Byla AS-822-482-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo Trakų rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovams Trakų rajono savivaldybei, Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimų, įsakymo ir statybos leidimo panaikinimo,

Nustatė

2I.

32010 m. birželio 4 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovams Trakų rajono savivaldybei, Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimų, įsakymo ir statybos leidimo panaikinimo.

42010 m. birželio 28 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas atsakovo Trakų rajono savivaldybės apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 4 d. sprendimo.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 28 d. nutartimi atsakovo Trakų rajono savivaldybės apeliacinį skundą atsisakė priimti kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą ir nutarė jį grąžinti atsakovui. Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsniu, atsakovas praleido terminą šį sprendimą apskųsti. Be to, atkreipė dėmesį, kad skundžiamame sprendime buvo išaiškinta jo apskundimo tvarka.

7III.

8Nesutikdamas su 2010 m. birželio 28 d. nutartimi, atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą iš esmės. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad terminas apeliaciniam skundui dėl 2010 m. birželio 4 d. sprendimo paduoti baigėsi 2010 m. birželio 18 d., tačiau nurodo, kad apeliacinis skundas 2010 m. birželio 15 d. buvo įteiktas pašto įstaigai. 2010 m. birželio 17 d. pastebėta, kad apeliacinis skundas buvo išsiųstas neregistruotu paštu, todėl tą pačią dieną jis buvo pakartotinai išsiųstas registruotu paštu.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis numato, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Pažymėtina, kad termino apeliaciniam skundui paduoti pradžia sietina ne su sprendimo įteikimu asmeniui, bet su sprendimo paskelbimu (priėmimu).

13Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas priimtas 2010 m. birželio 4 d., taigi apeliacinis skundas dėl šio sprendimo galėjo būti paduotas iki 2010 m. birželio 18 d. Pareiškėjas apeliacinį skundą teismui (pašto įstaigai) teigia pateikęs 2010 m. birželio 17 d., o apeliacinis skundas Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas 2010 m. birželio 28 d., t. y. praleidus įstatymo nustatytą terminą.

14Matyti, kad ant voko, kuriuo siųstas apeliacinis skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, yra du pašto spaudai, žymintys registruotos siuntos paštui įteikimą – jie datuojami 2010 m. birželio 17 d. ir 2010 m. birželio 21 d. Vienas iš šių spaudų – 2010 m. birželio 17 d. – šratinuku perbrauktas. Ši aplinkybė, kolegijos vertinimu, yra kelianti pagrįstų abejonių dėl tikrosios apeliacinio skundo pateikimo pašto įstaigai datos, ir nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų į tai atkreipęs dėmesį ir aiškinęsis susidariusią situaciją. Be to, kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė „Lietuvos pašto“ registruotos siuntos pridavimo žiniaraštį, kuriame nurodyta, kad 2010 m. birželio 17 d. Trakų rajono savivaldybė įteikė paštui registruotą siuntą, adresuotą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas Trakų rajono savivaldybė apeliacinį skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė nepraleidęs įstatymo nustatyto termino, o pirmosios instancijos administracinis teismas nepagrįstai atsisakė apeliacinį skundą priimti, todėl atskirojo skundo prašymas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartį tenkintinas.

15Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas atsakovo Trakų rajono savivaldybės apeliacinis skundas, kuris pašto įstaigai buvo įteiktas 2010 m. birželio 16 d. (pagal spaudą ant voko, b. l. 110), ir kuris 2010 m. liepos 16 d. nutartimi priimtas nagrinėti. Kaip matyti, priimtas nagrinėjimui apeliacinis skundas yra analogiško turinio, kaip ir pateiktasis Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Kadangi apeliacinio skundo priėmimo klausimas jau yra išspręstas, tenkinti atsakovo atskirojo skundo reikalavimą dėl apeliacinio skundo priėmimo nėra tikslinga, tai prieštarautų protingumo ir proceso koncentruotumo principams. Todėl atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinant, o pareiškėjo prašymą išspręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą atmetant, kadangi šis klausimas jau yra išspręstas.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17atsakovo Trakų rajono savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai