Byla 2S-2210-275/2015
Dėl baudos skyrimo A. B. IĮ „Griolė“ vadovui A. B., suinteresuoti asmenys byloje A. B. IĮ „Griolė“, jos vadovas A. B., UAB „Rarex“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. B. IĮ „Griolė“ vadovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 26 d. nutarties civilinėje pagal antstolės B. P. pareiškimą dėl baudos skyrimo A. B. IĮ „Griolė“ vadovui A. B., suinteresuoti asmenys byloje A. B. IĮ „Griolė“, jos vadovas A. B., UAB „Rarex“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja antstolė B. P. kreipėsi į teismą, prašydama A. B. IĮ „Griolė“ vadovui A. B. skirti 1 000 EUR baudą už 2015-05-19 patvarkymo dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/01746/TD ir patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/15/01746/KA nevykdymą. Antstolė nurodė, kad ji vykdo vykdomąją bylą Nr. 0171/15/01746 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-13 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2503-912/2015 dėl 6141,18 EUR skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. B. IĮ „Griolė“ išieškotojo UAB „Rarex“ naudai. Nurodė, kad 2015-05-19 patvarkymais skolininkas buvo įpareigotas pateikti duomenis apie skolininko turimą turtą ir visas grynaisiais pinigais gaunamas lėšas įnešti į antstolės depozitinę sąskaitą bei pateikti antstolei nurodytus įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus patikrinimui. Procesiniai dokumentai skolininkui įteikti tinkamai, tačiau šis antstolės reikalavimų nevykdo, iki šiol nėra pateikęs minėtais patvarkymais reikalautos informacijos, kas trukdo antstolei vykdyti teismo sprendimą ir vilkina vykdymo procesą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi iš dalies tenkino antstolės B. P. patikslintą pareiškimą. Paskyrė A. B. IĮ „Griolė“ vadovui A. B., 100 EUR baudą už antstolės 2015-05-19 patvarkymų nevykdymą. Nustatė, kad patvarkymai skolininkui buvo tinkamai įteikti, t.y. įteikti įmonės vadovui ir atstovui (b.l. 5, 8, 11). Duomenų, kad A. B. IĮ „Griolė“ būtų įvykdžiusi antstolės 2015-05-19 patvarkymus, nėra. Priežastys, dėl kurių skolininkas A. B. IĮ „Griolė“ antstolės nurodytu terminu nustatytų įpareigojimų neįvykdė, nežinomos. Byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolės patvarkymai būtų apskųsti teismui CPK 510 str. nustatyta tvarka, ar skolininkas A. B. IĮ „Griolė“ būtų kreipęsis į antstolę, prašydamas pratęsti terminą įpareigojimams įvykdyti. Atsižvelgiant į išdėstytą, laikė kad skolininkas pažeidė ir CPK 645 str. 1 d. įtvirtintą pareigą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. B. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti antstolės pareiškimą dėl baudos vykdymo procese skyrimo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolės patvarkymai buvo įteikti A. B. įmonei, įmonės vadovui ir įmonės atstovui, nes nei įmonės buveinės adresu, nei apelianto gyvenamosios vietos adresu dokumentai nebuvo įteikti. Antstolės patvarkymai buvo įteikti advokato A. U. kontoroje, tačiau pastarasis nei apeliantui, nei A. B. įmonei vykdymo procese neatstovauja. Sužinojus apie antstolės patvarkymus, jie buvo įvykdyti.

9Antstolė atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad 2015-07-10 antstolės kontoroje gauta informacija dėl duomenų pateikimo, kuria apeliantas informavo, jog 12 mėnesių nevykdo jokios ūkinės-komercinės veiklos, neveda kasos knygos, neišrašo kasos pajamų orderių, tačiau šiuos faktus patvirtinančios informacijos nepateikė. Be to, šią informaciją apeliantas pateikė antstolei jau gavęs nutartį dėl baudos skyrimo. Apeliantas klaidingai nurodo, kad siųsti procesiniai dokumentai nebuvo įteikti nei gyvenamosios vietos adresu, nei įmonės buveinės adresu, nes iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad procesiniai dokumentai buvo įteikti.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Skundas atmestinas.

12Iš byloje pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0171/15/01746 medžiagos nustatyta, kad antstolė B. P. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-13 vykdomąjį raštą Nr. 2-2503-912/2015 dėl 6141,18 EUR skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. B. IĮ „Griolė“ išieškotojo UAB “Rarex” naudai (b.l. 2). Antstolė, vykdydama minėtą vykdomąjį dokumentą, 2015-05-19 priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti duomenis apie skolininko turimą turtą, pinigines lėšas, pateikti duomenis apie turtines teises ar vertybinius popierius, taip pat pateikti duomenis apie kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, bei 2015-05-19 patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas visas grynaisiais pinigais gaunamas lėšas įnešti į antstolės depozitinę sąskaitą bei nuo šio patvarkymo gavimo per 3 darbo dienas pateikti antstolei įmonės kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą patikrinimui (b.l. 4, 6). Tuo pačiu, minėtuose patvarkymuose skolininkui buvo išaiškintos antstolės reikalavimų nevykdymo pasekmės (b.l. 4, 6). Apeliantas skunde nurodo, kad antstolė procesinius dokumentus siuntė ne įmonės buveinės, ar jo gyvenamosios vietos adresu, bet į advokato A. U. kontorą, nors jis neatstovauja apeliantui vykdymo procese. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2015-05-19 patvarkymai buvo tinkamai įteikti apeliantui įmonės buveinės adresu, taip pat apelianto gyvenamosios vietos adresu 2015-05-25 (b.l. 5, 8), todėl aplinkybė, kad antstolė papildomai priimtus patvarkymus išsiuntė į advokato A. U. kontorą neturi reikšmės nagrinėjamu klausimu, nes apeliantui, kaip minėta, 2015-05-19 patvarkymai įteikti tinkamai. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kad advokatas O. U. neturi teisės atstovauti apeliantui vykdymo procese. Tokią išvadą teismui leidžia daryti aplinkybės, jog advokatas O. U. gautų procesinių dokumentų antstolei negrąžino, nei žodžiu, nei raštu neinformavo antstolės, jog negali surasti ir perduoti dokumentų, tai pat nenurodė kitų priežasčių, trukdančių jam įteikti dokumentus ar apie juos informuoti apeliantę.

13Apeliantas teigia, kad gavęs ginčo teismo nutartį, įvykdė patvarkymus ir pateikė antstolei informaciją. Iš vykdomojoje byloje esančio 2015-07-10 apelianto rašto matyti, kad jis pateikė savo paaiškinimus, jokių įrodymų, pagrindžiančių jo dėstomas aplinkybes nepateikė, todėl nėra pagrindo spręsti, kad antstolės patvarkymai įvykdyti.

14Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai ištyrė bylos aplinkybes, susijusias su antstolio pareiškimu skirti baudą, teisingai įvertino vykdymo procese susiklosčiusią faktinę situaciją, tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias asmenų pareigą vykdyti teisėtus antstolio reikalavimus.

15Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas atmestinas, teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai