Byla 2-4231-569/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo bei atsakovės N. J. priešieškinį ieškovui BUAB,,Vygantas ir kompanija‘‘ dėl pripažinimo, jog šalys pakeitė sutarties sąlygas, dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovo atstovui R. B., atsakovei N. J., atsakovo atstovui advokatui Rolandui Tamašauskui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB ,,Vygantas ir kompanija‘‘ ieškinį atsakovei N. J. dėl skolos ir palūkanų priteisimo bei atsakovės N. J. priešieškinį ieškovui BUAB,,Vygantas ir kompanija‘‘ dėl pripažinimo, jog šalys pakeitė sutarties sąlygas, dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovo atstovas R. B. paaiškino, kad Šiaulių apygardos teismas 2013-03-07 iškėlė bankroto bylą UAB „Vygandas ir kompanija“, jis paskirtas šios įmonės bankroto administratoriumi. 2007-10-25 tarp UAB „Vygandas ir kompanija" ir N. J. buvo sudaryta sutartis Nr. 1428- SL4 dėl PVC gaminių ir garažo vartų gamybos ir montavimo už bendrą 19320 Lt sumą. Šią aplinkybę patvirtina PVM sąskaita - faktūra VSL Nr. 5000938 15270 Lt sumai, 2008-04-23 PVM sąskaita - faktūra VSL Nr. 5000023 4180 Lt sumai. Paskutinė sąskaita yra pilnai neapmokėta, atsakovė liko skolinga 1380 Lt. Ieškovė atsisako sumokėti ieškovui todėl, kad pateikti gaminiai bei atlikti darbai turi defektų. Tačiau teismui nėra pateikta jokio defekto akto ar kitų įrodymų, kurie pagrįstų atsakovei pristatytų gaminių defektus. Vartotojų teisių apsaugos įstatyme yra numatyta, kad prekių pirkimo – pardavimo ir su jomis susijusiomis paslaugoms yra taikomi civilinio kodekso reikalavimai. Atsakovė gali pareikšti pretenzijas ieškovui dėl gaminių ar darbų kokybės ne vėliau kaip per 2 metus nuo daikto pardavimo dienos, jei įstatymas ar sutartis nenumato kito. Tuo tarpu iš atsakovės dėl ieškovo atliktų darbų ar gaminių kokybės jokių pretenzijų nėra gauta. Atsakovės byloje pateikta pretenzija yra pareikšta jau praėjus 5 metų garantijos terminui. Taip pat gali būti, kad darbų priėmimo aktas nėra pasirašytas, todėl darbai nėra priimti. Sutartyje 7.5 p. numatyta, kad, atlikus darbus, pasirašomas gaminių ir atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas. Nepasirašius per šį terminą, turi būti raštiškai argumentuota nepasirašymo priežastys. Negavus raštiško atsisakymo laikoma, kad užsakovas pretenzijų neturi ir darbai yra baigti. Ant ieškovo išrašytos sąskaitos padarytos atžymos apie 2/3 sumos sumokėjimą negalima laikyti sutarties pakeitimu, jis nėra pasirašytas abiejų šalių. Taip pat nėra aišku, kodėl atsakovė nesumokėjo 1380 Lt, t.y. už kokius darbus. Prašo priteisti iš atsakovės 1380 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priešieškinį prašo atmesti.

4Atsakovės atstovas advokatas Rolandas Tamašauskas su ieškiniu nesutinka, priešieškinį palaiko. Nurodė, kad pagal su darytą sutartį ieškovui sumontavus garažo vartus, atsakovė pranešė ieškovui apie darbų trūkumus - garažo vartai buvo nudažyti ne užsakovo nurodyta spalva. Bylos nagrinėjimo metu atstovas papildomai nurodė, kad ieškovas taip pat turėjo pagaminti langą į terasą su durimis, jis buvo pagamintas ne tokių išmatavimų, kokie buvo suderinti su atsakove. Išmatavimai neatitiko, nes durys buvo paskirstytas ne lygiomis dalimis, viena jų dalis siauresnė - 88 cm, toks plotis durims yra nepakankamas. Taip pat atstovas papildomai nurodė, kad ieškovas nekokybiškai sumontavo virtuvės langą, garažo durys buvo atvežtos subraižytos. Atsakovė teikė pretenziją tiek žodžiu, tiek raštu ieškovo vadovui, pareikalavo juos pašalinti. Ieškovo atstovas direktorius V. G. su pretenzija sutiko ir šalys susitarė, kad likusią neapmokėtą 1/3 dalį PVM sąskaitoje faktūroje 2008-04-23 VSL4 Nr. 5000023 nurodytos kainos atsakovė sumokės ieškovui pašalinus visus atsakovės nurodytus trūkumus ir surašius priėmimo perdavimo aktą. Susitarimui patvirtinti ieškovo atstovas direktorius V. G. PVM sąskaitoje faktūroje 2008-04-23 VSL4 Nr. 5000023 ranka užrašė „apmokėti 2/3 sumos" ir pasirašė. Tokiu būdu šalys raštu pakeitė 2007-10-25 sutarties Nr. 142P-SL4 sąlygas, nustatydami sutarties kainos dalį, kurios mokėjimą turi teisę sustabdyti atsakovė. Ieškovas darbų trūkumų ištaisymą atidėliojo, o po kurio laiko kontaktus visai nutraukė. Ieškovas ištaisė virtuvės lango montavimo darbus, kiti atsakovės nurodyti trūkumai liko neištaisyti. Kadangi tarp šalių nebuvo surašytas darbų perdavimo aktas, ieškovas pilnai neįvykdė sutarties ir todėl neturi teisės reikalauti, kad atsakovė vykdytų savo prievolę. Tokiu būdu atsakovė sustabdė savo prievolės vykdymą. Iš esmės įrašas ant sąskaitos faktūros atitinka rašytinę susitarimo formą. Ieškovui pilnai neištaisius trūkumų ir neperdavus darbų rezultato, atsakovė neprivalo ieškovui mokėti likusios sutarties kainos. Kadangi ieškovas atsakovės nurodytų susitarimo dėl sutarties pakeitimo sudarymo fakto ir sąlygų nepripažįsta, o atsakovė neturi rašytinės sutarties, kurioje būtų nurodytos visos 2007-10-25 sutarties Nr. 142P-SL4 pakeitimo sąlygos, ji prašo teismo pripažinti susitarimą dėl sutarties pakeitimo ir nustatyti jo sąlygas. Atsakovė prašo pripažinti, kad N. J. ir UAB „Vygandas ir Kompanija", atstovaujama direktoriaus V. G., 2008- 04-23 padarant įrašą PVM sąskaitoje -faktūroje 2008- 04- 23 VSL4 Nr. 5000023, susitarė pakeisti 2007-10-25 sutartį Nr. 142P-SL4, nustatant, kad iki UAB „Vygandas ir Kompanija" garažo vartus perdažys N. J. užsakyme nurodyta spalva ir pakeis langą su stumdomomis durimis N. J. užsakyme nurodytus išmatavimus atitinkančiu langu, taip pat pašalins sumontavimo darbų trūkumus, nurodytus N. J. pretenzijoje, N. J. privalo apmokėti 2/3 PVM sąskaitoje faktūroje 2008- 04- 23 VSL4 Nr. 5000023 nurodytos kainos, o likusią kainos dalį - 1380 litų N. J. privalo sumokėti po to, kai UAB „Vygandas ir Kompanija" pašalins visus aukščiau nurodytus trūkumus, prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Institucijos, teisiančios išvadą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Institucija, susipažinusi su bylos medžiaga, pateikė išvadas : 1)

6Ieškovo BUAB ,,Vygandas ir kompanija" ir atsakovės N. J. pasirašyta sutartis yra vartojimo rangos sutartis ir šiai sutarčiai bei tarp šalių susiklosčiusiems santykiams taikomos Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios vartojimo rangos sutarčių ypatumus; 2) Sutarties 10.1 punktas, numatantis, kad „Gaminių konstrukcijai suteikiama 5 metų garantija", atitinka Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 1 punkto sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. apriboja paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vartotojo turtui; 3) Įrodžius atliktų darbų kokybės trūkumus, atsakovė N. J. turi teisę reikalauti sumažinti sutarties kainos dalį, proporcingą nekokybiškai pagamintiems gaminiams ir atliktiems montavimo darbams.

7Ieškinys tenkintinas dalinai, priešieškinys atmestinas.

8Iš 2007m. spalio 25d. sutarties matyti (b.l. 5), kad ieškovas susitarė su atsakove dėl PVC gaminių pagaminimo ir sumontavimo, garažo vartų sumontavimo, sutarties kaina – 19320 Lt. Iš byloje esančių PVM sąskaitų-faktūrų (b.l. 7,8) matyti, kad atsakovė sąskaitą- faktūrą VSL Nr. 5000938 15270 Lt sumai pasirašė, PVM sąskaita – faktūra VSL4 Nr. 5000023 4180 Lt sumai nėra jos pasirašyta. Ieškovas nurodė, kad atsakovė už atliktus darbus nėra iki šiol sumokėjusi ieškovui 1380 Lt, todėl prašo priteisti šią sumą iš atsakovės. Atsakovė nesutinka sumokėt skolos, nes, jos teigimu, dėl nekokybiškai atliktų darbų ieškovas buvo sumažinęs jai kainą vienu trečdaliu pagal PVM sąskaita – faktūra VSL4 Nr. 5000023 dėl nekokybiškai atliktų darbų, todėl šalys sutarties sąlygas pakeitė. Atsakovė įsipareigoja šią sumą sumokėti tada, kai darbų defektai bus ištaisyti.

9Iš sutarties sąlygų matyti, kad tarp šalių buvo sudaryta vartojimo sutartis. Civilinio kodekso 1.39 straipsnio 1 dalyje vartojimo sutartis apibrėžiama kaip sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Atitinkamai Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad vartojimo sutartis- prekių ar paslaugų įsigijimo sutartis, su pardavėju ar paslaugų teikėju sudaroma su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Prekių ar paslaugų pardavėju (teikėju) vartojimo sutartyje yra verslininkas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris, vykdydamas savo verslą, siūlo ir parduoda prekes ar teikia atlygintines paslaugas vartotojams (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 5, 8 dalys). Vartojimo sutartys yra sutarčių grupė, apimanti atskiras sutarčių rūšis, kurios dėl savo prigimties gali būti vartojimo sutartimis bei kurios turi požymių, būtinų kvalifikuojant konkrečią sutartį vartojimo sutartimi. Šiuo atveju tarp šalių buvo sudaryta vartojimo rangos sutartis (CK 6.672-6.680 straipsniai). Teismas turi kvalifikuoti ginčo sutartį pagal visus išvardytus pagrindus, nes nuo to priklauso, kokie materialiniai įstatymai taikytini nagrinėjant bylą.

10Ieškovė prašo pripažinti, kad šalys pakeitė sutarties sąlygas, padarydami atžymą ant PVM sąskaitos faktūros. Iš atsakovės pateiktos PVM sąskaitos – faktūros VSL4 Nr. 5000023 4180 Lt sumai matyti (b.l. 28), kad ant kitos sąskaitos pusės padaryta atžyma dėl 2/3 dalių apmokėjimo. Tačiau atsakovė nurodo, kad ant sąskaitos padaryta atžyma ,,apmokėti‘‘. Apklaustas liudytoju V. G., dirbęs įmonės vadovu, nurodė, kad ant sąskaitos pažymėta ,,apmokėta‘‘ 2/3 sumos, nes tokią sumą atsakovė sumokėjo ieškovui. Liudytojas V. G. teismo posėdyje paneigė, jog su atsakove buvo tariamasi dėl darbų kainos sumažinimo, nurodė, kad atsakovė pati apsiriko išsirinkdama garažo durų spalvą, todėl ieškovas geranoriškai sutiko jas pakeisti kitos spalvos durimis, o atsakovei sumontuotas duris nutarė pasiūlyti kitiems klientams. Atsakovė, sumokėjusi ieškovui 2/3 sumos, įsipareigojo likusią sumą sumokėti po garažo vartų pakeitimo. Todėl vien iš padarytos atžymos nėra pagrindo daryti išvados, jog šalys buvo susitarę dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

11Bylos nagrinėjimo metu atsakovė įrodinėjo, kad minėta atžyma ant PVM sąskaitos-faktūros buvo padaryta todėl, kad ieškovas atliko darbus su trūkumais, jų pilnai neištaisė, todėl sutiko, kad atsakovė nesumokėtų visos sutarties sumos, t.y. neprimokėtų 1380 Lt. Tačiau atsakovės pozicija dėl atliktų darbų trūkumų yra prieštaringa. Pateiktame priešieškinyje atsakovė paminėjo tik garažo vartų defektus – jog jie neatitiko užsakytos spalvos, buvo subraižyti, teigė, kad defektai liko neištaisyti. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovas nurodė, kad, be šių defektų, ieškovas nekokybiškai įmontavo virtuvės langą, pagamino stumdomas terasos duris ne pagal projektą. Tačiau bylos nagrinėjimo metu apklaustas liudytoju atsakovės sutuoktinis R. J. nurodė, kad virtuvės lango montavimo trūkumai buvo ištaisyti, garažo durys pakeistos, tačiau atvežtos su įbrėžimais. Liudytojas R. J. nurodė, kad įbrėžimai buvo uždažyti, šiai dienai likęs defektas – ne pagal išmatavimus pagamintos terasos durys. Apklaustas liudytoju V. G. nurodė, kad iš atsakovės jokių pretenzijų dėl virtuvės langų montavimo, terasos durų negavo, terasos durų išmatavimai buvo pakeisti su atsakovės žinia, nes gamintojas techniškai negalėjo įvykdyti atsakovės reikalavimų, atsakovės netenkino tik garažo durų spalva, kuriuos, kaip jau minėjo liudytojas, įmonė geranoriškai pakeitė. Iš atsakovės rašytos pretenzijos ieškovui matyti (b.l. 29), kad atsakovė reiškė ieškovui pretenzijas dėl nekokybiškai įmontuoto virtuvės lango, terasos durų, garažo vartų. Tačiau ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovo įmonėje tokių dokumentų nėra, liudytojas V. G. nurodė, kad atsakovė pretenzijų raštu ieškovui nėra pareiškusi. Atsižvelgiant į tai, kad teismui pateikta tik dokumento kopija, originalo nėra, nėra jokių įrodymų, kad šią pretenziją atsakovė ieškovui išsiuntė, nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovė kreipėsi į ieškovą dėl defektų ištaisymo. Prieštaringa atsakovės pozicija byloje ir dėl to, kad ji įvardija kaip neištaisytus defektus neatitinkančias išmatavimų terasos duris, netinkamą garažo vartų spalvą bei įbrėžimus, o jos sutuoktinis liudytojas R. J. – neatitinkančias išmatavimų terasos duris. Tarpu atsakovės pateiktame mokėjimo nurodyme (b.l.50) padaryta atžyma, kad atsakovė sumoka 2/3 garažų vartų vertės iki visiško įsipareigojimo įvykdymo, priešieškinyje ji taip pat nurodo, jog likusi skola ieškovui – nedamoka už vartus. LR CK 6.193str. numato, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji šalies ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ne tik lingvistine prasme vertinant padaryta atžymą dėl 2/3 kainos apmokėjimo, bet ir iš šalių veiksmų bei susiklosčiusių faktinių aplinkybių nėra pagrindo daryti išvados, kad šalys pakeitė 2007m. spalio 25d. vartojimo rangos sutarties sąlygas.

12Tarp šalių sudarytos sutarties 7.5 punktas numato, kad atlikus darbu pasirašomas gaminių ir darbų atlikimo priėmimo-perdavimo aktas, nepasirašius akto, turi būti raštu argumentuota nepasirašymo priežastis. Priešingu atveju laikoma, kad šalis pretenzijų neturi ir darbai yra baigti. Kadangi teismui darbų atlikimo aktas nebuvo pateiktas, ieškovo atstovas teigia, kad įmonėje jo nėra, liudytojas V. G. – kad jis iš viso nebuvo surašytas, atsakovė nurodė jį pasirašiusi, tačiau neturinti, todėl laikytina, kad darbai buvo baigti ieškovui išrašius 2008-04-23 PVM sąskaitą –faktūrą. Kadangi atsakovės priešieškinio tenkinti nėra pagrindo, jis atmestinas, įrodymų, kad iki bylos nagrinėjimo teisme atsakovė būtų reiškusi ieškovui pretenzijas dėl darbų kokybės apkritai ir dėl kokių darbų - nėra, vadovaujantis LR CK 6.676str., atsakovė privalo sumokėti ieškovui likusią darbų kainą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė šioje byloje savo reikalavimu prašo pripažinti, kad šalys pakeitė sutarties sąlygas, neprašo teismo jų pakeisti, taip pat nereiškia LR CK 6.665str. numatytų reikalavimų, gindama savo, kaip vartotojo teises. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis 6.672str., iš atsakovės ieškovui priteisina 1380 Lt skola.

13LR CK 6.210str. 1d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37str. 2d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos – 2013-05-06 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Remiantis LR CPK 96str., iš atsakovės valstybės naudai priteisinos 72 Lt žyminio mokesčio išlaidos, nuo kurio sumokėjimo ieškovas buvo atleistas pagal įstatymą.

15Ieškovas buvo pareiškęs ieškinio reikalavimą dėl 19450 Lt skolos priteisimo, tačiau bylos nagrinėjimo metu dalies ieškinio atsisakė, prašė priteisti 1380 Lt skolos, nes kita skola buvo sumokėta. Ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl atsisakymas priimtinas ir byla šioje dalyje dėl 18070 Lt nutrauktina (LR CPK 42str.).

16Vadovaudamasis LR CPK 259str., 260str., 263-267str., 268-270str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti dalinai, priteisti ieškovui BUAB ,,Vygantas ir kompanija‘‘ iš atsakovės N. J. 1380 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo dienos – 2013-05-06 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Atsakovės N. J. priešieškinį ieškovui BUAB,,Vygantas ir kompanija‘‘ dėl pripažinimo, jog šalys pakeitė sutarties sąlygas, atmesti.

19Priteisti iš atsakovės N. J. 72 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

20Kitoje dalyje civilinę bylą nutraukti.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovo atstovas R. B. paaiškino, kad Šiaulių apygardos teismas 2013-03-07... 4. Atsakovės atstovas advokatas Rolandas Tamašauskas su ieškiniu nesutinka,... 5. Institucijos, teisiančios išvadą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 6. Ieškovo BUAB ,,Vygandas ir kompanija" ir atsakovės N. J. pasirašyta sutartis... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai, priešieškinys atmestinas.... 8. Iš 2007m. spalio 25d. sutarties matyti (b.l. 5), kad ieškovas susitarė su... 9. Iš sutarties sąlygų matyti, kad tarp šalių buvo sudaryta vartojimo... 10. Ieškovė prašo pripažinti, kad šalys pakeitė sutarties sąlygas,... 11. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė įrodinėjo, kad minėta atžyma ant PVM... 12. Tarp šalių sudarytos sutarties 7.5 punktas numato, kad atlikus darbu... 13. LR CK 6.210str. 1d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 14. Remiantis LR CPK 96str., iš atsakovės valstybės naudai priteisinos 72 Lt... 15. Ieškovas buvo pareiškęs ieškinio reikalavimą dėl 19450 Lt skolos... 16. Vadovaudamasis LR CPK 259str., 260str., 263-267str., 268-270str., teismas... 17. Ieškinį patenkinti dalinai, priteisti ieškovui BUAB ,,Vygantas ir... 18. Atsakovės N. J. priešieškinį ieškovui BUAB,,Vygantas ir kompanija‘‘... 19. Priteisti iš atsakovės N. J. 72 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.... 20. Kitoje dalyje civilinę bylą nutraukti.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...