Byla 2A-2031-115/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Burdulienės, Jelenos Šiškinos, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir atsakovės A. Ž. apeliacinius skundus dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei A. Ž., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, UAB „SCANDIA“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas susijęs su statybos pripažinimu savavališka bei savavališkos statybos padarinių pašalinimu.

5Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti 9,90 m. x 4,85 m. t.y. 48 kv.m. užstatyto ploto terasą žemės sklype ( - ) (toliau – terasa) bei sutvarkyti statybvietę. Taip pat prašė teismo sprendime nurodyti, kad atsakovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę nugriauti savavališkai pastatytą terasą ir sutvarkyti statybvietę pats, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės.

6Ieškinys buvo grindžiamas tuo, jog atsakovė neturėdama statybą leidžiančio dokumento žemės sklype, esančiame saugomoje teritorijoje - Trakų istoriniame nacionaliniame parke, kultūros paveldo vietovėje – Trakų senamiestyje, pastatė terasą prie gyvenamojo namo. Pagal Statybos įstatymo, STR „Nesudėtingi statiniai“ ir STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus, atsakovė vykdomoms statyboms privalėjo turėti rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui, kuris suderintas teisės aktų nustatyta tvarka, prilygsta statybą leidžiančiam dokumentui.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies:

9įpareigojo atsakovę per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo gauti savavališkai pastatytos 9,90 m. x 4,85 m. t.y. 48 kv.m. užstatyto ploto terasos žemės sklype ( - ) statybą leidžiantį dokumentą; nustatė, kad atsakovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę nugriauti savavališkai pastatytą terasą ir sutvarkyti statybvietę pati, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės.

10Teismas, ištyręs byloje pateiktus įrodymus, nustatė, kad ieškovė terasą pastatė neturėdama statybą leidžiančio dokumento. Atsižvelgęs į Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytą teisinį reglamentavimą, bei įvertinęs aplinkybes, jog atsakovė ėmėsi veiksmų siekdama įteisinti savavališką statybą, ieškovas statybų įteisinimui neprieštaravo, teismas sprendė, jog yra pagrindas atsakovei nustatyti terminą savavališkai statybai įteisinti.

11Teismas nurodė, kad atsakovė pirmus veiksmus siekdama įteisinti savavališką statybą atlikto daugiau nei po mėnesio, kai buvo surašytas savavališkos statybos aktas. Atsakovė neprašė pratęsti termino dėl užsitęsusių procedūrų įteisinant statybą. Teismas atkreipė dėmesį, kad nuo savavališkos statybos akto surašymo (2011 m. rugsėjo 3 d.) praėjo daugiau nei metai, tačiau atsakovė nepateikė duomenų, dėl kokių konkrečių kliūčių, nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, ji nesiima tolimesnių veiksmų ir negali įteisinti savavališkų statybų. Kadangi ieškovas surašydamas 2011 m. rugsėjo 26 d. reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius atsakovei davė 6 mėnesius įteisinti statybą su galimybe šį terminą padidinti iki 9 mėnesių, toks galutinis terminas, atsižvelgiant į procedūras, atliekamas siekiant įteisinti savavališką statybą, anot teismo, laikytinas protingu ir pakankamu. Teismas atsakovės abejingumą teisės aktų reikalavimams, atsakovės neiniciatyvumą siekiant kuo greičiau įteisinti savavališkas statybas ir tokių būdų ištaisyti savo neteisėtus veiksmus, vertino kaip vilkinimą, todėl atsakovės prašyme nurodytą terminą savavališkai statybai įteisinti – 1 metus – laikė neadekvačiu visuomenės ir asmens interesų pusiausvyros prasme.

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovė A. Ž. prašo pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą – leidžiant atsakovei per 1 (vienerių) metų terminą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti terasos, pastatytos žemės sklype ( - ), projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

14Atsakovė sutinka su teismo nustatyta aplinkybe, jog jai nuosavybės teise priklausančiame sklype terasa buvo pastatyta neturint statybą leidžiančio dokumento. Tačiau pirmosios instancijos teismas, parinkdamas savavališkos statybos padarinių pašalinimo būdą, nustatė per trumpą terminą, t.y. 3 mėnesius skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Atsakovė deda pastangas įteisinti terasos statybas, tačiau statybą leidžiančio dokumento iki šiol nepavyko gauti dėl biurokratinių reikalavimų įgyvendinimo. Atsakovės įsitikinimu, protingas (realus) terminas terasos įteisinimui laikytinas 1 (vienerių) metų terminas. Toks terminas buvo nustatytas ir Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-639-160/2012, kurios ratio decidendi iš esmės yra panašios nagrinėjamai bylai.

15Apeliaciniu skundu ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą pakeisti nurodant, kad A. Ž. nustatytu terminu negavus statybą leidžiančio dokumento, įpareigoti atsakovę per 3 (tris) mėnesius nugriauti 9,90 m. x 4,85 m. t.y. 48 kv.m. užstatyto ploto terasą žemės sklype ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, o to atsakovei nepadarius, nustatyti, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę atsakovės A. Ž. lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius.

16Ieškovas nurodo, jog Trakų rajono apylinkės teismas pagrįstai konstatavo savavališkos statybos faktą, tačiau netinkamai taikė materialinės teisės normas, nustatančias savavališkos statybos padarinius – Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 ir 9 dalis.

17Atsiliepimu į apeliacinius skundus trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašo teismo dėl jų tenkinimo spręsti savo nuožiūra.

18Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „SCANDIA“ prašo ieškovo apeliacinį skundą tenkinti. Jų teigimu ieškovas pagrįstai nurodo, jog teismas netinkamai pritaikė Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 ir 9 dalis.

19Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti. Ieškovo teigimu, Trakų rajono apylinkės teismas, nustatydamas atsakovei statybos įteisinimo terminą, rėmėsi faktine bylos medžiaga. Atsakovė apeliaciniame skunde nenurodo jokių argumentų, kodėl reikalingas vienerių metų terminas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir argumentai

21Apeliacinių skundų teisinis ir faktinis pagrindai suponuoja, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas skundžiamas tik dalyje dėl atsakovei nustatyto termino įteisinti savavališką statybą trukmės ir dėl sprendimo rezoliucinės dalies formuluotės atitikimo Statybos įstatymo normoms, reglamentuojančios savavališkos statybos padarinių pašalinimo tvarką. Ginčo dėl statybos buvimo savavališka bei galimybės ją įteisinti nėra.

22Dėl atsakovės apeliacinio skundo.

23CK 4.103 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

24Teisės aktų reikalavimus pažeidžiančios statybos padarinių šalinimo klausimai reglamentuoti Statybos įstatyme, kurio 28 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jei jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą parengti dokumentaciją ir sumokėjus nustatytą įmoką už savavalės statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

25Minėta, kad atsakovė savavališkos statybos fakto neneigia. Atsakovės vykdyta savavališka statyba gali būti įteisinta, t.y. ji turi realią galimybę gauti statybą leidžiančius dokumentus bei yra atlikusi tam tikrus veiksmus (pateikė projektinius pasiūlymus aikštelės ir pavėsinės įrengimui Trakų rajono savivaldybės administracijai) dėl ginčo statinio įteisinimo. Taigi pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Statybos įstatyme nustatytą savavališkos statybos padarinių šalinimo teisinį reglamentavimą, pagrįstai nusprendė leisti atsakovei įteisinti savavališką statybą per nustatytą terminą.

26Nustatydamas 3 mėnesių terminą savavališkai statybai įteisinti pirmosios instancijos teismas detaliai argumentavo tokį sprendimą. Teisėjų kolegija su apylinkės teismo argumentais sutinka. Atsakovė vienintele priežastimi pratęsti terminą savavališkai statybai įteisinti iki 1 metų įvardija biurokratines kliūtis, tačiau apeliaciniame skunde šios kliūtis konkrečiai neišskirtos. Taigi atsakovė nepagrindė egzistuojant objektyvias priežastis nustatyti jai 4 kartus ilgesnį terminą savavališkai statybai įteisinti nei nustatytas pirmosios instancijos teismo. Negalima ignoruoti ir fakto, jog nuo savavališkos statybos nustatymo (2011 m. rugsėjo 16 d.) iki šios nutarties priėmimo praėjo jau 2 metai, tačiau atsakovė iki šiol dėl savo neveiklumo negavo statybą leidžiančių dokumentų.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartį, priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010).

28Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas terminą savavališkai statybai įteisinti, turėjo remtis Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-639-160/2012 priimtu procesiniu sprendimu. Neginčytina, kad tapačios bylos turi būti sprendžiamos analogiškai, tačiau šios bylos ir civilinės bylos Nr. 2A-639-160/2012 faktinės aplinkybės, t.y. savavališkos statybos vieta, statytojų elgesys, nėra tapačios. Taigi ir pagrindo konstatuoti, jog atsakovės teisės nustatant jai 3 mėnesių terminą, skaičiuojama nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, buvo pažeistos, nėra.

29Dėl ieškovo apeliacinio skundo.

30Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad teismas, priimdamas sprendimą leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą gauti statytojui (užsakovui) ar kitam Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytam asmeniui statybą leidžiantį dokumentą, sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis.

31Skundžiamo sprendimo rezoliucinė dalis suformuluota pagal ieškinio dalyką, ir joje nurodyta, kad „A. Ž. neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti savavališkai pastatytą 9,90 m. x 4,85 m. t.y. 48 kv.m. užstatyto ploto terasą žemės sklype ( - ), ir sutvarkyti statybvietę pati, reikiamas išlaidas išieškant iš A. Ž.“. Akivaizdu, jog teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nustatytas teisių ir pareigų paskirstymas neatitinka Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje įtvirtinto reglamentavimo, taip pat sprendimo rezoliucinėje dalis suformuluota teisiškai ydingai, nes nenurodytas terminas, per kurį atsakovė, negavusi savavališkai pastatytos terasos statybą leidžiančio dokumento, turėtų nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę.

32Įvertinus, jog pirmosios instancijos teismas ginčą išnagrinėjo iš esmės teisingai, skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas), tačiau patikslinama sprendimo rezoliucinė dalis, nurodant, jog atsakovei per teismo nustatytą terminą neįvykdžius teismo įpareigojimo, susijusio su terasos statybos įteisinimu, atsakovei nustatomas 3 mėnesių terminas statiniui nugriauti ir statybvietei sutvarkyti savo lėšomis; atsakovei per teismo nustatytą terminą neįvykdžius ir šio įpareigojimo, ieškovui leidžiama nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę atsakovės lėšomis.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

34Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą, patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį:

35„Įpareigoti atsakovę A. Ž. (a. k. ( - ) per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo gauti savavališkai pastatytos 9,90 m. x 4,85 m. t.y. 48 kv. m. užstatyto ploto terasos žemės sklype ( - ), statybą leidžiantį dokumentą.

36Atsakovei nustatytu terminu negavus statybą leidžiančio dokumento, įpareigoti atsakovę per 3 (tris) mėnesius nugriauti 9,90 m. x 4,85 m. t.y. 48 kv. m. užstatyto ploto terasą žemės sklype ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, o to atsakovei nepadarius, leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atsakovės lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: nugriauti 9,90 m. x 4,85 m. t.y. 48 kv. m. užstatyto ploto terasą žemės sklype ( - ), ir sutvarkyti statybvietę“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas susijęs su statybos pripažinimu savavališka bei... 5. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė įpareigoti atsakovę savo lėšomis per... 6. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, jog atsakovė neturėdama statybą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį... 9. įpareigojo atsakovę per 3 (tris) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo gauti... 10. Teismas, ištyręs byloje pateiktus įrodymus, nustatė, kad ieškovė terasą... 11. Teismas nurodė, kad atsakovė pirmus veiksmus siekdama įteisinti... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovė A. Ž. prašo pakeisti Trakų rajono apylinkės... 14. Atsakovė sutinka su teismo nustatyta aplinkybe, jog jai nuosavybės teise... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 16. Ieškovas nurodo, jog Trakų rajono apylinkės teismas pagrįstai konstatavo... 17. Atsiliepimu į apeliacinius skundus trečiasis asmuo Kultūros paveldo... 18. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė ir trečiasis asmuo UAB... 19. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 21. Apeliacinių skundų teisinis ir faktinis pagrindai suponuoja, jog pirmosios... 22. Dėl atsakovės apeliacinio skundo. ... 23. CK 4.103 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad teismas statybos,... 24. Teisės aktų reikalavimus pažeidžiančios statybos padarinių šalinimo... 25. Minėta, kad atsakovė savavališkos statybos fakto neneigia. Atsakovės... 26. Nustatydamas 3 mėnesių terminą savavališkai statybai įteisinti pirmosios... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog... 28. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas... 29. Dėl ieškovo apeliacinio skundo. ... 30. Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad teismas, priimdamas... 31. Skundžiamo sprendimo rezoliucinė dalis suformuluota pagal ieškinio dalyką,... 32. Įvertinus, jog pirmosios instancijos teismas ginčą išnagrinėjo iš esmės... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą iš esmės... 35. „Įpareigoti atsakovę A. Ž. (a. k. ( - ) per 3 (tris) mėnesius nuo... 36. Atsakovei nustatytu terminu negavus statybą leidžiančio dokumento,...