Byla 2-4500-488/2012
Dėl priverstinio išieškojimo pradėjimo, priėmimo klausimą

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“ pareiškimo suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimo dėl priverstinio išieškojimo pradėjimo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo pradėti priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto – buto, esančio ( - ). Šis butas hipotekos lakštu Nr. 04120070006070, įregistruotu 2007-12-29 Panevėžio apylinkės teismo hipotekos skyriuje, buvo įkeistas kreditoriui AB „Hansabankas“ (dabar AB „Swedbank“) prievolės įvykdymo užtikrinimui. Kreditorius reikalavimo perleidimo sutartimi šiuo metu yra perleidęs reikalavimo teisę į 57389,54 EUR sumą naujam kreditoriui UAB „ Būsto paskolų draudimas“.

3Iš pareiškimo ir jo priedų matyti, kad Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, 2011-06-09 priėmė S. J., mirusio 2009-08-07, palikimą – paveldėjo butą, esantį ( - ) ir jį realizavusi. Pareiškėjas Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (patvirtintų 2004-05-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 634), toliau Taisyklių, nustatyta tvarka 2011-09-29 aukcione Nr. N102-478

4Iš pareiškėjo pareiškimo ir jo priedų matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl su palikimo administravimu susijusių išlaidų, nes kreditorius atsisako jas padengti.

5Pareiškimą priimti atsisakytina (LR CPK 137 str. 2d.1p.)

6Iš pareiškėjo pateikto pareiškimo ir prie jo pridedamų susirašinėjimo dokumentų matyti, kad pareiškėjas žino, kad prievolės įvykdymo užtikrinimui įkeistą nekilnojamąjį daiktą paveldėjimo keliu perėmė valstybė ir jis yra parduotas aukcione Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (patvirtintų 2004-05-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 634) , toliau Taisyklių, nustatyta tvarka. Pareiškėjas mokesčių inspekcijai yra pateikęs 57389,54 EUR. kreditorinį reikalavimą.

7Valstybė, paveldėjimo keliu perėmusi kreditoriui įkeistą daiktą, yra įkeisto daikto savininkė, kuri kreditoriui atsako už palikėjo skolas, neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės. (LR CK 5.62 str. 3d.) Įkeistas daiktas yra realizuotas. Iš pareiškimo turinio matyti, kad aukcione gautos lėšos kreditorinio reikalavimo nepadengia ir tarp šalių yra kilęs ginčas dėl su palikimo administravimu susijusių išlaidų. Hipotekos teisėjas ypatingosios teisenos būdu nagrinėja bylas dėl hipotekos (kilnojamo turto) teisinių santykių (LR CPK 442 str. 1d. 11p.). Priverstinis išieškojimas iš įkeisto turto vykdomas, skolininkui per įstatymo nustatytą laiką kreditoriui skolos negrąžinus, parduodant įkeistą daiktą iš varžytynių. Šiuo atveju įkeistas daiktas yra jau realizuotas aukcione, apie tai kreditorius yra informuotas. Įkeisto daikto realizavimui kreditorius neprieštaravo. Pakartotinis įkeisto daikto realizavimas negalimas. Tarp šalių kilus ginčui dėl su palikimo administravimu susijusių išlaidų kreditoriaus pareiškimas dėl priverstinio išieškojimo ne ginčo teisenos tvarka negali būti nagrinėjamas.

8Pareiškėjui gražinamas jo sumokėtas žyminis mokestis.(LR CPK 87str.1d. 3p.)

9Vadovaudamasi LR teismų įstatymo 17 str., CPK 137 str.2d.1p., teismas,

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškimą ir jį grąžinti pareiškėjui.

11Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją UAB „Būsto paskolų draudimui“, juridinio asmens kodas 110076079, į sąskaitą Nr. ( - ) grąžinti žyminį mokestį : 100 Lt. (vieno šimto litų), sumokėtą 2012-04-26 mokėjimo nurodymu Nr. 49 ir 42 Lt.(keturiasdešimt dviejų litų), sumokėtą 2012-05-31 mokėjimo nurodymu Nr. 142

12Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai