Byla I-150-402/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Gintaro Čekanausko ir Dainos Kukalienės,

2sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjos UAB „Kilminė“ atstovui advokatui Gintarui Černiauskui, atsakovo Kauno rajono savivaldybės atstovei N. Č., trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltisches Haus“ atstovui T. B., trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovei A. D.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kilminė“ patikslintą skundą atsakovui Kauno rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotam asmenims UAB „Baltisches Haus“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl administracinio akto dalies panaikinimo ir

Nustatė

5Pareiškėja UAB „Kilminė“ skundu prašo panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimą Nr.TS-197 dalyje, kuria UAB „Baltisches Haus“ žemės ūkio paskirties sklypas 0,9703 ha ( - ) ( - ), pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu ir panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimą Nr. TS-168, kuriuo pakeistas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo" 1 punktas.

6Pareiškėja savo skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu tvirtina, jog sutarčių pagrindu nuomojasi patalpas, esančias ( - ). Jos nuomojamos patalpos yra sklype, besiribojančiame su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltisches Haus“ žemės ūkio paskirties sklypu (( - )), kuris ginčijamu sprendimu pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu. Planuojamoje ginčo teritorijoje tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Baltisches Haus“ ketina statyti objektus (prekybos centrą, degalinę ir autoservisą), kas turės didelės įtakos pareiškėjos interesams, kadangi ji vykdo savo veiklą gretimame sklype.

7Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-10-25 d. sprendimu TS-197 pripažino UAB „Baltishes haus" priklausantį žemės ūkio paskirties sklypą 0,97 ha, esantį ( - ), svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu bei leido rengti detalųjį planą pagrindinei tikslinei žemės naudojimo paskirčiai keisti iš žemės ūkio į kitą ir įpareigojo detaliojo plano rengimo organizatorių užtikrinti, kad planuojamoje teritorijoje būtų įrengta inžinerinė infrastruktūra, užtikrinanti ne tik funkcinį objektų naudojimą, bet ir aplinkinių teritorijų vientisumą funkciniu, urbanistiniu ir estetiniu apsektu. Pareiškėjos UAB „Kilminė" manymu, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 d. sprendimas Nr. TS-197 yra neteisėtas ir naikintinas.

8Ginčijamo sprendimo dalyje nenurodyta koks konkrečiai statinys Žemės sklype gali būti statomas ir koks statinys yra pripažįstamas svarbiu infrastruktūros objektu. Be to, tik statinys gali būti pripažįstamas svarbiu infrastruktūros objektu, o ne žemė. Tokią išvadą pateikė ir teismo ekspertas doc. Dr.S. M., į kurį dėl išvados pateikimo kreipėsi pareiškėja.

9Nacionalinė žemė tarnyba 2008-04-23 d. raštu Nr. 4B-(8.5)-457 nurodė, jog nenurodant, koks svarbus savivaldybei konkretus infrastruktūros objektas jame turėtų būti statomas, negalėjo būti pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu, todėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-197 neatitinka teisės aktų reikalavimų.

10Teritorijų planavimo procedūra yra vieša, ir pareiškėja, kaip gretimo sklypo naudotoja taip pat turi teisę žinoti kokie objektai planuojami statyti gretimame sklype, nes tai tiesiogiai liečia jos interesus ir teises, tačiau priėmus tokį ginčijamą sprendimą, kuris yra visiškai neinformatyvus, kuriuo pats žemės sklypas pripažintas svarbiu infrastruktūros objektu, ir neaišku kokie objektai planuojami statyti, pažeidžiama pareiškėjos teisė ir interesai, kaip besiribojančio sklypo naudotojos, taip pat iš esmės pažeidžiama detaliojo planavimo procedūra.

11Pareiškėjos atstovas pabrėžė, kad atsakovė siekdama išvengti galimai nepalankaus teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. 1-150-402/2010 priėmimo, 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-168 pakeitė Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo" 1 punktą: vietoje „šiuos objektus" įrašė „šiuose sklypuose planuojamus statyti objektus" ir šį punktą išdėstė taip: „1. Pripažinti šiuose sklypuose planuojamus statyti objektus svarbiais Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektais:". Šiuo Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu lyg ir buvo pripažinta, kad 2007-10-25 sprendimas Nr. TS-197 yra neišsamus, nepagrįstas ir dėl to neteisėtas (priešingu atveju nebūtų pagrindo pakeisti), tačiau stengdamasi ištaisyti savo pačios padarytus teisės aktų pažeidimus, Kauno rajono savivaldybės taryba grubiai pažeidė skundžiamo sprendimo Nr. TS-168 priėmimo metu galiojusių Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus. Be to, skundžiamame sprendime nurodant, kad Kauno rajono savivaldybė pripažįsta šiuose sklypuose planuojamus statyti objektus svarbiais Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektais, vėl lieka neaišku ir neatsakyta koks konkrečiai statinys yra svarbus Kauno rajonui.

12Tokiu būdu, pareiškėja UAB „Kilminė" yra priversta kreiptis į teismą ir ginti savo pažeistas teises ir teisėtas interesus, kadangi Kauno rajono savivaldybės tarybos priimti ginčijami sprendimai yra akivaizdžiai neteisėti ir pažeidžia pareiškėjos teises ir interesus, nes ji nuomoja patalpas ir vykdo veiklą, besiribojančiame su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltisches Haus“ žemės ūkio paskirties sklypu (( - )), kuris ginčijamu sprendimu pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu.

13Posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skundą. Tvirtino, jog terminas skundui paduoti nepraleistas, nes ginčijamas sprendimas jiems buvo įteiktas tik 2008-04-08. Nors atsakovas tvirtina minėtą aktą paskelbęs Kauno rajono savivaldybės svetainėje, tačiau teismui tokių įrodymų nepateikė.

14Atsakovės atstovė su skundo motyvais nesutinka, prašo skundo netenkinti, ir paaiškino, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-05-03 sprendimu Nr. TS-40 nustatė, kad svarbūs Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros plėtrai yra objektai, kurių sklypo plotas turi būti ne mažesnis, kaip 1500 kv. m. ir į objekto statybą turi būti numatyta investuoti ne mažiau kaip 1 mln. litų. Į ginčo sklype statomus objektus planuojama investuoti daugiau nei 8,5 mln. Lt ir sukurti apie 80 darbo vietų, kadangi numatoma statyti prekybos centrą, degalinę ir autoservisą. Taryba 2007-10-25 sprendimu Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo", pagristai nusprendė 0,9703 ha žemės ūkio paskirties sklypą (( - )) pripažinti svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu ir perduoti detaliųjų planų organizatorių teises ir pareigas žemės sklypo savininkui bei įgalioti Administracijos direktorių sudaryti su juo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį.

15Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimu Nr. TS-81 patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 183 p., minėtas sprendimas Nr. 197 buvo viešai paskelbtas Savivaldybės elektroninėje svetainėje 2007-10-30. Todėl nuo 2007-11-02 pareiškėjas, kaip apdairus ir rūpestingas asmuo galėjo ir turėjo galimybę susipažinti su minėtu Tarybos sprendimu ir teisės aktų nustatyta tvarka skųsti jį Kauno apygardos administraciniam teismui. Pareiškėjas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą 1 mėnesio terminą kreiptis į administracinį teismą, kadangi 2007-12-02 suėjo senaties terminas. Be to, pareiškėjas neturi reikalavimo teisės pripažinti ginčijamo Tarybos sprendimo 1 d. negaliojančia, kadangi nenurodo konkrečių aplinkybių, patvirtinančių, kad ginčijamas Tarybos sprendimas pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus.

16Antras priimtas atsakovės sprendimas (Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimas Nr. TS-168), kurį ginčija pareiškėja priimtas tam, kad būtų gramatiškai sutikslintas ir suformuluotas pirmas sprendimas. Mano, kad priimant pirmą sprendimą buvo padaryta rašymo, o gal apsirikimo klaida. Antras sprendimas ir buvo priimtas tam, kad būtų aišku, kas yra laikoma svarbiais objektais. Iš esmės ir pirmu sprendimu norima pasakyti, kad svarbūs objektai, tai ne pats žemės sklypas, o jame pastatyti statiniai. Tokiu būdu antru sprendimu atsakovė tiesiog sukonkretino pirmą sprendimą.

17Atsakovo atstovė posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

18Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Baltisches Haus“atstovas posėdžio metu prašė skundą atmesti. Palaikė atsakovo poziciją, jog pareiškėja neturi reikalavimo teisės bei yra praleidusi terminą skundui paduoti dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.TS-197 dalies panaikinimo. Taip pat paaiškino, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimas Nr. TS-168 nėra atskiras savarankiškas sprendimas, jis tik patikslina ir papildo pirmąjį sprendimą.

19Trečiojo suinteresuotojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl skundo reikalavimų panaikinti ginčijamus sprendimus palieka spręsti teismui ir palaiko išdėstytus rašte (b.l.138-139, t.4) argumentus. Inspekcija pritaria Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuomonei bei teismo eksperto doc. S. M. išvadai, kad vien tik žemės sklypas, tarybos sprendime nenurodant, koks svarbus savivaldybei konkretus infrastruktūros objektas jame turėtų būti statomas, negalėjo būti pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu.

20Skundas tenkintinas.

21Pareiškėja UAB „Kiliminė“ skundu prašo panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimą Nr.TS-197 dalyje, kuria UAB „Baltisches Haus“ žemės ūkio paskirties sklypas 0,9703 ha ( - ), pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu, ir panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimą Nr. TS-168, kuriuo pakeistas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo" 1 punktas.

22Dėl termino skundui paduoti.

23Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Konstitucijos 30 str.). Tačiau specialus įstatymas numato, kad teisė kreiptis gynybos į teismą turi būti vykdoma įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1d.). Kreipimasis į teismą įstatymų nustatyta tvarka, susijęs su skundų padavimo administraciniam teismui terminais.

24Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas (ABTĮ 33 str. 1d.). Vienas iš atsakovės argumentų visos bylos nagrinėjimo eigoje buvo tas, kad pareiškėja praleido skundui paduoti terminą.

25Atsakovės atstovė nurodė, kad 2007-05-31 sprendimu Nr. TS-81 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 183 p. (b.l. 44, t1), vykdant reglamentu nustatytą tvarką minėtas sprendimas Nr. 197 buvo viešai paskelbtas Savivaldybės elektroninėje svetainėje 2007-10-30. Todėl nuo 2007-11-02 pareiškėja, kaip apdairus ir rūpestingas asmuo galėjo ir turėjo galimybę susipažinti su minėtu Tarybos sprendimu ir teisės aktų nustatyta tvarka skųsti jį Kauno apygardos administraciniam teismui. Pareiškėjas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą 1 mėnesio terminą kreiptis į administracinį teismą, kadangi 2007-12-02 suėjo senaties terminas.

26Teismo nuomone, atsakovės teiginiai neįrodyti bylos medžiaga, todėl atmestini. Kaip matyti iš bylos medžiagos 2008-02-26 d. Kauno rajono laikraštyje „Naujosios Tėviškės Žinios“ buvo paskelbtas skelbimas, kuriame nurodoma, kad pradedamas rengti žemės sklypo detalusis planas, nurodomas planavimo tikslas, planavimo organizatorė ir planavimo rengėja (b.l. 22, t.1).Tačiau, kaip matyti iš pateikto laikraščio puslapio kopijos, iš jos nėra galimybės teigti nei kokiame laikraštyje, nei kokia data jis buvo išspausdintas. Apie tai galima spręsti tik iš 2008-04-01 pareiškėjos prašymo, kuriuo ji kreipėsi į atsakovę, prašydama pateikti dokumentų nuorašus susijusius su rengiama procedūra (b.l. 23, t.1). Kauno rajono savivaldybės administracija 2008-04-07 raštu Nr.2.16-SD-1230 atsakė pareiškėjai ir pateikė ginčijamo sprendimo kopiją (b.l. 24, t.1). Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu tvirtino, kad ginčijamas sprendimas buvo viešai paskelbtas Savivaldybės elektroninėje svetainėje 2007-10-30, tačiau šią aplinkybę įrodo tik Kauno rajono savivaldybės Tarybos veiklos Reglamento išrašu (b.l. 44, t.1), tačiau ar šio Reglamento reikalavimai buvo įvykdyti, ir ginčijamas sprendimas buvo realiai paskelbtas Savivaldybės elektroninėje svetainėje, tokių neginčijamų įrodymų byloje nepateikė. Teismas ne kartą siūlė atsakovei pateikti įrodymus, patvirtinančius šią aplinkybę, tačiau atsakovė to nepadarė. Tokiu būdu byloje lieka nenuginčyta pareiškėjos nurodyta aplinkybė, kad apie ginčijamą sprendimą ji sužinojo tik gavus raštą su sprendimo kopija iš atsakovės (b.l. 24, t.1). Esant šioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad pareiškėja nepraleido termino skundui paduoti dėl ginčijamo 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.TS-197, kadangi pareiškėjai ginčijamas sprendimas buvo įteiktas 2008-04-08 kartu su atsakovės raštui Nr. 2.16-SD-1230, o į teismą pareiškėja kreipėsi 2008-05-07.

27Dėl pareiškėjos reikalavimo teisės.

28Nagrinėjant bylą kilo ginčas dėl pareiškėjos pažeistų teisių ir tuo pačiu dėl pareiškėjos reikalavimo teisės turėjimo šioje byloje. Tiek atsakovės atstovė, tiek ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltisches Haus“ atstovas ginčijo byloje pareiškėjos reikalavimo teisę ir tvirtino, kad pareiškėjos interesai pažeisti nebuvo ir pareiškėja nesukonkretina ir nenurodo, kaip konkrečiai ginčijami įsakymai pažeidžia jos subjektines teises.

29Kiekvienas suinteresuotas asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į administracinį teismą dėl viešojo administravimo subjekto, vykdant viešojo administravimo veiklą, bet kurio priimto akto ar atlikto veiksmo (neveikimo). Tokia bendra taisyklė yra įtvirtinta Administracinių bylų teisenos įstatyme (šio įstatymo 3 str. 1 d., 5 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Pareiškėja į teismą ir kreipėsi dėl viešojo administravimo subjekto, vykdant viešojo administravimo veiklą, priimtų sprendimų dalies teisėtumo įvertinimo, todėl jos skundas negali būti vertinamas kaip nepriskirtinas administraciniam teismui.

30Nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjos skundą dėl jos teisių pažeidimo teismas įvertina skundo pagrįstumą, t. y. ar pareiškėjos teisės ar interesai buvo pažeisti, ar jie pažeisti viešojo administravimo subjekto veiksmais (neveikimu), ar pažeidimas padarytas viešojo administravimo srityje. Taigi būtina sąlyga pripažinti skundą (prašymą) pagrįstu yra pareiškėjos teisių ar teisėtų interesų pažeidimo faktas. Todėl jei administracinę bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs visus įrodymus ir ištyręs visas bylai svarbias aplinkybes, konstatuoja, kad pareiškėjos teisių ar teisėtų interesų pareiškėjos skundžiamas viešojo administravimo subjekto aktas, veiksmas (neveikimas) nepažeidė ir negalėjo pažeisti (nėra susijęs su pareiškėjo teisių įgyvendinimu ir niekaip negalėjo jam turėti įtakos), priimamas sprendimas atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą (ABTĮ 88 str. 1 p.).

31Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja sutarčių (TI, b.l.11-21) pagrindu nuomojasi patalpas, esančias ( - ). Jos nuomojamos patalpos yra sklype, besiribojančiame su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltisches Haus“ žemės ūkio paskirties sklypu, kuris ginčijamu sprendimu pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu. Planuojamoje ginčo teritorijoje tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Baltisches Haus“ ketina statyti objektus (prekybos centrą, degalinę ir autoservisą). Planuojamos statybos darbai betarpiškai paliečia pareiškėjos interesus. Prasidėjus statybos darbams pasikeis pareiškėjos gyvenimo ir veiklos kokybė kas turės didelės įtakos pareiškėjos interesams, aplinkai ir įpročiams. Dėl minėtų aplinkybių pareiškėja yra suinteresuota šia byla ir turi reikalavimo teisę.

32Antras pareiškėjos atstovo nurodytas pagrindas, jog pareiškėja gina ir Akademijos miestelio gyventojų interesus, kadangi pastatyti pastatai trukdys Akademijos miestelio gyventojams, nes bus daugiau triukšmo, šiukšlių, nukentės estetinis vaizdas, be to gyventojų atžvilgiu neracionalu vienoje vietoje sutelkti tiek prekybos taškų.

33Teismas vertina, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, paprastai turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11-04). Įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso sampratos, todėl administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, turi nustatyti, ar tai, dėl ko kreiptasi ginant viešąjį interesą, yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir 3 punkte numatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą: 1) pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą; 2) pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo. To paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

34Tai, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme du kartus yra akcentuojama, jog viešieji interesai ginami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tik įstatymuose numatytiems subjektams kreipiantis į teismą, patvirtina, kad šios nuostatos nėra įstatymo leidėjo teisinės kalbos netikslumas, bet speciali, sąmoninga ir tikslinga reglamentacija. Taigi, ginant viešąją interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje byloje yra svarbu nustatyti, dėl ko pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą – gindamas viešąjį interesą ar subjektinę teisę, ar įstatymų saugomą interesą.

35Teismas, vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 3 dalies 1 punktą ir 3 punktą, 56 straipsnio 1 dalį, daro išvadą, kad tada, kai pareiškėjas savo reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas kreipėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą. O tais atvejais, kai pareiškėjas savo skundą grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, vertintina, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir 56 straipsnio 1 dalies pagrindu gindamas viešąjį interesą.

36Tačiau nagrinėjamu atveju byloje Akademijos miestelio gyventojų skundas teismui nepareikštas ir pareiškėjos atstovas nepateikė teismui įrodymų, jog jis įgalintas atstovauti teisme miestelio gyventojų interesus. Dėl galimybės ginti viešąjį interesą pareiškėja kreipėsi į Kauno rajono apylinkės prokuratūrą, tai byloje patvirtinta Kauno rajono apylinkės prokuratūros raštu (b.l. 155, t.1), tačiau iš pateikto rašto ir pareiškėjos paaiškinimo galima teigti, jog Kauno rajono apylinkės prokuratūra nesikreipė į teismą, kadangi dėl ginčijamo sprendimo teisme jau byla buvo priimta nagrinėti. Taip pat tuo pačiu pagrindu(kad byla nagrinėjama Kauno apygardos administraciniame teisme) Kauno rajono savivaldybės Meras raštu atsisakė inicijuoti viešojo intereso gynimą (b.l. 134-135, t.4).

37Detaliojo planavimo procedūros principas yra - viešumas. Priimant neinformatyvius ir nekonkrečius sprendimus, iš kurių negalima nuspręsti kas planuojama vykdyti žemės sklype, iš esmės pažeidžia tokį principą ir tuo pačiu pareiškėjos teisę žinoti kas bus vykdoma gretimame sklype.

38Tokiu būdu, išanalizavus visas bylos aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad pareiškėja kreipėsi į teismą ginant išskirtinai savo interesus, kaip nuomos sutarties pagrindu nuomojamų patalpų valdytoja, kurios yra žemės sklype, besiribojančiame su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltisches Haus“ žemės ūkio paskirties sklypu, kuris ginčijamu sprendimu pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu, savo reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ir interesų pažeidimu, pareiškėja, kaip gretimame sklype vykdanti veiklą turi teisę žinoti kas bus statoma ar kokie darbai planuojami atlikti gretimame sklype, nes tai betarpiškai paliečia jos interesus, prasidėjus statybos darbams pasikeis pareiškėjos gyvenimo ir veiklos kokybė kas turės didelės įtakos pareiškėjos interesams, aplinkai ir įpročiams, todėl teismas vertina, jog pareiškėja kreipėsi Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindama savo pačios pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ir įstatymų saugomą interesą.

39Dėl ginčijamų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.TS-197 dalies ir 2010-04-29 sprendimo Nr. TS-168 teisėtumo.

40Pareiškėja UAB „Kilminė“ skundu prašo panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimą Nr.TS-197 dalyje, kuria UAB „Baltisches Haus“ žemės ūkio paskirties sklypas 0,9703 ha (( - )) ( - ), pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu ir panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimą Nr. TS-168, kuriuo pakeistas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo" 1 punktas.

41Bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad UAB „Baltisches Haus" 2007-05-02 raštu Nr. 159 (b.l. 116, t.4) kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės tarybą ir prašė perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti sutartį dėl žemės ūkio paskirties sklypo 0,97 ha (( - )), ( - )), detaliojo plano rengimo. Po šio UAB „Baltisches Haus" prašymo Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendė, kad svarbūs Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros plėtrai yra visuomeninės, komercinės, pramoninės ir sandėliavimo paskirties objektai yra tie, kurių planuojamo objekto sklypo plotis turi būti ne mažesnis kaip 1500 kv. m. ir į objekto statybą turi būti numatyta investuoti ne mažiau kaip 1 milijoną litų ir Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-10-25 priėmė sprendimą Nr. TS-197 (b.l. 122, t.4), kuriuo pripažino UAB „Baltisches Haus" priklausantį žemės sklypą svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu bei leido rengti detalųjį planą pagrindinei tikslinei žemės naudojimo paskirčiai keisti iš žemės ūkio į kitą.

42Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995 Nr. 107-2391; 2004 Nr. 21-617; 2006 Nr. 66-2429) 22 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad detalieji planai keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, rengiami, jei toks keitimas numatytas savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose. Jeigu bendrieji ir specialieji planai neparengti, detaliųjų planų planavimo organizatoriumi gali būti tik savivaldybės administracijos direktorius arba valstybinės žemės valdytojas. Jei žemės valdytojas ar naudotojas numato keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, ir toje žemėje numatyta statyti svarbius savivaldybės infrastruktūros objektus (išskyrus gyvenamuosius namus), iki 2007 m. gruodžio 31 d., kai turi būti parengti savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) bendrieji planai, savivaldybės administracijos direktorius, esant savivaldybės tarybos sprendimui ir apskrities viršininko pritarimui, Vyriausybės nustatyta tvarka sudaro sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės valdytojui ar naudotojui. To paties įstatymo 2 straipsnio 7 punkte nurodyta, kad infrastruktūra - tai įvairių veiklos sričių objektų, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas (inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai).

43Kaip matyti iš bylos medžiagos Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-10-25 (b.l. 122, t.4) priėmė sprendimą Nr. TS-197, kuriuo pripažino UAB „Baltisches Haus" priklausantį Žemės sklypą svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu bei leido rengti detalųjį planą pagrindinei tikslinei žemės naudojimo paskirčiai keisti iš žemės ūkio į kitą. Galiojant tokiems Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimams detalaus plano organizatorius UAB „Baltisches Haus" yra laisvas ir nesuvaržytas bet kurioje detalaus plano rengimo stadijoje keisti planuojamus statyti objektus (ką parodo UAB „Baltisches Haus" veiksmai, kai viešojo svarstymo su visuomene metu rengiamo detaliojo plano sprendiniuose keisdavosi planuojami statyti objektai, vienų buvo atsisakoma planuoti statyti, atsirasdavo kiti), Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 aiškinamajame rašte nurodė, kad svarbiais infrastruktūros objektais pripažino prekybos centrą, autoservisą, degalinę, tuo tarpu Kauno apskrities viršininko administracija leido rengti detalųjį planą prekybos centro, autoserviso ir autoplovyklos statybai (b.l. 120, t.4).

44Todėl teismas daro išvadą, kad vien tik žemės sklypas, nenurodant koks svarbus savivaldybei konkretus infrastruktūros objektas jame turėtų būti statomas, negalėjo būti pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu, tai iš esmės pažeidžia detaliojo planavimo procedūros principą – viešumą, taip pat daro sprendimą nekonkretų, neaiškų ir tuo pačiu paliekama galimybė piktnaudžiauti ir savaip traktuoti ir interpretuoti priimtą sprendimą, todėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-197 neatitinka teisės aktų reikalavimų ir naikintinas.

45Tokios pačios pozicijos laikosi Nacionalinė žemės tarnyba, kuri atsakydama į pareiškėjos UAB „Kilminė" prašymą 2008-04-23 rašte Nr. 4B-(8.5)-457 (b.l. 27-28, t.1) nurodė, kad vien tik žemės sklypas, jame nenurodant, koks svarbus savivaldybei konkretus infrastruktūros objektas turėtų būti statomas, negalėjo būti pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu, ir toks sprendimas neatitinka teisės aktų reikalavimų.

46Taip pat pažymėtina kad yra pažeistos detaliojo plano rengimo procedūros. UAB „Baltisches Haus", atsižvelgusi į gyventojų prašymus bei Kauno rajono savivaldybės tarybos narių rekomendacijas, su 2009 m. vasario 5 d. prašymu Nr. 02-15 kreipėsi į Kauno r. savivaldybės administracijos direktorių informuodama, kad atsisako planų organizuoti degalinių ( - ), projektavimą ir statybas. Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. TS-92 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-196 „Dėl infrastruktūros objektų - degalinių išdėstymo Kauno rajone specialiojo plano papildymo (koregavimo)" 1 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios" (b.l. 136, t.4) pripažino netekusiais galios 1 ir 3 punktus, kuriais buvo suteikta galimybė UAB „Baltisches Haus" nuosavybės teise valdomame sklype (( - )) ( - ), įrengti degalines. Detaliojo planavimo organizatorius, pasikeitus sprendiniams, privalo užtikrinti pakartotiną teritorijų planavimo dokumento viešumo procedūrą. Tai yra esminis detaliojo planavimo procedūros pažeidimas.

47TPĮ 26 straipsnio 3 dalis nustato, kad detaliojo plano sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais, Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų, taip pat specialiųjų planų sprendiniams, kitiems teisės aktams. TPĮ 24 str. 4 d., nustato, kad detalieji planai negali būti rengiami, jeigu planavimo tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. Teritorijų planavimo įstatymo teisės normas detalizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Dl-239 patvirtintos detaliųjų planų rengimo taisyklės (toliau -Taisyklės). Šių taisyklių 25 punktas teigia, kad detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų planavimo tikslai prieštarauja valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrųjų arba specialiųjų planų sprendiniams, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

48Teismui nustačius, kad ginčijamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimas TS-197 neatitinka jam keliamų teisės aktų reikalavimams, vėlesni atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Baltisches Haus“ veiksmai, susiję su šio sprendimo priėmimu tampa neteisėti. Pažeidus pradžioje iš esmės detaliojo planavimo procedūras, sekančios atliekamos procedūros negali būti laikomos teisėtomis. Be to pažymėtina, kad 2010-03-19 Kauno rajono savivaldybės mero rašte (b.l. 134-135, t. 4) buvo informuojama, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 d. numatyta, jog paaiškėjus, kad pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, todėl Kauno rajono savivaldybės meras nusprendė jam pateikto UAB „Kilminė" 2010-02-12 prašymo nenagrinėti, todėl darytina išvadą, kad Kauno rajono savivaldybės meras nusprendė administracines procedūras, susijusias su Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. TS-197 sustabdyti kol Kauno apygardos administracinis teismas priims sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-150-402/2010.

49Tačiau, dar neišnagrinėjus bylą teisme, Kauno rajono savivaldybės taryba 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-168 pakeitė Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 1 punktą: vietoje „šiuos objektus" įrašė „šiuose sklypuose planuojamus statyti objektus". Taip pat pažymėtina, kad 2010-04-29 sprendimo Nr. TS-168 aiškinamajame rašte nurodoma, jog Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 1 punktą siūloma pakeisti ir pripažinti svarbiais sklypuose planuojamus statyti objektus atsižvelgiant į 2010-03-30 UAB „Baltisches Haus" prašymą. Todėl priimant skundžiamą 2010-04-29 sprendimą Nr. TS-168 buvo pažeista Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pareiškėjos pastebėjimu, kad atsakovė dėl to paties ginčijamo Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 vienos administracinės procedūros šalies UAB „Baltisches Haus" prašymus priimant ir nagrinėjant ir kitos šalies UAB „Kilminė" prašymus nenagrinėjant, pažeidė ir paneigė pamatinius viešojo administravimo principus: įstatymo viršenybės (VAĮ 3 str. 1 d.), objektyvumo (VAĮ 3 str. 2 d.), nepiktnaudžiavimo valdžia (VAĮ 3 str. 4 d.).

50Kauno rajono savivaldybės taryba 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-168 pakeitusi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 1 punktą bei svarbiais Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektais pripažinusi sklypuose planuojamus statyti objektus, o nebe patį žemės sklypą, iš esmės priėmė visai naują sprendimą dėl objektų, kurie savivaldybės tarybos nuomone yra svarbūs Kauno rajono savivaldybei. Todėl akivaizdu, kad prieš priimant tokį sprendimą buvo būtina gauti Kauno apskrities viršininko administracijos (pagal šiuo metu galiojančią tvarką - apskrities viršininkų administracijos funkcijas perėmusios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos) pritarimą (TPĮ 22 str. 6 d.). Tačiau toks pritarimas prieš priimant skundžiamą sprendimą gautas nebuvo, ko pasėkoje Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-34-29 sprendimas Nr. TS-168 pažeidžia TPĮ, Detaliųjų planų rengimo taisyklių bei kitų teisės aktų nuostatas.

51TPĮ 22 str. 6 d., 2 str. 7 p. taikymo plačia prasme, teismas daro išvadą ir pažymi, kad savivaldybės tarybos sprendime privalo būti nurodomas koks konkretus infrastruktūros objektas turėtų būti statomas žemės sklype, kurio tikslinę žemės naudojimo paskirtį norima keisti, nes kitokiu atveju suteikiama teisė neapibrėžtumui ir piktnaudžiavimui keisti planuojamus statyti objektus. Kauno rajono savivaldybės taryba 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-168 pakeitusi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 1 punktą bei svarbiais Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektais pripažino sklypuose planuojamus statyti objektus, bet ne patį žemės sklypą, kaip buvo nurodžiusi ankstesniame ginčijamame sprendime. Taigi, galiojant tokiam Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimui svarbūs Kauno rajono savivaldybei yra sklypuose planuojami statyti objektai, tačiau šiame sprendime nenurodoma koks konkretus savivaldybei svarbus objektas bus statomas, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovės priimtas 2010-04-29 sprendimas Nr. TS-168 taip pat neatitinka teisės aktų keliamiems reikalavimams.

52Be to, 2009 m. gruodžio 22 d. Teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-619 7 straipsniu buvo pakeistas Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnis, išdėstant jį nauja redakcija. Nuo 2010-01-01 įsigaliojusio Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalis nustatė, kad detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, rengiami, jei toks keitimas numatytas savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose ir specialiuosiuose planuose. Taigi, akivaizdu, kad įstatymo leidėjas nuo 2010-01-01 panaikino galimybę rengiant detalųjį planą keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, jei planuojamame žemės sklype numatyta statyti svarbius savivaldybės infrastruktūros objektus (išskyrus gyvenamuosius namus).

53Tačiau Kauno rajono savivaldybės taryba priimdama 2010-04-29 sprendimą, neatsižvelgė į tai, kad nuo 2010-01-01 įsigaliojusio TPĮ redakcijoje nebeliko 22 straipsnio 6 dalies nuostatos, kuria remiantis buvo priimtas 2007-10-25 sprendimas Nr. TS-197. Skundžiamu 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-168 pakeitusi 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 1 punktą bei svarbiais Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektais pripažinusi naujus planuojamus statyti objektus („sklypuose planuojamus statyti objektus"), Kauno rajono savivaldybės taryba vadovavosi jau negaliojančia TPĮ 22 str. 6 d. redakcija, t.y. akivaizdžiai neturėdama tam jokio teisinio pagrindo. Todėl akivaizdu, kad neturint jokio teisinio pagrindo 2010-04-29 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-168 negali būti teisėtu ir yra naikintinas.

54Esant išdėstytoms aplinkybėms priimant skundžiamus sprendimus padaryti esminiai įstatymų reikalavimų pažeidimai, todėl skundžiami sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl naikintini.

55Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 1d. 2p., kolegija

Nutarė

56Skundą tenkinti.

57Panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimą Nr.TS-197 dalyje, kuria UAB „Baltisches Haus“ žemės ūkio paskirties sklypas 0,9703 ha ( - ), pripažintas svarbiu Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros objektu ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimą Nr. TS-168, kuriuo pakeistas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. TS-197 „Dėl svarbių infrastruktūros objektų pripažinimo, detaliojo plano rengimo, planavimo organizatoriaus teisių bei pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo" 1 punktas

58Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Kilminė“ atstovui advokatui Gintarui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Pareiškėja UAB „Kilminė“ skundu prašo panaikinti Kauno rajono... 6. Pareiškėja savo skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu tvirtina, jog... 7. Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-10-25 d. sprendimu TS-197 pripažino UAB... 8. Ginčijamo sprendimo dalyje nenurodyta koks konkrečiai statinys Žemės sklype... 9. Nacionalinė žemė tarnyba 2008-04-23 d. raštu Nr. 4B-(8.5)-457 nurodė, jog... 10. Teritorijų planavimo procedūra yra vieša, ir pareiškėja, kaip gretimo... 11. Pareiškėjos atstovas pabrėžė, kad atsakovė siekdama išvengti galimai... 12. Tokiu būdu, pareiškėja UAB „Kilminė" yra priversta kreiptis į teismą ir... 13. Posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skundą. Tvirtino, jog terminas... 14. Atsakovės atstovė su skundo motyvais nesutinka, prašo skundo netenkinti, ir... 15. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimu Nr. TS-81... 16. Antras priimtas atsakovės sprendimas (Kauno rajono savivaldybės tarybos... 17. Atsakovo atstovė posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.... 18. Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Baltisches Haus“atstovas posėdžio... 19. Trečiojo suinteresuotojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 20. Skundas tenkintinas.... 21. Pareiškėja UAB „Kiliminė“ skundu prašo panaikinti Kauno rajono... 22. Dėl termino skundui paduoti.... 23. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų... 24. Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui... 25. Atsakovės atstovė nurodė, kad 2007-05-31 sprendimu Nr. TS-81 patvirtintas... 26. Teismo nuomone, atsakovės teiginiai neįrodyti bylos medžiaga, todėl... 27. Dėl pareiškėjos reikalavimo teisės.... 28. Nagrinėjant bylą kilo ginčas dėl pareiškėjos pažeistų teisių ir tuo... 29. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeidžiamos,... 30. Nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjos skundą dėl jos... 31. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja sutarčių (TI, b.l.11-21) pagrindu... 32. Antras pareiškėjos atstovo nurodytas pagrindas, jog pareiškėja gina ir... 33. Teismas vertina, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų... 34. Tai, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme du kartus yra akcentuojama,... 35. Teismas, vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1... 36. Tačiau nagrinėjamu atveju byloje Akademijos miestelio gyventojų skundas... 37. Detaliojo planavimo procedūros principas yra - viešumas. Priimant... 38. Tokiu būdu, išanalizavus visas bylos aplinkybes, teismas padarė išvadą,... 39. Dėl ginčijamų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d.... 40. Pareiškėja UAB „Kilminė“ skundu prašo panaikinti Kauno rajono... 41. Bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad UAB „Baltisches Haus" 2007-05-02... 42. Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995 Nr. 107-2391; 2004 Nr. 21-617;... 43. Kaip matyti iš bylos medžiagos Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-10-25... 44. Todėl teismas daro išvadą, kad vien tik žemės sklypas, nenurodant koks... 45. Tokios pačios pozicijos laikosi Nacionalinė žemės tarnyba, kuri atsakydama... 46. Taip pat pažymėtina kad yra pažeistos detaliojo plano rengimo procedūros.... 47. TPĮ 26 straipsnio 3 dalis nustato, kad detaliojo plano sprendiniai turi... 48. Teismui nustačius, kad ginčijamas Kauno rajono savivaldybės tarybos... 49. Tačiau, dar neišnagrinėjus bylą teisme, Kauno rajono savivaldybės taryba... 50. Kauno rajono savivaldybės taryba 2010-04-29 sprendimu Nr. TS-168 pakeitusi... 51. TPĮ 22 str. 6 d., 2 str. 7 p. taikymo plačia prasme, teismas daro išvadą ir... 52. Be to, 2009 m. gruodžio 22 d. Teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 15, 19,... 53. Tačiau Kauno rajono savivaldybės taryba priimdama 2010-04-29 sprendimą,... 54. Esant išdėstytoms aplinkybėms priimant skundžiamus sprendimus padaryti... 55. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 56. Skundą tenkinti.... 57. Panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimą... 58. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...