Byla 2S-1510-640/2012
Dėl teismo įsakymo išdavimo UAB „Liksta“ atžvilgiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. K. – M. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. K. – M. individualios įmonės pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo UAB „Liksta“ atžvilgiu.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėja E. K. – M. individuali įmonė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė priteisti iš skolininko UAB „Liksta“ 13 387, 44 Lt skolos, 14 481,56 Lt delspinigių, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-01-18 išdavė teismo įsakymą (b.l. 15) ir priteisė prašomas sumas. Kadangi teismo įsakymas buvo siųstas visais teismui žinomais adresais, tačiau įteiktas nebuvo, 2012-03-06 nutartimi teismas nustatė terminą trūkumams pašalinti – patikslinti skolininko buveinės adresą arba atlikti veiksmus, kad teismas galėtų įteikti procesinius dokumentus kitu būdu. 2012-05-08 Vilniaus m. 3 apylinkės teismas pakartotinai pasiūlė patikslinti skolininko buveinės adresą arba atlikti veiksmus, kad teismas galėtų įteikti procesinius dokumentus kitu būdu. Nurodė, kad nepašalinus pareiškimo trūkumų, teismo įsakymas bus panaikintas, o kreditoriaus pareiškimas paliktas nenagrinėtu.

5Pareiškėja E. K. – M. individuali įmonė atskiruoju skundu (b.l. 39-41) prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartį. Nurodo, kad AB „Lietuvos paštas“ pranešime teismui pažymima, kad UAB „Liksta“ atsisakė priimti korespondenciją, kadangi „direktorė išvyko, o pardavėja neima“. Kitu atveju dokumentai grįžo neįteikti, nes „išvyko gyventi į Vilnių“. Siunčiant kitu žinomu adresu taip pat nepavyko įteikti procesinių dokumentų. Nurodo, kad CPK 123 str. 4 d., įtvirtinta, kad kai šioje dalyje nustatyta tvarka dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Taip pat nurodo, kad atsisakius priimti procesinius dokumentus, laikoma, kad procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Nurodo, kad procesinius dokumentus teismas galį įteikti per kuratorių, ar viešo paskelbimo būdu.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8CPK 436 str. 7 d. įtvirtinta, kad teismo įsakymas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas, todėl tinkamas jo įteikimas skolininkui yra ypatingai svarbus. CPK 438 straipsnio, 124 straipsnio 1-3 dalių, 123 straipsnio 3, 4 dalių, reglamentuojančių kreditoriaus pareiškimo, teismo įsakymų nuorašų bei teismo pranešimo įteikimo skolininkui tvarką, analizė leidžia daryti išvadą, kad tam tikrais atvejais šie procesiniai dokumentai gali būti įteikti skolininkui ir ne asmeniškai. Tačiau vertinant teismo įsakymo institutą reglamentuojančias teisės normas, konstatuotina, kad CPK nustato, jog skolininkui siunčiant teismo įsakymo bei kreditoriaus pareiškimo kopiją ir teismo pranešimą, galimi tik tam tikri procesinių dokumentų įteikimo būdai, t.y. numatyti CPK 124 str. (CPK 438 str.). Minėtame straipsnyje nurodyta, kad teismo įsakymo įteikimas kuratoriui ar viešo paskelbimo būdu nėra galimas, taip pat šiuo atveju nėra taikytinas ir CPK 123 str. Tokiu būdu įteikimas yra galimas tik CPK 124 str. nustatyta tvarka. Teismas sutinka, jog atsisakymas priimti procesinį dokumentą yra prilyginamas įteikimui, tačiau pagal CPK 124 str. 3 d. apie atsisakymą priimti dokumentus turi būti tinkamai įforminama. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog skolininkui siunčiami procesiniai dokumentai nebuvo tinkamai įteikti, todėl

92012-03-06 nutartimi nustatė terminą patikslinti skolininko duomenis (b.l. 25-26). Tačiau apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neprivalėjo pakartotinai, neįteikus kreditoriaus nurodytu adresu procesinių dokumentų skolininkui, nustatyti terminą skolininko buveinės adreso patikslinimui. Kadangi teismas jau vieną kartą buvo nustatęs terminą skolininko buveinės adresui patikslinti ar atlikti veiksmus, jog teismas galėtų įteikti procesinius dokumentus skolininkui kitu būdu, tai CPK 431 str. 3 d. nustatytą pareigą teismas įvykdė tinkamai. Todėl nepavykus įteikti skolininkui dokumentų, kreditoriui patikslinus jo duomenis, teismas pakartotinai neturėjo pareigos nustatinėti termino kreditoriui, o galėjo spręsti klausimą dėl teismo įsakymo panaikinimo bei kreditoriaus pareiškimo palikimo nenagrinėtu. Tačiau įvertinus tai, jog kreditorius dar gali pasinaudoti ir kitais įstatyme numatytais procesinių dokumentų įteikimo būdais (CPK 117 str. 1 d.), vertintina, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

10Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai