Byla 2-1431-842/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo K. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas, pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimo procesą iš įkeisto turto vykdomosiose bylose: Nr. 0168/09/02329, Nr. 0168/09/02330, Nr. 0168/09/02331, Nr. 0168/10/00179, Nr. 0168/10/00205, Nr. 0168/10/00708, Nr. 0168/10/00854, Nr. 0168/10/01094, Nr. 0168/10/01498, Nr. 0168/10/02266, Nr. 0168/11/00776, Nr. 0168/11/00797, Nr. 0168/11/01011, Nr. 0168/11/01012, Nr. 0168/11/01013, Nr. 0168/11/01336, Nr. 0168/11/01584, Nr. 0168/11/01585, Nr. 0168/11/01805, kurias vykdo antstolis S. O. G. ir vykdomosiose bylose: Nr. 0104/11/01130, Nr. 0104/12/00527, Nr. 0104/12/01255, kurias vykdo antstolė A. Mikulėnienė, bei sustabdyti antstolio 2013-06-19 patvarkymo Nr. R2-488, pagrindu interneto tinklalapyje www.evarzytines.lt paskelbtas K. G. nuosavybės teise priklausančio 61,300 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), varžytines, kurių pradžios data 2013-07-23, 10 val., varžytinių pabaigos data 2013-07-30, 15 val., varžytinių Nr. 14497. Nurodo, kad vykdymo veiksmų tęsimas ir turto realizavimas akivaizdžiai pažeistų ne tik paties skolininko, bet ir visų kreditorių interesus, nes kiltų grėsmė, kad iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, nebus pasiekta pusiausvyra tarp skolininko ir kreditorių interesų, kas prieštarautų Fizinių asmenų bankroto įstatymo prasmei. Be to nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vėliau būtų sunku susigrąžinti antstolio iš varžytinių parduotą nekilnojamąjį turtą.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal CPK 144 straipsnį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 147 str. 3 d. numato galimybę laikinąsias apsaugos priemones taikyti ir iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

5Laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis suponuoja teismo pareigą taikyti šias priemones atsakovui tik tuo atveju, jeigu tai gali realiai padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą arba išvengti kitų neigiamų padarinių. Teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas ne tik tada, kai nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių nepavyktų įgyvendinti sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuoto imperatyvo, bet ir tada, kai dėl bylos nagrinėjimo metu egzistuojančių objektyvaus ar subjektyvaus pobūdžio aplinkybių būsimo teismo sprendimo vykdymas prarastų prasmę ir taptų netikslingas. Dėl šios priežasties laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą. Tai plačiąja prasme taip pat užtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nes, laikinai nesureguliavus situacijos, bylos nagrinėjimo metu šalies teisių pažeidimai gali visiškai eliminuoti ginčo objektą ir bylos nagrinėjimą padaryti beprasmį.

6Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnis nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, disponuoti turtu, išieškoti iš šio asmens, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis. Kreditorių reikalavimai tenkinami specialia įstatyme nustatyta tvarka. Pareiškėjas nurodė, kad pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikti teismui kol kas negali dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nuostatų, kurios numato, kad ketindamas pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą, fizinis asmuo, kurio būklė atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytąją, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu praneša visiems kreditoriams. Šis terminas nėra suėjęs. Pranešimai apie ketinimą iškelti bankroto bylą kreditoriams išsiųsti 2013 m. liepos 3 d.

7Byloje yra įrodymai, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ( - ). Šis turtas galimai yra vertingiausias pareiškėjo turtas. Antstolis S. O. G. vykdo išieškojimą vykdomosiose bylose: Nr. 0168/09/02329, Nr. 0168/09/02330, Nr. 0168/09/02331, Nr. 0168/10/00179, Nr. 0168/10/00205, Nr. 0168/10/00708, Nr. 0168/10/00854, Nr. 0168/10/01094, Nr. 0168/10/01498, Nr. 0168/10/02266, Nr. 0168/11/00776, Nr. 0168/11/00797, Nr. 0168/11/01011, Nr. 0168/11/01012, Nr. 0168/11/01013, Nr. 0168/11/01336, Nr. 0168/11/01584, Nr. 0168/11/01585, Nr. 0168/11/01805, o antstolė A. Mikulėnienė vykdo išieškojimą vykdomosiose bylose: Nr. 0104/11/01130, Nr. 0104/12/00527, Nr. 0104/12/01255. Nepritaikius pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, yra reali grėsmė, kad pareiškėjo turtas iš varžytynių bus realizuotas. Teismo vertinimu, turto realizavimas ne įstatyme nustatyta tvarka, nors ir nėra pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, gali apsunkinti ar padaryti negalimu būsimo teismo sprendimo (nutarties iškelti bankroto bylą) vykdymą, nes bus realizuotas galimai vertingiausias pareiškėjo turtas ir bus dalinai patenkintas kreditoriaus reikalavimas ne Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatyta tvarka, o tai sukels grėsmę atkurti pareiškėjo mokumą, galimai pažeis pareiškėjo ir jo kreditorių teisingą interesų pusiausvyrą.

8Nors pareiškėjas papildomai prašo stabdyti varžytynes, iš pareiškėjo pateikto prašymo bei antstolio 2013m. liepos 3 d. patvarkymo Nr. R2-523 matyti, kad varžytynės paskelbtos vykdant išieškojimą aukščiau nurodytose vykdomosiose bylose, todėl, stabdant išieškojimą jose negali vykti jokie išieškojimo veiksmai, taip pat ir varžytynės.

9Esant šioms aplinkybėms, prašymas tenkintinas ir taikytina pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės.

10Pareiškėjui nustatytinas terminas ieškiniui (pareiškimui) pareikšti ir išaiškintina, kad per teismo nustatytą terminą nepateikus ieškinio (pareiškimo), laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos (LR CPK 147 str. 3 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 10 dalimi, 147 straipsniu, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu,

Nutarė

12pareiškėjo K. G. prašymą tenkinti.

13Sustabdyti išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0168/09/02329, Nr. 0168/09/02330, Nr. 0168/09/02331, Nr. 0168/10/00179, Nr. 0168/10/00205, Nr. 0168/10/00708, Nr. 0168/10/00854, Nr. 0168/10/01094, Nr. 0168/10/01498, Nr. 0168/10/02266, Nr. 0168/11/00776, Nr. 0168/11/00797, Nr. 0168/11/01011, Nr. 0168/11/01012, Nr. 0168/11/01013, Nr. 0168/11/01336, Nr. 0168/11/01584, Nr. 0168/11/01585, Nr. 0168/11/01805, kurias vykdo antstolis S. O. G., ir vykdomosiose bylose Nr. 0104/11/01130, Nr. 0104/12/00527, Nr. 0104/12/01255, kurias vykdo antstolė A. Mikulėnienė.

14Nustatyti, kad pareiškėjas K. G. privalo pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo iki 2013-08-12.

15Išaiškinti pareiškėjui K. G., kad per teismo nustatytą terminą nepateikus pareiškimo, laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo sustabdymas vykdymo procesuose – bus panaikintos.

16Nutartį vykdyti skubiai.

17Nutarties vykdymą pavesti antstoliams S. O. G. ir A. Mikulėnienei.

18Nutartį taip pat siųsti pareiškėjui, hipotekos kreditoriui AB ,,Rokiškio sūris“, išieškotojams nutartyje nurodytuose vykdymo procesuose.

19Išaiškinti, kad už nustatytų draudimų pažeidimą kaltiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, be to, pareiškėjas turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas, pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo iki pareiškimo dėl... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Pagal CPK 144 straipsnį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 5. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis suponuoja teismo pareigą... 6. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnis nustato,... 7. Byloje yra įrodymai, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės... 8. Nors pareiškėjas papildomai prašo stabdyti varžytynes, iš pareiškėjo... 9. Esant šioms aplinkybėms, prašymas tenkintinas ir taikytina pareiškėjo... 10. Pareiškėjui nustatytinas terminas ieškiniui (pareiškimui) pareikšti ir... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145... 12. pareiškėjo K. G. prašymą tenkinti.... 13. Sustabdyti išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0168/09/02329, Nr.... 14. Nustatyti, kad pareiškėjas K. G. privalo pateikti pareiškimą dėl bankroto... 15. Išaiškinti pareiškėjui K. G., kad per teismo nustatytą terminą nepateikus... 16. Nutartį vykdyti skubiai.... 17. Nutarties vykdymą pavesti antstoliams S. O. G. ir A. Mikulėnienei.... 18. Nutartį taip pat siųsti pareiškėjui, hipotekos kreditoriui AB ,,Rokiškio... 19. Išaiškinti, kad už nustatytų draudimų pažeidimą kaltiems asmenims teismo... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiama...