Byla e2-4579-340/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fisanta“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „Fisanta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (veikusios per įgaliotinį UAB „Verslo aptarnavimo centras“), sprendimą dėl (2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m, Šiaulių r. darbų pirkimo procedūrų nutraukimo bei grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį; įpareigoti atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsigaliojimo sudaryti su ieškove, kaip Pirkimo laimėtoja, Pirkimo sutartį dėl darbų (2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m, Šiaulių r.; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Nurodo, kad ieškovė UAB „Fisanta“ dalyvavo atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“, pagal įgaliojimą atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ vardu ir naudai, vykdytame (2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m, Šiaulių r., darbų pirkime (toliau – Pirkimas). 2017-12-12 Pirkime buvo nustatyta pasiūlymų eilė bei buvo priimtas sprendimas sudaryti Pirkimo sutartį su pirmą eilėje esantį pasiūlymą pateikusiu tiekėju – ieškove. 2018-01-11 buvo priimtas atsakovės sprendimas nutraukti Pirkimą nebelikus poreikio. Ieškovė, nesutikdama su šiuo perkančiosios organizacijos sprendimu, pateikė pretenziją, kuri buvo atmesta. Ieškovė pateikė ieškinį dėl neteisėto Pirkimo nutraukimo prieš atsakoves. Vilniaus apygardos teismas 2018-04-24 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-3070-590-2018, patenkino ieškovės ieškinį visiškai bei pripažino, kad Pirkimas buvo nutrauktas neteisėtai. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-07-12 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.e2A-909-180-2018, Vilniaus apygardos teismo 2018-04-24 sprendimą paliko nepakeistą. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ po ieškovės raginimų pateikti sutartį pasirašymui 2018-07-20 pateikė ieškovei pranešimą, kuriame nurodė, kad apie tolimesnę pirkimų eigą informuos atskiru pranešimu, tačiau jokių konkrečių šiame Pirkime taikytinų atidėjimo terminų nenurodė. 2018-08-01 atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikė pranešimą, kuriuo informavo ieškovę, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2018-06-21 nutarimu Nr. XIII-1288, kuriuo patvirtinta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija (šis nutarimas įsigaliojo to paties mėnesio 30 dieną), kurioje numatytos pagrindinės gairės bei investavimo kryptys, Pirkimas vėl yra nutraukiamas. Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl Pirkimo nutraukimo, tačiau atsakovė ieškovės pretenziją paliko nenagrinėtą ir sprendimo nutraukti Pirkimą nekeitė.

63.

7Pažymi, jog atsakovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PESĮ) 41 straipsnio 3 dalimi bei 41 straipsnio 2 dalies 3 punktu, turėjo nurodyti aplinkybes, kurių nebuvo galima numatyti, ir, kurios lėmė Pirkimo vykdymo nutraukimą, tačiau, šiuo atveju nebuvo viešai pateiktos informacijos, kad Pirkimo dalyku esantys elektros tinklai yra nenaudojami, atjungiami ar atliekami kiti veiksmai, dėl kurių iš viso būtų išnykęs tinklų eksploatavimo poreikis. LR Seimo priimtas nutarimas Nr. XIII-1288 negali būti laikomas teisėtu pagrindu nutraukti pirkimą, nes poreikis įvertinti visas aplinkybes tenka perkančiajai organizacijai ir šis poreikis vertintinas iki nutarimo įsigaliojimo; šis nutarimas negali turėti de facto retroaktyvaus poveikio. Europos Sąjungos sektorinė bei bendroji direktyvos numato labai ribotas galimybes keisti arba modifikuoti viešąjį pirkimą, o viešojo pirkimo nutraukimas visai nėra numatytas. Dėl šio aspekto būtina kreiptis į atitinkamas institucijas dėl išaiškinimo.

84.

9Atsakovės sprendimas pažeidžia PESĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, kadangi įgaliojusi organizacija galimai kitais būdais (neskelbiant viešai apie pirkimą) ketina įsigyti darbus iš kitų rinkos dalyvių bei atitinkamai pažeidžia tiekėjo teisėtus interesus sudaryti Pirkimo sutartį.

105.

11Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės atsakovių naudai bylinėjimosi išlaidas.

126.

13Nurodo, kad Seimas 2018-06-21 nutarimu Nr. XIII-1288 patvirtino Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją (toliau – Strategija), kurioje numatytos pagrindinės gairės, įskaitant ir pasikeitusius planus dėl investavimo krypčių į tinklų rekonstravimą, vykdant 2018 metų investicinius projektus. 2018-07-31 buvo priimtas sprendimas nutraukti Pirkimą, kadangi jo vykdymas yra negalimas, neracionalus ir netikslingas, nes pasikeitus investavimo kryptims, Pirkimo objektas nėra įtrauktas ne tik į 2018 metų, bet ir į 10 metų atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) investicijų planą. Apie tai 2018-08-01 Centrinės viešųjų pirkimų sistemos priemonėmis buvo informuoti visi suinteresuoti tiekėjai.

147.

15PESĮ 41 straipsnio 2 dalies 3 punkte reglamentuojama, kad „Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) ar projekto konkurso procedūros baigiasi, kai nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros.“ Be to, PESĮ 41 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teisė nutraukti pirkimo procedūras laikantis joje įtvirtintų sąlygų. Sprendimas nutraukti Pirkimą buvo priimtas teisėtai, atsakovė ESO naujų pirkimų Pirkimo objekto rekonstrukcijai neplanuoja ir nenumato, todėl ieškovės teiginiai, kad sprendimas nutraukti Pirkimą pažeidžia skaidrumo principą, nes atsakovė ESO galimai kitais būdais planuoja įsigyti darbus iš kitų rinkos dalyvių, yra nepagrįsti. Vadovaujantis Pirkimo sąlygomis ir teismų praktika, tuo atveju, kai Pirkimas nutraukiamas laikantis iš anksto numatytų sąlygų, procedūrų nutraukimas laikomas objektyviai pateisinamu, o Pirkime dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais.

168.

17Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas ginčą dėl Pirkimo nutraukimo, sprendė, jog ginčo Pirkimas buvo nutrauktas remiantis ne Seimo patvirtinta nauja Strategija, bet tik šios Strategijos projektu. Iš esmės tik dėl šių faktinių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas atmetė atsakovių argumentus, jog Strategijos pakeitimai lėmė tai, kad nuo 2017 m. gruodžio mėnesio atsakovė ESO turėjo pakeisti investavimo planą bei jame numatytas investavimo kryptis, dėl ko nebeliko poreikio tęsti ginčo Pirkimą. Nagrinėjamu atveju Strategija yra priimta ir įsigaliojusi nuo 2018-06-30.

189.

19Nors numatytų rekonstruoti elektros linijų būklė nepakito, tačiau pasikeitus Strategijai, atsakovė ESO neturi pagrindo teikti prioriteto šiems rekonstrukcijos darbams ir skirti investicijų programoje tam nenumatytų lėšų. Atsakovė ESO ketina imtis kitų priemonių defektams pašalinti, t. y. atlikti esamų oro linijų remonto darbus, nerekonstruojant visos oro linijos į kabelinę liniją. Pati ieškovė ieškinyje pripažįsta, jog prarastas finansavimas (nagrinėjamu atveju, patvirtinus naują Strategiją, investicijų programos pakeitimas) sudaro pagrindą spręsti apie teisėtą Pirkimo pabaigą, nes pirkimo procedūrų tęsimas neturint tam finansinių galimybių objektyviai neįmanomas. Teismui įpareigojus atsakovę ESO sudaryti su ieškove Pirkimo sutartį, būtų pažeistas racionalus lėšų panaudojimo principas.

2010.

21Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovės – tripliką, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus.

2211.

23Dėl ieškovės prašymų.

2412.

25Dėl žodinio bylos nagrinėjimo. Ieškovė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 4231 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka; išimtinais atvejais teismas, manydamas, kad tai būtina, gali nuspręsti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Šalių prašymas dėl bylos nagrinėjimo nėra privalomas, atsisakymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka negali būti skundžiamas atskiruoju skundu. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Nagrinėjamoje byloje nagrinėjamoje byloje ieškovė nepagrindė žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, nenurodė, kokios išimtinės bylos aplinkybės gali būti nustatytos tik žodinio nagrinėjimo tvarka, todėl žodinio proceso būtinumas nekonstatuotinas.

2613.

27Dėl institucijų – Viešųjų pirkimų tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos įtraukimo į procesą ir jų išvadų gavimo.

2814.

29CPK 4233 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad ieškinyje turi būti nurodyta ieškovo nuomonė dėl būtinumo gauti kompetentingų valstybės institucijų išvadas. Tačiau įstatymuose nenumatyta, kad vienos iš šalių nuomonės pateikimas dėl kompetentingos institucijos išvados gavimo, įpareigoja teismą įtraukti instituciją į procesą ir reikalauti teikti išvadą byloje, todėl, todėl spręsti dėl būtinumo gauti kompetentingos institucijos išvadą, atsižvelgiant į bylos aplinkybes yra teismo teisė, o ne pareiga.

3015.

31Ieškovė prašo įtraukti į procesą Viešųjų pirkimų tarnybą ir gauti jos išvadą dėl atsakovės sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūrą teisėtumo, konkrečiai, ar VPT būtų suteikusi leidimą nutraukti viešojo pirkimo procedūrą, kai laimėtojų eilę jau yra paskelbta ir turėjo būti pasirašyta viešojo pirkimo sutartis. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo ne kartą spręsta dėl kompetentingų institucijų pozicijos procese vertinimo ir reikšmės; pasisakyta, kad ūkio subjektų veiklos kontrolės institucijos raštai (išvados) vertinamos kaip rašytiniai įrodymai, kartu su kitais byloje surinktais įrodymais ir negali būti vertinamas kaip oficialūs ( prima facie) įrodymai (CPK 197 str. 1 d.). VPT išvados neturi prejudicinės galios teismui. Nagrinėjamu atveju, kai šalių ginčas dėl to paties dalyko jau perkeltas į teismą, reikalauti Viešųjų pirkimų tarnybos išvados dėl tų pačių bylos aplinkybių vertinimo netikslinga.

3216.

33Dublike ieškovė pateikė prašymą įtraukti į procesą ir gauti išvadą iš Valstybinės energetikos inspekcijos dėl ieškovo laimėto viešojo pirkimo objektą sudarančių oro linijų būklės, jų saugumo ir atitikimo teisės aktų keliamiems reikalavimams. Pažymėtina, kad ieškinio dalykas – perkančiosios organizacijos sprendimo dėl viešojo pirkimo nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo vertinimo; viešojo prikimo procedūros buvo nutrauktos dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių. Esant tokioms aplinkybėms, nagrinėjamoje byloje teisiškai reikšmingas yra šių tokių aplinkybių atsiradimo fakto vertinimas, t.y. Valstybės energetikos įtraukimas į bylos nagrinėjimą netikslingas.

3417.

35 Dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo teismą (toliau –ESTT).

3618.

37Ieškovė prašė kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo išaiškinant, ar Europos sąjungos teisės bendroji viešųjų pirkimų direktyva, tiek sektorinė viešųjų pirkimų direktyva gali būti aiškinama taip , kad leidžia valstybės narėms, perkeliant į nacionalinė teisę aukščiau minėtas direktyvas, įteisinti nacionalinės teisės nuostatą, kuria numatyta nutraukti VP procedūrą be jokių motyvų po to, kai išpildžius visus PO paskelbtus reikalavimus, tiek kiekybinius, tiek kokybinius, yra išrinktas ir paskelbtas VP nugalėtojas. Ieškovės vertinimu, ši nuostata prieštarauja Europos Sąjungos teisei dėl viešųjų pirkimų.

3819.

39Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo 267 str. numatyta, kad, iškilus ES teisės aiškinimo klausimui valstybės narės teisme, nacionalinis teismas, manydamas, kad išspręsti bylai reikia priimti sprendimą šiuo klausimu, gali prašyti ESTT prejudicinio sprendimo, o nacionalinis teismas, kurio sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau skundžiamas, kilus abejonių dėl ES teisės turinio ir galios, kreipiasi į ESTT, t.y. pareiga kreiptis į ESTT dėl išaiškinimo nėra absoliuti. Nagrinėjamu atveju teismui neiškilo klausimų dėl Direktyvos nuostatų taikymo, todėl tenkinti ieškovės reikalavimą dėl kreipimosi į ESTT nėra pagrindo. Ieškinys tenkintinas.

4020.

41Nustatyta, kad atsakovė 2017-09-12 paskelbė ir vykdo viešąjį pirkimą 2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m, Šiaulių r. darbai. Vykdomas skelbiamas supaprastintas pirkimas, kurio vertė viršija mažos vertės pirkimų ribą, pirkimo Nr. 346555. Ieškovė buvo paskelbta šio pirkimo laimėtoja, tačiau 2018-01-11 atsakovė priėmė sprendimą dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo. Ieškovė pareiškė ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl viešojo pirkimo nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Vilniaus apygardos teismas 2018-04-24 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3070-590-2018 ieškinį patenkino. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-07-12 nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

4221.

432018-07-20 atsakovės atstovė CVP IS priemonėmis pranešė, kad pirkimo procedūra tęsiama, tačiau nenurodė jokių konkrečių viešojo pirkimo sutarties pasirašymo terminų.

4422.

452018-08-01 atsakovės atstovas CVP IS priemonėmis pranešė apie atsakovės sprendimą vėl nutraukti pirkimo procedūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288 patvirtinta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, kurioje numatytos pagrindinės gairės ir investavimo kryptys.

4623.

472018-08-22 ieškovė pakartotinai kreipėsi su ieškiniu dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimą panaikinimo

4824.

49Pirkimas buvo paskelbtas 2017-09-12, t.y. šalių santykiams taikytinos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (2017-05-04 Nr. 2017-07551) redakcija, galiojusi nuo 2017- 07-01 iki 2018-01-01) (toliau – PESĮ), bei Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d. (toliau - VPĮ) (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2017 m. gegužės 2 d. pakeitimo įstatymas Nr. XIII-327).

5025.

51Ginčas kilo dėl pakartotino perkančiosios organizacijos 2018-08-01 sprendimo nutraukti viešojo pirkimo Nr. 346555 procedūrą teisėtumo ir pagrįstumo PESĮ nuostatų, reglamentuojančių viešojo pirkimo nutraukimą, bei analogiškų VPĮ nuostatų, aiškinimo ir taikymo.

5226.

53PESĮ 41 straipsnio 3 dalyje bei 41 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti; tokiu atveju pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) ar projekto konkurso procedūros baigiasi. VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kuriu nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

5427.

55Ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras teisėtumą ir pagrįstumą iš esmės dviem aspektai.

5628.

57Pirma, ieškovės įsitikinimu PESĮ 41 straipsnio 3 dalies nuostata yra neteisėta išimtis, kuri neturi jokio pagrindo europinėje teisėje, iš kurios ir yra kilęs šis reguliavimas, t.y. į Lietuvos nacionalinę teisę yra perkelta direktyva (2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB Tekstas svarbus EEE). Minėtoje Direktyvoje nėra nuostatos, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 41 straipsnio 3 dalies bei 41 straipsnio 2 dalies 3 punkto. Ieškovė teigia, kad teismas turėtų taikyti tiesiogiai direktyvą (įskaitant, bet neapsiribojant 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB Tekstas svarbus EEE) ir pripažinti, jog skundžiamas Pirkimo atšaukimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

5829.

59Teismas nesutinka su ieškovės PESĮ ir VPĮ normų reglamentuojančių perkančiosios organizacijos teisę nutraukti prikimo procedūras, bei ieškovės nurodytų direktyvų normų aiškinimu. Ieškovės argumentai, kad jos nurodytoje direktyvoje nėra konkrečios nuostatos, leidžiančios perkančiai organizacijai nutraukti pirkimą nepagrindžia, kad nacionalinės teisė normos, reglamentuojančios prikimo nutraukimo tvarka, prieštarauja europinei teisei.

6030.

61Antra, ieškovės vertinimu pirkimo dalykų esantiems tinklams rekonstrukcijos darbų atlikimas neprarado reikalingumo, t.y. perkančioji organizacija neturi objektyvaus pagrindo atsisakyti nuo viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Teismas su šiais argumentais sutinka.

6231.

63Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktika bylose dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo yra išplėtota; Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas; pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nutraukti pirkimo procedūras laikantis joje įtvirtintų sąlygų; tam, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtą pirkimo procedūras tuo atveju, kai jos vykdomos ne pagal supaprastintiems pirkimams (VPĮ VI skyrius) taikomas procedūras, turi būti nustatytos šios sąlygos: a) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, b) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo, c) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti; pirmosios dvi sąlygos (pirkimo sutarties nesudarymo faktas bei Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gavimas) yra formaliosios, trečioji sąlyga (nenumatytos aplinkybės) – vertinamoji; VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, tai – teismų praktikos reikalas; neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus; svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, t.y. dėl jų tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas, bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras, tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-7-32/2013).

6432.

65Nagrinėjamu atveju ginčijamo sprendimo dėl viešojo pirkimo nutraukimo priėmimo metu viešojo pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, sprendimo priėmimo metu galiojantys įstatymai VPT sutikimo viešojo pirkimo nutraukimui nereikalavo, t.y. formalios sąlygos nutraukti viešojo pirkimo procedūras buvo; nagrinėjamoje byloje vertintinas nenumatytų aplinkybių atsiradimo faktas.

6633.

67Atsakovės pozicija – ji nutraukė viešąjį pirkimą dėl aplinkybių, lėmusių vykdomo Pirkimo poreikio pasikeitimą, kurių atsakovė negalėjo numatyti - 2017 metų rudenį buvo pristatytas naujas, iš dalies pakeist bei patikslintas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės projektas, kuriame numatytos pagrindinės gairės įskaitant ir pasikeitusius planus dėl investavimo krypčių į elektros tinkle rekonstravimą, vykdant 2018 metų investicinius projektus. Priimat ginčijamą sprendimą dėl viešojo pirkimo nutraukimo, Strategija jau buvo patvirtinta Seimo ir galiojo nuo 2018-06-30. Papildomai atsakovė nurodė, kad Pirkimo objektas neatitinka Strategijoje numatytų nuostatų dėl 0,4 kV elektros oro linijų pakeitimo kabelinėmis linijomis, t.y. tapo nebeaktualus ir nebėra poreikio pirkti linijų rekonstravimo darbus.

6834.

69Pagrindinis pakeitimas, numatytas Strategijoje, yra susijęs su elektros tinklų rekonstravimo darbais, t. y. ankstesniame Strategijos variante buvo numatytas prioritetas atstatyti fiziškai bei morališkai susidėvėjusius 10 kV ir 0,4 kV elektros skirstomuosius tinklus, o naujai patvirtintoje Strategijoje numatytas tikslas – montuoti 10 kV požemines kabelines linijas bei įrengti nuotoliniu būdu valdomus įrenginius. Anksčiau Atsakovės AB “Energijos skirstymo operatoius” investavimo kryptys ir objektų reitingavimas buvo vertinamas atsižvelgiant į tinklo senėjimą, t. y. atsižvelgiant į įrenginių, oro linijų atramų pasibaigusį tarnavimo laiką, o nuo 2018 metų Strategijoje numatyta pagrindinė kryptis – tinklo prieinamumo gerinimas bei patikimumo užtikrinimas, kurie bus pasiekiami 10 kV oro linijų tinklus keičiant į požeminius kabelinius tinklus bei atliekant 10 kV tinklo automatizavimo darbus. Atsakovė pažymėjo, kad atsakovė AB “Energijos skirstymo operatorius”, 2016 metais rengdama 2017 metų viešųjų pirkimų planą, neturėjo galimybės numatyti visų su Strategija susijusių pasikeitimų bei aplinkybių, susijusių su investavimo krypties pasikeitimais.

7035.

71Tačiau teismas pažymi, kad atsakovė 2018-01-11 jau buvo nutraukusi viešąjį pirkimą Nr. 346555 dėl analogiškų aplinkybių. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu panaikino viešojo pirkimo nutraukimą, motyvuodamas, kad Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimo metu nebuvo Seimo patvirtinta, be to, teismas pripažino, Pirkimo objektas šiuo atveju visiškai atitinka Strategijos pakeitimų projekte numatytas nuostatas dėl elektros oro linijų pakeitimo kabelinėmis ir atmetė atsakovės argumentus kad Pirkimo poreikis išnyko dėl Pirkimo objekto neatitikimo naujai Strategijai kaip visiškai nepagrįstus. Teismas pažymėjo, kad atsakovės argumentai,jog rekonstruoti numatytas elektros linijas atsirado poreikis nerekonstruoti, bet remontuoti, nėra paremti jokiais įrodymais. Pagal energetikos ministro patvirtintų Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 1139 punktą 0,4–35 kV oro ir oro kabelių linijas rekomenduojama remontuoti ne rečiau kaip kas 12 metų, atsižvelgiant į jų techninę būklę ir jei atlikus linijų defektavimą ir matavimus, nustatoma, kad jos yra geros techninės būklės tuomet linijoje šalinami tik defektavimo ir matavimų metu nustatyti defektai bei atliekami kiti priežiūros darbai. Nagrinėjamu atveju atsakovai buvo nusprendę rekonstruoti linijas ir paskelbė viešąjį pirkimą šiems darbams atlikti. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų (linijų defektavimo ir matavimo aktų), kurie patvirtintų, kad paskelbus apie Pirkimą, o vėliau ir nustačius Pirkimo laimėtoją, numatytų rekonstruoti linijų būklė tiek pagerėjo, kad rekonstrukcija tapo nereikalinga ir pakanka tik remonto.

7236.

73CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas vienas iš bendrųjų civilinio proceso principų – įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas. Šiame straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šia norma įtvirtinta bendroji nuostata, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo negali nepaisyti asmenys, dalyvaujantys teisiniuose santykiuose. Teismo sprendimo privalomumas visiems asmenims visų pirma reiškia jo privalomumą dalyvavusiems byloje asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010).

7437.

75Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 str. 4 d.). Tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata (galutinis teismo sprendimas) principo taikymo padarinys – teismo sprendimas gali būti naudojamas kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje. Šio pozityviojo efekto išraiška įtvirtinta CPK 182 straipsnio 2 punkte, kuriame nustatyta, kad šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose bylose gali remtis teismo sprendimu kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ir tų faktų jam nereikės įrodinėti.

7638.

77Teismas pažymi, kad faktas, jog viešojo pirkimo Nr. 346555 objektas visiškai atitinka Strategijos pakeitimų projekte numatytas nuostatas dėl elektros oro linijų pakeitimo kabelinėmis ir poreikis atlikti numatytus darbus neišnyko nustatytas įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu kitoje civilinėje byloje tarp tų pačių šalių ir negali būti kvestionuojams nagrinėjamoje byloje (CPK 182 str. 2 p.).

7839.

79Dėl išdėstyto teismas sprendžia, kad naujos Strategijos patvirtinimas ir įsigaliojimas nuo 2018-06-30 neturėjo įtakos ginčo viešajam pirkimui ir negali būti vertinamas kaip naujų aplinkybių, sudarančių pagrindą nutraukti viešąjį pirkimą, atsiradimas (PESĮ 41 str. 3 d., 41 2 d. 3 p.). Atsakovės 2018-08-01 sprendimas pakartotinai nutraukti viešąjį pirkimą Nr. Nr. 346555 naikintinas, reikalavimas dėl įpareigojimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį su ieškove tenkintinas.

8040.

81Kiti ginčo šalių nurodyti argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais byloje pareikštam ieškiniui išspręsti, todėl teismas dėl jų nepasisako.

8241.

83Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė sumokėjo 750 Eur žyminio mokesčio, patyrė 3000,80 Eur atstovavimo išlaidų; prašymas dėl jų priteisimo iš atsakovių tenkinamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis, Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.2, 8.3 punktai).

8442.

85Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

86UAB „Fisanta“ ieškinį atsakovėms AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centras“ tenkinti: panaikinti 2018-08-01 sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 346555; įpareigoti atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo sudaryti su ieškove, kaip Pirkimo laimėtoja, viešojo pirkimo sutartį dėl darbų 2017-ESO-2178) KT Kš-1303 rekonstravimo į MT; 0,4kV OL L-100, L-200, L-300 iš KT Kš-1303 rekonstravimo į 0,4kV KL Kuršėnų m, Šiaulių r. atlikimo.

87Priteisti ieškovei UAB „Fisanta“ (j.a.k. 144951210) lygiomis dalimis iš atsakovių UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (j.a.k. 303359627) ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ( j.a.k. 304151376) 3750,80 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt eurų 80 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

88Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „Fisanta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. 2.... 5. Nurodo, kad ieškovė UAB „Fisanta“ dalyvavo atsakovės UAB „Verslo... 6. 3.... 7. Pažymi, jog atsakovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų... 8. 4.... 9. Atsakovės sprendimas pažeidžia PESĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą... 10. 5.... 11. Atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „Energijos skirstymo... 12. 6.... 13. Nurodo, kad Seimas 2018-06-21 nutarimu Nr. XIII-1288 patvirtino Nacionalinės... 14. 7.... 15. PESĮ 41 straipsnio 2 dalies 3 punkte reglamentuojama, kad „Pirkimo (ar... 16. 8.... 17. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas ginčą dėl Pirkimo nutraukimo,... 18. 9.... 19. Nors numatytų rekonstruoti elektros linijų būklė nepakito, tačiau... 20. 10.... 21. Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovės – tripliką, kuriuose... 22. 11.... 23. Dėl ieškovės prašymų.... 24. 12.... 25. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo. Ieškovė prašo bylą nagrinėti žodinio... 26. 13.... 27. Dėl institucijų – Viešųjų pirkimų tarnybos ir Valstybinės energetikos... 28. 14.... 29. CPK 4233 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad ieškinyje turi būti... 30. 15.... 31. Ieškovė prašo įtraukti į procesą Viešųjų pirkimų tarnybą ir gauti... 32. 16.... 33. Dublike ieškovė pateikė prašymą įtraukti į procesą ir gauti išvadą... 34. 17.... 35. Dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo teismą (toliau –ESTT).... 36. 18.... 37. Ieškovė prašė kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo priėmimo... 38. 19.... 39. Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo 267 str. numatyta, kad, iškilus ES... 40. 20.... 41. Nustatyta, kad atsakovė 2017-09-12 paskelbė ir vykdo viešąjį pirkimą... 42. 21.... 43. 2018-07-20 atsakovės atstovė CVP IS priemonėmis pranešė, kad pirkimo... 44. 22.... 45. 2018-08-01 atsakovės atstovas CVP IS priemonėmis pranešė apie atsakovės... 46. 23.... 47. 2018-08-22 ieškovė pakartotinai kreipėsi su ieškiniu dėl perkančiosios... 48. 24.... 49. Pirkimas buvo paskelbtas 2017-09-12, t.y. šalių santykiams taikytinos... 50. 25.... 51. Ginčas kilo dėl pakartotino perkančiosios organizacijos 2018-08-01 sprendimo... 52. 26.... 53. PESĮ 41 straipsnio 3 dalyje bei 41 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad... 54. 27.... 55. Ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo... 56. 28.... 57. Pirma, ieškovės įsitikinimu PESĮ 41 straipsnio 3 dalies nuostata yra... 58. 29.... 59. Teismas nesutinka su ieškovės PESĮ ir VPĮ normų reglamentuojančių... 60. 30.... 61. Antra, ieškovės vertinimu pirkimo dalykų esantiems tinklams rekonstrukcijos... 62. 31.... 63. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktika bylose dėl viešojo pirkimo... 64. 32.... 65. Nagrinėjamu atveju ginčijamo sprendimo dėl viešojo pirkimo nutraukimo... 66. 33.... 67. Atsakovės pozicija – ji nutraukė viešąjį pirkimą dėl aplinkybių,... 68. 34.... 69. Pagrindinis pakeitimas, numatytas Strategijoje, yra susijęs su elektros... 70. 35.... 71. Tačiau teismas pažymi, kad atsakovė 2018-01-11 jau buvo nutraukusi... 72. 36.... 73. CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas vienas iš bendrųjų civilinio proceso... 74. 37.... 75. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo... 76. 38.... 77. Teismas pažymi, kad faktas, jog viešojo pirkimo Nr. 346555 objektas visiškai... 78. 39.... 79. Dėl išdėstyto teismas sprendžia, kad naujos Strategijos patvirtinimas ir... 80. 40.... 81. Kiti ginčo šalių nurodyti argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais... 82. 41.... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė sumokėjo 750 Eur žyminio mokesčio,... 84. 42.... 85. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 86. UAB „Fisanta“ ieškinį atsakovėms AB „Energijos skirstymo... 87. Priteisti ieškovei UAB „Fisanta“ (j.a.k. 144951210) lygiomis dalimis iš... 88. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...