Byla e2-26431-955/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Felmesta Invest“ dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 6423,25 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti.

5Ieškovas ieškinyje (el. byla, 1 t., 1 – 5 b. l.) nurodė, jog Z. K., gim. ( - ), 2006-03-15 prašymu kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyriaus Santakos pensijų skyrių (nuo 2015-10-01 – VSDFV Kauno skyriaus Pensijų skyriaus 3-iasis poskyris) dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos (toliau – netekto darbingumo pensija) skyrimo. Tarp kitų dokumentų, pensijos skyrimui ir dydžio apskaičiavimui, buvo pateiktos AB „Kauno duona“ 2004-09-27 pažymos Nr. 04-176 apie Z. K. draudžiamąsias pajamas už laikotarpį nuo 1984-01-01 iki 1993-05-31 valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti. VSDFV Kauno skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau – Pensijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – Nuostatai) 2006-03-28 sprendimu Nr. 1092 Z. K. nuo 2006-02-27 paskyrė netekto darbingumo pensiją, kuri buvo mokama iki 2016-05-31 (t. y. iki senatvės pensijos skyrimo). Valstybinės socialinio draudimo pensijos yra skiriamos iki gyvos galvos arba laikotarpiui, kuriam pensijos gavėjui pagal įstatymą išlieka teisė gauti paskirtą pensiją. Pensijų dydžiai keičiasi kiekvieną kartą LR Vyriausybei patvirtinus naują valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ir einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, atskiri sprendimai nėra priimami. Pensijų įstatymo 5 str. 1 d. numatyta, kad asmenims, kuriems šio įstatymo nustatyta tvarka mokamos netekto darbingumo (invalidumo) pensijos ir kurie tuo pat metu turi teisę gauti senatvės pensiją, mokama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų. 2016-03-23 prašymu Z. K. kreipėsi į VSDFV Kauno skyriaus Pensijų skyriaus 3-iąjį poskyrį dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos (toliau – senatvės pensija) skyrimo. Nuostatų 63 p. Socialinio draudimo skyriams suteikia teisę reikalauti iš draudėjų, pavienių asmenų ir valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų dokumentų, kurių reikia pensijai skirti ir mokėti, taip pat tikrinti, ar dokumentai išduoti pagrįstai. Pagal duomenis iš SODROS duomenų bazės, AB „Kauno duona“ pavadinimas nuo 2013-05-22 pakeistas į AB „Felmesta invest“.

6VSDFV Kauno skyrius, prieš skirdamas Z. K. senatvės pensiją, vadovaudamasis Nuostatų 63 p., nusprendė patikrinti AB „Kauno duona“ 2004-09-27 išduotų pažymų Nr. 04-176 apie Z. K. 1984-1993 m. draudžiamąsias pajamas teisingumą. VSDFV Kauno skyriaus Pensijų skyriaus 3-iojo poskyrio 2016-06-06 patikrinimo pažymoje Nr. 10.46-106 nurodyta, kad patikrinimui buvo pateikti AB „Kauno duonos“ gamybinio susivienijimo pirminiai dokumentai – įsakymai kadrų klausimais, asmens kortelės, asmens sąskaitų kortelės. Patikrinus nustatyta, kad 2004-09-27 AB „Kauno duona“ išduotose pažymose nurodytos draudžiamųjų pajamų sumos nesutampa su pirminiuose dokumentuose nurodytomis sumomis. Jos turėjo būti išdėstytos sekančiai:

 • 1984 m. vietoj pažymoje nurodytos 26,67 Lt, t. b. 16,06 Lt;
 • 1985 m. vietoj pažymoje nurodytos 31,44 Lt, t. b. 18,68 Lt;
 • 1986 m. vietoj pažymoje nurodytos 34,05 Lt, t. b. 20,47 Lt;
 • 1987 m. vietoj pažymoje nurodytos 46,98 Lt, t. b. 24,18 Lt;
 • 1988 m. vietoj pažymoje nurodytos 51,34 Lt, t. b. 23,93 Lt;
 • 1989 m. vietoj pažymoje nurodytos 49,63 Lt ir 2.93 Lt (nedarbingumo pašalpos), t. b. 23,66 Lt;
 • 1990 m. vietoj pažymoje nurodytos 63,87 Lt ir 1,94 Lt (nedarbingumo pašalpos), t. b. 25,76 Lt ir 4,26 Lt (nedarbingumo pašalpa), t. y. viso 30,02 Lt;
 • 1991 m. 01 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 5,75 Lt, t. b. 2,42 Lt ir 0,34 Lt (nedarbingumo pašalpa), t. y. viso 2,76 Lt;
 • 1991 m. 02 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 6,30 Lt, t. b. 2,37 Lt ir 0,81 Lt (nedarbingumo pašalpa), t. y. viso 3,18 Lt;
 • 1991 m. 03 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 6,30 Lt, t. b. 2,71 Lt;
 • 1991 m. 04 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 13,12 Lt, t. b. 4,94 Lt;
 • 1991 m. 05 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 13,12 Lt, t. b. 5,57 Lt;
 • 1991 m. 06 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 13,30 Lt, t. b. 7,23 Lt;
 • 1991 m. 07 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 15,60 Lt, t. b. 8,95 Lt;
 • 1991 m. 08 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 12,09 Lt, t. b. 6,18 Lt;
 • 1991 m. 09 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 15,10 Lt, t. b. 6,29 Lt ir 1,25 Lt (nedarbingumo pašalpa), t. y. viso 7,54 Lt;
 • 1991 m. 10 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 17,70 Lt, t. b. 10,89 Lt;
 • 1991 m. 11 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 26,05 Lt, t. b. 12,67 Lt;
 • 1991 m. 12 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 51,10 Lt, t. b. 25,35 Lt;
 • 1992 m. 01 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 65,13 Lt, t. b. 34,81 Lt;
 • 1992 m. 02 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 90,13 Lt, t. b. 32,95 Lt;
 • 1992 m. 03 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 65,13 Lt, t. b. 34,81 Lt;
 • 1992 m. 04 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 84,67 Lt, t. b. 44,04 Lt;
 • 1992 m. 05 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 118,54 Lt, t. b. 88,04 Lt;
 • 1992 m. 06 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 135,02 Lt, t. b. 63,36 Lt;
 • 1992 m. 07 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 154,03 Lt, t. b. 99,51 Lt ir 5,33 Lt (nedarbingumo pašalpa), t. y. viso 104,84 Lt ;
 • 1992 m. 08 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 200,38 Lt, t. b. 103,19 Lt;
 • 1992 m. 09 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 200,38 Lt, t. b. 103,53 Lt;
 • 1992 m. 10 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 200,38 Lt, t. b. 116,73 Lt;
 • 1992 m. 11 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 200,38 Lt, t. b. 105,63 Lt;
 • 1992 m. 12 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 230,38 Lt, t. b. 103,53 Lt ir 28,59 Lt (nedarbingumo pašalpa), t. y. viso 132,12 Lt;;
 • 1993 m. 01 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 240,43 Lt, t. b. 107,62 Lt;
 • 1993 m. 02 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 242,48 Lt, t. b. 114,95 Lt;
 • 1993 m. 03 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 242,48 Lt, t. b. 169,30 Lt;
 • 1993 m. 04 mėn. vietoj pažymoje nurodytos 242,48 Lt, t. b. 181,19 Lt ir 19,25 Lt (nedarbingumo pašalpa), t. y. viso 200,44 Lt;;
 • 1993 m. 05 mėn. 35,77 Lt pajamos sutapo su pirminiuose dokumentuose nurodyta suma.

72006-06-10 VSDFV Kauno skyriuje gautos AB „Felmesta invest“ išduotos 2016-06-07 pažymos Nr. 16-21 ir Nr. 16-22 apie Z. K. draudžiamąsias pajamas laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1993-05-31 valstybinio socialinio draudimo išmokai skirti. Šiose pažymose taip pat nurodyta, kad 2004-09-27 išduotas pažymas Nr. 4-176 laikyti negaliojančiomis ir vadovautis pažymomis Nr. 16-21 ir Nr. 16-22, kadangi buvo neteisingai nurodytos sumos.

8VSDFV Kauno skyrius 2016-06-29 sprendimu Nr. PE-SP1-10963 Z. K. nuo 2016-06-01 paskyrė senatvės pensiją iki gyvos galvos. Taip pat, atsižvelgdamas į AB „Femesta invest“ pateiktas pažymas Nr. 16-21 ir Nr. 16-22, 2016-07-22 sprendimu Nr. PE_SP11-27 nustatė, kad laikotarpiu nuo 2006-02-27 iki 2016-05-31 susidarė 6423,25 Eur netekto darbingumo pensijos permoka. Permoka susidarė dėl neteisingai išduotų pažymų apie pajamas. Z. K. laikotarpiu nuo 2006-02-27 iki 2016-05-31 išmokėjus netekto darbingumo pensiją, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padaryta 6423,25 Eur dydžio žala, kurią prašo priteisti iš atsakovės.

9Ieškinį priėmus, atsakovei nustatytas 14 dienų terminas pateikti atsiliepimą į ieškinį. Teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas pateikti atsiliepimą) išsiųsta atsakovei ieškovo nurodytu adresu (( - )), grąžinti teismui su žyma „neatsiėmė pašte“. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės buveinė yra adresu ( - ). Teismo ir šalių procesiniai dokumentai išsiųsti atsakovės buveinės adresu, tačiau grąžinti teismui neįteikti.

10Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Atsakovei procesiniai dokumentai išsiųsti juridinio asmens buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalies taisykles laikytini įteiktais tinkamai, praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimas į ieškinį negautas.

11Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

12Ieškinys tenkintinas.

13Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia rašytiniais įrodymais: Z. K. 2006-03-15 prašymu skirti netekto darbingumo pensiją (el. byla, 1 t., 11 – 12 b. l.), AB „Kauno duona“ 2004-09-27 pažyma Nr. 04-176 (el. byla, 1 t., 13 – 15 b. l.), VSDFV Kauno skyriaus sprendimais 2006-03-28 Nr. 1092, 2007-03-21 Nr. 10.33.S-4781, 2007-09-20 Nr. 10.33.S-16578, 2009-03-17 Nr. 10.33.S-5854, 2009-08-06 Nr. 10.33.S-14649, 2010-03-10 Nr. 10.33.S-3635, 2014-02-11 Nr. 10.33.S-2057 (el. byla, 1 t., 16 – 22 b. l.), draudžiamųjų pajamų koeficientais (el. byla, 1 t., 23 – 24 b. l.), duomenimis apie asmens draudžiamąsias pajamas iki 1994-01-01, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms (el. byla, 1 t., 25 b. l.), duomenimis apie valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą 1991 – 1993 metais (el. byla, 1 t., 26 b. l.), Z. K. 2016-03-23 prašymu skirti senatvės pensiją (el. byla, 1 t., 27 – 28 b. l.), VSDFV Kauno skyriaus Pensijų skyriaus 3-iojo poskyrio 2016-06-06 patikrinimo pažyma „Dėl Z. K. pirminių dokumentų patikrinimo“ Nr. 10.46-106 (el. byla, 1 t., 29 – 30 b. l.), AB „Felmesta invest“ 2016-06-07 pažymomis Nr. 16-21 ir Nr. 16-22 (el. byla, 1 t., 31 – 33 b. l.), VSDFV Kauno skyriaus 2016-06-29 sprendimu Nr. PE_SP1-10963 (el. byla, 1 t., 34 b. l.), VSDFV Kauno skyriaus mokėtinos netekto darbingumo pensijos sumos apskaičiavimu (el. byla, 1 t., 35 – 38 b. l.), VSDFV Kauno skyriaus 2016-07-22 sprendimu Nr. PE_SP11-27 (el. byla, 1 t., 39 b. l.), VSDFV Kauno skyriaus 2016-08-11 raštu Nr. (10.3) S-67200, VSDFV Kauno skyriaus 2016-08-19 raštu Nr. (10.3) S-69524 (el. byla, 1 t., 40 – 41, 43 – 44 b. l.).

14Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 64 p., numato, kad draudėjai (atskiru susitarimu jų įgalioti juridiniai asmenys, teikiantys jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turintys licenciją tokiai veiklai), likviduotų institucijų, įstaigų ar įmonių funkcijų perėmėjai, o jeigu jų nėra – steigėjo funkcijų vykdytojai (atskiru susitarimu jų įgalioti juridiniai asmenys, teikiantys jiems dokumentų saugojimo paslaugas ir turintys licenciją tokiai veiklai), valstybinės archyvų sistemos įstaigos ar savivaldybių archyvai, darbo biržos privalo išduoti asmenų ir socialinio draudimo skyrių reikalaujamus dokumentus apie tų asmenų turimą stažą, draudžiamąsias pajamas (darbo užmokestį), išmokėtas valstybinio socialinio draudimo pašalpas ir nedarbo socialinio draudimo išmokas, taip pat kitus dokumentus, kurių reikia pensijoms skirti ir mokėti. Pagal Nuostatų 65 p., dokumentus išdavęs (pateikęs) juridinis ar fizinis asmuo atsako už jų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka ir atlygina Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui materialinę žalą, padarytą dėl neteisingai išduotų (pateiktų) dokumentų. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalimi, žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Dėl akcinės bendrovės „Kauno duona“ (dabartinė AB „Felmesta Invest“) 2004-09-27 išduotose pažymose Nr. 04-176 nurodytų neteisingų duomenų apie Z. K. draudžiamąsias pajamas laikotarpiu nuo 1984-01-01 iki 1993-05-31, Z. K. nepagrįstai buvo išmokėta didesnė nei priklausė pensija. Ieškovas patyrė 6423,25 Eur žalos, kurią privalo atlyginti atsakovė. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atsakovė duomenų, patvirtinančių, jog žalą ieškovui jau atlygino, nepateikė, todėl 6423,25 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondui padaryta žala priteistina iš atsakovės ieškovui.

15Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 3 p.), todėl ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistinas 145 Eur žyminis mokestis (CPK 96 str.).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2d., 285 str. – 287 str.,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, į. k. 188677437, buveinė Kaune, A. Mickevičiaus g. 42, a. s. Nr. ( - ), AB „DNB bankas“, iš atsakovės AB „Felmesta Invest“, į. k. 134281886, 6423,25 Eur (šešis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt tris eurus 25 ct) žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo.

20Priteisti valstybei iš atsakovės AB „Felmesta Invest“, į. k. 134281886, 145 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

21Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 5. Ieškovas ieškinyje (el. byla, 1 t., 1 – 5 b. l.) nurodė, jog Z. K., gim. (... 6. VSDFV Kauno skyrius, prieš skirdamas Z. K. senatvės pensiją, vadovaudamasis... 7. 2006-06-10 VSDFV Kauno skyriuje gautos AB „Felmesta invest“ išduotos... 8. VSDFV Kauno skyrius 2016-06-29 sprendimu Nr. PE-SP1-10963 Z. K. nuo 2016-06-01... 9. Ieškinį priėmus, atsakovei nustatytas 14 dienų terminas pateikti... 10. Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo... 11. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas... 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156... 15. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 3 p.),... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2d.,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 20. Priteisti valstybei iš atsakovės AB „Felmesta Invest“, į. k. 134281886,... 21. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...