Byla eAS-325-438/2017
Dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. L. skundą atsakovui Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja A. L. (toliau – ir pareiškėja), pirmosios instancijos teismui jos skundą tenkinus visiškai, pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo – 1 595,5 Eur.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 15 d. pareiškėjos prašymą tenkino iš dalies ir iš atsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos priteisė 586,55 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

7Teismas nustatė, kad: 1) už 2016 m. birželio 20 d. skundo projekto Vilniaus apygardos administraciniam teismui rengimą ir su juo susijusias teisines konsultacijas mokėtina suma yra 450 Eur; 2) už kliento interesų atstovavimą Kauno rajono savivaldybės administracijoje 2016 m. rugpjūčio 2 d. derybose dėl taikaus ginčo sprendimo mokėtina suma – 600 Eur; 3) 2016 m. rugsėjo 30 d. pasiūlymo dėl taikos sutarties sudarymo parengimą ir pateikimą el. paštu Kauno rajono savivaldybei mokėtina – 50 Eur; 4) kliento pateiktų dokumentų teisinį vertinimą ir konsultaciją telefonu – 150 Eur; 5) už pasirengimą ir atstovavimą 2016 m. spalio 11 d. Kauno apygardos administraciniame teisme posėdyje – 300 Eur; 6) 45,50 Eur už kurą.

8Atskirai įvertinęs kiekvienos prašomos priteisti sumos pagrįstumą, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nuostatomis, sprendė, kad pareiškėjos atstovo pateiktas S. L. 2016 m. spalio 11 d. prašymas ZETA LAW advokatų profesinei bendrijai (sąskaita Avansinė 16-68) įskaityti pervestus 1 000 Eur kaip mokėjimą pagal advokato padėjėjo J. K. sąskaitą Nr. 78 nepatvirtina, kad ZETA LAW advokatų profesinei bendrijai už pareiškėjai teiktas teisines paslaugas S. L. buvo sumokėta 1 000 Eur suma, nes kartu su šiuo prašymu į bylą nepateikti jokie finansiniai dokumentai, patvirtinantys tokio mokėjimo atlikimą.

9Teismo vertinimu, pareiškėjos atstovo pateikti įrodymai pagrindžia tik 595,50 Eur pareiškėjos turėtų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimą (AB Swedbank 2016 m. spalio 8 d. mokėjimo nurodymas Nr. 67), tačiau teismas pastebėjo, kad iš pareiškėjos atstovo pateiktų dokumentų neaišku, už kokias detalizacijoje nurodytas pareiškėjai suteiktas teisines paslaugas buvo apmokėta minėtu mokėjimo nurodymu, todėl teismas analizavo visas pareiškėjos galimai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Be kita ko, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos), teismas nustatė, kad: 1) pareiškėjai gali būti priteisiama 450 Eur suma už skundo teismui parengimą; 2) byloje nėra įrodymų, jog derybos dėl taikaus ginčo išsprendimo truko šešias valandas, o atsakovui sutinkant, jog derybos vyko apie vieną valandą, pareiškėjai gali būti priteistos bylinėjimosi išlaidos tik už vieną valandą jos atstovo dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo, t. y. 74,8 Eur. (derybose atstovaujant advokatui V. S.) arba 59,84 Eur (derybose atstovaujant advokato padėjėjui J. K.); 3) į bylą nepateiktas pasiūlymas dėl taikos sutarties sudarymo, taip pat duomenys apie tokio pasiūlymo išsiuntimą atsakovui elektroniniu paštu, todėl, nesant tokių įrodymų, prašoma priteisti suma už šios paslaugos atlikimą negali būti priteista; 4) pareiškėjos atstovas nenurodė, kokius kliento pateiktus dokumentus vertino 2016 m. spalio 4 d., kokiais su nagrinėjama teisme byla susijusiais klausimais konsultavo pareiškėją telefonu, nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, todėl, teismo nuomone, pareiškėjos atstovas neįrodė minėtų paslaugų pareiškėjai suteikimo ir neturi teisės į detalizacijoje nurodytos 150 Eur sumos už šių paslaugų suteikimą priteisimą; 5) advokato padėjėjas J. K. dalyvavo 2016 m. spalio 11 d. teismo posėdyje, kuris truko 38 min., todėl už atstovavimą šiame teismo posėdyje maksimali priteistina suma yra 77,19 Eur, kadangi teismo posėdyje pareiškėją atstovavo advokato padėjėjas J. K., už atstovavimą šiame teismo posėdyje gali būti priteistina 80 procentų maksimalaus užmokesčio – t. y. 61,75 Eur (Rekomendacijų 5 p.); 6) nagrinėjamu atveju Rekomendacijų 3 punkte įtvirtintų sąlygų advokato ar advokato padėjėjo kelionės išlaidoms atlyginti nenustatyta, todėl teismas darė išvadą, kad pareiškėja neturi teisės į kelionės išlaidų atlyginimo priteisimą iš atsakovo, be to, į bylą nepateikta jokių turėtas kelionės išlaidas patvirtinančių dokumentų.

11Vadovaudamasis nurodytais argumentais, pateiktų įrodymų pagrindu, teismas sprendė, kad maksimali galima pareiškėjai priteistina suma yra 586,55 Eur.

12II.

13Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą tenkinti visiškai.

14Nurodo, kad 3 mėnesių prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų sprendimo laikas yra nepateisinamas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismui pateiktas pavedimo atlikimo patvirtinimas yra pakankamas įrodymas dėl 1 000 Eur sumos pervedimo. Pareiškėja dėl šios sumos pervedimo kartu su atskiruoju skundu pateikia papildomų įrodymų.

15Dėl priteistinos sumos už vykusias derybas ir pasirengimą bylos nagrinėjimui pareiškėja nurodo, kad nors pačios derybos ir truko ilgiau nei vieną valandą, tačiau pažymi, jog derybos susideda ne tik iš paties derybų laiko, tačiau ir pasiruošimo joms – tai tam tikra prasme buvo „pirmasis parengiamasis posėdis“, kadangi pareiškėjos atstovas apsikeitė nuomonėmis dėl ginčo esmės su atsakovu šioje byloje, buvo aptartos ir ginčo sprendimo galimybės, aptartas ginčo teisinis reguliavimas, taip pat ir Europos Sąjungos lygmeniu priimtų teisės aktų įgyvendinimo tvarka ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje. Būtent dėl išsamaus ir nuodugnaus pasirengimo vykusioms deryboms pasiruošimas teisminiam šios bylos nagrinėjimui užtruko apie 2 valandas. Užuot pasisakęs dėl bendros pasirengimo ir atstovavimo byloje trukmės ir patirtų išlaidų atlyginimo, Kauno apygardos administracinis teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad „Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nagrinėjamoje byloje vyko vienas teismo posėdis, užtrukęs apie vieną valandą, tai neatitinka Detalizacijoje nurodyto posėdžio trukmės“, nors tokią išvadą paneigia pati Kauno apygardos administracinio teismo skundžiamoje nutartyje minima ir bylos medžiagoje esanti paslaugų detalizacija. Pareiškėja pažymi, kad teismo posėdyje dėl įsakymų panaikinimo administracinėje byloje teismo posėdis truko 1 valandą, tačiau pasirengimas jam užtruko 2 valandas, kas atitiko 2016 m. rugsėjo 30 d. sąskaitoje nurodytą pasirengimo ir atstovavimo apimtį ir sumą, tačiau Kauno apygardos administracinis teismas pasisakė tik dėl atstovavimo byloje, tačiau pasirengimas bylos nagrinėjimui nebuvo aptartas ir liko Kauno apygardos administracinio teismo neįvertintas.

16Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą. Sutinka su pirmosios instancijos teismo pareiškėjai priteista suma.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Atskiruoju skundu ginčijama Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino pareiškėjos A. L. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisė iš Kauno rajono savivaldybės administracijos 586,55 Eur pareiškėjos naudai teismo išlaidoms atlyginti.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 40 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 40 straipsnio 5 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

21Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą pagal atskirajame skunde išdėstytus motyvus, su pirmosios instancijos teismo nutartimi sutinka ir sprendžia, kad šis teismo sprendimas (bendrąja prasme) yra teisėtas, pagrįstas ir priimtas detaliai įvertinus ir išanalizavus pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, išanalizavus patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus, todėl apeliacinės instancijos teismas iš naujo šių argumentų nekartoja.

22Teisėjų kolegija pabrėžia, kad priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012).

23Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, tačiau šiuo atveju nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (realios išlaidos) (2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 144–216 p., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012). Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, jog pridėtinės vertės mokesčio sąskaita-faktūra nepatvirtina atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Tai, jog proceso šalis patyrė realias išlaidas paprastai patvirtina pinigų apskaitos dokumentas, fiksuojantis vieno subjekto grynųjų pinigų mokėjimo ar pervedimo operacijas įvykdytas kitam subjektui (2008 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-284/2008, 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525- 422/2009).

24Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu dėl 1 000 Eur sumos realių išlaidų, susijusių su šiuo konkrečiu teisminiu procesu, nepagrindimo. Kaip matyti iš bylos duomenų, taip pat pateiktų kartu ir su pareiškėjos atskiruoju skundu, sąskaita už teisines paslaugas Nr. 78 buvo išrašyta 2016 m. rugsėjo 30 d., tačiau 1 000 Eur mokėjimas atliktas 2016 m. birželio 29 d., nurodant, jog atsiskaitoma pagal avansinę PVM sąskaitą faktūrą Nr. 16-68. Vis dėlto nei pastaroji avansinė sąskaita faktūra, nei reali PVM sąskaita faktūra byloje nepateikta. Šios aplinkybės kelia pagrįstų abejonių, jog 2016 m. birželio 29 d. atsiskaitymas iš tiesų buvo susijęs su nagrinėjama byla, juo labiau kad pagal pareiškėjo atstovo pateiktą paslaugų detalizaciją matyti, kad iki šios datos – 2016 m. birželio 29 d. – buvo parengtas tik skundo projektas. Atsižvelgusi į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai 1 000 Eur sumos nelaikė pagrįsta į bylą pateiktais dokumentais.

25Pažymėtina, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Rekomendacijose (nauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. kovo 20 d.).

26Pagal Rekomendacijų 3 punktą, advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas.

27Nagrinėjamu atveju pareiškėjos atstovas į teismą nevyko teismo iniciatyva – buvo pasirinktas pareiškėjos. Byloje taip pat neįrodyta, kad reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nebuvo. Be kita ko, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, pareiškėjos atstovas nepateikė su kuro apskaičiavimu susijusių dokumentų, kaip tai numatyta Rekomendacijų 3 punkte. Atsižvelgus į tai, prašomos priteisti kuro išlaidos laikytinos nepagrįstomis ir nebūtinomis, todėl nepriteisiamos.

28Dėl kitų pareiškėjos prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų – už kliento interesų atstovavimą Kauno rajono savivaldybės administracijoje 2016 m. rugpjūčio 2 d. derybose dėl taikaus ginčo sprendimo, 2016 m. rugsėjo 30 d. pasiūlymo dėl taikos sutarties sudarymo parengimą ir pateikimą el. paštu Kauno rajono savivaldybei mokėtina, kliento pateiktų dokumentų teisinį vertinimą ir konsultaciją telefonu, už pasirengimą ir atstovavimą 2016 m. spalio 11 d. Kauno apygardos administraciniame teisme posėdyje, ir pirmosios instancijos nustatytų jų objektyvių dydžių, kurie buvo įvertinti 586,55 Eur suma, teisėjų kolegija sutinka.

29Tuo pačiu atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kai kurios Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos teisinės paslaugos atitinkamais atvejais gali būti nelaikomos savarankiškomis ir už jų teikimą patirtos išlaidos gali būti atskirai nepriteisiamos, teismui įvertinus bylos medžiagą ir pripažinus, jog jos įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį. Pavyzdžiui, susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas, teismo sprendimo gavimas gali būti sudėtine skundo parengimo paslaugos dalimi, todėl ir patirtos išlaidos už minėtas paslaugas gali būti traktuojamos kaip išlaidos už vieną teisinę paslaugą – skundo parengimą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012).

30Pareiškėja, be kita ko, kelia klausimą dėl pernelyg ilgo prašymo nagrinėjimo termino pirmosios instancijos teisme. Šiuo apsektu pažymėtina, kad bylos teismuose yra skirstomos kompiuteriniu būdu atsižvelgiant į teisėjo gautų bylų skaičių ataskaitiniu laikotarpiu, todėl bylos nagrinėjimo laiką nulemia objektyvus kriterijus – teisme gautų bylų skaičius.

31Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavęs pareiškėjos pateiktus duomenis aktualių teisės aktų bei administracinių teismų praktikos kontekste, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjos A. L. atskirąjį skundą atmesti.

34Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja A. L. (toliau – ir pareiškėja), pirmosios... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 15 d. pareiškėjos... 7. Teismas nustatė, kad: 1) už 2016 m. birželio 20 d. skundo projekto Vilniaus... 8. Atskirai įvertinęs kiekvienos prašomos priteisti sumos pagrįstumą,... 9. Teismo vertinimu, pareiškėjos atstovo pateikti įrodymai pagrindžia tik... 10. Be kita ko, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m.... 11. Vadovaudamasis nurodytais argumentais, pateiktų įrodymų pagrindu, teismas... 12. II.... 13. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno... 14. Nurodo, kad 3 mėnesių prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų sprendimo laikas... 15. Dėl priteistinos sumos už vykusias derybas ir pasirengimą bylos... 16. Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Atskiruoju skundu ginčijama Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m.... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą pagal atskirajame skunde išdėstytus... 22. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir... 23. Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, tačiau šiuo... 24. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo įrodymų... 25. Pažymėtina, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas... 26. Pagal Rekomendacijų 3 punktą, advokato dėl atvykimo teikti teisines... 27. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos atstovas į teismą nevyko teismo iniciatyva... 28. Dėl kitų pareiškėjos prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų – už... 29. Tuo pačiu atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos... 30. Pareiškėja, be kita ko, kelia klausimą dėl pernelyg ilgo prašymo... 31. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjos A. L. atskirąjį skundą atmesti.... 34. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartį palikti... 35. Nutartis neskundžiama....