti Plungės vaikų globos namai, kuriuose vaikas globojamas ir šiuo metu. Vaikui reikalinga specialistų priežiūra, tinkamas auklėjimas ir ugdymas, atitinkantis jo amžių ir išsivystymo lygį. Dėl atsakovės piktnaudžiavo alkoholiu, atsakovo silpnos sveikatos šiuo metu nėra galimybės grįžti P. į šeimą. Sūnus T. nenori gyventi kartu su motina.

5Plungės rajono apylinkės teismas 2008 m. spalio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Laikinai apribojo motinos valdžią vaikams T. M. ir P. R.; atskyrė P. R. nuo tėvo A. R.; nustatė nuolatinę rūpybą T. M. ir rūpintoju bei turto paprastuoju administratoriumi paskyrė A. Š.; nustatė T. M. rūpybos vietą rūpintojo gyvenamojoje vietoje; nustatė nuolatinę globą P. R. ir globėju bei turto paprastuoju administratoriumi paskyrė Plungės vaikų globos namus, globos vietą nustatė Plungės vaikų globos namuose; priteisė iš S. M. išlaikymą vaikams T. ir P. periodinėmis išmokomis po

61 MGL kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo 2008-05-20 iki vaikų pilnametystės; priteisė iš A. R. išlaikymą sūnui P. periodinėmis išmokomis po 1 MGL kas mėnesį nuo 2008-05-20 iki vaiko pilnametystės; priteisė iš S. M. 93,60 Lt žyminio mokesčio valstybei; atleido A. R. nuo 31,50 Lt žyminio mokesčio; kitą ieškinio dalį atmetė.

7Teismas nustatė, kad atsakovė vaikais visiškai nesirūpino, vaikai buvo socialiai apleisti, atsakovė piktnaudžiauja alkoholiu, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, nevykdo pareigų vaikams. Teismas atsižvelgęs į tai, kad šiuo metu atsakovai gyvena kartu, susitvarkė gyvenamąją vietą, nustatė, kad yra tikimybė, kad atsakovė gali pati tinkamai auklėti savo vaikus ateityje, todėl motinos valdžią vaikams apribojo terminuotai, kad atsakovė pakeistų savo elgesį ir gyvenimo būdą. Teismas atskyrė P. nuo tėvo, nes nustatė, kad atsakovas neturi socialinių įgūdžių, jam nustatytas 60 procentų nedarbingumas, dėl to jo galimybės rūpintis vaiku yra ribotos, be to, nuolat konfliktuoja su kartu gyvenančia atsakove, taip pat nėra tėvo ir vaiko socialinių ryšių. Teismas pažymėjo, kad atkūrus ir susiformavus vaiko ir tėvo socialiniams ryšiams, atsiradus tėvo galimybei pačiam auginti ir auklėti vaiką, gali būti sprendžiamas vaiko grąžinimo į šeimą klausimas. Atsakovės sūnus T. su motina gyventi nenori, pageidavo, kad jo rūpintoju būtų paskirtas A. Š., kurio šeimoje T. ir gyvena. Apribojus tėvų valdžią, išlieka pareiga vaikus išlaikyti, dėl to teismas priteisė iš atsakovų minimalų išlaikymą vaikams.

8Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. sprendimą pakeisti – neatskirti vaiko P. nuo tėvo, panaikinti sprendimo dalį, kuria iš jo priteistas išlaikymas vaikui. Nurodo, kad vaikas Plungės vaikų globos namuose buvo apgyvendintas dėl netinkamo atsakovės elgesio bei dėl jo silpnos sveikatos, socialinių įgūdžių stokos. Kai vaikas buvo apgyvendintas vaikų globos namuose, jis nebuvo įrašytas vaiko tėvu. Nurodo, kad pagerino gyvenimo sąlygas, sutvarkė vaiko gimimo liudijimą, nuolat lankė vaiką vaikų globos namuose. Teismas į nurodytas aplinkybes neatsižvelgė, nepagrįstai nustatė, kad jis neturi socialinių įgūdžių, nes tarp jo ir vaiko yra susiformavęs ryšys.

9Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ginčijamą sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, kad teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovų sūnus P. R. Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos 2006-11-21 sprendimu Nr. 39 dėl blogų gyvenimo sąlygų ir nesirūpinimo vaiku buvo paimtas iš šeimos (b. l. 14). Iki teismo sprendimo priėmimo vaikas gyveno Plungės vaikų globos namuose. Atsakovas skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl vaiko atskyrimo nuo tėvo – atsakovo A. R. ir išlaikymo priteisimo.

12Pagal CK 3.179 straipsnio 1 dalį tais atvejais, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir pan.) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos). Taigi vaiko atskyrimas nuo tėvų kaip vaiko teisių ir interesų apsaugos priemonė taikoma nesant tėvų kaltės, kai tėvai negali vykdyti savo pareigų dėl objektyvių aplinkybių. CK 3.181 straipsnio 1 dalis numato, kad vaiko atskyrimas nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių vaikas nuo tėvų buvo atskirtas. Vadinasi, tėvų ir vaiko atskyrimas – laikina vaiko teisių ir interesų apsaugos priemonė, taikoma iki tol, kol išnyks aplinkybės, dėl kurių vaikas atskirtas nuo tėvų.

13CK 3.179 straipsnyje, reglamentuojančiame tėvų ir vaiko atskyrimą, nėra apibrėžtas sąrašas aplinkybių, kurioms esant vaikas gali būti atskirtas nuo tėvų, o numatytas tik bendras principas, kad toks atskyrimas nuo tėvų gali būti daromas dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir pan.), kai reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-19 įsakymu Nr. D-950 nepilnamečiam P. R. buvo nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Plungės globos namai (b. l. 18). Nuo to laiko, jau daugiau kaip dvejus metus, P. R. yra išlaikomas, auklėjamas ir prižiūrimas vaikų globos namuose, čia pagerėjo jo socialinė adaptacija.

15Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas CK 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Šios bylos duomenimis, atsakovas šių pareigų tinkamai negali vykdyti dėl silpnos sveikatos (b. l. 73), socialinių įgūdžių stokos, be to, vaikas su juo niekada negyveno ir jis vaiku savarankiškai nesirūpino. Taip pat pažymėtina ir tai, kad gyvenamoji aplinka yra nesaugi, netvarkinga ir kelianti grėsmę vaiko sveikatai (b. l. 71).

16Įvertinęs šias aplinkybes bei konstatavęs, kad vaikas, dėl kurio priežiūros, auklėjimo ir išlaikymo vyksta ginčas, yra nepilnametis, vienas gyventi be kasdieninės suaugusiųjų priežiūros ir išlaikymo vaikas negali, tėvas dėl savo sveikatos būklės negali tinkamai pasirūpinti sūnumi, teismas, vadovaudamasis vaiko interesais, pagrįstai atskyrė vaiką nuo tėvo (įteisindamas faktiškai nusistovėjusius santykius).

17Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas ir sūnus atskirti dėl to, kad atsakovas dėl objektyvių priežasčių, t. y. savo sveikatos, socialinių įgūdžių stokos, netinkamos vaikui augti ir tinkamai vystytis aplinkos, negali tinkamai pasirūpinti savo nepilnamečiu vaiku, atsakovo argumentai, kad jo gyvenimo sąlygos yra pagerėjusios, jis susitvarkė gyvenamąjį būstą, šioje byloje yra nereikšmingi. Be to, atsakovas gyvena kartu su vaiko motina, kuriai laikinai apribota motinos valdžia bei su kuria atsakovas nuolatos konfliktuoja. Tai, kad vaikas atskiriamas nuo tėvo, nereiškia tėvystės teisių atėmimo. Atskyrus vaiką nuo tėvo, jis netenka teisės kartu gyventi su vaiku, o kitomis teisėmis tėvas gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku.

18Pažymėtina, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos, pagrįstos giminyste (CK 3.179 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad vaiko atskyrimas nuo tėvo iš esmės atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį neriboja vaiko teisių ir pareigų, susijusių su tėvais, t. y. jos lieka be ribojimų tokios, kokios nustatytos įstatyme. Atskyrus vaiką ir tėvus, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 straipsnis). Todėl teismas, įvertinęs atsakovo finansines galimybes – jis gauna netekto darbingumo pensiją 600,87 Lt (b. l. 76), pagrįstai priteisė iš tėvo 1 MGL dydžio išlaikymo išmoką kas mėnesį.

19Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino sprendimo priėmimo metu buvusias aplinkybes.

20Atsakovas nurodo, kad vaiko motina su juo nebegyvena, gyvenimo sąlygos pagerėjo, vaiką prižiūrėti padės P. brolis T. M., kuris tapo pilnametis ir gyvena kartu. Tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių šiuos teiginius. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, pasikeitus aplinkybėms, gali kreiptis į atitinkamą Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir šis klausimas bus sprendžiamas iš naujo.

21Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neterminuoto motinos valdžios... 4. Nurodo, kad atsakovės S. M. šeima yra įrašyta į Vaiko teisių apsaugos... 5. Plungės rajono apylinkės teismas 2008 m. spalio 7 d. sprendimu ieškinį... 6. 1 MGL kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo 2008-05-20 iki vaikų pilnametystės;... 7. Teismas nustatė, kad atsakovė vaikais visiškai nesirūpino, vaikai buvo... 8. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m.... 9. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ginčijamą sprendimą... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovų sūnus P. R. Plungės rajono... 12. Pagal CK 3.179 straipsnio 1 dalį tais atvejais, kai tėvai (tėvas ar motina)... 13. CK 3.179 straipsnyje, reglamentuojančiame tėvų ir vaiko atskyrimą, nėra... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos... 15. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas CK 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio... 16. Įvertinęs šias aplinkybes bei konstatavęs, kad vaikas, dėl kurio... 17. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas ir sūnus atskirti dėl to, kad atsakovas... 18. Pažymėtina, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir... 19. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino sprendimo priėmimo metu... 20. Atsakovas nurodo, kad vaiko motina su juo nebegyvena, gyvenimo sąlygos... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 23. Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. sprendimą palikti...