Byla 2-83/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutarties, kuria teismas įpareigojo uždarąją akcinę bendrovę „Noble Group“ per 5 darbo dienų procesinį terminą nuo teismo nutarties nuorašo gavimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 5000 Lt, civilinėje byloje Nr. B2-4787-431/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Karmesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Karmesta“ ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „LAUTUS verslo sprendimai“. Nurodė, kad ieškovas atsakovui pranešimą ir kitus procesinius dokumentus siuntė atsakovui jo buveinės adresu, tačiau dokumentai nebuvo įteikti. Atsakovas ieškovui 2012 m. balandžio 6 dienai yra skolingas 2464 Lt skolą, 887,40 Lt delspinigių ir 960,96 Lt skolos išieškojimo išlaidų. Atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, nesumoka skolos, nes galimai yra nemokus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. nutartimi įpareigojo UAB „Noble Group“ per 5 darbo dienų procesinį terminą nuo teismo nutarties nuorašo gavimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 5000 Lt ir mokėjimą patvirtinančius dokumentus pateikti teismui. Teismas nurodė, kad ieškovas teismui įmonės finansinių dokumentų nepateikė. Atsakovui įteikti procesinių dokumentų nepavyko. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui UAB „Karmesta“ įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi. UAB „Karmesta“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto. Todėl teismas konstatavo, kad teismas neturi jokių duomenų apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį, ir tai sudaro pagrindą išvadai, jog įmonės turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d. 3 p., 10 d. numatyta, jog teismas atsisako iškelti bankroto bylą, kai daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas įmoka į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą administravimo ir teismo išlaidoms apmokėti.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Ieškovas UAB „Noble Group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį ir grąžinti klausimą dėl bankroto bylos kėlimo atsakovui UAB „Karmesta“ nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Nors atsakovui įteikti procesinių dokumentų nepavyko, tačiau tai negali būti tinkami pagrindai, leidžiantys pagrįstai manyti, kad įmonė neturi turto.

102. Ieškovas teikdamas pareiškimą teismui, pateikė ir bankroto administratoriaus sutikimą administruoti bankrutuojančią įmonę, tai savaime turėtų suponuoti išvadą, kad bankroto administratorius ras lėšų bankrutuojančios įmonės administravimui. Be to, teismo išlaidos bankroto procedūros metu neturėtų siekti 5000 Lt, todėl teismo pasiūlymas įmokėti nurodytą sumą akivaizdžiai buvo per didelis.

113. Teismo nutartis savaime pažeidžia viešo intereso principą. Visų pirma, atsisakius kelti bankroto bylą ir bankroto administratoriui neleidžiant patikrinti bent per paskutinius 36 mėn. atliktų sandorių teisėtumą, įmonės vadovui automatiškai suteikiama galimybė sudaryti nenaudingus sandorius nemokiai įmonei ir taip pažeidinėti kreditorių interesus. Nemokios įmonės kreditoriai neturi kitų galimybių apginti savo teisėtų interesų kaip tik per bankroto administratorių, kuriam įstatymas suteikia tokią galimybę, todėl kreditorių teisėtų lūkesčių patenkinimas teismo turėtų būti vertinamas kaip prioritetinis aspektas šiuo konkrečiu klausimu.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

15Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 26 d. nutartimi įpareigojo ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 5000 Lt, padaręs išvadą, jog atsakovo UAB „Noble Group“ turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Teismas vadovavosi Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 10 dalies nuostatomis, pagal kurias teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, o padaręs tokią prielaidą, teismas turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą.

16Apeliantas skunde nurodo, kad ieškovas teikdamas pareiškimą teismui, pateikė ir bankroto administratoriaus sutikimą administruoti bankrutuojančią įmonę, tai savaime turėtų suponuoti išvadą, kad bankroto administratorius ras lėšų bankrutuojančios įmonės administravimui. Be to, teismo išlaidos bankroto procedūros metu neturėtų siekti 5000 Lt, todėl teismo pasiūlymas įmokėti nurodytą sumą akivaizdžiai buvo per didelis. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Ta aplinkybė jog apeliantas pateikė administratoriaus kandidatūrą, o pastarasis sutiko administruoti bankrutuojančią įmonę, tai savaime nereiškia, kad administratorius ras lėšų bankrutuojančios įmonės administravimui. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas turi kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Byloje esantis išrašas iš Juridinių asmenų registro patvirtina, kad atsakovas nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų, o išrašas iš Nekilnojamojo turto registro įrodo, kad atsakovas neturi nekilnojamojo turto. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti jog atsakovas turi turto, kurio pakaktų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo turtą, todėl įpareigojo įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą administravimo ir teismo išlaidoms apmokėti. Apelianto vertinimu teismo išlaidos bankroto procedūros metu neturėtų siekti 5000 Lt, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju jei paaiškėtų, kad minėta suma yra per didelė, atliekama pinigų suma būtų grąžinama apeliantui.

17Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis paliktina nepakeista.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai